Dreptul Transporturilor

Curs
9.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 147 în total
Cuvinte : 49472
Mărime: 141.10KB (arhivat)
Publicat de: Gordob Y.
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Capitolul I. NOŢIUNEA DREPTULUI TRANSPORTURILOR.6
 2. Secţiunea I. Semnificaţia noţiunii.6
 3. 1.1. Trăsături definitorii.6
 4. 1.2. Conţinutul dreptului transporturilor.6
 5. 1.3. Conexiuni cu alte ramuri de drept.7
 6. Secţiunea II. Clasificarea transporturilor.9
 7. Secţiunea III. Cadrul legal general de organizare a transporturilor. Proprietatea în acest domeniu.11
 8. 3.1. Cadrul legal general de organizare a transporturilor.11
 9. 3.2. Proprietatea în acest domeniu.13
 10. CAPITOLUL II. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT.16
 11. Secţiunea I. Condiţii de fond.16
 12. Secţiunea II. Condiţii de formă.17
 13. 2.1. Diversificarea documentului de transport.20
 14. 2.2. Documentele de transport nominative, la ordin sau la
 15. purtător.21
 16. 2.3. Cuprinsul documentului de transport.25
 17. 2.3.1. Clauze obligatorii ale documentului de transport de
 18. mărfuri.25
 19. 2.3.2. Clauze facultative ale documentului de transport de
 20. mărfuri.31
 21. 2.3.3. Consecinţele omisiunii unor menţiuni ale documentului de transport.31
 22. 2.4. Funcţiile juridice ale documentului de transport.32
 23. 2.4.1. Enumerare.32
 24. 2.4.2. Funcţia probatorie a documentului de transport.33
 25. 2.4.3. Funcţia călăuzitoare a documentului de transport.34
 26. 2.4.4. Funcţia de legitimare a documentului de transport.35
 27. 2.5. Momentul întocmirii documentului de transport.36
 28. CAPITOLUL III. OBLIGAŢIILE IZVORATE DIN CONTRACTUL DE TRANSPORT.37
 29. Secţiunea I. Caracteristici generale.37
 30. 1.1. Diversificarea obligaţiilor.37
 31. 1.2. Divizarea materiei.37
 32. Secţiunea II. Obligaţiile părţilor la punctul de pornire.38
 33. 2.1. Ob1igaţiile expeditorului.38
 34. 2.1.1. Enumerare.38
 35. 2.1.2. Alegerea mijlocului de transport.38
 36. 2.1.3. Predarea mărfii în vederea transportului.39
 37. 2.1.4. Încărcarea mărfii în mijlocul de transport.40
 38. 2.1.5. Colaborarea expeditorului la întocmirea documentului de transport.42
 39. 2.1.6. Plata preţului transportului.44
 40. 2.2. Obligaţiile cărăuşului.46
 41. 2.2.1. Enumerare.46
 42. 2.2.2. Acceptarea cererii de transport.46
 43. 2.2.3. Procurarea unui mijloc de transport corespunzător.46
 44. 2.2.4. Luarea în primire a mărfii de către cărăuş.47
 45. 2.2.5. Încărcarea mărfii în mijlocul de transport.51
 46. 2.2.6. Eliberarea documentului de transport.53
 47. Secţiunea III. Obligaţiile părţilor în cursul deplasării mărfii.54
 48. 3.1. Caracteristici generale.54
 49. 3.1.1. Diversificarea condiţiilor de transport.54
 50. 3.1.2. Divizarea materiei.54
 51. 3.2. Transporturi efectuate în condiţiile iniţial convenite.54
 52. 3.2.1. Obligaţiile expeditorului.54
 53. 3.2.2. Obligaţiile cărăuşului.56
 54. 3.3. Transporturi modificate prin voinţa expeditorului.62
 55. 3.3.1. Particularităţi.62
 56. 3.3.2.Opţiuni ale contra-ordinului dat de expeditor.63
 57. 3.3.3. Condiţii de formă şi de fond ale contra-ordinului.64
 58. 3.3.4. Obligativitatea executării contra-ordinului.65
 59. 3.3.5. Transmiterea dreptului de a da contra-ordine.66
 60. 3.4. Transporturi deficitare.67
 61. 3.4.1. Cauze de perturbare a transporturilor.67
 62. 3.4.2. Dreptul expeditorului de a fi încunoştiinţat despre perturbarea transportului.67
 63. 3.4.3. Dreptul expeditorului de a decide soarta transportului deficitar.68
 64. 3.4.4. Suportarea riscurilor contractua1e în transporturile
 65. deficitare.69
 66. 3.4.5. Obligaţia expeditorului de a restitui documentele de transport întocmite ca titluri comerciale negociabile.71
 67. Secţiunea IV. Obligaţiile părţilor la destinaţie.72
 68. 4.1. Obligaţiile cărăuşului.72
 69. 4.1.1. Enumerare.72
 70. 4.1.2. Identificarea destinatarului şi avizarea acestuia despre sosirea transportului.72
 71. 4.1.3.Locul şi data eliberării transportului la destinaţie.75
 72. 4.2. Obligaţiile destinatarului.80
 73. 4.2.1. Enumerare.80
 74. 4.2.2. Luarea în primire a mărfii transportate.80
 75. 4.2.3. Momentul eliberării transportului.83
 76. 4.2.4. Plata sumelor restante datorate cărăuşului.85
 77. CAPITOLIJI. IV. REGIMUL JURIDIC AL MĂRFII TRANSPORTATE.89
 78. Secţiunea I. Componentele regimului juridic al mărfii
 79. transportate.89
 80. 1.1. Enumerare.89
 81. 1.2. Diviziune.89
 82. Secţiunea II. Detenţiunea exercitată de cărăuş asupra mărfii transportate.90
 83. 2.1. Natura juridică a puterii exercitate de cărăuş asupra mărfii. Durata detenţiunii exercitate de cărăuş asupra mărfii.90
 84. 2.2. Ocrotirea detenţiunii exercitate de cărăuş asupra mărfii.94
 85. Secţiunea III. Transmiterea proprietăţii şi riscurilor asupra mărfii aflate în curs de transport.95
 86. 3.1. Reglementări legale.95
 87. 3.2. Clauze contractuale.97
 88. 3.3. Reglementări ale uzanţelor comerciale unificate referitoare la transferul riscurilor.101
 89. Secţiunea IV. Dreptul de retenţie al cărăuşului.103
 90. 4.1. Modalităţi de garantare a creanţei cărăuşului privitoare la plata transportului.103
 91. 4.2. Dreptul de retenţie.104
 92. 4.3. Privilegiul cărăuşului asupra mărfii transportate.119
 93. Secţiunea V. Sechestrarea mărfurilor aflate în curs de
 94. Transport.139
 95. 5.1. Justificarea unor măsuri asiguratorii în favoarea creditorilor în cursul transportului.139
 96. 5.2. Sechestrul asigurator.141

Extras din curs

CAPITOLUL I. NOŢIUNEA DREPTULUI

TRANSPORTURILOR

Secţiunea I. Semnificaţia noţiunii

1.1. Trăsături definitorii

Dreptul transporturilor este ansamblul de reglementări

privitoare la activitatea profesională organizată de cărăuşi, cu vehicule corespunzătoare, pentru a deplasa, pe baze contractuale şi în condiţii legale, persoane şi/sau bunuri.

Procedând la analiza acestei definiţii, spre a-i disocia componentele, observăm în primul rând că se referă la anumite subiecte de drept, care sunt pe de o parte transportatorii, denumiţi de asemenea cărăuşi sau operatori, iar pe de altă parte clienţii (beneficiarii), fie călători persoane fizice, fie expeditori şi destinatari de mărfuri (de cele mai multe ori societăţi comerciale). Sub un alt aspect, orice transport constă, în esenţă, într-o prestare de servicii specifice, executate în scopul de a deplasa de la punctul de pornire la locul de sosire pasageri sau anumite bunuri, cu vehicule corespunzătoare, în condiţii de siguranţă deplină. Activitatea astfel desfăşurată are caracter comercial, fiind organizată pentru realizarea de profit.

Fiecare dintre componentele evocate ale noţiunii de transport urmează să fie precizate pe parcurs, deopotrivă cu cadrul legal al materiei.

1.2. Conţinutul dreptului transporturilor.

Reglementările aplicabile deplasării de persoane sau de bunuri alcătuiesc un ansamblu structurat în mod coerent, care comportă totodată specializări determinate de particularitatea fiecărei ramuri de transporturi.

În acest tablou global poate fi disociată, cu titlu preliminar, o parte generală, cu caracter introductiv, care interesează orice gen de transporturi, fie terestre, fie pe apă sau aeriene. Prezintă astfel conexiuni cu fiecare sector de activitate menţionat configurarea, cel puţin în linii sumare, a cadrului legal şi instituţional al materiei. În acelaşi context se situează identificarea trăsăturilor definitorii ale transporturilor, delimitarea domeniului lor ratione personae şi ratione materiae, precum şi clasificările corespunzătoare. Incidenţe de ordin general revin totodată contractului de transport, care se înfăţişează ca mecanism juridic de bază, folosit în mod necesar în orice tip de deplasări, fie de persoane, fie de bunuri. Un rol similar prin generalitate îl îndeplineşte, în transportul de mărfuri, contractul de expediţie a încărcăturii.

Aceste noţiuni prealabile înlesnesc studiul ulterior, diferenţiat, al particularităţilor diverselor modalităţi de transporturi, alcătuind partea specială a cursului. Abordarea în contextul arătat are ca obiect, fireşte, latura juridică a transporturilor feroviare, rutiere, maritime, fluviale, aeriene şi combinate. Fiecare dintre ele comportă în plus o multitudine de nome tehnice, destinate să asigure calificarea profesională a cărăuşului, parametrii de performanţă ai vehiculelor, securitatea călătorilor sau mărfurilor, ocrotirea mediului înconjurător. Deşi atare reglementări prezintă o importanţă de netăgăduit, nu pot fi reţinute (altfel decât enunţiativ) spre a fi examinate distinct, deoarece exced sferei de preocupări ale unei discipline de drept. Selecţia se impune, cu alte cuvinte, în sensul limitării stricte la aspectele şi consecinţele de natură juridică ale activităţii de transport.

În contextul arătat, mai este de reţinut că partea specială a cursului include o dublă perspectivă, atât cea de drept intern, cât şi cea internaţională. Bifurcarea se explică de la sine, ţinând seama de realităţi, din moment ce în zilele noastre transporturile, în orice domeniu, se efectuează nu numai între graniţele ţării, ci deopotrivă la scară continentală sau mondială. Deplasarea transfrontalieră implică, îndeosebi pentru mărfuri, operaţiuni specifice de ordin vamal; prin natura lor acestea depăşesc şi ele cadrul uzual al dreptului transporturilor, astfel că vor fi pe cât posibil omise.

1.3. Conexiuni cu alte ramuri de drept.

Autonomizarea Dreptului transporturilor îl situează pe un loc de sine stătător în cadrul ramurilor juridice, fără însă a-l izola. Subzistă, într-adevăr, numeroase corelări cu disciplinele înrudite prin conţinut.

Dreptul transporturilor, analizându-se ca o materie specială, se întregeşte în mod firesc, în lipsă de norme proprii, cu dreptul comun, care îi complineşte eventualele lacune.

o atare funcţie o îndeplineşte, în principal, Dreptul comercial. Însăşi calificarea întreprinderii de transporturi ca act obiectiv de comerţ provine din art. 3 alin. 13 C. Com. În general, Dreptul comercial constituie izvorul de drept comun al contractului de transport şi al regimului obligaţiilor născute în sarcina părţilor din activitatea de deplasare a persoanelor sau a mărfurilor (fără a epuiza astfel incidenţele care îi revin).

Preview document

Dreptul Transporturilor - Pagina 1
Dreptul Transporturilor - Pagina 2
Dreptul Transporturilor - Pagina 3
Dreptul Transporturilor - Pagina 4
Dreptul Transporturilor - Pagina 5
Dreptul Transporturilor - Pagina 6
Dreptul Transporturilor - Pagina 7
Dreptul Transporturilor - Pagina 8
Dreptul Transporturilor - Pagina 9
Dreptul Transporturilor - Pagina 10
Dreptul Transporturilor - Pagina 11
Dreptul Transporturilor - Pagina 12
Dreptul Transporturilor - Pagina 13
Dreptul Transporturilor - Pagina 14
Dreptul Transporturilor - Pagina 15
Dreptul Transporturilor - Pagina 16
Dreptul Transporturilor - Pagina 17
Dreptul Transporturilor - Pagina 18
Dreptul Transporturilor - Pagina 19
Dreptul Transporturilor - Pagina 20
Dreptul Transporturilor - Pagina 21
Dreptul Transporturilor - Pagina 22
Dreptul Transporturilor - Pagina 23
Dreptul Transporturilor - Pagina 24
Dreptul Transporturilor - Pagina 25
Dreptul Transporturilor - Pagina 26
Dreptul Transporturilor - Pagina 27
Dreptul Transporturilor - Pagina 28
Dreptul Transporturilor - Pagina 29
Dreptul Transporturilor - Pagina 30
Dreptul Transporturilor - Pagina 31
Dreptul Transporturilor - Pagina 32
Dreptul Transporturilor - Pagina 33
Dreptul Transporturilor - Pagina 34
Dreptul Transporturilor - Pagina 35
Dreptul Transporturilor - Pagina 36
Dreptul Transporturilor - Pagina 37
Dreptul Transporturilor - Pagina 38
Dreptul Transporturilor - Pagina 39
Dreptul Transporturilor - Pagina 40
Dreptul Transporturilor - Pagina 41
Dreptul Transporturilor - Pagina 42
Dreptul Transporturilor - Pagina 43
Dreptul Transporturilor - Pagina 44
Dreptul Transporturilor - Pagina 45
Dreptul Transporturilor - Pagina 46
Dreptul Transporturilor - Pagina 47
Dreptul Transporturilor - Pagina 48
Dreptul Transporturilor - Pagina 49
Dreptul Transporturilor - Pagina 50
Dreptul Transporturilor - Pagina 51
Dreptul Transporturilor - Pagina 52
Dreptul Transporturilor - Pagina 53
Dreptul Transporturilor - Pagina 54
Dreptul Transporturilor - Pagina 55
Dreptul Transporturilor - Pagina 56
Dreptul Transporturilor - Pagina 57
Dreptul Transporturilor - Pagina 58
Dreptul Transporturilor - Pagina 59
Dreptul Transporturilor - Pagina 60
Dreptul Transporturilor - Pagina 61
Dreptul Transporturilor - Pagina 62
Dreptul Transporturilor - Pagina 63
Dreptul Transporturilor - Pagina 64
Dreptul Transporturilor - Pagina 65
Dreptul Transporturilor - Pagina 66
Dreptul Transporturilor - Pagina 67
Dreptul Transporturilor - Pagina 68
Dreptul Transporturilor - Pagina 69
Dreptul Transporturilor - Pagina 70
Dreptul Transporturilor - Pagina 71
Dreptul Transporturilor - Pagina 72
Dreptul Transporturilor - Pagina 73
Dreptul Transporturilor - Pagina 74
Dreptul Transporturilor - Pagina 75
Dreptul Transporturilor - Pagina 76
Dreptul Transporturilor - Pagina 77
Dreptul Transporturilor - Pagina 78
Dreptul Transporturilor - Pagina 79
Dreptul Transporturilor - Pagina 80
Dreptul Transporturilor - Pagina 81
Dreptul Transporturilor - Pagina 82
Dreptul Transporturilor - Pagina 83
Dreptul Transporturilor - Pagina 84
Dreptul Transporturilor - Pagina 85
Dreptul Transporturilor - Pagina 86
Dreptul Transporturilor - Pagina 87
Dreptul Transporturilor - Pagina 88
Dreptul Transporturilor - Pagina 89
Dreptul Transporturilor - Pagina 90
Dreptul Transporturilor - Pagina 91
Dreptul Transporturilor - Pagina 92
Dreptul Transporturilor - Pagina 93
Dreptul Transporturilor - Pagina 94
Dreptul Transporturilor - Pagina 95
Dreptul Transporturilor - Pagina 96
Dreptul Transporturilor - Pagina 97
Dreptul Transporturilor - Pagina 98
Dreptul Transporturilor - Pagina 99
Dreptul Transporturilor - Pagina 100
Dreptul Transporturilor - Pagina 101
Dreptul Transporturilor - Pagina 102
Dreptul Transporturilor - Pagina 103
Dreptul Transporturilor - Pagina 104
Dreptul Transporturilor - Pagina 105
Dreptul Transporturilor - Pagina 106
Dreptul Transporturilor - Pagina 107
Dreptul Transporturilor - Pagina 108
Dreptul Transporturilor - Pagina 109
Dreptul Transporturilor - Pagina 110
Dreptul Transporturilor - Pagina 111
Dreptul Transporturilor - Pagina 112
Dreptul Transporturilor - Pagina 113
Dreptul Transporturilor - Pagina 114
Dreptul Transporturilor - Pagina 115
Dreptul Transporturilor - Pagina 116
Dreptul Transporturilor - Pagina 117
Dreptul Transporturilor - Pagina 118
Dreptul Transporturilor - Pagina 119
Dreptul Transporturilor - Pagina 120
Dreptul Transporturilor - Pagina 121
Dreptul Transporturilor - Pagina 122
Dreptul Transporturilor - Pagina 123
Dreptul Transporturilor - Pagina 124
Dreptul Transporturilor - Pagina 125
Dreptul Transporturilor - Pagina 126
Dreptul Transporturilor - Pagina 127
Dreptul Transporturilor - Pagina 128
Dreptul Transporturilor - Pagina 129
Dreptul Transporturilor - Pagina 130
Dreptul Transporturilor - Pagina 131
Dreptul Transporturilor - Pagina 132
Dreptul Transporturilor - Pagina 133
Dreptul Transporturilor - Pagina 134
Dreptul Transporturilor - Pagina 135
Dreptul Transporturilor - Pagina 136
Dreptul Transporturilor - Pagina 137
Dreptul Transporturilor - Pagina 138
Dreptul Transporturilor - Pagina 139
Dreptul Transporturilor - Pagina 140
Dreptul Transporturilor - Pagina 141
Dreptul Transporturilor - Pagina 142
Dreptul Transporturilor - Pagina 143
Dreptul Transporturilor - Pagina 144
Dreptul Transporturilor - Pagina 145
Dreptul Transporturilor - Pagina 146
Dreptul Transporturilor - Pagina 147

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Transporturilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Transport Rutier de Mărfuri în Trafic Internațional

Capitolul 1 Consideraţii generale 1.1. Clasificarea transporturilor rutiere Transporturile rutiere se clasifică pe categorii şi tipuri după cum...

Contractul Comercial de Transport

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT 1. PLURALITATEA IZVOARELOR DE DREPT Dispoziţiile legale aplicabile contractului de transport...

Curtea Constituțională a României, instanța de contencios electoral

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALĂ A CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI 1.1. Curtea Constituţională a României, valorificare a “modelului european”,...

Studiu de caz - deschiderea procedurii reorganizării judiciare și a falimentului în cazul debitoarei SC Viveda Dan SRL

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE PROCEDURA DE INSOLVENŢĂ Noţiunea de insolvenţă implică o situaţie patrimonială dificilă sau de criză a unui...

Expertiza criminalistică a urmelor corpului uman

1. Consideraţii introductive Interacţiunea om-mediu înconjurător dă naştere la cele mai diferite urme, care la nevoie, pot fi utile la stabilirea...

Contractul de Transport

I.DEFINIREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT Definitii intalnite in doctrina: “Contrctul de transport este acel contract prin care organizatia de...

Dreptul transporturilor - contractul rutier de mărfuri

1. Contractul rutier de marfuri Transportul este acea activitate economică prin intermediul căreia se realizează deplasarea în spaţiu a bunurilor...

Ascultarea învinuitului

Ascultarea învinuitului/inculpatului şi importanţa acesteia Ascultarea învinuitului/inculpatului este una din activităţile cele mai importante...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Căraușului în Contractul de Transport de Mărfuri

CAPITOLUL-1- CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA RĂSPUNDEREA CIVILĂ SECŢIUNEA -1- NOŢIUNEA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ În abordarea temei ce vizează...

Contractul de Navlosire

Introducere În straduinta continua a omului de a supune fortele naturii spre a le folosi pentru îmbunatatirea traiului sau, spiritul omenesc a...

Noțiuni privind transportul

INTRODUCERE Privind transporturile ca activităţi economic sociale, transporturile, în sensul cel mai general al noţiunii, au apărut şi s-au...

Contractul de Transport

I.DEFINIREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT Definitii intalnite in doctrina: “Contrctul de transport este acel contract prin care organizatia de...

Raporturile Procesuale în Domeniul Dreptului Transporturilor

Raporturile procesuale dintre contractanti Intre părţile care au convenit efectuarea transportului, litigiile presupun prin ipoteză neexecutarea...

Dreptul Transporturilor

1. Noţiunea, trăsăturile şi locul Dreptului transportului în sistemul dreptului Dreptul transporturilor reprezintă ramura de drept formată din...

Dreptul Transporturilor

Rezumat Transportul, ca obiect al dreptului transporturilor, presupune, o deplasare în spatiu; obiectul acestei deplasari îl reprezinta...

Ai nevoie de altceva?