Imaginea Publică a Organizațiilor

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1508
Mărime: 18.90KB (arhivat)
Publicat de: Adonis Mazilu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Structura organizaţională a firmelor moderne se adaptează permanent. Ea capătă atributul unui veritabil instrument comunicaţional şi de imagine, prin intermediul căruia firma acţionează în actualul mediu de afaceri bazat pe dynamism şi flexibilitate.

Organizarea clasică, formală, bazată pe managementul tradiţional nu mai poate face fatămutaţiilor intervenite în structura pieţelor produselor, mutaţii generate, la rândul lor, de exigenţele impuse de diferitele categorii de consumatori.

Astfel, funcţiunile tradiţionale ale firmei se completează cu cea de comunicare şi PR. Aceasta din urmă conduce la crearea unei imagini publice a organizaţiei. Imaginea publică a organizaţiei este rezultatul funccţiunii de comunicare şi PR prin care organizaţia îşi transmite, către public, reputaţia, personalitatea şi/sau propria identitate.

Chiar dacă se află în aria de activitate a relaţiilor publice, imaginea organizaţîonală se alatură imaginii corporative sau instituţionale pe care şi-o construieşte firma.

Aceasta este rezultatul condiiţilor de piaţă care necesită gestionarea cât mai corectă a relaţiilor dintre furnizori – firmă – clienţi.

Imaginea organizaţională nu este numai un “bun” al organizaţiei. Înainte de toate ea aparţine publicului, care prin intermediul liderilor săi de opinie, poate favoriza/defavoriza această imagine. Numai în măsura în care, prin promovarea şi vânzarea propriilor pruduse, o firmă îşi câştigă un grup de clienţi şi, ulterior, îi fidelizează, putem spune că imaginea sa publică a avut de câştigat. Astfel, din imagine publică, prin produsul/serviciul promovat, firma ajunge la o identitate publică (Fig.1) Identitatea publică a organizaţiei este transimsă cu ajutorul vectorului de comunicare, diferitelor categorii de public. Numai în acest mod, imaginea organizaţională va fi percepută de către clienţii potenţiali ai firmei. Este nevoie de a face o distincţie clară între imaginea şi identitatea organizaţională.

Fig. 1 Corelaţia firmă-imagine organizaţională-comportament organizaţional

Imaginea organizaţională reprezintă suma reprezentărilor, a modalităţilor prin care o organizaţieîşi face cunoscut produsul/serviciul publicului-ţintă. Ea este rezultatul opiniilor, dorinţelor, aşteptărilor publicului referitoare la acea organizaţie sau la componentele ei.

Imaginea organizaţională se construieşte prin intermediul unui program ce cuprinde o serie de strategii cu ajutorul cărora să poată fi atraşi un număr cât mai mare de clienţi. Se va apela, în acest sens, la o serie de intrumente: simboluri, nume, siglă, embleme, evenimente.

Despre imaginea publică a organizaţiilor nu putem vorbi doar la nivel strict productiv. Nu numai organizaţiile comerciale pure, care se ocupă de producerea şi comercializarea unor bunuri, se preocupă de propria imagine. Se poate observa chiar o rivalitate între acestea, firmele din sfera serviciilor şi cele bancare.

Preview document

Imaginea Publică a Organizațiilor - Pagina 1
Imaginea Publică a Organizațiilor - Pagina 2
Imaginea Publică a Organizațiilor - Pagina 3
Imaginea Publică a Organizațiilor - Pagina 4
Imaginea Publică a Organizațiilor - Pagina 5
Imaginea Publică a Organizațiilor - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Imaginea Publica a Organizatiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Criza de imagine

INTRODUCERE Cuvântul “criza” provine de la termenul grecesc krinein, care înseamna ”a decide” - se refera la o faza decisiva dintr-o serie de...

Tipuri de comunicare

Preocupările intense privind comunicarea ce s-au manifestat cu precădere în ultimele decenii ale secolului nostru, lansează, între altele şi...

Blocajele comunicării

BLOCAJELE COMUNICARII Comunicarea este un proces deosebit de complex şi important, de care depinde structura reuşitelor, miracolelor sau...

Tăcerea

În lucrarea de faţă îmi propun să analizez una dintre formele comunicării nonverbale, şi anume tăcerea. Pentru o mai bună înţelegere a subiectului...

Teorii ale Comunicării de Masă

Niciun studiu asupra culturii şi civilizaţiei unei societăţi nu poate eluda analiza proceselor de comunicare care au loc între indivizii acelei...

Comunicarea și PR-ul în susținerea imaginii publice a organizațiilor

Etapele implementarii strategiei de comunicare si PR pentru construirea imaginii publice a organizatiei Identificarea obiectivelor ce urmeaza a...

Fundamente ale relațiilor publice

Relaţii publice: practică, ştiinţă socială şi profesie Practică = 1. Activitate sistematică de transformare a lumii; 2. Activitate volitivă care...

Comunicarea Instituțională - Despre Promovarea Imaginii Instituției Publice

Abstract: Comunicarea instituţională este cea care trebuie să gestioneze imaginea unei instituţii publice, deci să răspundă în faţa marelui public...

Te-ar putea interesa și

Criza Organizațională și Consecințele Ei asupra Imaginii Organizației

INTRODUCERE Tema de cercetare a acestei lucrări este studierea consecinţelor crizei organizaţionale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate...

Eficiența campaniilor politice

PROFILUL ALEGĂTORILOR Mediul social în care acţionează indivizii funcţionează ca o reţea de simboluri care se integrează la diverse niveluri, din...

Clasificarea și Caracteristicile Conceptului de Imagine

Introducere În societatea contemporană, imaginea nu este doar un exerciţiu sau produs al artei, aceasta face parte din arsenalul principal al...

Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM

Introducere Deoarece atât piaţa, privită ca noţiune economică, cât şi societatea în ansamblu, se află într-o continuă şi rapidă schimbare,...

Practică Consiliul Județean Botoșani

Prezentul raport de practică a fost realizat la Consiliului Judeţean Botoşani (CJB), în cadrul Serviciului Strategii, Parteneriate şi Cooperare...

Rolul și importanța mass-media în crearea imaginii publice a organizației din domeniul financiar-contabil

2. Imaginea publică Imaginea publică se defineşte ca reprezentarea favorabilă pe care o instituţie sau o organizaţie o are în rândul publicului...

Relații publice militare

INTRODUCERE Activitatea de relaţii publice în armată constituie o funcţie distinctă a conducerii şi constă în stabilirea, menţinerea şi...

Managementul crizei de imagine a organizației - studiu de caz Dacia

Argument Crizele – la scară mai mică sau mai mare – ţin, după toate aparenţele, de domeniul cotidianului. Pentru ca ele să nu alimenteze permanent...

Ai nevoie de altceva?