Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 11 fișiere: pdf
Pagini : 141 în total
Cuvinte : 69558
Mărime: 2.62MB (arhivat)
Publicat de: Nicodim Nechifor
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Catalina Brandusoiu
Toate cursurile pentru AI , anul 2, comert

Extras din curs

CURS 1 - ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERILOR: NOŢIUNI FUNDAMENTALE

1.1 Justificarea apariţiei organizaţiilor

1.2. Structura puterii în întreprinderi şi impactul asupra administrării acestora

1.3. Specificul întreprinderilor de comerţ, turism, servicii

1.4. Responsabilitatea socială a întreprinderii

1.1

Justificarea apariţiei organizaţiilor

Organizaţia este un termen generic care desemnează orice entitate organizată, creată de oameni pentru a-i ajuta să-şi îndeplinească anumite scopuri. Scopurile pot fi de două tipuri:

de natură economică, cum ar fi producerea de bunuri şi servicii. În această ipostază termenul de organizaţie poate fi substituit de alte denumiri, cum ar fi: întreprindere, firmă, companie, societate comercială sau agent economic.

de natură neeconomică, cum ar fi, de exemplu, promovarea unor idei. În această categorie se includ ONG-uri (care promovează ideea de caritate), guverne, ministere, agenţii guvernamentale sau instituţii, universităţi sau şcoli, sindicate (care promovează solidaritatea şi apărarea unor interese), partide politice (promovând o ideologie).

Cadrul pentru desfăşurarea afacerilor este organizaţia economică (întreprindere, firmă, companie), adică entitatea în care se desfăşoară activităţi organizate, create de oameni, în scopul satisfacerii nevoii oamenilor de bunuri şi servicii.

1.1.1 Cauzele apariţiei organizaţiilor

Întreprinderile (organizaţiile) s-au dezvoltat într-un anumit moment istoric –revoluţia industrială – datorită unor cauze precise, dintre care cele mai importante au fost: adâncirea diviziunii muncii şi superioritatea muncii în echipă.

Diviziunea muncii presupune specializarea indivizilor pentru a desfăşura o anumită activitate. Prima formă a fost diviziunea pe meserii (ex.: cismar, croitor, soldat). Mai târziu, sub impactul creşterii volumului producţiei şi a progresului tehnic, s-a accentut diviziunea pe sarcini. A. Smith descrie o fabrică de producere de cuie, unde persoane diferite sunt specializate pe operaţiuni: trag sârmă, taie sârmă, ascut vârful cuiului, bat floarea, ambalează produsele. Paralel cu specializarea lucrătorilor s-a dezvoltat specializarea echipamentelor. Aceste procese au permis creşterea productivităţii.

Munca în echipă poatet fi pusă în opoziţie cu munca independentă. Putem imagina o lume în care persoane independente decid să pună în comun mijloace de producţie şi forţa lor de muncă, cu scopul de a produce anumite bunuri necesare oamenilor, fără a renunţa însă la independenţa lor.

Să comparăm acum această soluţie – munca în comun independentă -, cu soluţia uzuală – munca în echipă. Cea de-a doua soluţie este mai avantajoasă din următoarele motive:

Costul negocierii – Dacă lucrătorii ar fi independenţi, ei ar trebui să-şi negocieze sarcinile, drepturile şi obligaţiile fiecăruia. În primul rând trebuie să-şi fixeze contribuţiile şi pentru că nu lucrează în echipă, fiecare lucrător negociază în mod bilateral cu fiecare dintre ceilalţi (în cazul a 50 de muncitori vor fi negociate în total 1225 de acorduri). Apoi urmează alte negocieri pentru fiecare decizie în parte, pentru repartizarea câştigurilor şi pierderilor etc. Soluţia mai bună ar fi ca un singur întreprinzător investit cu putere de decizie să se ocupe de toate aceste acţiuni – repartizarea sarcinilor, decizii curente, repartizarea câştigurilor sau pierderilor etc. Astfel se reduce numărul şi costul negocierilor.

1

Eficienţa controlului – Dacă lucrătorii sunt independenţi, cum poate fi exercitat controlul astfel încât fiecare lucrător independent să-şi respecte contractele încheiate cu ceilalţi? Singura cale logică este ca fiecare să supravegheze pe fiecare, ceea ce ar fi ineficient. O soluţie mai bună ar fi fost o persoană investită cu sarcina de a controla munca altora.

Întreprinderea apare astfel o formă de organizare a muncii, în care oamenii ce o compun deleagă o parte din drepturile lor unei alte persoane – managerul. Aceste drepturi sunt: planificarea activităţii şi controlul contribuţiei fiecăruia.

1.1.2 Funcţiile organizaţiei

Activităţile desfăşurate în cadrul organizaţiei sunt multiple şi variate şi pentru a putea fi mai bine înţelese şi gestionate au fost grupate pe categorii. Astfel a apărut conceptul de funcţie a organizaţiei, definită ca un ansamblu relativ omogen de activităţi, care de regulă contribuie la îndeplinirea unor obiective specifice şi utilizează tehnici specializate.

Criteriile uzuale sunt de regulă:

a)

Identitatea activităţilor (ex.: toate actele de vânzare se includ într-o singură categorie);

b)

Complementaritatea activităţilor (ex.: încheierea contractelor comerciale şi derularea lor fac parte dintr-o singură categorie);

c)

Convergenţa spre aceleaşi obiective (ex.: recrutarea, selectarea, remunerarea, instruirea converg spre acelaşi scop, respectiv „angajaţi potriviţi la locul potrivit, motivaţi şi competenţi”, justificând includerea în aceeaşi categorie).

Fayol (1916) a descris primul şase funcţii ale organizaţiei:

1.

Tehnică (producerea de bunuri şi servicii);

2.

Comercială (cumpărarea de resurse şi vinderea de bunuri şi servicii);

3.

Contabilă (înregistrarea operaţiunilor);

4.

Financiară (asigurarea fondurilor financiare);

5.

De securitate (a bunurilor şi persoanelor);

6.

Administrativă (prin care se realizează funcţiile managementului).

În prezent, în literatura română de specialitate este utilizată următoarea clasificare:

1.

Cercetare - dezvoltare (activităţi de cercetare pentru dezvoltarea produselor şi tehnologiilor, proiectare, investiţii, modernizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producţie, informare-documentare)

2.

Producţie (planificarea şi lansarea producţiei, fabricarea sau prestarea serviciului, urmărirea producţiei, CTC, transport intern..)

3.

Comercială (aprovizionarea, desfacerea, servicii postvânzare, gestiune stocuri, depozitare, publicitate, transport extern...)

4.

Financiar-contabilă (planificare, execuţie financiară, audit intern, analiza rezultatelor, contabilitate...);

5.

Personal (analiza nevoilor de personal, recrutare şi selecţie, evaluarea performanţei, remunerarea, motivarea, dezvoltarea profesională, asigurarea sănătăţii, serviciile sociale)

Preview document

Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 1
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 2
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 3
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 4
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 5
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 6
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 7
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 8
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 9
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 10
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 11
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 12
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 13
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 14
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 15
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 16
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 17
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 18
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 19
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 20
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 21
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 22
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 23
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 24
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 25
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 26
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 27
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 28
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 29
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 30
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 31
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 32
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 33
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 34
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 35
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 36
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 37
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 38
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 39
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 40
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 41
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 42
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 43
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 44
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 45
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 46
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 47
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 48
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 49
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 50
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 51
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 52
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 53
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 54
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 55
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 56
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 57
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 58
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 59
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 60
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 61
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 62
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 63
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 64
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 65
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 66
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 67
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 68
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 69
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 70
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 71
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 72
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 73
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 74
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 75
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 76
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 77
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 78
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 79
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 80
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 81
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 82
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 83
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 84
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 85
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 86
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 87
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 88
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 89
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 90
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 91
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 92
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 93
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 94
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 95
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 96
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 97
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 98
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 99
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 100
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 101
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 102
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 103
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 104
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 105
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 106
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 107
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 108
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 109
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 110
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 111
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 112
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 113
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 114
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 115
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 116
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 117
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 118
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 119
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 120
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 121
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 122
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 123
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 124
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 125
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 126
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 127
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 128
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 129
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 130
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 131
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 132
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 133
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 134
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 135
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 136
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 137
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 138
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 139
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 140
Administrarea întreprinderii în comerț, turism, servicii - Pagina 141

Conținut arhivă zip

 • 1. Notiuni fundamentale AI.pdf
 • 10. Performanta.pdf
 • 11.Schimbare.pdf
 • 2. Guvernul si afacerile.pdf
 • 3. Marketing.pdf
 • 4.Managementul strategic.pdf
 • 5. MRU.pdf
 • 6. Tehnologie.pdf
 • 7. Informatii.pdf
 • 8. Costuri.pdf
 • 9. Leadership.pdf

Alții au mai descărcat și

Cercetarea comportamentului organizațional în cadrul companiilor BCR, Danone și Dunărea

Rezumat Articolul nostru a avut la baza studierea comportamentului angajatilor si managerilor din cadrul companiilor BCR, DANONE si DUNAREA....

Lucrător în Comerț

Definitie: CALITATEA - ansamblul caracteristicilor unei entitãti, care îi conferã aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite...

Mărfuri nealimentare

MĂRFURI METALICE 1.1 Proprietăţile metalelor În timpul utilizării lor, mărfurile metalice sunt supuse la solicitări mecanice, termice şi,...

Economia Turismului

1940 – Hunziker – “Individual und Sozial Turisme Westereuropanische Raun” – Turismul = ansamblul relatiilor si fenomenelor ce rezulta din...

Managementul comerțului

CAPITOLUL I COMERŢUL - ACTIVITATE ECONOMICO-SOCIALĂ 1.1. Comerţul în economie: necesitate şi sferă de cuprindere. Apariţia comerţului ca...

Curs comerț - anul I

CAP. 2. Comerţul României în context European 2.1. Evoluţia comerţului românesc 2.2. Perspectivele comerţului românesc în noua economie 2.3....

Comerțul cu Amănuntul

5.1. Conţinutul activităţii, rolul economic şi funcţiile comerţului cu amănuntul La fel ca celelalte domenii care formează structura procesului de...

Comunicare Comercială

Comunicarea este o realitate umană esenţială. Fiecare dintre noi este o părticică a unei lumi şi avem nevoie să fim în contact cu ceilalţi....

Te-ar putea interesa și

Crearea și promovarea site-ului Internet al unei destinații turistice

Introducere În prezent Internetul ocupă o poziţie destul de importantă în viaţa cotidiană. Dacă până nu demult Internetul era disponibil doar...

Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism

INTRODUCERE Profunzimea şi amploarea transformărilor din toate sectoarele vieţii economice şi sociale- ca trăsături difinitorii ale evoluţiei...

Amenajarea turistică în zona montană - studiu de caz - amenajarea turistică în zona Lacul Roșu

Introducere 1.Argumentearea alegerii temei Prin structura acestui proiect se face in prima parte o imagine a desfasurarii activitatiile turistice...

Activitati Administrativ-Teritoriale

ARGUMENT Administratia publica din Romania s-a vazut confruntata in ultimii ani cu schimbari semnificative in ceea ce priveste cadrul propriu de...

Orașe Stațiuni

Orase- statiuni Prezentare generala In literatura de specialitate , este specificat ca patrimoniul turistic este compus din resurse turistice...

Vodafone Group

Vor fi lideri în domeniul comunicaţiilor într-o lume din ce în ce mai conectată. Vodafone Group Plc este cea mai mare companie de telecomunicaţii...

Administrarea întreprinderii de comerț, turism, servicii - Danellis World Travel

1.Natura si istoricul organizatiei: Numarul agentiilor de turism din Romania este de peste 3.000( august 2006). Dintre acestea, circa 800 fac...

Administrarea întreprinderilor de comerț, turism, servicii - curs 3

Curs 3 Administrarea întreprinderilor de comert, turism, servicii Tema 2: Baza economica a afacerilor (lect.univ.dr. Dragos Vasile) Cuprins:...

Ai nevoie de altceva?