Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări

Curs
9.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 10912
Mărime: 790.11KB (arhivat)
Publicat de: Gheorghe Sandu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: David Ion

Cuprins

 1. Prefaţă 1
 2. Capitolul 1: Modele fuzzy 2
 3. Capitolul 2: Control fuzzy adaptiv indirect pentru sisteme neliniare 5
 4. 2.1 Control fuzzy adaptiv 5
 5. 2.1 Sinteza sistemelor fuzzy de control adaptiv indirect pe baza teoriei stabilităţii a lui Lyapunov 5
 6. 2.3 Etapele în proiectarea unui sistem fuzzy adaptiv indirect folosind primul tip de model fuzzy 8
 7. 2.4 Etapele în proiectarea unui sistem fuzzy adaptiv indirect folosind al doilea tip de model fuzzy 8
 8. Capitolul 3: Control fuzzy adaptiv direct 8
 9. 3.1 Sinteza sistemelor fuzzy de control fuzzy adaptiv direct pe baza teoriei stabilităţii a lui Lyapunov 8
 10. 3.2 Etapele în proiectarea unui sistem fuzzy adaptiv direct folosind primul tip de model fuzzy 8
 11. 3.3 Etapele în proiectarea unui sistem de control fuzzy adaptiv direct folosind al doilea tip de model fuzzy 8
 12. Capitolul 4: Simulări algoritmi 8
 13. 4.1 Aplicaţie: Sistem de urmărire traiectorie pentru pendulul invers 8
 14. 4.2 Aplicaţie pentru un sistem liniar 8
 15. 4.3: Programe de simulare folosite 8
 16. CUPRINS 8

Extras din curs

Prefaţă

În proiectarea sistemelor de reglare automată, un algoritm competitiv ar trebui să valorifice orice fel de informaţie legată de procesul supus automatizării. Pentru o largă categorie de probleme, o bună parte din informaţie este deţinută de expertul uman. Această informaţie de obicei nu este o informaţie exactă, pentru descrierea acesteia dezvoltându-se teoria sistemelor cu procesare fuzzy a informaţiei. Apare astfel necesară încorporarea informaţie lingvistice de la expertul uman într-o manieră sistemică astfel încât asupra sistemului rezultat să poată fi analizat din punct de vedere al performanţelor, stabilităţii, etc.

O altă parte a informaţiei este informaţia numerică obţinută de la senzori sau conform cu legile fizice care descriu procesul. Între aceste două tipuri de informaţie există mari diferenţe. astfel informaţie numerică este supusă legilor fizicii sau axiomelor matematicii, inexistente pentru informaţia lingvistică. Altfel spus legile care guvernează informaţia lingvistică sunt fundamental diferite de legile care guvernează informaţia numerică. Există două lumi: lumea fizică şi lumea umană, şi cum interacţiunea om-maşină este în continuă creştere tot mai multe sisteme inginereşti aparţin intersecţiei acestor două lumi. Scopul sistemelor adaptive fuzzy va fi tocmai modelarea acestei informaţii hibride lingvistico-numerice. În principiu un astfel de sistem este un sistem logic fuzzy înzestrat cu un algoritm de antrenare, algoritm care are rolul de a ajusta parametrii sistemului fuzzy pe baza perechilor de intrare-ieşire obţinute prin măsurători efectuate pe proces.

Conceptual sistemele fuzzy adaptive combină informaţia lingvistică cu informaţia numerică astfel: deoarece sistemul fuzzy e constituit în principiu dintr-un set de reguli if-then, informaţia lingvistică va fi direct încorporată în baza de reguli; pe de altă parte informaţia numerică conţinută de perechile de intrare-ieşire este încorporată antrenând sistemul conform datelor măsurate de la proces, conform algoritmului de antrenare. Sistemul adaptiv fuzzy poate fi văzut ca un sistem logic fuzzy ale cărui set de reguli sunt generate automat prin antrenare conform setului de antrenare.

Lucrarea abordează sistemele adaptive fuzzy pornind de la conceptele care stau la baza construirii sistemelor cu procesare fuzzy a informaţiei, lucru care le justifică denumirea de sisteme adaptive fuzzy, însă la acelaşi formalism matematic se poate ajunge abordând problema din punctul de vedere al reţelelor neuronale sau al metodelor de interpolare.

Autorii.

§.1 Modele fuzzy

Principial, în literatura de specialitate se consideră pentru un sistem cu procesarea fuzzy a informaţiei următoarea structură:

Figura 1.1

Un sistem fuzzy logic fuzzy caracterizat prin: fuzzificarea intrărilor reale în mulţimi fuzzy singleton; printr-un algoritm de inferenţă de tip produs; şi defuzzificare prin metoda sumei ponderate a centrelor mulţimilor fuzzy ale consecinţelor conduce în final la următoarea formă sistemică pentru sistemul cu procesare fuzzy a informaţiei:

(1.1)

Referitor la notaţiile folosite se fac următoarele precizări:

, (1.2)

reprezintă setul de semnale de intrare reale. Dacă se consideră regulile IF-THEN de forma:

IF is and . . . and THEN y is cu , (1.3)

unde M=numărul de reguli, va reprezenta funcţia de apartenenţă asociată mulţimii fuzzy ce descrie o variabilă lingvistică, va fi centrul mulţimii fuzzy , adică punctul în care funcţia de apartenenţă atinge valoarea maximă 1. În baza ipotezelor făcute se poate demonstra pe baza formalismului matematic formula (1.1):

• fuzzificarea singleton conduce la următoarea mulţime fuzzy:

(1.4)

rezultatul activării regulii l îl constituie mulţimea fuzzy calculată conform următoarei reguli de compunere:

(1.5)

care constituie de fapt exprimarea analitică a regulii de deducţie modus ponens. Apoi definim implicaţia ca produs:

(1.6)

definim produsul cartezian ca produs:

(1.7)

În final rezultă concluzia fuzzy considerând T-norma * ca şi produs pentru funcţiile de apartenenţă:

(1.8)

Ca rezultat al activării celor M reguli se obţin M mulţimi fuzzy caracterizate prin funcţiile de apartenenţă: . Mulţimea fuzzy B care exprimă concluzia finală va fi reuniunea celor M mulţimi fuzzy:

Preview document

Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 1
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 2
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 3
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 4
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 5
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 6
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 7
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 8
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 9
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 10
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 11
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 12
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 13
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 14
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 15
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 16
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 17
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 18
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 19
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 20
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 21
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 22
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 23
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 24
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 25
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 26
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 27
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 28
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 29
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 30
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 31
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 32
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 33
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 34
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 35
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 36
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 37
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 38
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 39
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 40
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 41
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 42
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 43
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 44
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 45
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 46
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 47
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 48
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 49
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 50
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 51
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 52
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 53
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 54
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 55
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 56
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 57
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 58
Rețele Neuronale și Logica Fuzzy în Automatizări - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Retele Neuronale si Logica Fuzzy in Automatizari.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme de inteligență artificială - logica Fuzzy

Proiect Sisteme cu Inteligenta Artificiala Logica Fuzzy Logica a fost definita in 1965 de catre prof. Lotfi Zadeh, de la Universitatea Berkeley....

Rețele neuronale și algoritmi genetici

METODE SI TEHNICI DE CALCUL NEURONAL SI GENETIC Am ales acest subiect deoarece mi se pare foarte interesant faptul ca s-a oamenii de stiinta au...

Internetul

Istoric. - 1969 - reteaua americana ARPA – Pentagon (Advanced Research Project Agency) - 1980 – s-au conectat universitati, muzee, biblioteci,...

Criptografie și securitatea informației

1.1 Noţiuni de teoria numerelor 1.1.1 Numere prime Fiind date două numere naturale m şi n, spunem că m divide pe n, sau că n este multiplu al...

Informatică

Capitolul 1. CONCEPTE PRIVIND SISTEMELE INFORMAŢIONALE ŞI SISTEMELE INFORMATICE ALE ORGANIZAŢIILOR ECONOMICE 1.1. Implicaţii ale tehnologiei...

Teoria Sistemelor

Cap. 1. Noţiuni fundamentale şi terminologie 1.1. Conceptele de semnal, sistem şi model Conceptul de semnal Noţiunea de semnal posedă un...

Aplicații ale Informaticii

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. CALCULATOARE NUMERICE În funcţie de procedeul de reprezentare a informaţiei şi de suportul fizic al informaţiei,...

Bazele tehnologiei informației

Tehnologia Informatiei =domeniu nou aparut odata cu informatica, retelele de calculatoare si internet. Informatica e acea stiinta care asigura...

Ai nevoie de altceva?