Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 25007
Mărime: 4.22MB (arhivat)
Publicat de: Leonidas Iancu
Puncte necesare: 11
Lucrarea de licenta a fost sustinuta in cadrul facultatii de economie la catedra turism in anul 2014

Extras din licență

INTRODUCERE

Profunzimea şi amploarea transformărilor din toate sectoarele vieţii economice şi sociale- ca trăsături difinitorii ale evoluţiei contemporane se reflectă, între altele în modificarea structurilor economice, în reierarhizarea ramurilor componente în concordanţă cu cerinţele progresului ştiinţifico-tehnic, cu expoaterea raţională a întregului potenţial de resurse şi sporirea eficienţei, cu exigenţele îmbunătăţirii calităţii vieţii. Au loc, totodată, schimbări majore în modelele de creştere economică prin orientarea spre tipurile intensive, spre domeniile circumscrise dezvoltării durabile, globalizării şi integrării. În acest context turismul se manifestă ca o componentă distinctă a economiei, cu o prezenţă tot mai activă în viaţa economică şi socială,cu o participare semnificativă la progresul general, şi nu în ultimul rînd, ca promotor al globalizării şi factor al dezvoltării durabile.

Actualitatea temei. Turismul reprezintă astăzi, prin conţinutul şi rolul său, un domeniu distinct de activitate, o componentă de primă importanţă a veţii economice şi sociale pentru un număr tot mai mare de ţări ale lumii.

Multiplele sale conexiuni şi implicaţii în plan economic, social, cultural şi politic, rolul său activ în societate, pe deoparte, şi transformările sale ca fenomen, pe de alta, argumentează actualitatea preocupărilor pentru cunoaşterea conţinutului turismului, a sensibilităţilor şi incidenţelor sale pentru descifrarea mecanismelor de funcţionare. În acest context se înscriu şi eforturile specialiştilor privind definirea, cu rigurozitate ştiinţifică, a sistemului categorial integrat al turismului, a interdependenţelor cu celelalte componente ale economiei, de cuantificare a efectelor sale de aici și reese actualitatea temei date.

Scopul şi obiectivele lucrării. Luînd în consideraţie nivelul de cercetare al problemei, constatăm lipsa unei lucrări ce ar reflecta studierea turismului rural sub diferite aspecte: cultural, economic, social. În prezent toate aceste forme ale turismului încep să se dezvolte pe scară largă. Cu toate că formele turismului se dezvoltă , dar ele nu sunt studiate profund. Cu toate acestea manţionăm că scopul temei date este cercetarea turismului rural sub aspectul socio-economic şi cultural.

Pentru a atinge scopul propus propunem următoarele obiective:

1. Analiza literaturii din bibliotecele UASM și BNRM

2. Prezentarea principalelor concepte, principii, obiective, particularităţi care definesc produsele turistice;

3. Să analizez produsul turistic ca concept și să evedințiez particularităţile și componentele structurale

4. Să caracterizez produsul turistic și să analizez tipologia produselor turistice

5. Să studiez politicile şi strategiile de dezvoltare ale produsului turistic și analiza distribuţiei produselor turistice

6. Să studiez produsul turistic al agenţiei de turism Condor Tourism

7. Să analizez comercializarea produselor turistice, căi și mijloace de diversificare a produsului turistic la Agenţia Condor Tourism

8. Să elaborez campania de promovare şi bugetul și să văd eficienţa promovării produsului turistic la Agenţia de Turism Condor Tourism.

Nivelul de cercetare ştiinţifică. Din această perspectivă, apare ca necesară abordare cu rigoare ştiinţifică a complexităţii aspectelor pe care le presupune dezvoltarea turismului. Aceasta se impune cu atît mai mult ci cît societatea trebuie să facă faţă unor constrîngeri dictate de caracterul limitat al resurselor şi trebuinţele în continuă creştere, ale oamenilor legate de utilizarea timpului liber, de recreere şi distracţie. Analiza ştiinţifică, obiectivă, bazată pe raportarea permenentă la experienţa internaţională şi realităţile locale se dovedeşte, astfel, singura în măsură să ofere fundamente pentru elaborarea unei strategii realiste, viabile. Totodată abordarea ştiinţifică a problematicii turismului este susţinută de interferenţele sale cu numeroase alte domenii, de activitate, de riscul preluării unei terminologii sau chiar a unor metode de lucru inadecvate ori insuficient adaptate specificului, ceea ce provoacă adeseori confuzii sau limitează posibilitatea unor aprecieri corecte.

Nivelul de cercetare ştiinţifică a fenomenului turistic rural integrează o arie tematică largă, de la clarificările conceptuale şi definirea locului acestuia în strategia dezvoltării, la evidenţierea determinanţilor, tendinţelor de evoluţie şi formelor de manifestare, a coordonatelor şi mecanismelor pieţii şi la evaluarea impactului său în plan economic, social, cultural, ecologic şi politic. Toate acestea se bazează pe utilizarea unei varietăţi de surse informative, a unui instrumentar de cercetare din care nu lipsesc modelele statistico-matematice şi analizele comparative, pe realizarea unor investigaţii din perspectiva marketingului sau conducerii moderne.

Lucrarea este scrisă pe baza cărţilor şi materialelor păstrate la Biblioteca Naţională, Biblioteca B.P. Haşdeu, Biblioteca UASM. Au fost consultate diverse reviste de comerţ şi de afaceri, studii elaborate în valorificarea patrimoniului rural, manuale de formare managerială în turism.

Cea mai veche lucrare este cea a autorilor F. Bran, I. Istrate şi A. G. Roşu - ''Economia turismului şi mediul inconjurător'', din anul 1996. In 1997 a apărut lucrarea lui G. Postelnicu - ''Introducere in teoria şi practica turismului''. In anul următor, 1998, ies lucrările autorilor F. Bran, D. Marin, T. Simon - ''Economia turismului şi mediul inconjurător'' şi cea a lui I. Cosmescu - ''Turismul. Fenomen complex contemporan''. In 1999 putem constata ieşirea la tipar a cărţii ''Marketing turistic'', a autorilor D. Gherasim şi T. Gherasim. Peste un an apare cartea lui V. Glăvan - ''Turismul in România'', care descrie fenomenul turismului la fraţii noştri de peste Prut, dar pe care am considerat-o folositoare in scrierea lucrării de faţă. In primul an al noului mileniu a apărut lucrarea lui N. Neacşu - ''Turismul şi dezvoltarea durabilă'', care descrie posibilităţile de dezvoltare durabilă a diferitor forme de turism, o carte importantă pentru lucrarea in cauză.

Preview document

Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 1
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 2
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 3
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 4
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 5
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 6
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 7
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 8
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 9
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 10
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 11
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 12
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 13
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 14
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 15
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 16
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 17
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 18
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 19
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 20
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 21
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 22
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 23
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 24
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 25
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 26
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 27
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 28
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 29
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 30
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 31
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 32
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 33
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 34
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 35
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 36
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 37
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 38
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 39
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 40
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 41
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 42
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 43
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 44
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 45
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 46
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 47
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 48
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 49
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 50
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 51
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 52
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 53
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 54
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 55
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 56
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 57
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 58
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 59
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 60
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 61
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 62
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 63
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 64
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 65
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 66
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 67
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 68
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 69
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 70
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 71
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 72
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 73
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 74
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 75
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 76
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 77
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 78
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 79
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 80
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 81
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 82
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 83
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 84
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 85
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 86
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 87
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 88
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 89
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 90
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 91
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 92
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 93
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 94
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 95
Analiza și caracteristica produselor turistice la întreprinderea Condor Tourism - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Analiza si caracteristica produselor turistice la intreprinderea Condor Tourism.docx

Alții au mai descărcat și

Promovarea Turismului Cultural în Europa de sud-vest

Introducere Ca alternativă a turismului clasic, turismul cultural sau turismul de cunoaştere reprezintă un subiect amplu promovat şi de mare...

Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei

INTRODUCERE Actualitatea temei. Actualitatea acesteia teme reiese din necesitatea de a cunoşate în totalitate potenţialul turistic al Moldova...

Delta Dunării

Această lucrare face referire la situaţia şi perspectivele turismului românesc în dinamica turismului european, analizând în mod direct zona Deltei...

Optimizarea mixului de marketing în cadrul unei agenții de turism

ARGUMENT Marketingul desemnează tot ceea ce trebuie făcut de o firmă în conformitate cu mediul său intern şi extern, pentru satisfacerea...

Valorificare potențialului turistic în Județul Maramureș

Cap.I Localizarea si caracterizarea judetului. 1.1 Asezarea geografica a judetului. Judetul Maramures este asezat in extremitatea nord vestica a...

Valorificarea potențialului turistic al Județului Argeș

INTRODUCERE Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte sectoare-chei din economia...

Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord

INTRODUCERE Turismul în zone rurale, complementar altor f 616d311g orme de turism, contri¬buie la sustinerea acestuia, oferindu-i conditiile...

Turismul Cultural și de Afaceri în Sibiu

Introducere Turismul reprezintă călătoriile de plăcere, pentru recreere. Aceasta a fost extinsă în ultimii ani pentru a include orice călătorie în...

Ai nevoie de altceva?