Autoepurarea Apelor

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 13375
Mărime: 11.69MB (arhivat)
Publicat de: Ivan Dan
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alina Vladutu

Extras din curs

Impurificarea apelor poate fi privitã ca un factor extern sau intern care distruge echilibrul ecologic al mediului acvatic, autore-glarea lui. Refacerea echilibrului ecologic, pe cale naturalã a ecosistemului dereglat poate fi considerat ca un proces de autoepurare.

Efectele autoepurãrii constau în revenirea apelor la condiţiile fizico-chimice şi biologice iniţiale care-i redau caracteristicile de folosinţã existente înainte de impurificare.

Knöpp, defineşte acest proces astfel: autoepurarea este ansamblul tuturor proceselor de descompunere oxidativã a materiei organice şi absorţie a noilor produşi de cãtre plantele verzi. Aceastã definiţie redã în ansamblu procesul de refacere a circuitului iniţial al materiei şi energiei în ecosistem, prin consumarea oxidativã a surplusului organic, fãrã a mai exista un reziduu perturbator care prin efectele sale deregleazã mecanismele naturale de autoreglare, manifes-tate mai ales printr-un deficit de oxigen. Knöpp, introduce termenii de putere de autoreglare pe care o defineşte ca fiind capacitatea unui bazin acvatic de a descompune materiile impurificatoare şi randa-mentul autoepurãrii ca fiind cantitatea de materie descompusã în unitatea de timp.

Autoepurarea este rezultatul acţiunii concertate a unor fac-tori fizici, chimici şi biologici care interacţioneazã la nivelul bazinului de apã. Aceşti factori pot acţiona şi independent (depunerea sedimen-tului) depinzând în mare mãsurã de tipul impurificãrii, dar şi sedimen-tarea la rândul ei este influenţatã de temperaturã, care influenţeazã densitatea apei, deci sedimentarea, sau în cazul coloizilor de existenţa unor substanţe chimice etc. Este adevãrat cã în cazul impurificãrii cu un acid, doar o bazã poate produce neutra-lizarea, însã procesul poate fi accelerat sau grãbit prin amestecul substanţelor, dependent de caracteristicile fundului bazinului, temperaturii efluentului şi emisarului etc.

Caracteristicile hidrologice, fizico-geografice - printre care viteza, adâncimea, natura fundului, sinuozitatea - joacã un rol hotãrâ-tor, alãturi de debitul efluentului şi râului sau apei receptoare, care vor condiţiona ponderea diferiţilor factori (fizici, chimici sau biologici).

Într-o apã curgãtoare, factorul principal care intervine în autoepurare este oxigenul. Într-un lac, sedimentarea.

Factorii pot acţiona simultan sau sã se succeadã într-o anumitã ordine, la fel cum ponderea lor poate fi diferitã în desfãşu-rarea în timp a procesului de autoepurare, fiecare influenţând sau condiţionând intensitatea celuilalt factor şi care în final va condiţiona şi influenţa pe ansamblu randamentul şi capacitatea de autoepurare.

Astfel, cantitatea de oxigen într-o apã curgãtoare depinde de natura fundului, temperatura apei, viteza, dar şi de prezenţa fitoplanc-tonului. Fitoplanctonul, dezvoltarea lui este dependentã de cantitatea de luminã care va fi influenţatã la rândul ei de turbiditate şi culoare, care depind de sedimentare, influenţată de curent, sinuozitate etc.

Un factor, ca temperatura, poate interveni în mai multe mecanisme ale autoepurãrii, cum sunt: toxicitatea, înmulţirea bacte-riilor, sedimentarea, cantitatea de oxigen dizolvat etc.

6.1. FACTORII CARE INFLUENŢEAZÃ PROCESUL DE AUTOEPURARE

Autoepurarea constã în principal din fenomenul de îndepãr-tare a suspensiilor ce include un proces de sedimentare şi un proces de neutralizare a încãrcãturii organice.

Sã amintim cã suspensiile din apã (organice) pot fi sedimen-tabile sau dizolvate.Ultimele, cele dizolvate, pot fi înlãturate numai pe cale biochimicã. Dinamica procesului de autoepurare, depinde de o serie de factori fizici, chimici şi biologici.

6.1.1. Factorii fizici

Printre principalii factori care intervin în procesul de auto-epurare vom aminti:

Sedimentarea: am amintit cã suspensiile din apele impuri-ficate aparţin la douã tipuri de suspensii – sedimentabile şi dizolvate (nedecantabile).

Apele impurificate cu substanţe organice se caracterizeazã printr o turbiditate foarte ridicatã (aspect – cenuşiu) datoratã în mare parte şi substanţelor coloidale care sunt nedecantabile, aflându-se în stare de suspensie.

Suspensiile decantabile, prin depunerea lor pe fundul bazinului, vor determina un proces de limpezire al apei, urmând ca suspensiile nedecantabile sã fie atacate de bacterii sau consumate de alte microorganisme sau chiar de unele macrofite. Sedimentarea este condiţionatã de: natura suspensiilor organice sau anorganice (grele, uşoare) caracteristicile apei: greutate specificã, viteza de curgere, vâscozitatea, temperatura

În ce priveşte natura suspensiilor, acestea se depun mai repede dacã sunt mai grele şi dacã apa este mai puţin agitatã. La fel, dacã vom avea substanţe organice, ele prin descompunere vor putea forma gaze, care vor ridica din nou suspensiile uşoare în masa apei.

Greutatea specificã a apei, temperatura diferitã, va determina caracteristicile de amestec ale apelor şi în mod special diluţia cu efecte majore asupra procesului de autoepurare.

Lumina: influenţeazã direct sau indirect reacţiile chimice şi procesele biologice (fotosinteza, temperatura). Pãtrunderea ei în masa apei condiţioneazã zona foticã, trofogenã; poate avea şi un efect bactericid, contribuind la distrugerea bacteriilor parazite.

Temperatura: influenţeazã toate procesele fizico-chimice şi biologice care acţioneazã în procesul de autoepurare:

- viteza de sedimentare a suspensiilor

- viteza unor reacţii chimice

- legea van’t Hoff

- regimul de oxigenare

- descompunerea bacterianã

- toxicitatea unor substanţe

Factorii care intervin în temperatura apei, exceptând cei climatici, sunt: curenţii, mişcarea apei

Mişcarea apei: în primul rând intervine în amestecul apelor (uzate cu al receptorului). Dupã care va determina:viteza de aerare,viteza de sedimentare, ambele determinând: popularea bazinelor cu organisme succesiunea biocenozelor (zonelor saprobe)

În râuri, pe lângã mişcarea apei pe longitudinalã, izvor-vãrsare, apar şi mişcãri neregulate, produse de neregularitãţile fundului (vârtejuri). Acestea influenţeazã, la rândul lor:

- procesul de amestec al apelor

- transportul aluviunilor

- depunerea şi repartizarea aluviunilor (suspensiilor)

- aerarea

Preview document

Autoepurarea Apelor - Pagina 1
Autoepurarea Apelor - Pagina 2
Autoepurarea Apelor - Pagina 3
Autoepurarea Apelor - Pagina 4
Autoepurarea Apelor - Pagina 5
Autoepurarea Apelor - Pagina 6
Autoepurarea Apelor - Pagina 7
Autoepurarea Apelor - Pagina 8
Autoepurarea Apelor - Pagina 9
Autoepurarea Apelor - Pagina 10
Autoepurarea Apelor - Pagina 11
Autoepurarea Apelor - Pagina 12
Autoepurarea Apelor - Pagina 13
Autoepurarea Apelor - Pagina 14
Autoepurarea Apelor - Pagina 15
Autoepurarea Apelor - Pagina 16
Autoepurarea Apelor - Pagina 17
Autoepurarea Apelor - Pagina 18
Autoepurarea Apelor - Pagina 19
Autoepurarea Apelor - Pagina 20
Autoepurarea Apelor - Pagina 21
Autoepurarea Apelor - Pagina 22
Autoepurarea Apelor - Pagina 23
Autoepurarea Apelor - Pagina 24
Autoepurarea Apelor - Pagina 25
Autoepurarea Apelor - Pagina 26
Autoepurarea Apelor - Pagina 27
Autoepurarea Apelor - Pagina 28
Autoepurarea Apelor - Pagina 29
Autoepurarea Apelor - Pagina 30
Autoepurarea Apelor - Pagina 31
Autoepurarea Apelor - Pagina 32
Autoepurarea Apelor - Pagina 33
Autoepurarea Apelor - Pagina 34
Autoepurarea Apelor - Pagina 35
Autoepurarea Apelor - Pagina 36
Autoepurarea Apelor - Pagina 37
Autoepurarea Apelor - Pagina 38
Autoepurarea Apelor - Pagina 39
Autoepurarea Apelor - Pagina 40
Autoepurarea Apelor - Pagina 41
Autoepurarea Apelor - Pagina 42
Autoepurarea Apelor - Pagina 43
Autoepurarea Apelor - Pagina 44
Autoepurarea Apelor - Pagina 45
Autoepurarea Apelor - Pagina 46
Autoepurarea Apelor - Pagina 47
Autoepurarea Apelor - Pagina 48
Autoepurarea Apelor - Pagina 49
Autoepurarea Apelor - Pagina 50
Autoepurarea Apelor - Pagina 51
Autoepurarea Apelor - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Autoepurarea Apelor
    • autoepurare+epuararea apelor.doc
    • POLUAREARESURSELORDEAPA[CompatibilityMode].doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea fenomenelor de poluare accidentală a resurselor de apă

MEMORIU JUSTIFICATIV Din cele mai vechi timpuri omul a încercat sa modifice mediul înconjurător pentru satisfacerea nevoilor sale vitale de hrană...

Managementul apelor din România

INTRODUCERE ”Apa este dimensiunea ecologică fundamentală a existenţei…” (Ion Pachia-Tatomirescu (1947)) Apa este elementul determinant şi...

Analiza fizico-chimică a apei naturale

ARGUMENT Apa este lichidul cu cea mai mare raspandire si, fara exagerare, cel mai important pentru viata. Apa este matricea vietii. Ea este...

Reciclarea Vehiculelor Scoase din Uz

1. INTRODUCERE Într-o cultură cu tehnologie avansată scopul suprem al vieţii este acela de a utiliza fluxul de energie şi resurse materiale pentru...

Protecția calității aerului

În antichitate, aerul era considerat o substanta pura. Primele indicatii asupra complexitatii compozitiei aerului se gasesc în lucrarile...

Reciclarea Autovehiculelor Scoase din Uz

Capitolul 1: Motivarea temei Intrată în vigoare din 2004, modalitatea de procesare a vehiculelor care ajung la sfârsitul ciclului de viată s-a...

Procedee Industriale de Purificare a Aerului

CAPITOLUL I : ATMOSFERA I. 1 STRUCTURA ATMOSFEREI Atmosfera este invelisul gazos care inconjoara planeta PAMANT Atmosfera are o grosime de 1.000...

Poluarea atmosferei în localitățile urbane

CAPITOLUL I 1. MEDIUL URBAN Mediul urban indeplineste mai multe functii: de locuit,economica,cultural-administrativa,de comunicare ecologica,de...

Te-ar putea interesa și

Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului

CAPITOLUL 1. DESCRIEREA GEOGRAFICĂ A BAZINULUI VĂII JIULUI 1.1.Aşezarea geografică a bazinului Văii Jiului. În depresiunea Petroşani, înainte de...

Poluarea Apei

1. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 1.1 Omul şi mediul Prin mediu înconjurător se întelege ansamblul de elemente şi fenomene naturale şi artificiale de la...

Ecotehnologii de protecție a mediului

INTRODUCERE Ingineria mediului sau protecția mediului în industrie este o preocupare permanentă a inginerilor de azi, datorită condițiilor impuse...

Degradarea mediului înconjurător

1. Ca urmare a acţiunilor omului, uneori necontrolate şi nechibzuite, alteori fireşti, impuse de necesitatea dezvoltării economice şi sociale,...

Clasificarea Poluanților și a Surselor de Poluare

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE În ansamblul său starea planetei s-a degradat alarmant. Factorii care au condus la intensificarea presiunilor exercitate...

Tratarea Apelor

1.INTRODUCERE Obiectivul acestei lucrări constă în stabilirea metodelor pentru ameliorarea prin redimensionare şi modernizare a utilităilor și...

Autoepurarea apei - abordare biologică

ARGUMENT Poluarea apelor are o istorie în care putem oarecum distinge faze succesive de percepţie a problemelor. În anii '50 principala temă de...

Autoepurarea Apei

ARGUMENT Apa este substanta cea mai raspandita de pe suprafata globului, constituind hidrosfera, cu un volum de circa 1370x103m3. Procentual,...

Ai nevoie de altceva?