Chimie

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Conține 5 fișiere: ppt
Pagini : 187 în total
Mărime: 6.53MB (arhivat)
Publicat de: Geta Vieru
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Cap. 1. Scurt istoric al chimiei
 2. Etapele în dezvoltarea chimiei; Ramurile chimiei
 3. Cap. 2. Structura atomului
 4. Modele atomice; Invelişul de electroni al atomilor
 5. Cap. 3. Sistemul periodic al elementelor
 6. Proprietăţi periodice; Proprietăţi neperiodice. Metale. Nemetale
 7. Cap. 4.Legături chimice
 8. Legătura ionică, legătura covalentă, legătura metalică; Legătura coordinativă, interacţii slabe
 9. Cap. 5. Reactii chimice
 10. Cap. 6. Elemente de calcul în chimie
 11. Cap. 7. Aspecte din chimia unor elemente şi compuşi anorganici

Extras din curs

Criterii de evaluare

Verificare finală: 60%

Conduită şi prezenţă: 10%

Evaluare la fiecare lucrare de laborator:10%

Colocviu final laborator: 20%

DEFINIŢIA, DOMENIILE ŞI IMPORTANŢA CHIMIEI

Chimia este o ştiinţă a naturii care cercetează acele fenomene în cursul cărora are loc o modificare a naturii substanţelor, adică fenomenele care produc o transformare a unei anumite substanţe în alte substanţe.

Această definiţie, mai veche a chimiei, astăzi nu mai este corectă deoarece nu delimitează domeniul chimiei şi nici al fizicii.

Mai corect s-ar putea defini chimia ca ştiinţa care se ocupă de studiul compoziţiei, structurii, proprietăţilor şi transformările substanţelor prin regruparea atomilor şi modificarea legăturilor.

Acest studiu nu este posibil fără ajutorul fizicii şi ca atare nu se poate trasa a frontieră netă între chimie şi fizică. Metodele de lucru folosite în chimie sunt în cea mai mare parte folosite în fizică.

Dezvoltarea chimiei în zilele noastre se bazează mai ales pe introducerea tot mai extinsă a metodelor de cercetare ale fizicii moderne.

Chimia ca ştiinţă a naturii, studiază structura şi proprietăţile materiei sub aspectul schimbărilor în compoziţie, al transformărilor profunde, calitative, pe care aceasta le suferă sub acţiunea diverşilor factori.Chimia studiază:

COMPOZIŢIA SUBSTANŢELOR

PROPRIETĂŢILE SUBSTANŢELOR

STRUCTURA SUBSTANŢELOR

Ramurile chimiei

Importanţa chimiei

Prezenţa chimiei este simţită din ce în ce mai mult în toate ramurile economice: 60% din produsele chimice fabricate sunt destinate altor sectoare de activitate.

Aportul chimiei în industrie, constă în:

asigurarea de materii prime şi materiale pentru industria de prelucrare;

folosirea de noi procedee chimice pentru obţinerea de produse utile şi pentru îmbunătăţirea tehnologiilor de fabricaţie.

Importanţa chimiei

Chimia este importantă în:

metalurgie unde s-au adus îmbunătăţiri în tehnologia de fabricaţie prin aceea că obţinerea oţelurilor din fontă şi cocs, a fost în multe locuri înlocuită cu procedee de reducere a minereurilor de fier, cu hidrogen. s-au îmbunătăţit procedeele de separare a metalelor rare necesare oţelurilor speciale;

petrochimie: exploatare şi prelucrare modernă a produselor petroliere;

agricultură: datorită chimiei, sporul înregistrat în ultimele decenii se datorează în proporţie de 60% îngrăşămintelor chimice şi 40% mecanizării şi altor mijloace agrotehnice;

zootehnie: îmbunătăţirea compoziţiei furajelor, sinteza de stimulatori de creştere;

Importanţa chimiei

industria textilă: utilizarea fibrelor sintetice cu grad ridicat de elasticitate şi rezistenţă mecanică în raport cu fibrele naturale. Proporţia pe plan mondial de utilizare a fibrelor sintetice este de circa 60%;

industria constructoare de maşini: utilizarea materialelor plastice, a polimerilor armaţi cu fibre de sticlă, carbon, sau fibre naturale pentru producerea de piese şi subansamble de maşini;

produse farmaceutice;

cauciucuri sintetice;

coloranţi;

materiale de construcţie etc.

DEZAVANTAJELE INDUSTRIEI CHIMICE

generează o serie de reziduuri, care constituie o sursă importantă de poluare a mediului;

Pentru aceasta se impune:

epurarea apelor reziduale înainte de a fi deversate, a gazelor şi compuşilor volatili eliminaţi în atmosferă;

utilizarea raţională a îngrăşămintelor chimice, pesticidelor şi depozitarea corectă a reziduurilor toxice care pot infesta solul;

Alături de aceste măsuri se impune înlocuirea treptată a tehnologiilor poluante, beneficiind de cuceririle ştiinţifice ale matematicii, fizicii, tehnicii, biologiei şi folosind ca model şi ceea ce a creat marele „laborator al naturii”.

Conținut arhivă zip

 • CH curs 1 Agro.ppt
 • CH curs 2 Agro.ppt
 • CH curs 3 Agro.ppt
 • CH curs 4 Agro.ppt
 • CH curs 5 Agro.ppt

Alții au mai descărcat și

Scurt Istoric al Chimiei

Primele descoperiri chimice mai importante ale omului primitiv au fost fie întâmplatoare, de exemplu focul, fie izvorâte din activitati...

Combinații complexe în chimia analitică

1. Definitie Termenul de compus de coordinatie are caracter istoric si a fost ales spre a-i deosebi de combinatiile moleculare. Un argument a fost...

Chimia atmosferei

1. Istoricul formării atmosferei terestre Atmosfera terestră este învelişul gazos ce înconjoară Pământul şi care este menţinut într-o stare de...

Molecule

Macroelemente sau elemente de constituţie: C, H, O, P, N Microelemente sau oligoelemente: S, Cl, K, Ca, Mg, Si, Br, F, I, Al, Cu, Fe, Zn, Se etc...

Cursuri chimie generală

Chimia mediului se ocupa cu studiul principalilor compusi anorganici si organici care sunt implicati in ciclurile biogeochimice naturale si...

Factorii care influențează viteza de reacție

Factorii care influenteaza viteza de reactie Viteza de reactie depinde de numerosi factori , cei mai importanti fiind concentratia reactantilor si...

Chimie

Determinarea potentialului standard de electrod Principiul lucrarii Se defineste drept electrod sistemul electroneutru metal /solutie de...

Laborator Chimie-Fizica

Summary The aim of this experiment is to emphasize the relation between solubility and temperature and to calculate the differential heat of...

Te-ar putea interesa și

Gamificarea în studiul chimiei

INTRODUCERE „Gamificarea constă în utilizarea mecanicii bazate pe jocuri, a esteticii și a gândirii de joc pentru a implica oamenii, a motiva...

Aplicații ale spectrometriei de masă în chimia organică

Capitolul 1. Spectrometria de masă – Generalităti Spectrometria de masă este o metodă instrumentală de analiză a compuşilor organici având la bază...

Proceduri și Tehnici de Activitate Experimentală Specifice Chimiei

I. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND EXPERIMENTUL DIDACTIC I.1. Rolul şi locul experimentului de laborator Experimentul de laborator este metoda...

Chimie Anorganică

Capitolul I NOŢIUNI FUNDAMENTALE 1.1. Materia. Universul este format din materie, prezentă sub două forme: substanţă şi energie radiantă....

Cursuri Chimie-Fizica

1.Introducere.Scopul chimiei fizice Deşi natura problemelor cu care se ocupa chimia fizica este bine definita, totuşi nu este simplu să se dea o...

Seminarii Chimie-Fizica

Proiectul planului de dezvoltare a economiei noastre naţionale pe anul 1959 asigură dezvoltarea continuă, într-un ritm intens, a industrializării...

Chimie

CHIMIA Alchimistii foloseau EXPERIENtA ca metodã de lucru. Laboratoarele alchimistilor - primele locasuri din lume anume destinate cercetãrii....

Chimie organică

1.1 OBIECTUL CHIMIEI ORGANICE Obiectul de studiu al chimiei organice il reprezinta: -Izolarea si purificarea substantelor organice naturale sau...

Ai nevoie de altceva?