Expertiză contabilă 2 - proba în justiție

Curs
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 30006
Mărime: 124.54KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitru Gheorghe

Extras din curs

SINTEZĂ CURS

EXPERTIZA CONTABILĂ 2

- EXPERTIZA CONTABILĂ – PROBĂ ÎN JUSTIŢIE -

CAP.I – ASPECTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ

1.1. CONCEPTUL DE EXPERTIZĂ ŞI CLASIFICAREA EXPERTIZELOR

Noţiunea de expertiza vine de la cuvintele latine peritus, care înseamnă cunoscător, priceput, abil şi expertus, care se referă la persoana cu experienţă, care a probat, a încercat, a verificat şi reprezintă lucrarea unei persoane experimentate, specializate.

În general, plecând de la etimologia cuvântului, expertiza este activitatea de cercetare efectuată de un specialist, care are calitatea de expert într-un anumit domeniu, pentru a stabili adevărul într-o anumită situaţie, problemă sau litigiu.

Activitatea de expertiză depăşeşte si acţiunea de control si pe cea de verificare, întrucât cuprinde, în sine, ideea de exprimare a punctului de vedere al expertului in ceea ce priveşte faptul sau faptele asupra cărora s-a efectuat expertiza.

Deci, expertiza este prin excelenta o lucrare personala si critica, cuprinzând nu numai rezultatul examinării faptelor din punctul de vedere al exactităţii formale si materiale, dar si părerea expertului asupra cauzelor si efectelor in legătură cu obiectul supus cercetării sale.

Ca mijloc de probă în soluţionarea diverselor litigii, expertiza este definită în literatura de specialitate în multiple variante ca formă, dar în esenţă cu acelaşi conţinut şi anume:

a. Expertiza este un mijloc de probă, de constatare, confirmare, evaluare, lămurite sau dovedire pe baza cercetării ştiinţifice de specialitate, a adevărului obiectiv cu privire la o anumită faptă, împrejurare, problemă, situaţie, cauză sau litigiu .

b. Expertiza este operaţia încredinţată unor persoane care, pe baza cunoştinţelor lor speciale, se pronunţă asupra faptelor pe care judecătorii nu le-ar putea aprecia .

c. Expertiza este un mijloc de investigaţie prin care se ajunge, fie la obţinerea unei probe, fie la evaluarea corectă a unei probe existente .

d. Expertiza este o cercetare care constă din diferite operaţiuni specifice fiecărei specialităţi .

e. Expertiza este un mijloc de dovadă, reglementat de codul de procedură civilă, la care recurge instanţa în cazul că, pentru stabilirea adevărului obiectiv, este nevoie de lămurirea unor împrejurări de fapt, pentru a căror rezolvare se cer cunoştinţe de specialitate în domeniul ştiinţei, tehnicii, artei sau vreunei meserii pe care judecătorul nu le posedă .

f. Expertiza este un mijloc de probă, dispus sau cerut de organul juridic în materie civilă sau penală, efectuat de un specialist în materia litigiului, care, prin cunoştinţele şi experienţa pe care le posedă, trebuie să aducă lămurirea diferitelor aspecte, ce sunt necesare a fi cunoscute, în vederea soluţionării unor cauze.

În funcţie de natura şi de conţinutul faptelor, cauzelor sau litigiilor ce se cercetează şi de domeniul de activitate în care se dispune sau se solicită, expertizele se clasifică pe mai multe tipuri, astfel:

- Expertiza tehnică - constată aplicarea ansamblului de metode, procedee şi reguli în executarea unor operaţiuni sau lucrări, ori în practicarea unor profesii din diferite domenii, aşa cum ar fi: construcţiile civile / industriale, industria de maşini, utilaje şi echipamente, industria autovehiculelor, agricultură, exploatări portuare etc.

- Expertiza merceologică - se efectuează pentru constatarea proprietăţilor fizico-chimice ale mărfurilor, calitatea acestora şi condiţiile de păstrare;

- Expertiza medico–legală - îmbracă mai multe forme şi anume: expertiza medicală, care stabileşte capacitatea de muncă a unui om bolnav sau sănătos, în condiţiile solicitărilor fizice şi psihice din diferite profesii; expertiza medico-legală, care stabileşte cauzele decesului, prin autopsia făcută de medicul legist în urma accidentelor, otrăvirii, omorului; expertiza psihiatrică stabileşte capacitatea de discernământ a unor persoane, în cazul infracţiunilor de omor deosebit de grav, precum şi atunci când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are îndoială asupra stării psihice a învinuitului sau inculpatului;

- Expertiza criminalistică - se efectuează pentru descoperirea infracţiunilor săvârşite şi a infractorilor;

- Expertiza artistică - se efectuează pentru stabilirea operelor originale sau a copiilor/plagiatului în pictură, sculptură, grafică, literatură;

- Expertiza filatelică - pentru stabilirea autenticităţii unor mărci poştale din colecţiile filatelice;

- Expertiza comercială - pentru stabilirea respectării regulilor de circulaţie a mărfurilor;

- Expertiza contabilă - examinează activitatea economico-financiară a diverselor entităţi.

1.2. EXPERTIZA CONTABILĂ

Principala activitate a experţilor contabili o constituie efectuarea expertizelor contabile, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice, in condiţiile prevăzute de lege.

Potrivit literaturii de specialitate, expertiza contabilă este o formă de cercetare ştiinţifică efectuată în vederea lămuririi modului în care sunt reflectate în documente, evidenţa tehnico-operativă şi contabilă anumite fapte, operaţiuni şi situaţii de natură economico-financiară.

Expertizele contabile sunt mijloace de proba utilizabile in rezolvarea unor cauze care necesita cunoştinţe de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil.

Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil in condiţiile legii şi sunt înscrise în Tabloul Corpului Experţilor Contabili si al Contabililor Autorizaţi din Romania (CECCAR).

1.2.1. TRĂSĂTURILE EXPERTIZEI CONTABILE

Ca activitate specializată in domeniul disciplinei contabilităţii, expertiza contabilă se caracterizează prin următoarele trăsături:

a. Are ca obiect cercetarea unor fapte sau situaţii de natură economico – financiare, gestionară şi patrimonială.

b. Cuprinde în sfera sa de acţiune activitatea economică financiara a unei entităţi economice, pentru problemele şi obiectivele stabilite de organul judiciar ori de persoanele care o solicită (cazul expertizei contabile extrajudiciare).

c. Cercetează situaţiile şi împrejurările de fapt pe baza informaţiilor furnizate de evidenţa contabila şi suporţii ei materiali, aşa cum sunt documentele scrise din arhiva contabilă, dischete, CD – uri etc.

d. Interpretează datele din evidenţa contabilă şi formulează opinii cu privire la problemele investigate, pe baza legilor şi actelor normative care reglementează domeniul contabilităţii, corelate cu cele care reglementează domeniul problemelor expertizate.

e. Elaborează concluzii pe baza constatărilor făcute, care servesc ca mijloc de probă pentru organul judiciar, care a dispus efectuarea expertizei sau ca mijloc de fundamentare a deciziei persoanei, care a solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiciare.

Preview document

Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 1
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 2
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 3
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 4
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 5
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 6
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 7
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 8
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 9
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 10
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 11
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 12
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 13
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 14
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 15
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 16
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 17
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 18
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 19
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 20
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 21
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 22
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 23
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 24
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 25
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 26
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 27
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 28
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 29
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 30
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 31
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 32
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 33
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 34
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 35
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 36
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 37
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 38
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 39
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 40
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 41
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 42
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 43
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 44
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 45
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 46
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 47
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 48
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 49
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 50
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 51
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 52
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 53
Expertiză contabilă 2 - proba în justiție - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Analiza Creanțelor

Introducere Un instrument important al economiei de piaţă este contabilitatea, datele căreia servesc drept bază la luarea deciziilor economice. De...

Expertiza Contabilă în Procesul Civil

Consideraţii generale privind procesul civil Potrivit Constituţiei României orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor a...

Contabilitate publică

Semnificatia deosebita a bugetului public national rezida din cele 2 tipuri de fluxuri economice ce apar intre buget pe de o parte si agentii...

Control și expertiză contabilă

CURSUL1. CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR Obiective: 1.1. Controlul – funcţie a managementului 1.2. Obiectul, funcţiile şi formele controlului...

Practici Contabili Contabile Specifice în Agricultura

3.1 Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 41-AGRICULTURA Obiectiv Obiectivul acestui Standard este de a prescrie tratamentul contabil,...

Planul de Conturi pentru Instituțiile Publice în Structura Actuală

în structura actuală Începând cu luna ianuarie a anului 2006, instituţiile publice ale căror conducători au calitatea de ordonatori de credite...

Contabilitatea Imobilizărilor în Curs și a Avansurilor Acordate pentru Imobilizări

3.5. Contabilitatea imobilizarilor în curs si a avansurilor acordate pentru imobilizari Desfasurarea activitatii investitionale de catre o...

Elemente Probante

Introducere Principii fundamentale Auditorul trebuie sa intruneasca elemente probante suficiente si adecvate pentru a ajunge la concluzii...

Te-ar putea interesa și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Expertiză contabilă

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Profesioniștii contabili în România

Introducere Mediul de afaceri actual devine ca urmare a crizei financiare pe care Romania şi întreaga lume o traversează, un mediu profund în care...

Expertiză Contabilă

Introducere Expertiza este „un mijloc de probă, de constatare, confirmare, evaluare, lămurire sau dovedire, pe baza cercetării ştiinţifice de...

Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal

CAP. I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA, EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ 1.1. Conceptul de expertiză Cuvântul expertiză...

Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară

1. CONCEPTUL DE EXPERTIZA CONTABILA Calitatea de expert contabil a fost recunoscută printr-un decret regal, iar primele Institute de experti...

Expertiza contabilă

Expertiza contabila este - „activitate depusa de un personal autorizat de lege pentru reconstituirea realitatii unei operatii de natura economica...

Misiuni în care Poate Fi Angrenat Expertul Contabil

1. Expertul contabil şi accesul la profesia de expert contabil Expertiza este o cercetare temeinica, cu caracter tehnic, facuta de un expert,...

Ai nevoie de altceva?