Exploatări Miniere

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5130
Mărime: 26.58KB (arhivat)
Publicat de: Pasca A.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Generalităţi

Reamenajarea minieră a suprafeţelor afectate de industria minieră, trebuie privită ca parte componentă a activităţii miniere şi poate fi definită ca fiind modelarea metodică a suprafeţelor luate în folosinţă de întreprinderile miniere, luându-se în considerare interesele publice .

Industria minieră presupune o relaţie reciprocă între natură şi societate precum şi între economie şi ecologie. Pe lângă extragerea substanţei minerale utile, industriei miniere îi revine sarcina de a rezolva problema complexă a înlăturării efectelor sale negative asupra mediului înconjurător.

Pentru a refacerea zonelor afectate de industria minieră este foarte importantă executarea lucrărilor de reamenajare a suprafeţelor afectate la timp şi cu o calitate corespunzătoare. Reamenajarea minieră a suprafeţelor afectate de industria minieră (în special de exploatările în carieră a substanţelor minerale utile) este un proces care durează mai mulţi ani, începând de la proiectarea extragerii solului vegetal, până la redarea în folosinţă a suprafeţelor reamenajate. Rezolvarea acestei probleme necesită colaborarea specialiştilor din diferite domenii: geologie, geotehnică, minerit, protecţia mediului, planificarea teritorială, agronomie, silvicultură, sociologie. În prezent reutilizarea zonelor afectate de minerit, este orientată în următoarele direcţii:

1. Solurile ocupate de cariere, halde şi iazuri de decantare pot fi folosite ca:

• suprafeţe agricole

• suprafeţe forestiere

• zone piscicole

• depozite de deşeuri

• grădini, zone de agrement, terenuri de sport

• rezervaţii naturale.

2. Solurile ocupate de golurile remanente ale carierelor pot fi folosite ca:

• bazine de acumulare pentru gospodărirea apelor

• bazine şi instalaţii de decantare a apei

• bazine pentru ape reziduale

• depozite pentru deşeuri industriale

• crescătorii de peşte şi păsări de baltă

• zone de agrement

• rezervaţii naturale

3. Solurile ocupate de golurile subterane pot fi folosite ca:

• depozite de hidrocarburi

• depozite de aer comprimat

• depozite de deşeuri (industriale şi menajere)

• depozite de deşeuri radioactive

• depozite de documente şi diferite materiale

• ciupercării

Modelarea zonelor afectate de minerit trebuie să întrunească, înainte de realizarea sa, acceptul tuturor părţilor interesate (instituţii teritorial - administrative, întreprinderi, locuitori din zonă).

Proiectul de reamenajare minieră trebuie să se încadreze în proiectul de funcţionare a întreprinderii miniere (carieră, mină), şi trebuie să stabilească, încă de la începutul lucrărilor de exploatare, modalitatea optimă de realizare a zonelor afectate.

Tehnologia de refacere a solurilor trebuie să ţină seama de:

• suprafeţele de teren ocupate de minerit;

• suprafeţele de teren prevăzute pentru reamenajare;

• scopul şi felul reutilizării;

• expertize geologice şi pedologice;

• tehnica şi tehnologia folosită pentru lucrările de reamenajare.

Reconstrucţia şi reabilitarea ecologică a terenurilor rezultate de la exploatările minieră trebuie realizată în concordanţă cu obiectivele politice şi economice ale unei ţări.

Preview document

Exploatări Miniere - Pagina 1
Exploatări Miniere - Pagina 2
Exploatări Miniere - Pagina 3
Exploatări Miniere - Pagina 4
Exploatări Miniere - Pagina 5
Exploatări Miniere - Pagina 6
Exploatări Miniere - Pagina 7
Exploatări Miniere - Pagina 8
Exploatări Miniere - Pagina 9
Exploatări Miniere - Pagina 10
Exploatări Miniere - Pagina 11
Exploatări Miniere - Pagina 12
Exploatări Miniere - Pagina 13
Exploatări Miniere - Pagina 14
Exploatări Miniere - Pagina 15
Exploatări Miniere - Pagina 16
Exploatări Miniere - Pagina 17
Exploatări Miniere - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Exploatari Miniere.doc

Alții au mai descărcat și

Poluarea Aerului din Zone de Minerit

INDUSTRIA MINIERA Industria minieră este una dintre cele mai vechi şi devastatoare activităţi ale omenirii. Odată cu descoperirea, prelucrarea şi...

Reconstrucția ecologică

RECONSTRUCTIA ECOLOGICA Prin acest curs se urmăreşte acumularea cunoştinţelor minime necesare pentru înţelegerea fenomenului de reconstrucţie dar...

Impact Antropic

Impactul antropic asupra ecosistemelor este multiplu şi semnificativ şi rezultă din dezvoltarea fără precedent a societăţii umane. Conştientizarea...

Metode de reducere a poluării sonore

1. INTRODUCERE Poluarea mediului ambiant, care-și întinde amenințarea asupra întregii planete, ajuns la un punct în care atacă dezlănțuit omul și...

Biocenoză

1.CE ESTE BIOCENOZA? „Biocenoza provine din limba greacă (bios-viață si koinosis-a împărți) și reprezintă un stadiu supraindividual de organizare...

Reciclarea deșeurilor

„ Nimic nu se pierde , nimic nu se câştigă , totul se transformă „ ( Lavoisier ) Reciclarea deşeurilor ( prin deşeu se înţelege orice obiect care...

Factori poluanți ai mediului

Poluarea reprezinta, in principiu, orice alterare a mediului cauzata direct sau indirect prin activitatea sau omisiunea omului, alterare care ar...

Agricultura ecologică

INTRODUCERE Agricutura ecologică promovează sisteme de producție durabile, diversificate și echilibrate, în vederea prevenirii poluării recoltei...

Te-ar putea interesa și

Restructurarea industriei carbonifere din Valea Jiului - Impactul social

În sfera geografiei studiile au vizat atât elementele cadrului natural cât şi cele privind aspecte de geografie umană. Lucrările geografiilor...

Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila

CAPITOLUL I 1 Prezentarea activităţii economice la Exploatarea Minieră Petrila 1.1 Obiectul de activitate Pe teritoriul oraşului Petrila, in...

Cercetări cu privire la agroturismul montan

Teza de doctorat intitulată „Cercetări cu privire la managementul agroturistic montan în zona Caraş-Severin” îşi propune să studieze potenţialul...

Ecologia Sistemelor Antropice

Capitolul I Ecosistemele antropice in prezent si perspectiva Definire, componente si tipuri Sistemele antropizate sunt formate prin...

Analiza efectelor poluări asupra biodiversități și stării socio-economice a populației din zona Gorjului

INTRODUCERE Deși există numeroase elemente valoroase de potențial în comunitațile rurale, dar și cele urbane, perturbațiile majore care s-au...

Proiect amenajări - județul Gorj

Contextul natural si socioceconomic Localizare si delimitare Judetul Gorj se gaseste in sud-vestul tarii, in nordul Olteniei, pe Jiul Mijlociu....

Analiza variantelor de închidere a lucrărilor miniere subterane de la exploatarea minieră Nistru având în vedere efectele exploatării asupra câmpurilor miniere vecine

INTRODUCERE Dintotdeauna omul a fost într-o luptă permanentă cu timpul şi performanţa. A căutat, a inventat şi a folosit din ce în ce mai mult tot...

Caracterizarea potențialului turistic al județului Gorj

Scurt istoric Situat în partea de sud – vest a României, în nordul Olteniei, pe cursul mijlociu al râului Jiu, judeţul Gorj a oferit condiţii...

Ai nevoie de altceva?