Curs Ecologie 2010

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 23 fișiere: pdf
Pagini : 432 în total
Cuvinte : 201106
Mărime: 22.42MB (arhivat)
Publicat de: Beatrice Danciu
Puncte necesare: 0
cursuri la ecolgie

Extras din curs

1

Consideraţii introductive

1.1. Ecologie. Definiţie, obiect, domenii, importanţă

Termenul de ecologie, din punct de vedere etimologic, are la origine

cuvintele din limba greacă: oikos = habitat, casă şi logos = discurs, ştiinţă. Ecologia

este literalmente ,,ştiinţa habitatelor”.

Noţiunea de ecologie a fost folosită pentru prima dată de naturalistul Ernst

Haeckel în lucrarea ,,Generelle Morphologie der Organismen” (1866). El definea

ecologia ca ,,ştiinţa generală a relaţiilor dintre organisme şi mediul lor

înconjurător”1. În anul 1870, Haeckel preciza că ecologia trebuie înţeleasă ca

,,studiul relaţiilor dintre animale şi mediul organic şi anorganic, şi, în particular,

relaţiile amicale şi neamicale dintre animale şi vegetaţie, relaţii complexe ce

corespund a ceea ce Darwin numea ,,lupta pentru existenţă”,,. Experienţa ulterioară

l-a condus pe Haeckel să afirme că ecologia reprezintă ,,suma cunoştinţelor

referitoare la economia naturii”2.

Noi reţinem definiţia propusă de Dajos (1983): Ecologia este ştiinţa care

studiază condiţiile de existenţă a fiinţelor vii şi interacţiunile de toate felurile care

există între acestea pe de o parte, şi între acestea şi mediul lor pe de altă parte.

Ecologia este definită riguros prin obiectul de studiu, obiect ce este foarte

complex. Este reprezentat de cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea în practică a

1„Unter Oekologie verstehen wir die gesammte Wissenschaft von den Beziehungen des

Organismus zur umgebenden Aussenwelt, wohin wir im weiteren Sinne alle "Existenz-

Bedingungen" rechnen können". Termenul - ecologie, după prima definire a lui Haeckel, a făcut

obiectul a numeroase reformulări. Astfel: pentru Andrewartha (1961), ecologia era,, studiul

ştiinţific al repartiţiei şi al abundenţei organismelor,, ceea ce noi numim ecologia populaţiei;

pentru Odum (1976), ecologia reprezenta ,,studiul structurii şi funcţionării naturii,, - o apropiere

de tipul sistemic care studiază ciclurile materiei şi fluxurile de energie; pentru Krebs (1978) -

,,studiul ştiinţific al interacţiunilor care determină distribuţia şi abundenţa organismelor; pentru

Duvigneaud (1980) - ,,ştiinţa sistemelor biologice complexe,,; Botnariuc N., în Ecologie, Ed.

Did.şi Ped. Bucureşti, 1982: ,,ecologia studiază sistemele supraindividuale de organizare a

materiei vii (populaţii, biocenoze, biosfera) integrate în mediul lor abiotic”; Ionescu Al. (1988) –

,,ştiinţa relaţiei dintre vieţuitoarele care alcătuiesc o biocenoză şi dintre acestea şi biotop. Ea

studiază fluxul de materie, energie şi informaţie care străbate un ecosistem bine delimitat”; S.

Frontiere et.all., în Ecosystemes, - structure, fonctionnement, evolution,3ed, Dundod, 2004 - ,,studiul

interacţiunilor dintre organismele vii şi mediul în care ele trăiesc, dintre organisme diferite în

condiţii naturale sau modificate,,. Aceste definiţii transpun în fapt, diferitele moduri de abordare

ale ecologiei - individul, populaţia, biocenoza sau ecosistemul.

2Adică modul de repartizare a substanţei vii pe specii, modul cum se produce, cum circulă şi cum

se descompune substanţa vie.

6

tuturor legilor care determină relaţiile dintre diversele sisteme biologice şi totalitatea

factorilor de mediu. Ecologia include toate treptele de evoluţie: de la cunoaşterea

producţiei şi a bilanţului energetic al unei specii, a mecanismelor de autoreglare a

densităţii populaţiei, etc. până la caracterizarea ecologică a marilor regiuni

biogeografie şi a ecosistemelor, cunoaşterea structurii şi productivităţii biosferei. În

prezent, obiectul ecologiei este definit din punct de vedere sistemic, asupra acestuia

punându-şi amprenta atât cercetătorii în materie cât şi modul de abordare al

problematicii ecologice.

Ecologia este considerată o ştiinţă interdisciplinară, sintetică, însă are şi

caracteristici proprii3. Întrucât ecologia prin specificul problemelor abordate

cuprinde atât sistemele biologice cât şi mediul lor abiotic este normal să fie strâns

legată de numeroase alte discipline mai mult sau mai puţin biologice.

Astfel:

- pentru studiul relaţiilor funcţionale dintre populaţii şi mediul lor sunt

utilizate conceptele, datele şi metodele din domenii ca fizica

(termodinamica etc.), biochimia (mecanismele moleculare ale

schimburilor energetice), fiziologia (respiraţia, digestia, asimilaţia),

microbiologia;

- pentru studiul complex al oricărui taxon se folosesc cercetările de

biochimie, morfologie, taxonomie, sistematică, genetică, biogeografie,

evoluţionism etc.;

- pentru studiul influenţei factorilor fizici asupra organismelor ecologia

se bazează pe cunoştinţele de climatologie, meteorologie, geografie,

pedologie, geologie etc.;

- datele furnizate de geochimie sunt folosite pentru explicarea migraţiei

atomilor elementelor chimice prin ecosistem;

- foloseşte matematica (statistica) şi informatica în prelucrarea datelor.

Evaluarea completă în spaţiul multidimensional al unui ecosistem real

este cunoscută în analiza sistemică ca model de bază (aditiv) sau model

izomorf (Zeigler, 1979). Dar, un ecosistem este în continuă schimbare

şi ca urmare un astfel de model este greu de utilizat în practică. A

apărut astfel necesitatea folosirii unui model simplificat al modelului

izomorf care aproximează numai ecosistemul natural cunoscut în

analiza sistemică ca model homomorf. Alcătuirea modelelor homomorfe

presupune realizarea unui proces de grupare a subsistemelor în

componente mai mari, care sunt tratate unitar.

Modelarea matematică permite simularea proceselor din natură, asigură

prognozarea unor acţiuni practice legate de activitatea umană şi de gospodărire a

unor ecosisteme naturale (deşerturi, bazine polare, bazinul unor fluvii etc.)4. Pentru

3N. Botnariuc, 1999, Evoluţia sistemelor biologice supraindividuale. Ed. Universităţii, Bucureşti.

4Conceptul de model în ecologie, fără a fi astfel denumit, a fost utilizat încă de la începutul sec.

XX. În a doua jumătate a sec. XX, conceptul de modelare a proceselor ecologice a luat

7

studiul problematicii mediului ambiant trebuie luate în considerare cel puţin 3

aspecte:

- climatul;

- procesele fizice şi chimice;

- activităţile umane, aspectele sociale, demografice, poluare etc.

În metoda modelării se utilizează:

- modele matematice care permit analiza cantitativă şi calitativă a

sistemelor şi proceselor din mediu;

- modele sistemice, ca modele logice;

- modele predictive;

- modele grafice.

Preview document

Curs Ecologie 2010 - Pagina 1
Curs Ecologie 2010 - Pagina 2
Curs Ecologie 2010 - Pagina 3
Curs Ecologie 2010 - Pagina 4
Curs Ecologie 2010 - Pagina 5
Curs Ecologie 2010 - Pagina 6
Curs Ecologie 2010 - Pagina 7
Curs Ecologie 2010 - Pagina 8
Curs Ecologie 2010 - Pagina 9
Curs Ecologie 2010 - Pagina 10
Curs Ecologie 2010 - Pagina 11
Curs Ecologie 2010 - Pagina 12
Curs Ecologie 2010 - Pagina 13
Curs Ecologie 2010 - Pagina 14
Curs Ecologie 2010 - Pagina 15
Curs Ecologie 2010 - Pagina 16
Curs Ecologie 2010 - Pagina 17
Curs Ecologie 2010 - Pagina 18
Curs Ecologie 2010 - Pagina 19
Curs Ecologie 2010 - Pagina 20
Curs Ecologie 2010 - Pagina 21
Curs Ecologie 2010 - Pagina 22
Curs Ecologie 2010 - Pagina 23
Curs Ecologie 2010 - Pagina 24
Curs Ecologie 2010 - Pagina 25
Curs Ecologie 2010 - Pagina 26
Curs Ecologie 2010 - Pagina 27
Curs Ecologie 2010 - Pagina 28
Curs Ecologie 2010 - Pagina 29
Curs Ecologie 2010 - Pagina 30
Curs Ecologie 2010 - Pagina 31
Curs Ecologie 2010 - Pagina 32
Curs Ecologie 2010 - Pagina 33
Curs Ecologie 2010 - Pagina 34
Curs Ecologie 2010 - Pagina 35
Curs Ecologie 2010 - Pagina 36
Curs Ecologie 2010 - Pagina 37
Curs Ecologie 2010 - Pagina 38
Curs Ecologie 2010 - Pagina 39
Curs Ecologie 2010 - Pagina 40
Curs Ecologie 2010 - Pagina 41
Curs Ecologie 2010 - Pagina 42
Curs Ecologie 2010 - Pagina 43
Curs Ecologie 2010 - Pagina 44
Curs Ecologie 2010 - Pagina 45
Curs Ecologie 2010 - Pagina 46
Curs Ecologie 2010 - Pagina 47
Curs Ecologie 2010 - Pagina 48
Curs Ecologie 2010 - Pagina 49
Curs Ecologie 2010 - Pagina 50
Curs Ecologie 2010 - Pagina 51
Curs Ecologie 2010 - Pagina 52
Curs Ecologie 2010 - Pagina 53
Curs Ecologie 2010 - Pagina 54
Curs Ecologie 2010 - Pagina 55
Curs Ecologie 2010 - Pagina 56
Curs Ecologie 2010 - Pagina 57
Curs Ecologie 2010 - Pagina 58
Curs Ecologie 2010 - Pagina 59
Curs Ecologie 2010 - Pagina 60
Curs Ecologie 2010 - Pagina 61
Curs Ecologie 2010 - Pagina 62
Curs Ecologie 2010 - Pagina 63
Curs Ecologie 2010 - Pagina 64
Curs Ecologie 2010 - Pagina 65
Curs Ecologie 2010 - Pagina 66
Curs Ecologie 2010 - Pagina 67
Curs Ecologie 2010 - Pagina 68
Curs Ecologie 2010 - Pagina 69
Curs Ecologie 2010 - Pagina 70
Curs Ecologie 2010 - Pagina 71
Curs Ecologie 2010 - Pagina 72
Curs Ecologie 2010 - Pagina 73
Curs Ecologie 2010 - Pagina 74
Curs Ecologie 2010 - Pagina 75
Curs Ecologie 2010 - Pagina 76
Curs Ecologie 2010 - Pagina 77
Curs Ecologie 2010 - Pagina 78
Curs Ecologie 2010 - Pagina 79
Curs Ecologie 2010 - Pagina 80
Curs Ecologie 2010 - Pagina 81
Curs Ecologie 2010 - Pagina 82
Curs Ecologie 2010 - Pagina 83
Curs Ecologie 2010 - Pagina 84
Curs Ecologie 2010 - Pagina 85
Curs Ecologie 2010 - Pagina 86
Curs Ecologie 2010 - Pagina 87
Curs Ecologie 2010 - Pagina 88
Curs Ecologie 2010 - Pagina 89
Curs Ecologie 2010 - Pagina 90
Curs Ecologie 2010 - Pagina 91
Curs Ecologie 2010 - Pagina 92
Curs Ecologie 2010 - Pagina 93
Curs Ecologie 2010 - Pagina 94
Curs Ecologie 2010 - Pagina 95
Curs Ecologie 2010 - Pagina 96
Curs Ecologie 2010 - Pagina 97
Curs Ecologie 2010 - Pagina 98
Curs Ecologie 2010 - Pagina 99
Curs Ecologie 2010 - Pagina 100
Curs Ecologie 2010 - Pagina 101
Curs Ecologie 2010 - Pagina 102
Curs Ecologie 2010 - Pagina 103
Curs Ecologie 2010 - Pagina 104
Curs Ecologie 2010 - Pagina 105
Curs Ecologie 2010 - Pagina 106
Curs Ecologie 2010 - Pagina 107
Curs Ecologie 2010 - Pagina 108
Curs Ecologie 2010 - Pagina 109
Curs Ecologie 2010 - Pagina 110
Curs Ecologie 2010 - Pagina 111
Curs Ecologie 2010 - Pagina 112
Curs Ecologie 2010 - Pagina 113
Curs Ecologie 2010 - Pagina 114
Curs Ecologie 2010 - Pagina 115
Curs Ecologie 2010 - Pagina 116
Curs Ecologie 2010 - Pagina 117
Curs Ecologie 2010 - Pagina 118
Curs Ecologie 2010 - Pagina 119
Curs Ecologie 2010 - Pagina 120
Curs Ecologie 2010 - Pagina 121
Curs Ecologie 2010 - Pagina 122
Curs Ecologie 2010 - Pagina 123
Curs Ecologie 2010 - Pagina 124
Curs Ecologie 2010 - Pagina 125
Curs Ecologie 2010 - Pagina 126
Curs Ecologie 2010 - Pagina 127
Curs Ecologie 2010 - Pagina 128
Curs Ecologie 2010 - Pagina 129
Curs Ecologie 2010 - Pagina 130
Curs Ecologie 2010 - Pagina 131
Curs Ecologie 2010 - Pagina 132
Curs Ecologie 2010 - Pagina 133
Curs Ecologie 2010 - Pagina 134
Curs Ecologie 2010 - Pagina 135
Curs Ecologie 2010 - Pagina 136
Curs Ecologie 2010 - Pagina 137
Curs Ecologie 2010 - Pagina 138
Curs Ecologie 2010 - Pagina 139
Curs Ecologie 2010 - Pagina 140
Curs Ecologie 2010 - Pagina 141
Curs Ecologie 2010 - Pagina 142
Curs Ecologie 2010 - Pagina 143
Curs Ecologie 2010 - Pagina 144
Curs Ecologie 2010 - Pagina 145
Curs Ecologie 2010 - Pagina 146
Curs Ecologie 2010 - Pagina 147
Curs Ecologie 2010 - Pagina 148
Curs Ecologie 2010 - Pagina 149
Curs Ecologie 2010 - Pagina 150
Curs Ecologie 2010 - Pagina 151
Curs Ecologie 2010 - Pagina 152
Curs Ecologie 2010 - Pagina 153
Curs Ecologie 2010 - Pagina 154
Curs Ecologie 2010 - Pagina 155
Curs Ecologie 2010 - Pagina 156
Curs Ecologie 2010 - Pagina 157
Curs Ecologie 2010 - Pagina 158
Curs Ecologie 2010 - Pagina 159
Curs Ecologie 2010 - Pagina 160
Curs Ecologie 2010 - Pagina 161
Curs Ecologie 2010 - Pagina 162
Curs Ecologie 2010 - Pagina 163
Curs Ecologie 2010 - Pagina 164
Curs Ecologie 2010 - Pagina 165
Curs Ecologie 2010 - Pagina 166
Curs Ecologie 2010 - Pagina 167
Curs Ecologie 2010 - Pagina 168
Curs Ecologie 2010 - Pagina 169
Curs Ecologie 2010 - Pagina 170
Curs Ecologie 2010 - Pagina 171
Curs Ecologie 2010 - Pagina 172
Curs Ecologie 2010 - Pagina 173
Curs Ecologie 2010 - Pagina 174
Curs Ecologie 2010 - Pagina 175
Curs Ecologie 2010 - Pagina 176
Curs Ecologie 2010 - Pagina 177
Curs Ecologie 2010 - Pagina 178
Curs Ecologie 2010 - Pagina 179
Curs Ecologie 2010 - Pagina 180
Curs Ecologie 2010 - Pagina 181
Curs Ecologie 2010 - Pagina 182
Curs Ecologie 2010 - Pagina 183
Curs Ecologie 2010 - Pagina 184
Curs Ecologie 2010 - Pagina 185
Curs Ecologie 2010 - Pagina 186
Curs Ecologie 2010 - Pagina 187
Curs Ecologie 2010 - Pagina 188
Curs Ecologie 2010 - Pagina 189
Curs Ecologie 2010 - Pagina 190
Curs Ecologie 2010 - Pagina 191
Curs Ecologie 2010 - Pagina 192
Curs Ecologie 2010 - Pagina 193
Curs Ecologie 2010 - Pagina 194
Curs Ecologie 2010 - Pagina 195
Curs Ecologie 2010 - Pagina 196
Curs Ecologie 2010 - Pagina 197
Curs Ecologie 2010 - Pagina 198
Curs Ecologie 2010 - Pagina 199
Curs Ecologie 2010 - Pagina 200
Curs Ecologie 2010 - Pagina 201
Curs Ecologie 2010 - Pagina 202
Curs Ecologie 2010 - Pagina 203
Curs Ecologie 2010 - Pagina 204
Curs Ecologie 2010 - Pagina 205
Curs Ecologie 2010 - Pagina 206
Curs Ecologie 2010 - Pagina 207
Curs Ecologie 2010 - Pagina 208
Curs Ecologie 2010 - Pagina 209
Curs Ecologie 2010 - Pagina 210
Curs Ecologie 2010 - Pagina 211
Curs Ecologie 2010 - Pagina 212
Curs Ecologie 2010 - Pagina 213
Curs Ecologie 2010 - Pagina 214
Curs Ecologie 2010 - Pagina 215
Curs Ecologie 2010 - Pagina 216
Curs Ecologie 2010 - Pagina 217
Curs Ecologie 2010 - Pagina 218
Curs Ecologie 2010 - Pagina 219
Curs Ecologie 2010 - Pagina 220
Curs Ecologie 2010 - Pagina 221
Curs Ecologie 2010 - Pagina 222
Curs Ecologie 2010 - Pagina 223
Curs Ecologie 2010 - Pagina 224
Curs Ecologie 2010 - Pagina 225
Curs Ecologie 2010 - Pagina 226
Curs Ecologie 2010 - Pagina 227
Curs Ecologie 2010 - Pagina 228
Curs Ecologie 2010 - Pagina 229
Curs Ecologie 2010 - Pagina 230
Curs Ecologie 2010 - Pagina 231
Curs Ecologie 2010 - Pagina 232
Curs Ecologie 2010 - Pagina 233
Curs Ecologie 2010 - Pagina 234
Curs Ecologie 2010 - Pagina 235
Curs Ecologie 2010 - Pagina 236
Curs Ecologie 2010 - Pagina 237
Curs Ecologie 2010 - Pagina 238
Curs Ecologie 2010 - Pagina 239
Curs Ecologie 2010 - Pagina 240
Curs Ecologie 2010 - Pagina 241
Curs Ecologie 2010 - Pagina 242
Curs Ecologie 2010 - Pagina 243
Curs Ecologie 2010 - Pagina 244
Curs Ecologie 2010 - Pagina 245
Curs Ecologie 2010 - Pagina 246
Curs Ecologie 2010 - Pagina 247
Curs Ecologie 2010 - Pagina 248
Curs Ecologie 2010 - Pagina 249
Curs Ecologie 2010 - Pagina 250
Curs Ecologie 2010 - Pagina 251
Curs Ecologie 2010 - Pagina 252
Curs Ecologie 2010 - Pagina 253
Curs Ecologie 2010 - Pagina 254
Curs Ecologie 2010 - Pagina 255
Curs Ecologie 2010 - Pagina 256
Curs Ecologie 2010 - Pagina 257
Curs Ecologie 2010 - Pagina 258
Curs Ecologie 2010 - Pagina 259
Curs Ecologie 2010 - Pagina 260
Curs Ecologie 2010 - Pagina 261
Curs Ecologie 2010 - Pagina 262
Curs Ecologie 2010 - Pagina 263
Curs Ecologie 2010 - Pagina 264
Curs Ecologie 2010 - Pagina 265
Curs Ecologie 2010 - Pagina 266
Curs Ecologie 2010 - Pagina 267
Curs Ecologie 2010 - Pagina 268
Curs Ecologie 2010 - Pagina 269
Curs Ecologie 2010 - Pagina 270
Curs Ecologie 2010 - Pagina 271
Curs Ecologie 2010 - Pagina 272
Curs Ecologie 2010 - Pagina 273
Curs Ecologie 2010 - Pagina 274
Curs Ecologie 2010 - Pagina 275
Curs Ecologie 2010 - Pagina 276
Curs Ecologie 2010 - Pagina 277
Curs Ecologie 2010 - Pagina 278
Curs Ecologie 2010 - Pagina 279
Curs Ecologie 2010 - Pagina 280
Curs Ecologie 2010 - Pagina 281
Curs Ecologie 2010 - Pagina 282
Curs Ecologie 2010 - Pagina 283
Curs Ecologie 2010 - Pagina 284
Curs Ecologie 2010 - Pagina 285
Curs Ecologie 2010 - Pagina 286
Curs Ecologie 2010 - Pagina 287
Curs Ecologie 2010 - Pagina 288
Curs Ecologie 2010 - Pagina 289
Curs Ecologie 2010 - Pagina 290
Curs Ecologie 2010 - Pagina 291
Curs Ecologie 2010 - Pagina 292
Curs Ecologie 2010 - Pagina 293
Curs Ecologie 2010 - Pagina 294
Curs Ecologie 2010 - Pagina 295
Curs Ecologie 2010 - Pagina 296
Curs Ecologie 2010 - Pagina 297
Curs Ecologie 2010 - Pagina 298
Curs Ecologie 2010 - Pagina 299
Curs Ecologie 2010 - Pagina 300
Curs Ecologie 2010 - Pagina 301
Curs Ecologie 2010 - Pagina 302
Curs Ecologie 2010 - Pagina 303
Curs Ecologie 2010 - Pagina 304
Curs Ecologie 2010 - Pagina 305
Curs Ecologie 2010 - Pagina 306
Curs Ecologie 2010 - Pagina 307
Curs Ecologie 2010 - Pagina 308
Curs Ecologie 2010 - Pagina 309
Curs Ecologie 2010 - Pagina 310
Curs Ecologie 2010 - Pagina 311
Curs Ecologie 2010 - Pagina 312
Curs Ecologie 2010 - Pagina 313
Curs Ecologie 2010 - Pagina 314
Curs Ecologie 2010 - Pagina 315
Curs Ecologie 2010 - Pagina 316
Curs Ecologie 2010 - Pagina 317
Curs Ecologie 2010 - Pagina 318
Curs Ecologie 2010 - Pagina 319
Curs Ecologie 2010 - Pagina 320
Curs Ecologie 2010 - Pagina 321
Curs Ecologie 2010 - Pagina 322
Curs Ecologie 2010 - Pagina 323
Curs Ecologie 2010 - Pagina 324
Curs Ecologie 2010 - Pagina 325
Curs Ecologie 2010 - Pagina 326
Curs Ecologie 2010 - Pagina 327
Curs Ecologie 2010 - Pagina 328
Curs Ecologie 2010 - Pagina 329
Curs Ecologie 2010 - Pagina 330
Curs Ecologie 2010 - Pagina 331
Curs Ecologie 2010 - Pagina 332
Curs Ecologie 2010 - Pagina 333
Curs Ecologie 2010 - Pagina 334
Curs Ecologie 2010 - Pagina 335
Curs Ecologie 2010 - Pagina 336
Curs Ecologie 2010 - Pagina 337
Curs Ecologie 2010 - Pagina 338
Curs Ecologie 2010 - Pagina 339
Curs Ecologie 2010 - Pagina 340
Curs Ecologie 2010 - Pagina 341
Curs Ecologie 2010 - Pagina 342
Curs Ecologie 2010 - Pagina 343
Curs Ecologie 2010 - Pagina 344
Curs Ecologie 2010 - Pagina 345
Curs Ecologie 2010 - Pagina 346
Curs Ecologie 2010 - Pagina 347
Curs Ecologie 2010 - Pagina 348
Curs Ecologie 2010 - Pagina 349
Curs Ecologie 2010 - Pagina 350
Curs Ecologie 2010 - Pagina 351
Curs Ecologie 2010 - Pagina 352
Curs Ecologie 2010 - Pagina 353
Curs Ecologie 2010 - Pagina 354
Curs Ecologie 2010 - Pagina 355
Curs Ecologie 2010 - Pagina 356
Curs Ecologie 2010 - Pagina 357
Curs Ecologie 2010 - Pagina 358
Curs Ecologie 2010 - Pagina 359
Curs Ecologie 2010 - Pagina 360
Curs Ecologie 2010 - Pagina 361
Curs Ecologie 2010 - Pagina 362
Curs Ecologie 2010 - Pagina 363
Curs Ecologie 2010 - Pagina 364
Curs Ecologie 2010 - Pagina 365
Curs Ecologie 2010 - Pagina 366
Curs Ecologie 2010 - Pagina 367
Curs Ecologie 2010 - Pagina 368
Curs Ecologie 2010 - Pagina 369
Curs Ecologie 2010 - Pagina 370
Curs Ecologie 2010 - Pagina 371
Curs Ecologie 2010 - Pagina 372
Curs Ecologie 2010 - Pagina 373
Curs Ecologie 2010 - Pagina 374
Curs Ecologie 2010 - Pagina 375
Curs Ecologie 2010 - Pagina 376
Curs Ecologie 2010 - Pagina 377
Curs Ecologie 2010 - Pagina 378
Curs Ecologie 2010 - Pagina 379
Curs Ecologie 2010 - Pagina 380
Curs Ecologie 2010 - Pagina 381
Curs Ecologie 2010 - Pagina 382
Curs Ecologie 2010 - Pagina 383
Curs Ecologie 2010 - Pagina 384
Curs Ecologie 2010 - Pagina 385
Curs Ecologie 2010 - Pagina 386
Curs Ecologie 2010 - Pagina 387
Curs Ecologie 2010 - Pagina 388
Curs Ecologie 2010 - Pagina 389
Curs Ecologie 2010 - Pagina 390
Curs Ecologie 2010 - Pagina 391
Curs Ecologie 2010 - Pagina 392
Curs Ecologie 2010 - Pagina 393
Curs Ecologie 2010 - Pagina 394
Curs Ecologie 2010 - Pagina 395
Curs Ecologie 2010 - Pagina 396
Curs Ecologie 2010 - Pagina 397
Curs Ecologie 2010 - Pagina 398
Curs Ecologie 2010 - Pagina 399
Curs Ecologie 2010 - Pagina 400
Curs Ecologie 2010 - Pagina 401
Curs Ecologie 2010 - Pagina 402
Curs Ecologie 2010 - Pagina 403
Curs Ecologie 2010 - Pagina 404
Curs Ecologie 2010 - Pagina 405
Curs Ecologie 2010 - Pagina 406
Curs Ecologie 2010 - Pagina 407
Curs Ecologie 2010 - Pagina 408
Curs Ecologie 2010 - Pagina 409
Curs Ecologie 2010 - Pagina 410
Curs Ecologie 2010 - Pagina 411
Curs Ecologie 2010 - Pagina 412
Curs Ecologie 2010 - Pagina 413
Curs Ecologie 2010 - Pagina 414
Curs Ecologie 2010 - Pagina 415
Curs Ecologie 2010 - Pagina 416
Curs Ecologie 2010 - Pagina 417
Curs Ecologie 2010 - Pagina 418
Curs Ecologie 2010 - Pagina 419
Curs Ecologie 2010 - Pagina 420
Curs Ecologie 2010 - Pagina 421
Curs Ecologie 2010 - Pagina 422
Curs Ecologie 2010 - Pagina 423
Curs Ecologie 2010 - Pagina 424
Curs Ecologie 2010 - Pagina 425
Curs Ecologie 2010 - Pagina 426
Curs Ecologie 2010 - Pagina 427
Curs Ecologie 2010 - Pagina 428
Curs Ecologie 2010 - Pagina 429
Curs Ecologie 2010 - Pagina 430

Conținut arhivă zip

 • Curs Ecologie 2010
  • Bibliografie selectiva.pdf
  • Capitolul 1.pdf
  • Capitolul 10.pdf
  • Capitolul 11.pdf
  • Capitolul 12.pdf
  • Capitolul 13.pdf
  • Capitolul 14.pdf
  • Capitolul 15.pdf
  • Capitolul 16.pdf
  • Capitolul 17.pdf
  • Capitolul 18.pdf
  • Capitolul 19.pdf
  • Capitolul 2.pdf
  • Capitolul 20.pdf
  • Capitolul 21.pdf
  • Capitolul 3.pdf
  • Capitolul 4.pdf
  • Capitolul 5.pdf
  • Capitolul 6.pdf
  • Capitolul 7.pdf
  • Capitolul 8.pdf
  • Capitolul 9.pdf
  • Cuprins.pdf

Alții au mai descărcat și

Impactul activităților antropice din zona Motru-Cariera Lupoaia asupra solului

Introducere În accepţiunea politică, ocrotirea naturii, ca şi protecţia mediului înconjurător considerat în ansamblul său, a devenit o condiţie...

Ecologia Sistemelor Antropice

Capitolul I Ecosistemele antropice in prezent si perspectiva Definire, componente si tipuri Sistemele antropizate sunt formate prin...

Echilibrul ecologic și efectele majore ale poluării mediului

ARGUMENT Mediul înconjurător este constituit din totalitatea factorilor naturali şi a celor creaţi prijn activitatea umană, care în strânsă...

Tratarea și Eputarea Apelor Uzate

I. POLUAREA APEI 1.1. POLUAREA APELOR – DEFINIŢII Apa înseamnă viaţă şi din această cauză puritatea ei este un indicator esenţial al calităţii...

Centrala termoelectrică - sursă de poluare a aerului

1. Aspecte teoretice Aerul este un element indispensabil vieţii, cantitatea consumată de organismul uman fiind foarte mare: într-o singură...

Tratarea și valorificarea deșeurilor rezultate din industria maselor plastice

Introducere in Industria Maselor Plastice Acum mai bine de o sută de ani, JOHN WESLEY HYATT, cu brevetul de invenţie nr. 105336 din 12 iulie 1870...

Deșeuri de la Construcții și Demolări

1. Deseu - cod, descriere. Sursă. Cantităti. Istoric 1.1. Cod si descriere Amestecuri de deseuri beton, căăamizi, tigle si materiale ceramice,...

Indicatori de Calitate ai Mediului

ARGUMENT Am pornit de la notiunea de calitate si am incercat sa prezint atat aspectele negative cat si pe cele pozitive cu privire la cunoastea...

Te-ar putea interesa și

Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare

Banca Europeană de Investiţii (BEI), instituţia finanţatoare a Uniunii Europene (UE), a fost creată în anul 1958 prin Tratatul de la Roma, ca o...

Evoluția și perspectiva pieței produselor agroalimentare ecologice în România

INTRODUCERE Dacă ar fi sa definim agricultura ecologică în cel mai simplu mod, aceasta ar fi agricultura care furnizează consumatorilor alimente...

Studiu tehnico-economic privind dezvoltarea Portului Galați

INTRODUCERE Avântul economic înregistrat de societatea umană în ultima perioadă, a implicat o creştere fără precedent a comerţului internaţional....

Proiectarea tehnologiei de depoluare a sitului Cuprom-Baia Mare

Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale ecosistemelor prin introducerea în mediu a unor componente străine rezultate din...

Degradarea biodiversității din Valea Valsanului datorată presiunii antropice

Introducere Dintre resursele naturale regenerabile ale României fac parte: resursele de apă, constituite din apele de suprafaţă (râuri, lacuri,...

Colectarea selectivă a deșeurilor în Județul Galați

Capitolul I. Consideraţii generale 1.1 Calitatea în sistemul actual de gestionare a deseurilor Scopul acestei proiect este de a implementa /...

Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele

Tehnologii de depoluare a solurilor contaminate cu metale grele Oana Cristorean 1. Introducere În concepția ecologică modernă, poluarea solului...

Solul - epidermă vie a pământului

Capitolul I Introducere Ce cunoastem despre sol? Solul este un corp viu minunat. El reprezinta suportul vietii omenesti si a bunastarii.Acesta...

Ai nevoie de altceva?