Standarde și Servicii Conexe

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 46392
Mărime: 397.21KB (arhivat)
Publicat de: Zaharia Iacob
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Dr. Dumitru Gheorghe
Universitatea din Pitesti Facultatea de Stiinte Economice Contabilitate Manageriala si Audit Contabil Management Contabil si Informatica de Gestiune

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Glosar de termeni 3
 3. STANDARDE DE AUDIT
 4. CAPITOLUL I Cadrul conceptual pentru misiuni de asigurare 21
 5. CAPITOLUL II Obiective si principii generale care guverneaya un audit al situatiilor financiare standardul international de audit 200 40
 6. CAPITOLUL III Planificarea unui audit al situatiilor financiare. Standardul international de audit 300 52
 7. CAPITOLUL IV Probe de audit Standardul international de audit 500 69
 8. CAPITOLUL V Raportul auditorului independent cu privire la un set complet de situatii financiare cu scop general Standardul international de audit 500 77
 9. SERVICII CONEXE
 10. CAPITOLUL VI Standardul international priviind serviciile conexe 4400 91
 11. CAPITOLUL VII Misiuni pentru efectuarea procedurilor convenite priviind informatiile financiare 98

Extras din curs

INTRODUCERE

- Prefata la Standardele Internationale pentru Controlul de Calitate, Auditul, Revizuirea, alte Servicii de Asigurare si Servicii Conexe (Standarde Internationale sau Standardele IAASB) au ca scop facilitarea întelegerii domeniului si a autoritãtii de emitere a declaratiilor de cãtre Consiliul pentru Standarde Internationale de Audit si Asigurare (IAASB), astfel cum sunt prevãzute în preambulul Termenilor de referintã ai IAASB.

- IAASB este orientat în scopul dezvoltãrii unu set de Standarde Internationale general acceptate. Membrii Actioneazã în comun în interesul public al extinsei si atotcuprinzãtoarei profesii contabile internationale. Aceasta ar putea rezulta în luarea de pozitie împotriva aspectelor care nu sunt conforme cu practicile curente din tara lor sau din firmã, ori nu sunt conforme cu pozitia membrilor IAASB care îi obligã sã avanseze.

GLOSAR DE TERMENI

Activitãti de control – Acele politici si proceduri care contribuie la asigurarea faptului cã directivele managementului unei entitãti sunt duse la îndeplinire. Activitãtile de control sunt o componentã a controlului intern.

Afirmatii – Declaratii ale conducerii, explicite sau de alta naturã, care sunt cuprinse în situatiile financiare.

Alt auditor – (vezi Auditor).

Alte informatii – Informatii financiare sau nefinanciare (altele decât situatiile financiare sau raportul auditorului asupra acestora) incluse în raportul anual – fie ca urmare a legii, fie pentru cã asa se obisnuieste.

Aria de aplicabilitate a unei revizuiri – Procedurile de revizuire care sunt considerate necesare în împrejurãrile date pentru atingerea obiectivului unei revizuiri.

Aria de aplicabilitate a unui audit – Procedurile de audit care, în baza rationamentului auditorului si a Standardelor Internationale de Audit, sunt considerate a fi adecvate în împrejurãrile date pentru atingerea obiectivului unui audit.

Asigurare – (vezi asigurare rezonabilã)

Asigurare rezonabilã (în contextul controlului de calitate) – Un nivel înalt, dar nu absolut, de asigurare.

Asigurare rezonabilã (în contextul unei misiuni de audit) – Un nivel de asigurare ridicat, dar nu absolut, exprimat pozitiv în raportul auditorului ca fiind o asigurare rezonabilã cu privire la faptul cã informatiile auditate nu contin denaturãri semnificative.

Asistenti - Personalul implicat într-un audit individual, altul decât auditorul.

Asociere – (vezi asocierea auditorului cu informatiile financiare).

Asocierea auditorului cu informatiile financiare – Un auditor este asociat cu informatiile financiare în cazul în care anexeazã un raport referitor la acele informatii sau consimte ca numele auditorului sã fie folosit într-un context profesional.

Aspecte de audit care sunt în interesul guvernantei – Acele aspecte care apar într- un audit al situatiilor financiare si care, în opinia auditorului, sunt deopotrivã importante si relevante pentru cei însãrcinati cu guvernanta în procesul de supervizare a raportãrii financiare si de publicare. Aspectele de audit care sunt în interesul celor însãrcinati cu guvernanta includ doar acele aspecte care au venit în atentia auditorului ca rezultat al derulãrii auditului.

Aspecte privind mediul înconjurãtor

- initiative menite sã previnã, reducã sau sã remedieze pagubele cauzate mediului înconjurãtor, sau sã asigure conservarea resurselor regenerabile si neregenerabile (astfel de initiative pot fi cerute de legislatia sau reglementãrile privind protectia mediului înconjurãtor, prin contract, sau pot fi întreprinse în mod voluntar);

- consecintele încãlcãrii legislatiei si reglementãrilor privind protectia mediului înconjurãtor;

- consecintele pagubelor de mediu provocate altora sau resurselor naturale; si

- consecintele rãspunderii pentru fapta altuia impuse prin lege (de exemplu rãspunderea pentru pagubele provocate de proprietarii anteriori).

Audit extern – Un audit efectuat de un auditor extern.

Audit intern – O activitate de evaluare, organizatã în cadrul unei entitãti ca un serviciu în folosul acesteia. Functiile sale includ, printre altele, examinarea, evaluarea si monitorizarea adecvãrii si eficacitãtii controlului intern.

Auditor – Partenerul din cadrul misiunii. Termenul „auditor” este folosit pentru a descrie fie partenerul din cadrul unui audit, fie firma de audit. Acolo unde se aplicã partenerului din cadrul unui audit, termenul descrie obligatiile sau responsabilitãtile partenerului din cadrul misiunii. Astfel de obligatii sau responsabilitãti pot fi îndeplinite fie de partenerul din cadrul misiunii de audit, fie de un membru al echipei de audit. Acolo unde obligatia sau responsabilitatea trebuie îndeplinitã în mod expres de partenerul din cadrul unui audit, se foloseste mai degrabã expresia „partener din cadrul unui audit” decât termenul „auditor”. (Termenul „auditor” poate fi folosit atunci când descrie serviciile conexe si angajamentele de asigurare, altele decât cele de audit. O astfel de referire nu înseamnã cã o persoanã care efectueazã un serviciu conex sau un angajament de asigurare, altul decât cel de audit, trebuie sã fie neapãrat auditorul situatiilor financiare ale entitãtii.)

Auditor existent – Auditorul situatiilor financiare ale perioadei curente. Auditor extern – Acolo unde este cazul, termenul „auditor extern” este folosit pentru a face distinctie între auditorul extern si auditorul intern.

Auditor nou – Auditorul situatiilor financiare ale perioadei curente, acolo unde situatiile financiare ale situatiei precedente au fost auditate fie de un alt auditor (în acest caz auditorul nou mai este cunoscut si ca auditor succesor), fie auditul este un angajament initial de audit.

Auditor intern - O persoana care efectueazã un audit intern.

Alt auditor – Un auditor, altul decât auditorul principal, care are responsabilitatea de a raporta asupra informatiilor financiare ale unei componente care sunt incluse în situatiile financiare auditate de cãtre auditorul principal. Alti auditori includ firmele afiliate, indiferent dacã folosesc acelasi nume sau nu, colaboratorii, precum si auditorii neafiliati.

Auditorul precedent – Auditorul care a fost anterior auditorul unei entitãti si care a fost înlocuit de un auditor nou.

Preview document

Standarde și Servicii Conexe - Pagina 1
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 2
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 3
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 4
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 5
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 6
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 7
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 8
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 9
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 10
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 11
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 12
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 13
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 14
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 15
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 16
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 17
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 18
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 19
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 20
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 21
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 22
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 23
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 24
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 25
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 26
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 27
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 28
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 29
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 30
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 31
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 32
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 33
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 34
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 35
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 36
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 37
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 38
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 39
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 40
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 41
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 42
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 43
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 44
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 45
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 46
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 47
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 48
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 49
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 50
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 51
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 52
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 53
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 54
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 55
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 56
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 57
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 58
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 59
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 60
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 61
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 62
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 63
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 64
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 65
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 66
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 67
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 68
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 69
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 70
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 71
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 72
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 73
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 74
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 75
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 76
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 77
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 78
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 79
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 80
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 81
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 82
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 83
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 84
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 85
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 86
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 87
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 88
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 89
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 90
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 91
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 92
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 93
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 94
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 95
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 96
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 97
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 98
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 99
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 100
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 101
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 102
Standarde și Servicii Conexe - Pagina 103

Conținut arhivă zip

 • Standarde si Servicii Conexe.doc

Alții au mai descărcat și

Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730

1.1. Introducere Prezentul Standard Internaţional de Audit tratează responsabilitatea audi¬torului de a întocmi documentaţia de audit pentru un...

Sistemul de Control Intern al SC Cipval SRL Huso

1. Prezentarea SC CIPVAL SRL Huşi SC CIPVAL SRL Huşi este o societate comercială care îşi desfăşoară activitatea în scopul obţinerii de profit....

Standarde internaționale de audit

I. INTROCUCERE Standardele Internationale de Audit (ISA) sunt utilizate la auditarea situatiilor financiare. ISA se utilizeaza, de asemenea,...

Audit Financiar Contabil Privind Veniturile

ETAPA 1: Prezentarea cadrului legislativ normativ privind veniturile. • IAS 18; • Legea571/2003 Codul fiscal; • Ghidul calitatii in audit; •...

Proceduri Analitice

PROCEDURILE ANALITICE Standardele Internaţionale de Audit precizează că “procedurile analitice constau în analiza indicatorilor şi a tendinţelor...

Documentația în audit

Colectare de către auditori a probelo precum şi a procedurilor ce la aplica trebuie să se găsească în documentaţia de audit, aceasta reprezentând...

Întrebări examen final CECCAR

Biletulnr.1 Cum se clasifică profesioniștii contabili? Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic: - dependenti, cu...

Subiecte și rezolvări - audit multinațional

3. Prezentati cerintele principale ale IAS 210 revizuit-termenii angajamentului de audit Angaj de audit (a) se materializeaza fie printr-o scris...

Te-ar putea interesa și

Analiza, diagnosticul și evaluarea întreprinderii Rent a Car SRL

Capitolul 1: Prezentarea societatii Rent a car SRL 1.1 Informatii generale despre societate 1.1.1 Elemente de identificare 1. Denumirea:...

Finanțare pensiune turistică

CONCEPEREA PROIECTULUI 1.1 Context 1.1.1 Ideea proiectului Proiectul are ca obiectiv crearea unei pensiuni turistice în localitatea Vânători...

Audit Financiar SC Crimpex Service SRL

Societatea de audit financiar-contabil :SC PRIM-AUDIT SRL Sediul :Bd. Dimitrie Cantemir, nr 20, bl. D, scara 3, parter E-mail...

Auditul Financiar la o Societate Comercială

Capitolul 1. Cadrul conceptual al controlului contabil Abordarea sistematică a cercetării conceptuale şi metodologice a controlului contabil are...

Reflectarea Aspectelor Financiare ale Guvernantei Corporatiste la Comat Auto

CAPITOLUL I – CARACTERIZAREA MEDIULUI DE AFACERI ÎN CARE EVOLUEAZĂ S.C. COMAT AUTO S.A. BUCUREŞTI 1.1. Date de identificare COMAT AUTO S.A....

IPSAS 12 - Stocuri

Capitolul I Introducere Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) sunt exemple de bună practică în acest domeniu...

Program de Marketing Turistic - Relaxare la Herculane

Agentia romanesca de turism Bon Voyage isi propune sa mareasca numarul turistilor si sejurului lor in statiunea Baile Herculane. Agentia a incheiat...

Elaborarea documentelor de lucru și întocmirea dosarului de audit financiar

INTRODUCERE În țara noastră activitatea de audit a fost reglementată printr-o serie de acte normative care privesc modul de desfășurare a...

Ai nevoie de altceva?