Sisteme Ecologice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 15690
Mărime: 72.24KB (arhivat)
Publicat de: Ecaterina Petrache
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Găldean

Extras din curs

Mediul de viaţă al unei biocenoze este biotopul.

Din considerente didactice, studiile prin care este cercetat biotopul sunt separate de cele prin care este cercetată biocenoza fără însă ca aceasta să fie soluţia înţelegerii ecosistemului.

Biotopul, ca parte integrantă a ecosistemului, este definit drept totalitatea condiţiilor abiotice în care se desfăşoară existenţa unei biocenoze şi a resurselor primare de care depinde existenţa populaţiilor.

Condiţii abiotice: temperatură, umiditate, pH, oxigen etc

Resurse primare: lumina solară ca resursă energetică şi sărurile minerale, necesare pentru desfăşurarea procesului de fotosinteză; apa

Deci, putem folosi biotopul ca un criteriu de clasificare a ecosistemelor:

- Ecosisteme terestre, condiţiile abiotice fiind determinate de compoziţia şi umiditatea aerului, de compoziţia solului, de mişcările maselor de aer, de precipitaţii, temperatură etc

- Ecosisteme arctice şi alpine

- Păduri de răşinoase

- Păduri de foioase

- Păduri tropicale

- Ecosisteme de stepă

- Păşuni tropicale şi savana

- Deşerturi

- Ecosisteme acvatice, condiţiile abiotice fiind determinate de sărurile minerale dizolvate în apă, de cantitatea de oxigen dizolvată în apă, de vâscozitatea apei (de 800 de ori mai densă decât aerul), temperatură, pH etc

- Ecosisteme marine şi oceanice

- Ecosisteme din largul mării

- Ecosisteme din zona platformei continentale

- Ecosisteme abisale

- Estuare, lagune, recifi de corali

- Ecosisteme dulcicole

- Lacuri şi bălţi

- Fluvii, râuri, pâraie

- Zone umede

Biotopul este alcătuit din componente ale celor trei sfere anorganice ale Pământului:

litosfera, hidrosfera şi atmosfera. Structura biotopului cuprinde factori geografici, mecanici şi chimici, care nu au valori fixe, ci acţionează după o anumită dinamică. Astfel, există variaţii cu caracter de regim, pe de o parte, şi perturbări sau "zgomote", pe de altă parte.

Variaţiile cu caracter de regim sunt ritmice având astfel un caracter previzibil: de exemplu alternanţa zi-noapte, fazele lunii, mareele, viiturile fluviilor, succesiunea anotimpurilor etc.

Biocenoza modifică biotopul, datorită activităţii permanente a speciilor care o alcătuiesc.

- Prin pierderile de apă prin transpiraţie, copacii unei păduri menţin o umiditate mai mare a aerului decât într-un ecosistem agricol; umiditatea pădurii este benefică pentru multe alte specii, atât de plante cât şi de animale dar şi pentru om.

- Râmele afânează solul în care trăiesc, favorizând astfel pătrunderea oxigenului şi totodată, folosind solul ca hrană, îi menţin o structură fină, necesară dezvoltării bacteriilor, protozoarelor, ciupercilor,

- Jneapănul fixează stratul subţire de pămând din zona alpină, împiedicând astfel erodarea acestuia din cauza ploilor şi vântului.

- Mâlurile depuse pe fundul bălţilor sunt aerate datorită mişcării permanente a oligochetelor şi larvelor de insecte care trăiesc acolo (fenomenul se numeşte bioturbare).

- La nivel planetar, vegetaţia este răspunzătoare de schimbarea fundamentală a compoziţiei aerului:

Compoziţia atmosferei La începutul existenţei Terrei Înainte de apariţia vieţii Astăzi

Bioxid de carbon 98% 50% 0,03%

Azot 1,9% 50% 78%

Oxigen urme urme 20,9%

Datorită fotosintezei, plantele au modificat raportul dintre gazele atmosferei, crescând cantitatea de oxigen şi reducând-o pe cea de bioxid de carbon. Aerul pe care-l respirăm astăzi îl datorăm plantelor.

Această dublă relaţie dintre biotop şi biocenoză poate fi înţeleasă numai în cadrul ecosistemului.

Ecosistemul este un sistem ecologic care integrează biotopul şi biocenoza. Nu se poate vorbi despre existenţa biotopului în absenţa biocenozei (este un nonsens!) şi nici despre existenţa biocenozei în afara biotopului.

Biocenoza se menţine ca sistem deoarece între populaţiile diferitelor specii care o alcătuiesc există relaţiile interspecifice.

În privinţa ecosistemului, lucrurile sunt mai complicate: biotopul determină o anumită structură a biocenozei iar biocenoza, la rândul ei, modifică biotopul. Structura ecosistemului cuprinde deci atât relaţiile interspecifice cât şi relaţiile reciproce biotop-biocenoză.

Preview document

Sisteme Ecologice - Pagina 1
Sisteme Ecologice - Pagina 2
Sisteme Ecologice - Pagina 3
Sisteme Ecologice - Pagina 4
Sisteme Ecologice - Pagina 5
Sisteme Ecologice - Pagina 6
Sisteme Ecologice - Pagina 7
Sisteme Ecologice - Pagina 8
Sisteme Ecologice - Pagina 9
Sisteme Ecologice - Pagina 10
Sisteme Ecologice - Pagina 11
Sisteme Ecologice - Pagina 12
Sisteme Ecologice - Pagina 13
Sisteme Ecologice - Pagina 14
Sisteme Ecologice - Pagina 15
Sisteme Ecologice - Pagina 16
Sisteme Ecologice - Pagina 17
Sisteme Ecologice - Pagina 18
Sisteme Ecologice - Pagina 19
Sisteme Ecologice - Pagina 20
Sisteme Ecologice - Pagina 21
Sisteme Ecologice - Pagina 22
Sisteme Ecologice - Pagina 23
Sisteme Ecologice - Pagina 24
Sisteme Ecologice - Pagina 25
Sisteme Ecologice - Pagina 26
Sisteme Ecologice - Pagina 27
Sisteme Ecologice - Pagina 28
Sisteme Ecologice - Pagina 29
Sisteme Ecologice - Pagina 30
Sisteme Ecologice - Pagina 31
Sisteme Ecologice - Pagina 32
Sisteme Ecologice - Pagina 33
Sisteme Ecologice - Pagina 34
Sisteme Ecologice - Pagina 35
Sisteme Ecologice - Pagina 36
Sisteme Ecologice - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Sisteme Ecologice.doc

Alții au mai descărcat și

Degradarea Stratului de Ozon

Introducere: Preocupările pentru un mediu sănătos şi durabil au condus la schimbarea atitudinii omului în relaţia cu natura. Mult timp exploatată...

Ierarhizarea Sistemelor Biologice

Capitolul I NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE ECOLOGIE GENERALĂ 1.1. OBIECTUL DE STUIU AL ECOLOGIEI Ecologia este o știință sau o disciplină a biologiei...

Dezvoltare durabilă și protecția mediului

CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI DESPRE ECOSISTEME, FACTORI DE MEDIU, PROTECŢIA MEDIULUI Spaţiul planetei noastre în care este posibilă în permanenţă...

Factori poluanți ai mediului

Poluarea reprezinta, in principiu, orice alterare a mediului cauzata direct sau indirect prin activitatea sau omisiunea omului, alterare care ar...

Ecologie și protecția mediului

Capitolul 1 ECOLOGIA, INGINERIA MEDIULUI ŞI ACTIVITATEA UMANĂ Societatea umană făcând parte din sistemul global al ecosferei depinde în...

Ecosisteme Forestiere

ECOBIOMUL Ecobiomul reprezintã o mare unitate ecologicã structuralã, functionalã si informationalã a ecosferei, are aspect relativ omogen si este...

Ecologie

Partea I ECOLOGIE GENERALĂ (TEORIA SISTEMELOR, FACTORII DE MEDIU) TEORIA GENERALĂ A SISTEMELOR Toate corpurile naturale sunt alcătuite din...

Epurare biologică

Epurarea biologică se aplică apelor uzate cu conţinut de compuşi organici. C este asimilat de bacterii în timpul metabolismului. avantaj: elimină...

Te-ar putea interesa și

Monitoring Ecologic

“Nu cred că există ceva mai important decât conservarea naturii, cu excepţia supravieţuirii omului, şi aceste două noţiuni sunt atât de strâns...

Agricultura ecologică și rolul ei în dezvoltarea rurală în concepția dezvoltării durabile

Omul secolului XXI. sta în fata marilor provocari, atât în privinta resurselor energetice, cât si în crearea convietuirii armonice cu mediul....

Ecologia Sistemelor Antropice

Capitolul I Ecosistemele antropice in prezent si perspectiva Definire, componente si tipuri Sistemele antropizate sunt formate prin...

Studiu privind potențialul de dezvoltare a sistemelor ecologice în agricultura

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE I.1.REZERVA DE SOLURI A LUMII Explozia demografică de la sfârșitul mileniului a alertat omenirea în legătură cu...

Strategii de Marketing Ecologic - Studiu de Daz SC Ecohornet SRL

INTRODUCERE Marketingul ecologic îşi propune să definească, să abordeze şi să interrelaţioneze domenii precum vânzarea produselor, protecţia...

Ecologia Sistemelor Antropice

1.Ecosistenele antropice 1.1 Definitie, componente si tipuri. Sistemele antropizate sunt formate prin transformarea si simplificarea sistemelor...

Sisteme Ecologice Antropizate

Sistemele antropizate sunt formate prin transformarea şi simplificarea sistemelor ecologice naturale. Fiind ecosisteme simplificate, cu nivel...

Inventarierea Sistemelor Ecologice în Parcul Național Piatra Craiului

1 DESCRIEREA STADIULUI ACTUAL AL CUNOASTERII ÎN DOMENIU PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL Este unanim recunoscut faptul ca pe întreg globul,...

Ai nevoie de altceva?