Topografie

Curs
7.2/10 (6 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 26723
Mărime: 4.21MB (arhivat)
Publicat de: Jenel Stan
Puncte necesare: 0
Curs de topografie pentru anul 2009. Cluj-Napoca

Extras din curs

CAPITOLUL I

NOTIUNI INTRODUCTIVE

1.1 Obiectul măsurătorilor topografice

Măsurarea şi reprezentarea pe plan a formei şi reliefului Pământului a constituit o preocupare pentru om din cele mai vechi timpuri. Pe măsură ce cunoştintele omului s-au amplificat, iar societatea a trecut pe trepte superioare de dezvoltare, măsurătorile terestre au început să capete o importanţă sporită pentru tot mai numeroase domenii ale activităţii umane.

O ramură a stiinţelor măsurătorilor terestre o constituie topografia.

Fără de şţiinţa măsurătorilor terestre, care cuprinde o totalitate de acţiuni cu metode proprii disciplinelor componente (astronomie geodezică, cartografie, fotogrammetrie, geodezie, gravimetrie, topografie etc.), executate în vederea determinării şi reprezentării pe plan a formei şi dimensiunilor Pământului.

În acelaşi timp însă, topografia mai are o direcţie importantă de activitate: transpunerea pe teren a lucrărilor inginereşti proiectate. Materializarea pe teren a lucrărilor proiectate (proiectarea de drumuri, delimitarea de tarlale şi parcele, trasarea construcţiilor şi a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare etc.) se realizează cu instrumente şi metode topografice.

Prin urmare, topografia are de rezolvat două grupe mari de probleme:

- efectuarea de măsurători şi calcule pentru obţinerea bazei topografice a unui teritoriui;

- transpunerea pe teren a proiectelor tehnice realizate pe baza planurilor si a hărţilor.

Preocupările acestei stiinţe rezultă din însăşi etimologia denumirii sale, care provine din alăturarea a două cuvinte grecesti: topos = loc şi graphein = descriere.

Topografia rezolvă problemele care-i revin din stiinţă măsurătorilor terestre în strînsă legătură cu celelalte discipline componente cu care are numeroase instrumente şi metode de lucru comune.

Geodezia se ocupă cu studiul formei şi dimensiunilor Pământului şi a metodelor precise de derminare şi reprezentare cartografică sau numerică a suprafeţei lui pe porţiuni bine definite.

În măsurătorile geodezice se ţine cont de curbura Pământului. Cuvintul geo¬dezie provine din greceşte: geo = pământ şi daiein = împart, ceea ce arată că la vechii greci, geodezia însemnă împarţirea suprafeţelor terestre.

Fotogrametria reprezintă ştiinţa care se ocupă cu măsurarea exactă şi determinarea poziţiei în timp şi spaţiu a obiectivelor fixe, mobile sau deformabile şi cu reprezentarea lor grafică, fotografică sau numerică pe bază de fotografii speciale numite fotograme.

1.2 Importanţa lucrărilor topografice

Lucrările de topografie aplicată sunt necesare aproape în toate ramurile economiei naţionale, astfel:

- în agricultură, pentru lucrări de organizare a teritoriului şi de ameliorare a unor suprafeţe prin: amenajări de albii, desecări, irigări etc.;

- în industria hidroenergetică sunt necesare lucrări topografice pentru determinarea amplasamentului barajelor şi hidrocentralelor, a suprafeţelor inundate de lacurile de acumulare, a capacităţii lacurilor etc.;

- pentru căile de comunicaţie – drumuri, căi ferate – lucrările topografice intervin atât la alegerea celor mai economice trasee, cât şi la amplasarea corespunzătoare a staţiilor şi nodurilor de cale ferată precum şi a construcţiilor care deservesc materialul rulant;

- în industria extractivă – cărbuni, minereuri – pentru determinarea planurilor de străpungere a rocilor (galerii, tuneluri), pentru determinarea poziţiei şi mărimii stratului de zăcăminte, a amplasării construcţiilor şi instalaţiilor de suprafaţă etc.

1.3 Scurt istoric al măsurătorilor terestre

Din documente rezultă că popoarele antice, egiptenii, grecii, fenicienii, caldeenii, chinezii, aveau cunostinţe şi practicau măsurătorile terestre, preocupăndu-se de reprezentarea pe harta a unor suprafeţe mari ale Pământului.

Thales din Milet şi Pitagora, în secolul VI i.e.n., ajung la concluzia ca Pământul este de forma, sferica, deoarece Pământul considerat de filozofii acelei vremi ca un element de bază, al naturii, alături de apă şi foc, nu poate avea decât o forma perfectă, ori formă geometrică cea mai perfecta este sfera.

Preview document

Topografie - Pagina 1
Topografie - Pagina 2
Topografie - Pagina 3
Topografie - Pagina 4
Topografie - Pagina 5
Topografie - Pagina 6
Topografie - Pagina 7
Topografie - Pagina 8
Topografie - Pagina 9
Topografie - Pagina 10
Topografie - Pagina 11
Topografie - Pagina 12
Topografie - Pagina 13
Topografie - Pagina 14
Topografie - Pagina 15
Topografie - Pagina 16
Topografie - Pagina 17
Topografie - Pagina 18
Topografie - Pagina 19
Topografie - Pagina 20
Topografie - Pagina 21
Topografie - Pagina 22
Topografie - Pagina 23
Topografie - Pagina 24
Topografie - Pagina 25
Topografie - Pagina 26
Topografie - Pagina 27
Topografie - Pagina 28
Topografie - Pagina 29
Topografie - Pagina 30
Topografie - Pagina 31
Topografie - Pagina 32
Topografie - Pagina 33
Topografie - Pagina 34
Topografie - Pagina 35
Topografie - Pagina 36
Topografie - Pagina 37
Topografie - Pagina 38
Topografie - Pagina 39
Topografie - Pagina 40
Topografie - Pagina 41
Topografie - Pagina 42
Topografie - Pagina 43
Topografie - Pagina 44
Topografie - Pagina 45
Topografie - Pagina 46
Topografie - Pagina 47
Topografie - Pagina 48
Topografie - Pagina 49
Topografie - Pagina 50
Topografie - Pagina 51
Topografie - Pagina 52
Topografie - Pagina 53
Topografie - Pagina 54
Topografie - Pagina 55
Topografie - Pagina 56
Topografie - Pagina 57
Topografie - Pagina 58
Topografie - Pagina 59
Topografie - Pagina 60
Topografie - Pagina 61
Topografie - Pagina 62
Topografie - Pagina 63
Topografie - Pagina 64
Topografie - Pagina 65
Topografie - Pagina 66
Topografie - Pagina 67
Topografie - Pagina 68
Topografie - Pagina 69
Topografie - Pagina 70
Topografie - Pagina 71
Topografie - Pagina 72
Topografie - Pagina 73
Topografie - Pagina 74
Topografie - Pagina 75
Topografie - Pagina 76
Topografie - Pagina 77
Topografie - Pagina 78
Topografie - Pagina 79
Topografie - Pagina 80
Topografie - Pagina 81
Topografie - Pagina 82
Topografie - Pagina 83
Topografie - Pagina 84
Topografie - Pagina 85
Topografie - Pagina 86
Topografie - Pagina 87
Topografie - Pagina 88
Topografie - Pagina 89
Topografie - Pagina 90
Topografie - Pagina 91
Topografie - Pagina 92
Topografie - Pagina 93
Topografie - Pagina 94
Topografie - Pagina 95
Topografie - Pagina 96
Topografie - Pagina 97
Topografie - Pagina 98
Topografie - Pagina 99
Topografie - Pagina 100
Topografie - Pagina 101
Topografie - Pagina 102
Topografie - Pagina 103
Topografie - Pagina 104
Topografie - Pagina 105
Topografie - Pagina 106
Topografie - Pagina 107
Topografie - Pagina 108
Topografie - Pagina 109
Topografie - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Topografie.doc

Alții au mai descărcat și

Practică topografică

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Elaborarea unei construcții civile

1.1. Trasare topografica Trasare topografica: Ansamblu de metode topografice prin care se realizeaza transpunerea in teren a elementelor...

Proiect la Topografie

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Documentatie topo-cadastrală privind Amplasamentul și Delimitarea Bunului Imobil

1. MEMORIU TEHNIC DOCUMENTATIE TOPO-CADASTRALA PRIVIND AMPLASAMENTUL SI DELIMITAREA BUNULUI IMOBIL Str. Avântului şi 9 Mai – mun. Alba Iulia...

Aplicații topografice și cadastru

De geodezie sau topografie terenuri este tehnica, profesie, şi ştiinţa de a stabili cu exactitate poziţia terestre sau tridimensionale de puncte şi...

Instrumente Topografice

I. TEODOLITUL Este instrumentul care permite masurarea directiilor la doua sau mai multe puncte din teren, precum si înclinarea acestor directii....

Planul Cadastral

Introducere: Originea cuvântului cadastru nu este stabilită în mod cert, existând mai multe ipoteze privind apariţia acestuia. O primă variantă...

Lucrări speciale de topografie minieră

Introducere Pe intreaga perioada a desfasurarii activitatii miniere intr-un anumit perimetru, trebuie sa existe o stransa legatura intre lucrarile...

Te-ar putea interesa și

Practică topografică

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Întocmirea documentației topografice în vederea proiectării și trasării unei microhidrocentale pe R. S. , C. V.

CAPITOLUL I AMPLASAREA GEOGRAFICA SI LOCALIZAREA OBIECTIVULUI PROIECTAT 1.1 C. V. Localitatea Baru este situată în partea sudică a județului...

Necesitatea utilizării topografiei în silvicultură

1. Introducere Conform etimologiei cuvantului (din limba greaca, topos = loc si graphien = a desena, a scrie), Topografia este una din stiintele...

Proiect la Topografie

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran

Capitolul I Localizarea geografică şi economico – administrativă 1.1. Localizarea perimetrului. Perimetrul de exploatare Petrila este situat în...

Lucrări topografice la proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor industriale și civile

Cap.1 Lucrari topografice la proiectarea constructiilor industrial si civile. 1.1.1. Retele de sprijin topografice legate de proiectarea...

Proiect Topografie

1. Scopul topografiei. Definitie Topografia este o ramura a geodeziei care se ocupa cu tehnica masuratorilor unei portiuni a scoartei Pamantului,...

Istoricul Topografiei și Cartografie

§1. Noţiuni generale despre topografie şi cartografie Harta se utilizează în multe activităţi umane, fiind folosită mai ales în cercetările...

Ai nevoie de altceva?