Ecologie

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 128 în total
Cuvinte : 49719
Mărime: 518.66KB (arhivat)
Publicat de: Ovidiu R.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana Maria Benedek

Cuprins

  1. Partea I - Ecologie generală (teoria sistemelor, factorii de mediu)
  2. Partea a II-a Ecologia populațiilor
  3. Partea a II-a Ecosisteme - structură și funcții

Extras din curs

Partea I

ECOLOGIE GENERALĂ

(TEORIA SISTEMELOR, FACTORII DE MEDIU)

TEORIA GENERALĂ A SISTEMELOR

Toate corpurile naturale sunt alcătuite din atomi și molecule. Multitudinea acestor molecule sunt grupate și alcătuiesc agregate mai mult său mai puțin complexe, alcătuind unități structurale care se comportă unitar, își păstrează individualitatea un timp mai scurt său mai îndelungat. Din punct de vedere fizic, aceste corpuri naturale reprezinta sisteme.

Teoria sistemelor a fost fondată de L van Bertalanffy care a definit sistemele ca un ansămblu de elemente de diferite naturi, identice său diferite unite prin

conexiuni și interacțiuni astfel încât să realizeze un întreg. Ca urmare, nu orice interacțiune este generatoare de sistem. Aceste interacțiuni trebuie să fie

permanente și repetitive.

Caracteristicile relaționale ale sistemelor cu mediul sunt diferite:

Sisteme izolate

Nu realizează schimb de materie și energie cu mediul înconjurător. Astfel de sisteme nu există în natura. Ele sunt imaginare pentru a putea modela unele fenomene.

Sisteme închise

Fac schimb de energie cu mediul dar nu și de materie. Sunt inexistente în natură, dar pot fi create de om. De exemplu, un recipient perfect închis cu apă sau un lac glaciar.

Sisteme deschise

Fac schimb atât de materie (substanțe) cât și de energie. Sunt toate sistemele naturale, biologice.

Sistemele biologice sunt sisteme informaționale care datorită modului de organizare au capacitatea de :

o autoconservarea

o autoreglare

o autodezvoltare

o autoreproducere

Au un comportament antientropic, sunt stabile în raport cu alte sisteme, au o anumită structură (formă sau arhitectură) și îndeplinesc unele funcții. Forma e descrisă prin caracteristicile:

- cantitate: descriu numărul de elemente și modul lor de participare la organizarea sistemului

- calitative: redau prezența sau absența unui element

- relaționale: prezintă imaginea întregii rețele de interacțiuni dîntre componentele sistemului

Funcțiile sistemului desemnează relațiile sistemului în întregul său. La nivel individual sunt: de nutriție și de relație. Sistemele deschise realizează un schimb energetic de materie permanent și cu toate acestea se află într-o stare de echilibru dinamic.

Caracteristicile sistemelor biologice

Față de sistemele nevii, acestea au o serie de trăsături care s-au conturat și perfecționat în decursul evoluției.

Caracterul istoric

Orice sistem viu sau neviu are o istorie. De exemplu o rocă este formată din atomi, molecule, istoria sa constă în condițiile care au dus la legarea atomilor într- un mediu specific, astfel încât s-a format roca specifică. În acest caz nu este nevoie

să-i cunoaștem istoria pentru a-i determina starea actuală. În cazul sistemelor biologice pentru explicarea structurii și funcțiilor lor avem nevoie de date referitoare la istoria respectivului sistem.

Dependența de starea ințtială și comportamentul neliniar

Derivă din caracterul

istoric și sunt esențiale în evoluția unui sistem.

Condiția inițială este determinantă pentru calea ce va fi urmată de sistem în evoluție. Comportamentul sistemelor e neliniar = evoluția sa este determinată de condiția inițială, o shimbare aparent neînsemnată poate determina schimbări de amploare datorită sensibilității, vulnerabilității și posibilității de a trece rapid de la o stare la alta. Din acest motiv prognoza modului de evoluție a unui sistem e foarte greu de realizat.

Caracterul informațional

Sistemele biologice funcționează ca sisteme cibernetice, ele folosesc transformări energetice ca mijloc pentru recepționarea, acumularea, transmiterea informațiilor. Orice organism viu prin metabolism transformă energia legăturilor chimice în energie termică, electrică, nervoasă, mecanică. Această transformare

reprezintă forma cea mai adecvată prin care organismul, un sistem deschis întreține relații cu mediul înconjurător.

Organismele vii pot transmite mediului informații proprii, ca urmare

activitatea informaționala determina integrarea sistemelor biologice în mediu și

poate

contribui la transformarea lor. Informația este înregistrată într-un mod

propriu caracteristic fiecarui tip de sistem.

Cantitatea de informație conținută de sistem depinde de gradul de organizare a acestuia: cu cât un sistem e mai complex, cu atât cantitatea de informație este mai mare.

Integralitatea

Caracteristica conform căreia întregul său sistemul are insușiri noi, diferite de ale sistemelor componente. Însușirile întregului pot fi reduse la suma însușirilor părtilor componente.

O consecință a integralității este faptul că un element component are anumite proprietăți când este în sistem și altele dacă este scos din sistem.

Preview document

Ecologie - Pagina 1
Ecologie - Pagina 2
Ecologie - Pagina 3
Ecologie - Pagina 4
Ecologie - Pagina 5
Ecologie - Pagina 6
Ecologie - Pagina 7
Ecologie - Pagina 8
Ecologie - Pagina 9
Ecologie - Pagina 10
Ecologie - Pagina 11
Ecologie - Pagina 12
Ecologie - Pagina 13
Ecologie - Pagina 14
Ecologie - Pagina 15
Ecologie - Pagina 16
Ecologie - Pagina 17
Ecologie - Pagina 18
Ecologie - Pagina 19
Ecologie - Pagina 20
Ecologie - Pagina 21
Ecologie - Pagina 22
Ecologie - Pagina 23
Ecologie - Pagina 24
Ecologie - Pagina 25
Ecologie - Pagina 26
Ecologie - Pagina 27
Ecologie - Pagina 28
Ecologie - Pagina 29
Ecologie - Pagina 30
Ecologie - Pagina 31
Ecologie - Pagina 32
Ecologie - Pagina 33
Ecologie - Pagina 34
Ecologie - Pagina 35
Ecologie - Pagina 36
Ecologie - Pagina 37
Ecologie - Pagina 38
Ecologie - Pagina 39
Ecologie - Pagina 40
Ecologie - Pagina 41
Ecologie - Pagina 42
Ecologie - Pagina 43
Ecologie - Pagina 44
Ecologie - Pagina 45
Ecologie - Pagina 46
Ecologie - Pagina 47
Ecologie - Pagina 48
Ecologie - Pagina 49
Ecologie - Pagina 50
Ecologie - Pagina 51
Ecologie - Pagina 52
Ecologie - Pagina 53
Ecologie - Pagina 54
Ecologie - Pagina 55
Ecologie - Pagina 56
Ecologie - Pagina 57
Ecologie - Pagina 58
Ecologie - Pagina 59
Ecologie - Pagina 60
Ecologie - Pagina 61
Ecologie - Pagina 62
Ecologie - Pagina 63
Ecologie - Pagina 64
Ecologie - Pagina 65
Ecologie - Pagina 66
Ecologie - Pagina 67
Ecologie - Pagina 68
Ecologie - Pagina 69
Ecologie - Pagina 70
Ecologie - Pagina 71
Ecologie - Pagina 72
Ecologie - Pagina 73
Ecologie - Pagina 74
Ecologie - Pagina 75
Ecologie - Pagina 76
Ecologie - Pagina 77
Ecologie - Pagina 78
Ecologie - Pagina 79
Ecologie - Pagina 80
Ecologie - Pagina 81
Ecologie - Pagina 82
Ecologie - Pagina 83
Ecologie - Pagina 84
Ecologie - Pagina 85
Ecologie - Pagina 86
Ecologie - Pagina 87
Ecologie - Pagina 88
Ecologie - Pagina 89
Ecologie - Pagina 90
Ecologie - Pagina 91
Ecologie - Pagina 92
Ecologie - Pagina 93
Ecologie - Pagina 94
Ecologie - Pagina 95
Ecologie - Pagina 96
Ecologie - Pagina 97
Ecologie - Pagina 98
Ecologie - Pagina 99
Ecologie - Pagina 100
Ecologie - Pagina 101
Ecologie - Pagina 102
Ecologie - Pagina 103
Ecologie - Pagina 104
Ecologie - Pagina 105
Ecologie - Pagina 106
Ecologie - Pagina 107
Ecologie - Pagina 108
Ecologie - Pagina 109
Ecologie - Pagina 110
Ecologie - Pagina 111
Ecologie - Pagina 112
Ecologie - Pagina 113
Ecologie - Pagina 114
Ecologie - Pagina 115
Ecologie - Pagina 116
Ecologie - Pagina 117
Ecologie - Pagina 118
Ecologie - Pagina 119
Ecologie - Pagina 120
Ecologie - Pagina 121
Ecologie - Pagina 122
Ecologie - Pagina 123
Ecologie - Pagina 124
Ecologie - Pagina 125
Ecologie - Pagina 126
Ecologie - Pagina 127
Ecologie - Pagina 128

Conținut arhivă zip

  • Ecologie.doc

Alții au mai descărcat și

Stadiul actual al ichtiofaunei Râului Moldova

Introducere Secolul ce tocmai s-a încheiat a fost considerat “secolul ştiinţei” întrucât în ultimii 100 de ani progresele înregistrate în toate...

Politici de mediu

1. Izvoarele dreptului mediului Izvorul de drept reprezinta formele de exprimare a normelor juridice care sunt edictate si determinate de modul de...

Biocenoză

1.CE ESTE BIOCENOZA? „Biocenoza provine din limba greacă (bios-viață si koinosis-a împărți) și reprezintă un stadiu supraindividual de organizare...

Metode fizice de extracție a poluanților din soluri și ape subterane

Metode de depoluare a solurilor si apelor subterane Metodele de depoluare cuprind intreaga gama de tehnici menite sa neutralizeze sau sa blocheze...

Combatere Biologică

1. ELEMENTE TEORETICE CE DEFINESC COMBATEREA INTEGRATĂ Dăunătorii plantelor agricole acţionează pe diverse căi asupra ţesu¬turilor plantelor,...

Monitorizarea calității mediului

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA MEDIULUI 1.1. NOŢIUNEA DE MONITORIZARE Monitorizarea unui proces, fenomen sau sistem înseamnă...

Legislația mediului

Curs 1 Mediul, notiuni generale Mediul reprezinta ansamblul factorilor ecologici in cadrul carora omul a facut modificari. Din punct de vedere...

Ecologie și Protecția Mediului

INTRODUCERE Ecologia: de la ştiinţă la conştiinţă Ca în cazul multor discipline, numele şi definiţia conferite ecologiei, spun mult pentru cei...

Te-ar putea interesa și

Importanța Activităților Practice pentru Educația Ecologică la Ciclul Primar

INTRODUCERE În această lucrare am căutat să evidenţiez importanţa activităţilor practice pentru dobândirea unei educaţii ecologice temeinice, în...

Ecologia Sistemelor Antropice

Capitolul I Ecosistemele antropice in prezent si perspectiva Definire, componente si tipuri Sistemele antropizate sunt formate prin...

Evaluarea amprentei ecologice a consumului de alimente în municipiul Râmnicu Vâlcea

INTRODUCERE În introducerea lucrării de faţă s-a urmărit prezentarea scopului acestui studiu şi a importanţei temei alese, a motivării structurii...

Evoluția și perspectiva pieței produselor agroalimentare ecologice în România

INTRODUCERE Dacă ar fi sa definim agricultura ecologică în cel mai simplu mod, aceasta ar fi agricultura care furnizează consumatorilor alimente...

Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice

INTRODUCERE - Material şi metode de cercetare Lucrarea de faţă reprezintă studiul motivaţiilor de cumpărare a produselor ecologice pe un eşantion...

Practicarea Pomiculturii Ecologice în Fermele Agroturistice

Capitolul-I. INTRODUCERE ÎN CULTURA ECOLOGICĂ 1.1Agricultura ecologică reprezintă ansamblul de măsuri și metode ce contribuie la realizarea unei...

Produse Ecologice

Motto: "Alimentele trebuie să fie medicamentele voastre şi medicamentele voastre să fie alimentele". – Hipocrate Introducere Produsele...

Tehnologia de Obținere a Zahărului din Culturi Ecologice de Sfeclă de Zahăr

I. TEHNOLOGIA ŞI TEHNICA ECOLOGICĂ În sens mai larg, în concepţia lui Mitsh W.J. şi Jorgensen S.E. (1989) tehnologia economică reprezintă...

Ai nevoie de altceva?