Comerț Internațional

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 13679
Mărime: 73.73KB (arhivat)
Publicat de: Loredana Apetrei
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Spiridon Pralea

Extras din curs

Caracterul biunivoc al relatiei comert exterior – dezvoltare economică: este unanim recunoscut că pe parcursul întregii evolutii economice au existat interrelatii strânse si complexe între comertul exterior si dezvoltare economică. Ele sunt evidente atât la nivelul exporturilor, cât si la nivelul importurilor.

Exporturile permit fructificarea economiilor de scală prin lărgirea productiei si cresterea gradului de utilizare si valorificare a factorilor de productie permise de accesul pe pietele străine. Mai mult, ele procură mijloacele de plată în valută pentru achizitionarea mărfurilor din import. La rândul lor, importurile în functie de obiectul lor, exercită efecte benefice de intensitate diferită asupra procesului de dezvoltare. Asa-numitele importuri necesare având ca obiect produse pentru care nu există factori de productie locală acoperă importante segmente ale cererii de bunuri de consum sau de productie care ar rămâne nesatisfăcute de produsele autohtone. Apoi, importurile alternative, având ca obiect mărfuri care ar putea fi asimilate în productia proprie dar în conditii de slabă eficacitate, permit alocarea factorilor de productie interni unor activităti mai profitabile. De asemenea, ele sustin procesul dezvoltării, atât atunci când sunt compuse din bunuri de consum care asigură un standard de viată mai ridicat si mai ales atunci când au ca obiect bunuri de productie si mijloace tehnice avansate care permit desfăsurarea si modernizarea activitătii unor ramuri de productie autohtone. Cu alte cuvinte, per ansamblu, dincolo de limita importurilor necesare aflate si ele în relatie directă cu procesul dezvoltării, comertul exterior apare ca un instrument de specializare internatională.

El permite alocarea factorilor de productie interni activitătilor caracterizate prin înaltă productivitate si profitabilitate, furnizoare de mărfuri destinate satisfacerii cererii interne si exportului, contribuind astfel la cresterea output-ului national. La rândul său, dezvoltarea economică se repercutează în mod direct asupra exporturilor.

În proportii diferite, cresterea output-ului national poate genera ofertă aditională de exporturi si cerere suplimentară de importuri. Prin urmare, relatia comert exterior – dezvoltare economică este biunivocă si teoria economică are sarcina de a studia ambele laturi ale corelatiei si anume, pe de o parte impactul produselor în cresterea si dezvoltarea economică asupra comertului exterior, si pe de altă parte, influenta comertului exterior asupra cresterii si dezvoltării economice.

Desi interconexiunile dintre comert si dezvoltare economică sunt evidente în macroeconomie, cei doi termeni ai binomului au fost studiati preponderent separat; astfel s-au conturat două secvente distincte ale macroeconomiei si anume: teoria comertului international si teoria dezvoltării economice. Prima si-a asumat ca obiect de studiu definirea criteriilor de specializare internatională, evaluarea avantajelor generate de comertul exterior, explicarea modului de repartitie a acestora între partenerii de schimb si fundamentarea politicilor comerciale care să asigure maximizarea lor. A doua studiază cu precădere determinantii cresterii si dezvoltării economice concretizati în principal în dotarea cu factori de productie, investitiile în capitalul fizic si intrastructură, progresul tehnologic, apoi educatia si pregătirea profesională (se introduce în analiza economică prin termenul generic de capital uman). Interferentele între aceste două secvente s-au înregistrat încă din momentul cristalizării lor si ele au generat în timp ceea ce numim astăzi noile teorii ale comertului exterior si cresterii economice.

Conceptia mercantilistă

Desi în formă incompletă, corelatia comert exterior – dezvoltare economică apare destul de explicit formulată în opera predecesorilor mercantilisti pentru care dezvoltarea înseamnă sporirea bogătiei, mai exact, sporirea stocului de metale pretioase de care o tară dispunea. În acord cu această conceptie, ei consideră că în afara extractiei, singura cale de sporire a bogătiei o reprezentă comertul exterior, în măsura în care exporturile sunt excedentare fată de importuri.

Comert exterior – dezvoltare economică în gândirea clasică

Depăsind conceptia îngustă a mercantilistilor despre bogătie, si extinzând analiza si în sfera circulatiei, fondatorii teoriei clasice păstrează ideea binomului comert exterior - dezvoltare economică. În acest sens, Smith ne oferă o amplă pledoarie a contributiei diviziunii internationale a muncii fondată pe diferentele de costuri absolute la cresterea avutiei natiunilor. La rândul său, Ricardo aprofundează analiza; el sesizează caracterul limitat al resurselor si generalizează criteriul de specializare în varianta proprie a costurilor comparative. Specializarea internatională pe baza costurilor comparative conditionează participarea comertului exterior la lărgirea limitelor cresterii economice a unei tări.

Preview document

Comerț Internațional - Pagina 1
Comerț Internațional - Pagina 2
Comerț Internațional - Pagina 3
Comerț Internațional - Pagina 4
Comerț Internațional - Pagina 5
Comerț Internațional - Pagina 6
Comerț Internațional - Pagina 7
Comerț Internațional - Pagina 8
Comerț Internațional - Pagina 9
Comerț Internațional - Pagina 10
Comerț Internațional - Pagina 11
Comerț Internațional - Pagina 12
Comerț Internațional - Pagina 13
Comerț Internațional - Pagina 14
Comerț Internațional - Pagina 15
Comerț Internațional - Pagina 16
Comerț Internațional - Pagina 17
Comerț Internațional - Pagina 18
Comerț Internațional - Pagina 19
Comerț Internațional - Pagina 20
Comerț Internațional - Pagina 21
Comerț Internațional - Pagina 22
Comerț Internațional - Pagina 23
Comerț Internațional - Pagina 24
Comerț Internațional - Pagina 25
Comerț Internațional - Pagina 26
Comerț Internațional - Pagina 27
Comerț Internațional - Pagina 28
Comerț Internațional - Pagina 29
Comerț Internațional - Pagina 30
Comerț Internațional - Pagina 31
Comerț Internațional - Pagina 32
Comerț Internațional - Pagina 33
Comerț Internațional - Pagina 34
Comerț Internațional - Pagina 35
Comerț Internațional - Pagina 36
Comerț Internațional - Pagina 37
Comerț Internațional - Pagina 38

Conținut arhivă zip

 • Comert International
  • curs 1.doc
  • curs 2.doc
  • curs 3.doc
  • curs 4.doc
  • curs 5.doc
  • curs 6.doc
  • curs 7.doc
  • curs 8.doc

Alții au mai descărcat și

Comerț

Etimologic, termenul „comerţ” provine din latinescul “commercium” care înseamnă schimb, operaţie având ca obiect „marfa”, respectiv o...

Comerț internațional și dezvoltare economică

Pe parcursul întregii evolutii economice au existat interrelatii strânse si complexe între comert exterior si dezvoltare economică. Ele sunt...

Preocupări de Modernizare și Dinamizare a Teoriei Neoclasice a Comerțului Internațional

Pentru că multe din criticile adresate teoriei proporţiei factorilor de producţie au semnalat caracterul prea abstract al acesteia, restricţiile...

Vânzări Inteligente

ARGUMENT ÎN FAVOAREA VÂNZĂRILOR INTELIGENTE Acest curs – adresat tuturor celor care au o afacere de dimensiuni restrânse sau medii - a fost...

Organizarea mondială a comerțului

1.1. Aspecte generale privind disciplina comertului international - Relevanta comertului international - Continutul disciplinei comert...

Interviul de Angajare

INTRODUCERE O modalitate modernã şi uzualã, în acelaşi timp, de comunicare, prin care o companie poate intra într-un contact direct cu clienţii...

Evoluția comerțului internațional pe grupe de produse

Trasaturile caracteristice acestei evolutii sunt: - permanenta si rapida imbogatire a nomenclatorului de produse - schimbarea continua a...

Responsabilitate socială

Etica evidenţiază mecanismele interioare care determină acţiunile întreprinzătorului, comportamentul acestuia în interacţiunile cu cei din jur....

Te-ar putea interesa și

Efectele Contractelor de Comerț Internațional

INTRODUCERE Piata comerciala si schimburile comerciale ce se desfasoara în cadrul acesteia reprezinta, din punctul meu de vedere cel mai de pret...

Legea Aplicabilă Contractului de Comerț Internațional

CAPITOLUL I. DESPRE CONTRACTUL DE COMERT INTERNATIONAL NOTIUNEA DE CONTRACT COMERCIAL Sunt contracte comerciale internationale acele contracte...

Efectele Rundei Uruguay asupra liberalizării comerțului mondial

1. ROLUL G.A.T.T. IN LIBERALIZAREA COMERTULUI INTERNATIONAL 1.1. Scurt istoric al crearii si organizarii G.A.T.T. 1.1.1 Crearea G.A.T.T. Crearea...

Criterii de clasificare a contractelor comerciale internațional

I. Notiuni asupra comertului international I.l.Acceptiunile notiunii comertului internationl Comertul international si cooperarea economica si...

Comerțul internațional - România

1. Notiuni de baza Comertul international include totalitatea schimburilor de bunuri si servicii dintre doua sau mai multe state. Obiectul...

Noi tendințe în comerțul internațional

I. Noi tendinte în structura si dinamica comertului international În epoca contemporană, participarea activă la diviziunea mondială a muncii este...

Contractul de Comerț Internațional

1. NOŢIUNE Schimburile sau prestările de lucrări sau servicii se concretizează sub forma unui contract comercial internaţional, care generează...

Ai nevoie de altceva?