Resurse de Apă

Curs
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 44 fișiere: pdf
Pagini : 195 în total
Cuvinte : 62955
Mărime: 2.68MB (arhivat)
Publicat de: Aurel Axinte Lungu
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. 1. Notiuni introductive
 2. 1.1. Glosar de termeni
 3. 1.2. Apa, ca resursa si ca factor de mediu
 4. 1.3. Principii generale de gospodarirea apelor
 5. 2. Resursele de apa
 6. 2.1. Resursele de apa de suprafata
 7. 2.2. Resursele de apa subterana
 8. 2.3. Specificul calitatii diferitelor tipuri de surse de apa
 9. 3. Caracterizarea resurselor de apa
 10. 3.1. Elemente ale regimului de scurgere
 11. 3.2. Indicatori si reglementari care caracterizeaza factorul apa
 12. 4. Folosinte de apa
 13. 4.1. Folosinte consumatoare de apa
 14. 4.2. Folosinte neconsumatoare de apa
 15. 4.3. Debite minime în albie
 16. 4.4. Asigurarea folosintelor
 17. 4.5. Norme de apa
 18. 5. Lucrari hidrotehnice pentru regularizarea debitelor
 19. 5.1. Caracterizarea generala a lucrarilor hidrotehnice
 20. 5.2. Lacurile de acumulare
 21. 5.3. Alte lucrari de gospodarirea apelor
 22. 5.4. Regularizarea debitelor
 23. 5.5. Probleme de calitatea a apei în acumulari.
 24. 6. Impactul lucrarilor de gospodarirea apelor asupra mediului
 25. 6.1. Evaluarea impactului asupra mediului fizic
 26. 6.2. Impactul asupra mediului biologic
 27. 6.3. Evaluarea impactului produs asupra ecosistemului terestru
 28. 6.4. Evaluarea impactului produs asupra ecosistemului acvatic
 29. 7. Evidenta folosintelor de apa si a lucrarilor hidrotehnice
 30. 7.1. Notiuni despre cadastrul apelor
 31. 7.2. Codificarea retelei hidrografice
 32. 7.3. Evidenta cadastrala
 33. 8. Protectia calitatii apelor
 34. 8.1. Despre poluarea globala
 35. 8.2. Surse de poluare
 36. 8.3. Tipuri de poluanti
 37. 8.4. Protectia calitatii resurselor de apa
 38. 9. Combaterea efectelor destructive ale apelor
 39. 9.1. Inundatiile si combaterea lor
 40. 9.2. Degradari de albii si combaterea lor
 41. 10. Hidrometria de exploatare a resurselor de apa
 42. 10.1. Notiuni generale
 43. 10.2. Instalatii de masurare a debitelor
 44. 10.3. Probleme tehnice de exploatare si evidenta
 45. 11. Planuri de amenajare - exploatare la nivelul bazinelor hidrografice
 46. 11.1. Probleme generale de amenajare a resurselor de apa
 47. 11.2. Planuri si scheme de amenajare
 48. 11.3. Criterii de alcatuire a schemelor de amenajare
 49. 11.4. Planuri de exploatare
 50. 11.5. Stabilirea masurilor necesare pentru aplicarea prevederilor planului de exploatare
 51. 11.6. Probleme de exploatare a lucrarilor hidrotehnice
 52. 12. Aspecte economice în domeniul apei
 53. 12.1. Instrumente economice
 54. 12.2. Costul apei epurate

Extras din curs

1.1. GLOSAR DE TERMENI

a. RESURSE NATURALE - orice componenta din mediul înconjurator, ca solul,

apa, flora sau fauna, care contribuie la viata materiala si spirituala a societatii

umane.

b. GOSPODARIREA APELOR - se întelege ansamblul activitatilor de planificare,

alocare, utilizare, protectie si valorificare rationala a resurselor de apa, pentru

satisfacerea nevoilor sociale si economice, precum si activitatea de degradare sau

epuizare a acestora.

c. STAPÂNIREA APELOR - înseamna prevenirea si combaterea efectelor

daunatoare ale APELOR, dintre care cele mai importante sunt:

- eroziunea solului,

- inundatiile,

- înmlastinirea si salinizarea solului,

- alunecarile de teren.

d. ZONA UMEDA - intindere de balti, mlastini, turbarii, de ape naturale sau

artificiale, permanente sau temporare, unde apa este statatoare sau curgatoare,

dulce, salmastra sau sarata, inclusiv intinderea de apa marina a carei adancime la

reflux nu depaseste 6 m.

e. FOLOSINTA DE APA – orice forma de activitate sau unitate cu caracter social

sau economic care utilizeaza apa dintr-o sursa naturala direct, prin sisteme proprii

sau indirect prin racordarea la sistemele de alimentare cu apa ale altor folosinte.

f. CADASTRUL APELOR - actiunea organizata de inventariere si centralizare a

datelor privind resursele de apa, folosirea si protectia apelor, necesare activitatii

curente de reglementare a folosintelor de apa (alimentari cu apa, evacuari de ape

uzate sau în exces, lucrari de amenajare sau de aparare împotriva inundatiilor, alte

lucrari care sunt în legatura cu apele), dar si de valorificare a potentialului hidric

al apelor (hidroenergetic, piscicol, agrement, de transport pe ape, mecanic si de

transport al reziduurilor), în vederea gospodaririi complexe, eficiente si rationale a

corpurilor de apa, a resurselor de apa de suprafata si subterane ale tarii. Aceasta

activitate se desfasoara pe bazine hidrografice si se centralizeaza la nivel national.

1.2. Apa – ca resursa si factor de mediu

Istoria dezvoltarii civilizatiei umane este strâns legata de dezvoltarea tehnicilor si

mijloacelor de procurare de catre om a hranei si apei necesare.

Începând de la momentele din perioada primitiva, când exista tendinta triburilor

nomade de a se aseza pe malurile apelor, unde au aparut si primele civilizatii si sfârsind

astazi când sistemele de alimentare cu apa – ca parte integranta a sistemelor de

gospodarirea apelor – se întind pe zeci de kilometri, includ lucrari din ce în ce mai

sofisticate, pentru a asigura debitul de ordinul a zecilor m3/s marilor aglomeratii urbane

(5, 10 sau 15 milioane locuitori), etapele de dezvoltare a tehnicilor gospodaririi apelor

coincid cu etapele dezvoltarii civilizatiei umane. Astfel ca apa alaturi de aer, pamânt si

foc au fost considerate de antici ca cele 4 elemente esentiale ale universului. Si astazi, cu

o oarecare nuantare putem afirma ca aerul, apa, hrana, caldura si lumina constituie

elementele esentiale ale existentei umane.

În ambele cazuri de interpretare, apa, ca element determinant si esential pentru

existenta umana, este prezenta. Nu se poate concepe o activitate umana, existenta unei

forme de viata sau actualul echilibru al planetei pe care traim, fara apa.

Pe aceasta directie, a existat pâna nu demult convingerea ca omenirea va dispune

de infinite resurse de apa, ca natura ne-a pus la dispozitie cu larghete acest element. dar

realitatea ultimelor decenii si în special a ultimilor ani, a dovedit în chip alarmant ca

resursele de apa dulce pe glob nu sunt deloc inepuizabile. Pare paradoxal, la prima

vedere, în conditiile în care 2/3 din suprafata globului este acoperita cu apa, si totusi

aceasta este realitatea.

Estimari recente arata ca volumul de apa total, pe pamânt este de cca.

1,4 x 109 Km3. Aceasta este repartizata conform datelor din tabelul nr. 1.

De remarcat ca volumul de apa existent în râuri si lacuri – asa numitul volum de

apa dulce, exploatabil la nivelul tehnicilor actuale de alimentare cu apa, este putin sub

0,10% din volumul total de apa existent pe glob.

Dezvoltarea activitatii industriale, intensificarea folosirii apei în agricultura,

cresterea numerica a populatiei si a gradului de civilizatie sporesc în întreaga lume

cerintele de apa.

Preview document

Resurse de Apă - Pagina 1
Resurse de Apă - Pagina 2
Resurse de Apă - Pagina 3
Resurse de Apă - Pagina 4
Resurse de Apă - Pagina 5
Resurse de Apă - Pagina 6
Resurse de Apă - Pagina 7
Resurse de Apă - Pagina 8
Resurse de Apă - Pagina 9
Resurse de Apă - Pagina 10
Resurse de Apă - Pagina 11
Resurse de Apă - Pagina 12
Resurse de Apă - Pagina 13
Resurse de Apă - Pagina 14
Resurse de Apă - Pagina 15
Resurse de Apă - Pagina 16
Resurse de Apă - Pagina 17
Resurse de Apă - Pagina 18
Resurse de Apă - Pagina 19
Resurse de Apă - Pagina 20
Resurse de Apă - Pagina 21
Resurse de Apă - Pagina 22
Resurse de Apă - Pagina 23
Resurse de Apă - Pagina 24
Resurse de Apă - Pagina 25
Resurse de Apă - Pagina 26
Resurse de Apă - Pagina 27
Resurse de Apă - Pagina 28
Resurse de Apă - Pagina 29
Resurse de Apă - Pagina 30
Resurse de Apă - Pagina 31
Resurse de Apă - Pagina 32
Resurse de Apă - Pagina 33
Resurse de Apă - Pagina 34
Resurse de Apă - Pagina 35
Resurse de Apă - Pagina 36
Resurse de Apă - Pagina 37
Resurse de Apă - Pagina 38
Resurse de Apă - Pagina 39
Resurse de Apă - Pagina 40
Resurse de Apă - Pagina 41
Resurse de Apă - Pagina 42
Resurse de Apă - Pagina 43
Resurse de Apă - Pagina 44
Resurse de Apă - Pagina 45
Resurse de Apă - Pagina 46
Resurse de Apă - Pagina 47
Resurse de Apă - Pagina 48
Resurse de Apă - Pagina 49
Resurse de Apă - Pagina 50
Resurse de Apă - Pagina 51
Resurse de Apă - Pagina 52
Resurse de Apă - Pagina 53
Resurse de Apă - Pagina 54
Resurse de Apă - Pagina 55
Resurse de Apă - Pagina 56
Resurse de Apă - Pagina 57
Resurse de Apă - Pagina 58
Resurse de Apă - Pagina 59
Resurse de Apă - Pagina 60
Resurse de Apă - Pagina 61
Resurse de Apă - Pagina 62
Resurse de Apă - Pagina 63
Resurse de Apă - Pagina 64
Resurse de Apă - Pagina 65
Resurse de Apă - Pagina 66
Resurse de Apă - Pagina 67
Resurse de Apă - Pagina 68
Resurse de Apă - Pagina 69
Resurse de Apă - Pagina 70
Resurse de Apă - Pagina 71
Resurse de Apă - Pagina 72
Resurse de Apă - Pagina 73
Resurse de Apă - Pagina 74
Resurse de Apă - Pagina 75
Resurse de Apă - Pagina 76
Resurse de Apă - Pagina 77
Resurse de Apă - Pagina 78
Resurse de Apă - Pagina 79
Resurse de Apă - Pagina 80
Resurse de Apă - Pagina 81
Resurse de Apă - Pagina 82
Resurse de Apă - Pagina 83
Resurse de Apă - Pagina 84
Resurse de Apă - Pagina 85
Resurse de Apă - Pagina 86
Resurse de Apă - Pagina 87
Resurse de Apă - Pagina 88
Resurse de Apă - Pagina 89
Resurse de Apă - Pagina 90
Resurse de Apă - Pagina 91
Resurse de Apă - Pagina 92
Resurse de Apă - Pagina 93
Resurse de Apă - Pagina 94
Resurse de Apă - Pagina 95
Resurse de Apă - Pagina 96
Resurse de Apă - Pagina 97
Resurse de Apă - Pagina 98
Resurse de Apă - Pagina 99
Resurse de Apă - Pagina 100
Resurse de Apă - Pagina 101
Resurse de Apă - Pagina 102
Resurse de Apă - Pagina 103
Resurse de Apă - Pagina 104
Resurse de Apă - Pagina 105
Resurse de Apă - Pagina 106
Resurse de Apă - Pagina 107
Resurse de Apă - Pagina 108
Resurse de Apă - Pagina 109
Resurse de Apă - Pagina 110
Resurse de Apă - Pagina 111
Resurse de Apă - Pagina 112
Resurse de Apă - Pagina 113
Resurse de Apă - Pagina 114
Resurse de Apă - Pagina 115
Resurse de Apă - Pagina 116
Resurse de Apă - Pagina 117
Resurse de Apă - Pagina 118
Resurse de Apă - Pagina 119
Resurse de Apă - Pagina 120
Resurse de Apă - Pagina 121
Resurse de Apă - Pagina 122
Resurse de Apă - Pagina 123
Resurse de Apă - Pagina 124
Resurse de Apă - Pagina 125
Resurse de Apă - Pagina 126
Resurse de Apă - Pagina 127
Resurse de Apă - Pagina 128
Resurse de Apă - Pagina 129
Resurse de Apă - Pagina 130
Resurse de Apă - Pagina 131
Resurse de Apă - Pagina 132
Resurse de Apă - Pagina 133
Resurse de Apă - Pagina 134
Resurse de Apă - Pagina 135
Resurse de Apă - Pagina 136
Resurse de Apă - Pagina 137
Resurse de Apă - Pagina 138
Resurse de Apă - Pagina 139
Resurse de Apă - Pagina 140
Resurse de Apă - Pagina 141
Resurse de Apă - Pagina 142
Resurse de Apă - Pagina 143
Resurse de Apă - Pagina 144
Resurse de Apă - Pagina 145
Resurse de Apă - Pagina 146
Resurse de Apă - Pagina 147
Resurse de Apă - Pagina 148
Resurse de Apă - Pagina 149
Resurse de Apă - Pagina 150
Resurse de Apă - Pagina 151
Resurse de Apă - Pagina 152
Resurse de Apă - Pagina 153
Resurse de Apă - Pagina 154
Resurse de Apă - Pagina 155
Resurse de Apă - Pagina 156
Resurse de Apă - Pagina 157
Resurse de Apă - Pagina 158
Resurse de Apă - Pagina 159
Resurse de Apă - Pagina 160
Resurse de Apă - Pagina 161
Resurse de Apă - Pagina 162
Resurse de Apă - Pagina 163
Resurse de Apă - Pagina 164
Resurse de Apă - Pagina 165
Resurse de Apă - Pagina 166
Resurse de Apă - Pagina 167
Resurse de Apă - Pagina 168
Resurse de Apă - Pagina 169
Resurse de Apă - Pagina 170
Resurse de Apă - Pagina 171
Resurse de Apă - Pagina 172
Resurse de Apă - Pagina 173
Resurse de Apă - Pagina 174
Resurse de Apă - Pagina 175
Resurse de Apă - Pagina 176
Resurse de Apă - Pagina 177
Resurse de Apă - Pagina 178
Resurse de Apă - Pagina 179
Resurse de Apă - Pagina 180
Resurse de Apă - Pagina 181
Resurse de Apă - Pagina 182
Resurse de Apă - Pagina 183
Resurse de Apă - Pagina 184
Resurse de Apă - Pagina 185
Resurse de Apă - Pagina 186
Resurse de Apă - Pagina 187
Resurse de Apă - Pagina 188
Resurse de Apă - Pagina 189
Resurse de Apă - Pagina 190
Resurse de Apă - Pagina 191
Resurse de Apă - Pagina 192
Resurse de Apă - Pagina 193
Resurse de Apă - Pagina 194
Resurse de Apă - Pagina 195
Resurse de Apă - Pagina 196
Resurse de Apă - Pagina 197
Resurse de Apă - Pagina 198
Resurse de Apă - Pagina 199
Resurse de Apă - Pagina 200

Conținut arhivă zip

 • PLANUL TEMATIC AL CURSULUI.pdf
 • TEMA 1_1_GLOSAR DE TERMENI.pdf
 • TEMA 1_2_RESURSA_FACTOR DE MEDIU.pdf
 • TEMA 1_3_PRINCIPII GENERALE.pdf
 • TEMA 10_1_HIDROMETRIEA_NOTIUNI GENERALE.pdf
 • TEMA 10_2_INSTALATII DE MASURARE.pdf
 • TEMA 10_3_PROBLEME TEHNICE.pdf
 • TEMA 11_1_PROBLEME GENERALE.pdf
 • TEMA 11_2_PLANURI SI SCHEME.pdf
 • TEMA 11_3_CRITERII_SCHEME.pdf
 • TEMA 11_4_PLANURI DE EXPLOATARE.pdf
 • TEMA 11_5_STABILIREA MASURILOR.pdf
 • TEMA 11_6_PROBLEME DE EXPLOATARE.pdf
 • TEMA 12_1_INSTRUMENTE ECONOMICE.pdf
 • TEMA 12_2_COSTUL APEI.pdf
 • TEMA 2_1_RESURSELE DE APA DE SUPRAFATA.pdf
 • TEMA 2_2_RESURSELE DE APA SUBTERANA.pdf
 • TEMA 2_3_SPECIFICUL CALITATII.pdf
 • TEMA 3_1_CARACTERIZAREA RESURSELOR.pdf
 • TEMA 3_2_INDICATORI SI REGLEMENTARI.pdf
 • TEMA 4_1_FOLOSINTE CONSUMATOARE.pdf
 • TEMA 4_2_FOLOSINTE NECONSUMATOARE.pdf
 • TEMA 4_3_DEBITE MINIME IN ALBIE.pdf
 • TEMA 4_4_ASIGURAREA FOLOSINTELOR.pdf
 • TEMA 4_5_NORME DE APA.pdf
 • TEMA 5_1_LUCRARI HIDROTEHNICE.pdf
 • TEMA 5_2_LACURILE DE ACUMULARE.pdf
 • TEMA 5_3_ALTE LUCRARI HIDROTEHNICE.pdf
 • TEMA 5_4_REGULARIZAREA DEBITELOR.pdf
 • TEMA 5_5_CALITATEA APEI IN ACUMULARI.pdf
 • TEMA 6_1_IMPACT_MEDIU FIZIC.pdf
 • TEMA 6_2_IMPACT_MEDIU BIOLOGIC.pdf
 • TEMA 6_3_IMPACT_ECOSISTEM TERESTRU.pdf
 • TEMA 6_4_IMPACT_ECOSISTEM ACVATIC.pdf
 • TEMA 7_1_NOTIUNI_CADASTRUL APELOR.pdf
 • TEMA 7_2_CODIFICAREA RETELEI HIDROGRAFICE.pdf
 • TEMA 7_3_EVIDENTA CADASTRALA.pdf
 • TEMA 8_1_POLUAREA GLOBALA.pdf
 • TEMA 8_2_SURSE DE POLUARE.pdf
 • TEMA 8_3_TIPURI DE POLUANTI.pdf
 • TEMA 8_4_PROTECTIA CALITATII.pdf
 • TEMA 9_1_INUNDATIILE.pdf
 • TEMA 9_2_DEGRADAREA DE ALBII.pdf
 • TEMA_BIBLIOGRAFIE.pdf

Alții au mai descărcat și

Aspecte privind poluarea apei de fântână cu nitrați și nitriți din localitățile rurale situate în Județul Botoșani, 2007-2011

INTRODUCERE În condiţiile în care calitatea apelor constituie o problemă prioritară pe plan mondial, iar singura sursă de ape nepoluate o...

Managementul apelor din România

INTRODUCERE ”Apa este dimensiunea ecologică fundamentală a existenţei…” (Ion Pachia-Tatomirescu (1947)) Apa este elementul determinant şi...

Studiu privind evoluția unor indicatori de calitate ai apei pe cursul râului Bega

Introducere „Apa este cel mai bun lucru” (Pindar, sec. V î. Ch.) Corpul nostru este alcătuit în proporţie de 80% apă. La naştere proporţia este...

Tratarea Apei în Scopul Potabilizarii

TRATAREA APEI IN SCOPUL POTABILIZARII Apa este cel mai important aliment. Nu poate fi înlocuit. Aceste afirmatii nu sunt figuri de stil, ci citate...

Monitorizarea Caliții Apei Potabile în Stația Santamăria Orlea

CAPITOLUL I APA CA MEDIU DE VIAŢĂ Prin mediu înconjurător se înţeleg totalitatea influenţelor externe care acţionează asupraunui organism sau...

Efectele poluării aerului asupra mediului

Introducere Atmosfera sete unul dintre cele mai fragile subsisteme ale mediului datorita capacitatii sale limitate de a absorbi si a neutraliza...

Poluarea Apei

Introducere Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieţii sau funcţia...

Surse de Apa și Criterii pentru Alegerea Lor

ARGUMENT Apa este foarte mult raspandita in natura, in toate trei straturile de agregare, sub forma de gaz sau vapori de apa - ceata, aburi si...

Te-ar putea interesa și

Managementul resurselor umane la SC Apa Nova SA

INTRODUCERE Este evident ca, în conditiile economiei de piata, exercitiul managerial prezinta o copmlexitate deosebita, problemele decizionale...

Protecția juridică a apei

INTRODUCERE Istoria poporului român este legată indisolubil de aşezarea lui aici, la întretăierea marilor drumuri ale Europei. Produs al sintezei...

Managementul resurselor umane - SC Apa Nova Bucuresti SA

Capitolul 1- Prezentarea organizatiei S.C.Apa Nova Bucuresti S.A. 1.1. Prezentarea obiectului de activitate al S.C. Apa Nova Bucureşti S.A....

Caracterizarea resurselor de apă

Apa este cu certitudine, prin geneza si evolutie, o resursa naturala, vitala pentru existenta vietii pe terra, vulnerabila si limitata în timp si...

Managementul Mediului - Aer

Capitolul I 1. Consideratii asupra managementului ca disciplina,stiinta, arta conducerii. 1.1. Scurt istoric al managmentului Se apreciaza ca...

Analiza județului Dâmbovița

Introducere Problemele de protectie a mediului sunt deosebit de complexe si vizeazã toate sectoarele de activitate:economice,sociale si politice....

Necesarul de Apă a Județului Brăila

INFORMATII GENERALE PRIVIND JUDETUL BRAILA Istoric Din vremuri imemoriabile, locuitorii Brailei s-au ocupat cu agricultura, cresterea animalelor...

Strategii privind gospodărirea durabilă a resurselor de apă

INTRODUCERE Importanţa deosebită a apei şi multiplele probleme pe care le determină utilizarea ei în prezent, a determinat preocupări din ce în...

Ai nevoie de altceva?