Drept Uniunii Europene I

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 130 în total
Cuvinte : 45923
Mărime: 1.10MB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.Univ.Dr. Oana Saramet
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE DREPT

Extras din curs

Introducere

Dreptul Uniunii Europene I s-a impus ca disciplina in planurile de invatamant ale programelor de studii Drept organizate si desfasurate de facultati din cadrul universitatilor din Romania, inca inainte de aderarea noastre la Uniunea Europeana, chiar si inainte de demararea efectiva de catre autoritatile romane a procedurilor de preaderare, iar ulterior a celor de aderare. Cu atat mai mult aceasta disciplina s-a impus in aceste planuri de invatamant ulterior momentului aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, anul 2007 determinand, o data cu semnarea Tratatului de la Lisabona, si o reconsiderare o denumirii acestei discipline prin adaptarea la noua terminologie impuse de prevederile tratatului amintit. Astfel, in locul titulaturii Drept comunitar european s-a preferat folosirea celei de Dreptul Uniunii Europene.

Schimbarea statutului Romaniei din candidat la aderarea la Uniunea Europeana in membru al Uniunii Europene a impus acordarea unei mari atentii acestei ramuri de drept, cunoasterea institutiilor unionale, a mecanismelor, a actiunilor, a procedurilor de la nivelul Uniunii Europene devenind o necesitate pentru orice student la programul de studii Drept, viitor absolvent al acestuia.

Obiectul cursului de faţă îl constituie analiza instituţiilor primare ale dreptului Uniunii Europene I.

Noţiunile, conceptele, terminologia folosite, proprii limbajului de specialitate, mai ales a unui limbaj oarecum diferit de cel specific dreptului national, cu care studentii sunt mai putin familiarizati si au posibilitatea de a se familiariza pe parcursul intregului ciclu de invatamant de licenta, pot prezenta dificultati, mai ales cu ocazia parcurgerii pentru prima data a prezentului suport de curs. Studierea cu seriorizitate, consecventa si constanta a fiecarei unitati de invatare va permite fiecarui student familiarizarea cu limbajul speficic dreptului unional, cu notiunile, conceptele, mecanismele, procedurile si corelatiile dintre acestea specifice institutiilor dreptului Uniunii Europene. Studierea cu atentie a institutiilor dreptului Uniunii Europene va permite fiecarui student a intelege inclusiv corelatiile dreptului nostru cu dreptul unional, precum si raporturile stabilite intre acestea atat prin prevederile tratatelor constitutive, cat si prin jurisprudenta instantei de judecata europene, permitand inclusiv o ancorare in realitatea politico-juridica europeana, realitate ce nu mai poate fi ignorata de dreptul national, precum nici de organele, institutiile, autoritatile publice de la nivel local, regional sau national.

Consideram necesar a sublinia si faptul ca structura nui suport de curs redactat in tehnologie ID (IFR) permite o analizare punctuala, concreta a institutiilor juridice identificate in fisa disciplinei in cauza. Insa nu trebuie omis faptul ca inclusiv dreptul Uniunii Europene, poate cu atat mai mult decat dreptul national avand in vedere numarul statelor membre ale Uniunii Europene, dar si diversitatea, precum si particularitatile sistemelor juridice specifice

acestora, este influentat si de multiplele, diversele si nuantatele interpretări doctrinare, exprimate in lucrări de specialitate, precum tratate, cursuri universitare, monografii, studii, si nu in ultimul rand soluţii jurisprudenţiale, inclusiv in comentariile acestora. Or intelegerea si insusirea corecta a notiunilor, conceptelor si, in final, a institutiilor juridice ale dreptului Uniunii Europene presupune o cercetare aprofundata ce se traduce intai de toate printr-o studiere serioasa si a lucrarilor de specialitate identificate ca surse bibliografice relevante pentru prezentul suport de curs.

Obiectivele cursului

Prin tehnica de expunere a cursului, studenţii vor intra, treptat, în procesul de asimilare şi înţelegere a limbajului de specialitate, deprinzând în acelaşi timp corelaţiile între instituţiile de drept. Cercetarea fiecărei instituţii juridice este diseminată în structuri componente, aflate în strânsă interdependenţă, încât este necesară stăpânirea în parte a fiecărei sursă de cunoaştere pentru corelarea acesteia cu cunoştinţele aflate în derulare. Prezentarea fiecărui modul permite, la finalul însuşirii elementelor sale, deprinderea mecanismului de ansamblu a instituţiei analizate, raportarea la diferite situaţii practice, concrete.

Obiectivele cursului constau, în principal, în:

• familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază ale dreptului Uniunii Europene, precum Parlament European, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, izvor primar de drept unional, izvor secundar şi complementar al dreptului unional, drept şi libertate fundamentală la nivelul UE, actiunea in carenta, actiunea preliminara, etc.;

• dezvoltarea de catre student a abilităţilor de a aplica corect cunoștinţele teoretice acumulate pentru soluţionarea problememlor practice şi a speţelor din domeniul dreptului Uniunii Europene;

• dezvoltarea de catre student a abilităţilor necesare pentru a determina şi preciza conţinutul drepturilor şi libertăţilor fundamentale consacrate la nivelul UE, pentru a determina categorii de acte emise de diferitele instituţii ale UE, pentru a determina moduri adoptare a unor astfel de acte, pentru a identifica si analiza instituţiile UE şi activitatea desfăşurată de acestea, pentru a identifica modul de organizare şi funcţionare a instituţiilor UE;

• dezvoltarea de catre student a abilităţilor necesare să selecteze şi să aplice corect metodele și principiile de bază învățate în soluţionarea problemelor practice şi a speţelor de drept al Uniunii Europene, printr-o riguroasă studiere, discutare, analizare a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;

• dezvoltarea de catre student a abilităţilor necesare să realizeze eseuri şi proiecte de cercetare pe teme de drept al Uniunii Europene.

Evident, prezentul suport de curs, datorită limitărilor de întindere, poate asigura doar incipienta si initiala aprofundare a materiei dreptului Uniunii Europene, astfel încât, pentru optime rezultate în cadrul activităţii lor profesionale în calitate de studenţi, aceştia ar trebui să recurgă şi la una sau mai multe din lucrările recente indicate în bibliografia aflată la sfârşit.

Bibliografie

1. G. Fábián, „Drept instituţional al Uniunii Europene”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012

2. A. Fuerea, „Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011

3. I. Gâlea, „Tratatele Uniunii Europene. Comentarii şi explicaţii”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012

4. Üniunea Europeana: Istoric, institutii, procese decizionale, lucrare elaborata in cadrul Programului PHARE RO 0006.18.02 – Formarea functionarilor publici din administratia publica locala in afaceri europene si managementul ciclului de proiect, implementat de Institutul European din Romania in colaborare cu human dynamics in anul 2003

5. A. Canepa, D.C. Dragoş, A.E. Ranta, R. Velişcu, “Drept administrativ comparat şi instituţii ale Uniunii Europene”, suport de curs

6. P. Fischer, H.F. Köck, „Europarecht: einschliesslich des rechtes supranationales Organisationen”, Linde Verlag, Wien, 1997, pag. 354 – 355, op. cit. de G. Fábián în „Drept instituţional al Uniunii Europene”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, pag.154

7. K.D. Borchardt, Abc-ul dreptului Uniunii Europene, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2011

8. M. Tofan, Drept european, Centrul de Studii Europen, Universitatea „Al.I. Cuza”din Iasi

9. Impactul Tratatului de la Lisabona asupra functionarii UE – elemente de interes pentru Ministerul Justitie, material intocmit de Ministerul Justitiei, http://www.just.ro/Portals/0/Impactul Tratatului de la Lisabona.pdf

10. Tratatul de la Lisabona si influenta sa asupra constructiei europene, material intomit de Ministerul Afacerilor Externe, http://www.prefecturailfov.ro/Afaceri-Europene/tratatul-lisabona/Tratatul de la Lisabona (sintezan DAE).pdf.

Preview document

Drept Uniunii Europene I - Pagina 1
Drept Uniunii Europene I - Pagina 2
Drept Uniunii Europene I - Pagina 3
Drept Uniunii Europene I - Pagina 4
Drept Uniunii Europene I - Pagina 5
Drept Uniunii Europene I - Pagina 6
Drept Uniunii Europene I - Pagina 7
Drept Uniunii Europene I - Pagina 8
Drept Uniunii Europene I - Pagina 9
Drept Uniunii Europene I - Pagina 10
Drept Uniunii Europene I - Pagina 11
Drept Uniunii Europene I - Pagina 12
Drept Uniunii Europene I - Pagina 13
Drept Uniunii Europene I - Pagina 14
Drept Uniunii Europene I - Pagina 15
Drept Uniunii Europene I - Pagina 16
Drept Uniunii Europene I - Pagina 17
Drept Uniunii Europene I - Pagina 18
Drept Uniunii Europene I - Pagina 19
Drept Uniunii Europene I - Pagina 20
Drept Uniunii Europene I - Pagina 21
Drept Uniunii Europene I - Pagina 22
Drept Uniunii Europene I - Pagina 23
Drept Uniunii Europene I - Pagina 24
Drept Uniunii Europene I - Pagina 25
Drept Uniunii Europene I - Pagina 26
Drept Uniunii Europene I - Pagina 27
Drept Uniunii Europene I - Pagina 28
Drept Uniunii Europene I - Pagina 29
Drept Uniunii Europene I - Pagina 30
Drept Uniunii Europene I - Pagina 31
Drept Uniunii Europene I - Pagina 32
Drept Uniunii Europene I - Pagina 33
Drept Uniunii Europene I - Pagina 34
Drept Uniunii Europene I - Pagina 35
Drept Uniunii Europene I - Pagina 36
Drept Uniunii Europene I - Pagina 37
Drept Uniunii Europene I - Pagina 38
Drept Uniunii Europene I - Pagina 39
Drept Uniunii Europene I - Pagina 40
Drept Uniunii Europene I - Pagina 41
Drept Uniunii Europene I - Pagina 42
Drept Uniunii Europene I - Pagina 43
Drept Uniunii Europene I - Pagina 44
Drept Uniunii Europene I - Pagina 45
Drept Uniunii Europene I - Pagina 46
Drept Uniunii Europene I - Pagina 47
Drept Uniunii Europene I - Pagina 48
Drept Uniunii Europene I - Pagina 49
Drept Uniunii Europene I - Pagina 50
Drept Uniunii Europene I - Pagina 51
Drept Uniunii Europene I - Pagina 52
Drept Uniunii Europene I - Pagina 53
Drept Uniunii Europene I - Pagina 54
Drept Uniunii Europene I - Pagina 55
Drept Uniunii Europene I - Pagina 56
Drept Uniunii Europene I - Pagina 57
Drept Uniunii Europene I - Pagina 58
Drept Uniunii Europene I - Pagina 59
Drept Uniunii Europene I - Pagina 60
Drept Uniunii Europene I - Pagina 61
Drept Uniunii Europene I - Pagina 62
Drept Uniunii Europene I - Pagina 63
Drept Uniunii Europene I - Pagina 64
Drept Uniunii Europene I - Pagina 65
Drept Uniunii Europene I - Pagina 66
Drept Uniunii Europene I - Pagina 67
Drept Uniunii Europene I - Pagina 68
Drept Uniunii Europene I - Pagina 69
Drept Uniunii Europene I - Pagina 70
Drept Uniunii Europene I - Pagina 71
Drept Uniunii Europene I - Pagina 72
Drept Uniunii Europene I - Pagina 73
Drept Uniunii Europene I - Pagina 74
Drept Uniunii Europene I - Pagina 75
Drept Uniunii Europene I - Pagina 76
Drept Uniunii Europene I - Pagina 77
Drept Uniunii Europene I - Pagina 78
Drept Uniunii Europene I - Pagina 79
Drept Uniunii Europene I - Pagina 80
Drept Uniunii Europene I - Pagina 81
Drept Uniunii Europene I - Pagina 82
Drept Uniunii Europene I - Pagina 83
Drept Uniunii Europene I - Pagina 84
Drept Uniunii Europene I - Pagina 85
Drept Uniunii Europene I - Pagina 86
Drept Uniunii Europene I - Pagina 87
Drept Uniunii Europene I - Pagina 88
Drept Uniunii Europene I - Pagina 89
Drept Uniunii Europene I - Pagina 90
Drept Uniunii Europene I - Pagina 91
Drept Uniunii Europene I - Pagina 92
Drept Uniunii Europene I - Pagina 93
Drept Uniunii Europene I - Pagina 94
Drept Uniunii Europene I - Pagina 95
Drept Uniunii Europene I - Pagina 96
Drept Uniunii Europene I - Pagina 97
Drept Uniunii Europene I - Pagina 98
Drept Uniunii Europene I - Pagina 99
Drept Uniunii Europene I - Pagina 100
Drept Uniunii Europene I - Pagina 101
Drept Uniunii Europene I - Pagina 102
Drept Uniunii Europene I - Pagina 103
Drept Uniunii Europene I - Pagina 104
Drept Uniunii Europene I - Pagina 105
Drept Uniunii Europene I - Pagina 106
Drept Uniunii Europene I - Pagina 107
Drept Uniunii Europene I - Pagina 108
Drept Uniunii Europene I - Pagina 109
Drept Uniunii Europene I - Pagina 110
Drept Uniunii Europene I - Pagina 111
Drept Uniunii Europene I - Pagina 112
Drept Uniunii Europene I - Pagina 113
Drept Uniunii Europene I - Pagina 114
Drept Uniunii Europene I - Pagina 115
Drept Uniunii Europene I - Pagina 116
Drept Uniunii Europene I - Pagina 117
Drept Uniunii Europene I - Pagina 118
Drept Uniunii Europene I - Pagina 119
Drept Uniunii Europene I - Pagina 120
Drept Uniunii Europene I - Pagina 121
Drept Uniunii Europene I - Pagina 122
Drept Uniunii Europene I - Pagina 123
Drept Uniunii Europene I - Pagina 124
Drept Uniunii Europene I - Pagina 125
Drept Uniunii Europene I - Pagina 126
Drept Uniunii Europene I - Pagina 127
Drept Uniunii Europene I - Pagina 128
Drept Uniunii Europene I - Pagina 129
Drept Uniunii Europene I - Pagina 130

Conținut arhivă zip

  • Drept Uniunii Europene I.pdf

Alții au mai descărcat și

Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție

1. Modificări aduse acestei căi de atac de Constituţia Europeană 37 2. Recursul în anulare, garant al protecţiei juridice individuale faţă de...

Mecanisme și instituții ale UE

1. Aspecte introductive Crearea Comunităților Europene în anii ’50 a avut ca element de unitate constituirea unor entităţi numite instituţii...

Instituțiile Uniunii Europene

I. NOTIUNI DESPRE UNIUNEA EUROPEANA § Preliminarii despre Uniunea Europeana. In zilele de 18 si 19 octombrie 2007, liderii celor 27 de tari ale...

Cooperare Judiciară în Materie Civilă

I.Introducere 1. Obiectiv Regulamentul (CE) nr. 805/2004 reprezintă o schimbare semnificativă în sistemul de recunoaştere şi executare a...

circulația juridică a terenurilor

INTRODUCERE Sistemul de drept naţional a suferit modificări semnificative de-a lungul timpului, cu privire la regimul circulaţiei juridice a...

Dreptul Uniunii Europene

- La 22 decembrie 1972, la Bruxelles, are loc semnarea Tratatului de aderare a Marii Britanii, Irlandei, Norvegiei şi Danemarcei la Comunităţile...

Drepturile Omului

I. Delimitari conceptuale privind drepturile omului si Dreptul international al drepturilor omului 1.Delimitari conceptuale privind drepturile...

Curtea penală internaționala - Rolul și valoarea activităților acesteia

INTRODUCERE Curtea Penală Internațională este o instituție de o importanță deosebită în materia unor grave încălcări ale drepturilor omului dar și...

Te-ar putea interesa și

Egalitate și Nediscriminate în Dreptul Uniunii Europene

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA PRINCIPIILOR NEDISCRIMINARII SI EGALITATII DE SANSE IN U.E. Sectiunea 1. Directivele in materia egalitatii si...

Principiul priorității și caracterul direct aplicabil al dreptului Uniunii Europene

In cadrul sistemului legislativ al Uniunii Europene exista mai multe principii care servesc ca baza pentru luarea deciziilor, mai ales in cazurile...

Dreptul Uniunii Europene

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE Tratatul de la Paris, care a instituit Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului a creat 4 institutii: a)...

Principiul ne bis în idem în dreptul Uniunii Europene

I. CONCEPTUL Conform dispozițiilor art. 4 din Protocolul nr. 7 al Curții Europene a Drepturilor Omului, principiul non bis in idem definește...

Dreptul Uniunii Europene

- La 22 decembrie 1972, la Bruxelles, are loc semnarea Tratatului de aderare a Marii Britanii, Irlandei, Norvegiei şi Danemarcei la Comunităţile...

Dreptul uniunii europene

UNIUNEA EUROPEANA Uniunea Europeană (UE) este o uniune politică și economică a 27 de state membre situate în principal în Europa. UE a dezvoltat...

Izvoarele scrise ale dreptului uniunii europene

NOȚIUNEA DE IZVOR AL DREPTULUI EUROPEAN Noțiunea de izvoare ale dreptului european este asociată în domeniul juridic al integrării europene prin...

Dreptul Uniunii Europene - Curtea de Conturi a Uniunii Europene

Organizarea Curții de Conturi Curtea de Conturi reprezintă un organ colegial format din 27 de membri din statele componente ale Uniunii Europene....

Ai nevoie de altceva?