Servicii și Utilități Publice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 21201
Mărime: 121.37KB (arhivat)
Publicat de: Mihaela Popovici
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Curs 1

VOCABULARUL SPECIFIC SERVICIILOR ŞI UTILITĂŢILOR PUBLICE

În sens economic, noţiunea de serviciu acoperă un domeniu delimitat de noţiunea de utilitate (valoare de întrebuinţare).

Serviciile = activităţi cu un conţinut specializat, având ca rezultat efecte utile imateriale şi intangibile, destinate satisfacerii unei nevoi sociale.

Importanţa serviciilor în economie şi ascensiunea lor spectaculoasă este evidenţiată de ponderea populaţiei ocupate în servicii în economiile ţărilor dezvoltate: 50-80%.

Va exista întotdeauna o relaţie între STAT şi serviciile publice.

A câştigat tot mai mult teren ideea constituirii serviciilor într-un sector distinct al economiei, serviciile constituind obiect de studiu relativ recent, din a doua jumătate a secolului XX.

Exprimarea unitară a tuturor serviciilor, caracterizate prin: eterogenitate şi complexitate,

şi-a găsit reflectarea în acceptarea teoriei clasificării sectoriale a ramurilor, având drept punct de pornire stabilirea sferei de cuprindere a serviciilor.

Economia se împarte în trei sectoare cu comportament economic diferit (conform teoriei lui Fourastie):

- primar (grupează în principal activităţile legate direct de transformarea mediul natural: agricultura, pescuitul, activităţile forestiere şi după unele accepţiuni, industria extractivă);

- secundar (cuprinde activităţile industriale prelucrătoare);

- terţiar (include tot ceea ce nu apare în sectoarele primar şi secundar: transporturile, telecomunicaţiile, comerţul, turismul, finanţele, învăţământul, administraţia de stat, cultura, ocrotirea sănătăţii, gospodăria comunală, băncile, asigurările etc.), fiind format, în principal, din servicii - administraţie, bănci, comerţ, asigurări etc.

Expansiunea, diversificarea şi ritmurile diferenţiate de evoluţie ale serviciilor au făcut ca, în ultima vreme, să se utilizeze tot mai frecvent noţiunea de cuaternar pentru a desemna zona modernă a activităţilor economice din sectorul terţiar: cercetare; învăţământ, educaţie; informatică; sănătate; cultură; ocuparea timpului liber etc.

Cuaternarul este denumit în literatura de specialitate ca fiind sectorul grijii faţă de om, fiind un simbol al erei post-industriale.

Dezvoltarea serviciilor a generat o industrie a serviciilor, structurată pe criteriile ocupaţii şi organizaţii prestatoare de servicii.

Exemple: agrementul (distracţii, sport); arbitrajul; procesarea de date; reparaţiile; sănătatea; securitatea; spălătoriile şi curăţătoriile; traducerile; transportul.

Utilităţile definesc acea categorie de servicii care au adesea o componentă materială evidentă şi care, prin natura lor, presupun o infrastructură specifică.

Cele mai importante utilităţi sunt: energia electrică, energia termică, gazul natural, administrarea deşeurilor menajere / urbane, alimentarea cu apă, canalizarea, telecomunicaţiile.

Diversele bunuri din economie aparţin mai multor categorii, care se structurează în funcţie de criteriile exclusivitate şi rivalitate.

-Exclusivitatea este situaţia când o persoană poate fi împiedicată să folosească un bun, acest drept aparţinând altcuiva (persoane / grup);

-Rivalitatea este situaţia când o persoană utilizează un bun, iar acest fapt determină diminuarea posibilităţii de folosire a bunului de către altcineva.

DIVIZIUNEA CLASICĂ A BUNURILOR ÎN ECONOMIE

Excluderea de la consum

EXCLUSIVITATE

DA NU

Competiţia în consum

RIVALITATE

Bunuri private:

alimente, îmbrăcăminte,

mobilier etc.

Bunuri de club:

şcoli private,

cinematografe, cluburi

Bunuri comune:

mediul natural,

peştele oceanic

Bunuri publice:

securitatea naţională,

armată, poliţie

Bunurile publice pure sunt alocate în afara relaţiilor de piaţă, datorită următoarelor două caracteristici fundamentale pe care le deţin: non-exclusivitate şi non-rivalitate.

A) Non-exclusivitate: imposibilitatea ori dificultatea de a exclude indivizii de la folosirea bunurilor publice pure.

Nimeni nu poate fi exclus de la beneficiile pe care le oferă domeniul public!

De exemplu: iluminatul străzilor, apărarea ţării în cazul unor conflicte armate, vizitarea parcurilor publice, mersul pe stradă (fie în calitate de pieton fie în calitate de automobilist).

B) Non-rivalitate: lipsa de rivalitate dintre utilizatori în ceea ce priveşte consumul bunurilor publice pure.

Dacă la mulţimea care se bucură de utilizarea bunurilor publice se va mai ataşa un individ sau un grup, acest fapt nu va costa nimic în plus, costul marginal al consumului adiţional de astfel de bunuri fiind egal cu zero.

De exemplu, dacă la mulţimea existentă se mai adaugă un individ sau un grup care să se bucure de apărare, de iluminatul public, de protecţia poliţiei, de apa râurilor etc., folosirea suplimentară a acestor bunuri nu urcă costurile / nu costă nimic în plus.

Neexistând nici proprietate privată asupra acestor bunuri şi nici costuri suplimentare pentru utilizarea lor, nu există nici rivalitate între utilizatorii sau beneficiarii acestor bunuri.

Preview document

Servicii și Utilități Publice - Pagina 1
Servicii și Utilități Publice - Pagina 2
Servicii și Utilități Publice - Pagina 3
Servicii și Utilități Publice - Pagina 4
Servicii și Utilități Publice - Pagina 5
Servicii și Utilități Publice - Pagina 6
Servicii și Utilități Publice - Pagina 7
Servicii și Utilități Publice - Pagina 8
Servicii și Utilități Publice - Pagina 9
Servicii și Utilități Publice - Pagina 10
Servicii și Utilități Publice - Pagina 11
Servicii și Utilități Publice - Pagina 12
Servicii și Utilități Publice - Pagina 13
Servicii și Utilități Publice - Pagina 14
Servicii și Utilități Publice - Pagina 15
Servicii și Utilități Publice - Pagina 16
Servicii și Utilități Publice - Pagina 17
Servicii și Utilități Publice - Pagina 18
Servicii și Utilități Publice - Pagina 19
Servicii și Utilități Publice - Pagina 20
Servicii și Utilități Publice - Pagina 21
Servicii și Utilități Publice - Pagina 22
Servicii și Utilități Publice - Pagina 23
Servicii și Utilități Publice - Pagina 24
Servicii și Utilități Publice - Pagina 25
Servicii și Utilități Publice - Pagina 26
Servicii și Utilități Publice - Pagina 27
Servicii și Utilități Publice - Pagina 28
Servicii și Utilități Publice - Pagina 29
Servicii și Utilități Publice - Pagina 30
Servicii și Utilități Publice - Pagina 31
Servicii și Utilități Publice - Pagina 32
Servicii și Utilități Publice - Pagina 33
Servicii și Utilități Publice - Pagina 34
Servicii și Utilități Publice - Pagina 35
Servicii și Utilități Publice - Pagina 36
Servicii și Utilități Publice - Pagina 37
Servicii și Utilități Publice - Pagina 38
Servicii și Utilități Publice - Pagina 39
Servicii și Utilități Publice - Pagina 40
Servicii și Utilități Publice - Pagina 41
Servicii și Utilități Publice - Pagina 42
Servicii și Utilități Publice - Pagina 43
Servicii și Utilități Publice - Pagina 44
Servicii și Utilități Publice - Pagina 45
Servicii și Utilități Publice - Pagina 46
Servicii și Utilități Publice - Pagina 47
Servicii și Utilități Publice - Pagina 48
Servicii și Utilități Publice - Pagina 49
Servicii și Utilități Publice - Pagina 50
Servicii și Utilități Publice - Pagina 51
Servicii și Utilități Publice - Pagina 52
Servicii și Utilități Publice - Pagina 53
Servicii și Utilități Publice - Pagina 54
Servicii și Utilități Publice - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • curs 1 SUP 2013.doc
  • curs 2 SUP 2013.doc
  • curs 3 SUP 2013.doc
  • curs 4 SUP 2013.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Lucrător în Comerț

Definitie: CALITATEA - ansamblul caracteristicilor unei entitãti, care îi conferã aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite...

Protecția consumatorului

O politica eficienta de protectie a consumatorilor poate sa amelioreze viata cetatenilor. Cei 493 milioane de consumatori europeni reprezinta seva...

Comerțul Internațional Contemporan

1. Privire generală asupra comerţului internaţional contemporan Economia este o ştiinţă socială al cărei scop este de a înţelege modul de...

Lucrător în comerț

MODULUL 1 – Notiuni de organizare si legislatia muncii COMUNICA CU DIFERITE TIPURI DE CLIENTI Rolul comunicarii este important pentru...

Familiarizarea cu pachetul System Identification Toolbox din pachetul de programe MATLAB

Scopul lucrării: de făcut cunoştinţă cu interfaţa grafică pachetului System Identification Toolbox de studiat modalităţi de estimarea modelului...

Comerț internațional

Structura unei aplicatii de comert electronic cuprinde : - Catalogul cu produse intr-o organizare logica - Profilele utilizatorilor site-urilor...

Analiza Conjuncturii

1.Internaţionalizarea pieţei firmei şi necesitatea prospectării ei Fazele procesului de internaţionalizare - prima fază s-a derulat în primele...

Te-ar putea interesa și

Sisteme europene de organizare și administrare publică a serviciilor și utilităților publice din Macedonia

I. Prezentare Macedonia Denumirea oficiala: Numele oficial al statului este Republica Macedonia insa, acesta nu este recunoscut de catre...

Servicii și Utilități Publice în Sănătate

CAPITOLUL 1 Serviciile de sanatate-Definire concept si tipologie 1.1.Definire concept Guvernul României defineşte sănătatea publică drept starea...

Modalități de Organizare și Exercitare a Atribuțiilor Serviciului de Utilitate Publică Locală

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Nevoia socială pentru servicii de energie termică 1.2. Locul şi rolul serviciilor în viaţa socială 1.3....

Managementul serviciilor de utilitate publică - sistemul de management al serviciilor publice

Literatura de specialitate oferă o gamă largă de noţiuni ca: administraţie, administraţie de stat, activitate executivă,autoritate administrativă...

Serviciile de utilitate publică în cadrul comunei Aricesti Rahtivani

INTRODUCERE Orice administrație publică locală are ca scop principal creșterea gradului de confort, a nivelului de de trai a cetățenilor în slujba...

Furnizarea și gestionarea serviciilor și utilităților publice în municipiul Galați

I. Prezentarea municipiului Galati Municipiul Galati este situat in zona estica a Romaniei, in extremitatea sudica a platoului Moldovei, la 45°...

Administrația publică electronică - soluție pentru îmbunătățirea imaginii autorităților publice, instituțiilor publice și - sau prestatorilor de servicii de utilitate publică

Prezentarea generală a organizaţiei, inclusiv prezentarea activitãţii organizaţiei care face obiectul proiectului. Prezentarea generală a...

Servicii și utilități publice

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND ACŢIUNILE ŞI ACTIVITĂŢILE UMANE Societatea reprezintă un sistem, un model de grupare, adică o formă în care...

Ai nevoie de altceva?