Contabilitatea Mărfurilor

Curs
7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2533
Mărime: 19.44KB (arhivat)
Publicat de: Ofelia Vasiliu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iosif Anda

Extras din curs

Contabilitatea mărfurilor

Evaluarea stocurilor de mărfuri. Contabilitatea stocurilor de mărfuri la preţul cu amănuntul

Această categorie de stocuri constituie o structură importantă în cadrul stocurilor achiziţionate cu scopul revânzării în aceeaşi stare. Sunt asimilate mărfurilor şi stocurile de materii prime şi materiale disponibile, redistribuite pentru a fi vândute, precum şi produsele obţinute din producţie proprie (produse finite, semifabricate) care se vând prin magazinele proprii.

Contabilitatea mărfurilor presupune practicarea următoarelor preţuri specifice circulaţiei mărfurilor:

- costul de achiziţie asimilat de cele mai multe ori cu preţul de cumpărare (de facturare al furnizorilor) este specific comerţului en-gros prin care se achiziţionează de la producători şi se desface un volum mare de mărfuri. În acest caz contul 371 „Mărfuri” evidenţiază costul de achiziţie, neutilizându-se conturile 378 „Diferenţe de preţ la mărfuri” şi 4428 „TVA neexigibilă”. Rezultatul este reprezentat de adaosul comercial determinat prin calculul preţului de vânzare cu ridicata (cost de achiziţie + adaos).

- preţul de vânzare cu amănuntul (inclusiv taxa pe valoarea adăugată) este practicat în comerţul en-detail unde vânzarea mărfurilor se face cu bucata. În acest caz pentru ca în contul 371 „Mărfuri” să se formeze preţul de vânzare cu amănuntul se impune utilizarea concomitentă a conturilor 378 „Diferenţe de preţ la mărfuri” şi 4428 „TVA neexigibilă” pentru a reflecta TVA aferentă mărfurilor existente în entităţile en-detail.

Potrivit metodei de evaluare la preţ cu amănuntul intrările şi ieşirile de mărfuri sunt evaluate la preţ cu amănuntul determinat astfel:

PVA = Cost de achiziţie + Adaos comercial + TVA

La contabilizarea operaţiilor specifice mărfurilor pot fi delimitate 3 momente: intrarea în gestiune, vânzarea şi scăderea (scoaterea) din gestiune.

I. INTRAREA ÎN GESTIUNE. În acest moment se determină preţul cu amănuntul al mărfurilor care se înregistrează în contul 371 „Mărfuri” ţinând seama de componentele sale:

1. Costul de achiziţie rezultă din facturile furnizorilor şi se reflectă ca o obligaţie faţă de furnizori în contul 401 „Furnizori”.

2. Adaosul comercial se calculează prin aplicarea cotei de adaos practicată de entitate asupra costului de achiziţie; prin însumarea acestor 2 componente se obţine preţul de vânzare. Adaosul comercial se evidenţiază în contul 378 „Diferenţe de preţ la mărfuri” (P), cont care reflectă în calitatea sa de cont rectificativ al stocurilor de mărfuri următoarele:

- în credit: adaosul comercial aferent mărfurilor intrate;

- în debit: adaosul comercial aferent mărfurilor vândute.

3. TVA concură la formarea preţului de vânzare cu amănuntul aferent mărfurilor intrate şi se evidenţiază în creditul contului 4428 „TVA neexigibilă”. Cota de TVA se aplică la preţul de vânzare format din cost de achiziţie şi adaos comercial.

TVA = 19% x preţ de vânzare = 19% x (cost de achiziţie + adaos comercial)

Diminuarea contului 4428 are loc cu ocazia scăderii din gestiune a mărfurilor vândute.

II. VÂNZAREA MĂRFURILOR (VÂNZAREA PROPRIU-ZISĂ). Are loc de regulă cu numerar, dar şi cu tichete valorice sau cu card-uri, preţul cu amănuntul fiind detaliat la vânzare pe 2 componente:

- preţul de vânzare (se va utiliza contul 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”)

- TVA colectată inclusă în preţ (se va utiliza contul 4427 „TVA colectată”.

Calculul TVA colectată inclusă în preţul de vânzare cu amănuntul aferent mărfurilor vândute se face prin aplicarea cotei recalculate de TVA asupra PVA, iar preţul de vânzare se calculează ca diferenţă: PVA – TVA inclusă în preţ. Cota recalculată de TVA se determină prin aplicarea procedeului „sutei mărite”.

C' TVA = unde: C = cota de TVA

C'= cota recalculată de TVA

C' TVA = = 15,966387

III. SCĂDEREA DIN GESTIUNE. Se face lunar la preţul de vânzare cu amănuntul evidenţiindu-se concomitent:

- costul de achiziţie al mărfurilor vândute reflectat în debitul contului 607 „Cheltuieli privind mărfurile”;

- adaosul comercial aferent mărfurilor vândute regăsit în debitul contului 378 „Diferenţe de preţ la mărfuri”;

- TVA neexigibilă aferentă vânzărilor regăsită în contul 4428 „TVA neexigibilă”.

Adaosul comercial aferent mărfurilor vândute se determină de regulă prin metoda procentului mediu de adaos comercial:

a. determinarea cotei/procentului de adaos comercial:

K378 = )

b. stabilirea adaosului comercial aferent stocului de mărfuri:

adaos comercial = K378 x (Sfd371 – Sfc 4428)

Contabilitatea stocurilor obţinute din activitatea de exploatare

A. Contabilitatea stocurilor fabricate

Produsele finite sunt bunuri care au parcurs toate fazele procesului de fabricaţie şi nu au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul entităţii, corespund normelor de calitate, au fost recepţionate şi s-au întocmit documentele de predare la magazie.

Semifabricatele sunt produse al cărui proces tehnologic s-a terminat într-o secţie (fază de fabricaţie) s-au întocmit documentele de predare la depozit, urmează a fi prelucrate în continuare pentru a intra în componenţa produselor finite sau vândute terţilor.

Produsele reziduale reprezintă produse rebutate ce nu corespund normelor de calitate, materialele recuperabile şi deşeurile.

Preview document

Contabilitatea Mărfurilor - Pagina 1
Contabilitatea Mărfurilor - Pagina 2
Contabilitatea Mărfurilor - Pagina 3
Contabilitatea Mărfurilor - Pagina 4
Contabilitatea Mărfurilor - Pagina 5
Contabilitatea Mărfurilor - Pagina 6
Contabilitatea Mărfurilor - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Marfurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea stocurilor de mărfuri la o entitate economică

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Contabilitatea mărfurilor și ambalajelor la SC Sprint Tools SRL

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că o parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic au la bază informaţia contabila sau...

Contabilitatea mărfurilor în sistem En-Detail

Comerţul cu amănuntul, sector economic foarte dinamic, reprezintă un ansamblu de activităţi şi relaţii organizate şi desfăşurate de unităţi...

Tipuri de monografie

1. Prezentarea unei firme si deschiderea "T"-urilor 2. Operatiuni economico-financiare (martie) 3. Analiza contabila pe etape de analiza (5...

Fiscalitate

REDUCERI 1. Pe data de 02.06.N furnizorul A livreaza clientului B marfuri la pret de vanzare 10 000 lei , TVA 24%, cost de inregistrare in...

Auditul Sistemelor Informatice

CADRUL I NSTI TUTI ONAL AL AUDI TULUI I . AUDIT FINANCIAR – IFAC (International Federation of Accountants) - Federatia Internationala a...

Contabilitate financiară

NORMALIZAREA SI OBIECTIVELE CONTABILITATII FINANCIARE DEFINITIE SI CARACTERIZAREA CONTABILITATII FINANCIARE Legea nr 82 a rentabilitatii/1991,...

Procedurile auditorului ca raspuns la riscurile evaluate - ISA 330

Evaluarea riscurilor de către auditor este caracterizată de subiectivism ceea ce ar putea face să nu fie suficient de exactă pentru a identifica...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea stocurilor de mărfuri la o entitate economică

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Circulația mărfurilor în alimentația publică

INTRODUCERE Principala politică de contabilitate reprezintă procedee privind opţiuni determinate de anumite interese, cu respectarea unor anumite...

Organizarea evidenței operative și contabilitatea mărfurilor în comerțul en-gros

1. COMERŢUL ACTIVITATE DE BAZĂ A ECONOMIEI 1.1.CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA ACTIVITAŢII DE COMERŢ Noţiunea de comerţ determină o funcţie economică ce...

Evidența și comercializarea mărfurilor

INTRODUCERE Actuala dezvoltare a economiei a impus intercalarea între consumatori si producatori, a unor agenti economici, specializati, care...

Contabilitatea mărfurilor în unitățile de desfacere cu amănuntul

CAPITOLUL 1 STRUCTURI CONTABILE PRIVIND STOCURILE PE EXEMPLUL S.C. APCO ROMANIA S.R.L. Stocurile si productia in curs de executie reprezinta,...

Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul

Pe măsura dezvoltării forţelor şi a relaţiilor sociale de producţie, în scopul creării de bunuri şi servicii destinate satisfacerii trebuinţelor şi...

Contabilitatea mărfurilor

Pentru a-si realiza obiectul de activitate în vederea obtinerii de profit, orice întreprindere cu activitate industriala, comerciala, de servicii...

Contabilitatea Mărfurilor

ARGUMENT Contabilitatea este instrumentul principal de cunoastere, gestiune si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute. Activele...

Ai nevoie de altceva?