Organizarea și tehnologia comerțului

Curs
9.2/10 (6 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 8454
Mărime: 43.03KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Bitca

Cuprins

  1. Introducere
  2. Capitolul I. Coordonatele organizării şi tehnologiei comerţului
  3. Tema 1.1. Curs introductiv
  4. Tema 1.2. Bazele organizării şi tehnologiei distribuţiei mărfurilor
  5. Tema 1.3.Comerţul en–gros : semnificaţia, funcţiile
  6. Tema 1.4.Comerţul en–detail: semnificaţia, funcţiile

Extras din curs

Notă introductivă

Suportul de curs este elaborat în conformitate cu programa cursului „Organizarea şi tehnica comerţului” pentru pregătirea cadrelor la specialităţile Contabilitate şi audit, Finanţe şi bănci, Drept la secţia studii de zi şi cu frecvenţă redusă.

Conform planurilor de studii pentru studierea cursului sunt prevăzute 120 ore în semestrul III – IV dintre care 60 ore de contact direct şi 60 ore de studiu individual.

Suportul de curs este axat pe conceptul de a studia aspectul organizatoric al comerţului, procesele şi procedeele comerciale, utilajul comercial care se utilizează în procesul de deservire a cumpărătorilor şi de prestare a serviciilor în unităţile de comerţ, regulile şi cerinţele actuale faţă de comerţul modern.

Capitolul I. COORDONATELE ORGANIZĂRII ŞI TEHNOLOGIEI COMERŢULUI

TEMA 1.1 : CURS INTRODUCTIV

1. Definirea noţiunii de comerţ şi rolul lui condiţiile moderne

2. Funcţiile realizate în cadrul activităţii de comerţ

3. Noţiune de tehnologie comercială

1. Definirea noţiunii de comerţ şi rolul lui condiţiile moderne

Dezvoltarea echilibrată şi viabilă a statului în condiţiile moderne se bazează pe sistemul economic şi social unde comerţul îi revine o importanţă strategică.

Cercetătorii în domeniul comerţului şi teoriei comerciale afirmă că comerţul are un trecut de peste 4 mii ani. China, Mesopotamia, Europa de nord, popoarele mediteraniene, cretanii, finicienii, etc. au fost mari navigatori şi negustori din vremurile străvechi.

Începând cu secolul XIX, odată cu dezvoltarea capitalismului s-a început „revoluţia comercială” din era modernă. În secolul XX activitatea comercială se dezvoltă la scară tot mai largă, se dezvoltă cooperativele de consum, lanţurile de magazine corporative, firme comerciale, etc., prin care profesiunea de negustor devine una din cele mai solicitate.

În aspect istoric se afirma faptul că comerţul era necesar încă din momentul când oamenii au început să comunice între ei. De menţionat că la început oamenii îşi satisfăceau nevoile prin eforturile proprii de producere, sau dobândire a bunurilor pentru supraveţuire. Mai târziu, odată cu dezvoltarea civilizaţiei, sau creat condiţii de satisfacere mai amplă a nevoilor prin intermediul schimbului de produse. Drept rezultat al comunicaţiei a apărut schimbul natural de produse între diferite grupuri de oameni, care se specializau în anumite domenii, iniţial în formă de troc (marfă pe marfă), ca consecinţă a divizării muncii.

Schimbul a început să se efectueze mult mai simplu atunci când a apărut o marfă intermediară în formă de monedă. Odată cu apariţia banilor ca marfă de intermediere – a monedei, trocul este înlocuit cu tranzacţiile comerciale, care se efectuează de către negustori, sau acea pătură socială a societăţii care se preocupa în special cu procesul de intermediere dintre producător şi cumpărător, adică acesta cumpăra marfa de la producător, care mai apoi o vinde consumatorilor. Atunci procesul de schimb se descompune în două operaţii: a) la cumpărare: bani – marfă; b) la vânzare: marfă – bani (fig. 1).

De menţionat că tranzacţiile se realizează cu acordul şi în interesul ambelor părţi. Astfel negustorii, formează pătura socială care deţine sursele monetare, care servesc drept echivalent al valorii produselor pentru care se oferă un anumit preţ la vânzare şi cumpărare.

Noţiunea de comerţ poate fi definită ca o funcţie economică, care constă în cumpărarea mărfurilor, materiei prime, semifabricatelor, echipamentelor etc., cu scopul de a le vinde în aceeaşi stare fizică, sau cu modificări neesenţiale, la condiţii avantajoase pentru vânzător cât şi pentru cumpărători. Aşadar, negustorul se va strădui să cumpere marfa la un preţ favorabil (accesibil) şi să o vândă la un preţ cu adaos, asigurându-se acoperirea cheltuielilor şi obţinerea unui nivel oprim de rentabilitate.

Dacă analizăm comerţul sub aspect juridic, atunci acesta presupune transferul titlului de proprietate asupra mărfurilor, materialelor etc. precum şi serviciilor prestate de la producător la consumator, care se consideră tranzacţii comerciale.

Procesul comercial în mod generalizat poate fi redat în formă de schemă, după cum se prezintă în figura 1.1.

Figura 1.1. Schema procesului comercial.

În această schemă:

- B – capitalul investit pentru cumpărarea mărfurilor;

- M – totalitatea mărfurilor cumpărate la preţurile negociate;

- B1 - suma banilor încasaţi în rezultatul vânzării mărfurilor cumpărate.

Conform conceptului de piaţă suma banilor încasaţi în rezultatul vânzării mărfurilor cumpărate în scopuri comerciale trebuie să acopere suma capitalului investit pentru cumpărare şi să asigure un nivel corespunzător al rentabilităţii.

Preview document

Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 1
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 2
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 3
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 4
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 5
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 6
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 7
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 8
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 9
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 10
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 11
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 12
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 13
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 14
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 15
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 16
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 17
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 18
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 19
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 20
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 21
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 22
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 23
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 24
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 25
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 26
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 27
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 28
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 29
Organizarea și tehnologia comerțului - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Organizarea si Tehnologia Comertului.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluția comerțului românesc

O privire de ansamblu asupra situatiei Romaniei la inceputul celei de a doua jumatati a secolului al XX-lea ne conduce la constatarea ca tara...

Evoluții și Tendințe ale Comerțului Tradițional fară Magazine

CAPITOLUL I 1. Conceptul de comerţ electronic şi sfera de cuprindere Schimbările survenite pe piaţă la răscrucea dintre milenii, reconsiderarea...

Opțiuni de Organizare a Personalului de Vânzare

1. Introducere Forma de vanzare desemneaza un complex de activitati, mijloace si solutii organizatorice si tehnologice privind desfacerea...

Trucuri în Magazin

Spaţiul „sfinţeşte” afacerea Ambianţa plăcută din micile magazine poate fideliza clienţii.Curăţenie, ordine, spaţiu, lumină multă, culori calde, o...

Tehnici Comerciale

Cap. 1. ABORDĂRI TEHNOLOGICE ŞI DE MARKETING ÎN COMERCIALIZAREA MĂRFURILOR 1.1. TEHNOLOGIA COMERCIALĂ. APARIŢIE, CONŢINUT, IMPORTANŢĂ Tehnologia...

Comerț internațional și politici comerciale

I. Aparitia schimbului de marfuri si diviziunea sociala a muncii : Aparitia schimbului regulat de produse este inseparabil legata de aparitia si...

Tehnica operațiunilor de comerț exterior

Capitolul 1 TRANZACŢII INTERNAŢIONALE: SCURT ISTORIC, CONCEPT, OBIECT ŞI CONTEXT 1.1. Scurtă istorie a tranzacţiilor internaţionale O dată cu...

Bazele comerțului - suport de curs

Bazele comertului 1 I. Continutul activitatii comerciale 1.1. Comertul 1.2. Actele de comert 1.3. Comerciantul 1.1. Comertul. Definitia....

Te-ar putea interesa și

Lucrare licență - Publicitatea online

CAPITOLUL 1. PUBLICITATEA : SUFLETUL COMERTULUI 1.1. ISTORIA PUBLICITATII Publicitatea este, fara indoiala, aproape la fel de veche ca si...

Strategia de Comunicare On-line și Creația în Publicitatea On-line

INTRODUCERE Tema lucrării de disertaţie se numeşte „Strategia de comunicare on-line şi creaţia în publicitatea on-line” şi este dezbătută pe...

Comerțul Electronic între Provocări și Responsabilități

Vorbind despre comertul electronic ca despre o noua economie, ne referim la o lume în care oamenii lucreaza cu creierul în defavoarea mâinilor. O...

Web-managementul Subunităților Militare

3.2.1. Tehnologii folosite Web Mil Manager este de fapt o interfata bazata pe pagini web dinamice care urmareste sa le puna la dispozitie...

Portofoliu de Evaluare Finală

I. Psihologia educaţiei I.1. Stilurile de invatare I.2. Identificarea stilurilor de invatare al fiecarui elev din cls. XI A I. 1. STILURILE DE...

Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane

Introducere Creşterea rolului serviciilor în viata economica si sociala pe plan mondial, în special pentru tarile dezvoltate, a fost interpretata...

Caracteristica Grupei de Comerț și Pregătirea în Vederea Deservirii Consumatorilor

Întroducere Alimentaţia publică este o ramură a comerţului, care are drept scop producerea preparatelor culinare şi a produselor de...

Importanța și rolul serviciilor în economia națională

1. CONCEPTUL DE SERVICIU Mult timp,importanta activitatilor de servicii nu a fost recunoscuta, serviciile fiind neglijate de economisti si...

Ai nevoie de altceva?