Monitorizarea calității mediului

Curs
9.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 7047
Mărime: 41.05KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Giani Apostol
Cursul este facut in cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, specializarea Ingineria Mediului, din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti

Extras din curs

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA MEDIULUI

1.1. NOŢIUNEA DE MONITORIZARE

Monitorizarea unui proces, fenomen sau sistem înseamnă supravegherea acestuia, în mod sistematic, pe baza unui program stabilit în mod riguros, pe o perioadă de timp determinată.

Supravegherea poate fi realizată, după necesităţi, pornind de la un număr mic de măsurători simple, până la programe complexe, fundamentate pe principii statistice.

Conform Legii Nr. 137/1995 – “Legea Protecţiei Mediului”, Anexa 1, monitorizarea mediului se defineşte ca “un sistem de supraveghere, prognoză, avertizare şi intervenţie, care are în vedere evaluarea sistematică a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, în scopul cunoaşterii stării de calitate şi a semnificaţiei ecologice a acestora, evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale schimbărilor produse, urmate de măsuri care se impun” /MO 304 – 1995/.

Sintetic, monitorizarea mediului poate fi definită ca o activitate sistematică, de lungă durată, bazată pe reţele de măsură dimensionate spaţial şi temporal, astfel încât să poată asigura controlul poluării.

În prezenta expunere sunt definite următoarele noţiuni:

Companie = orice societate comercială, întreprindere, firmă, organizaţie guvernamentală sau neguvernamentală, regie autonomă, ce are preocupări legate de protecţia mediului, în calitate de poluator, utilizator sau gestionar al unor resurse de mediu.

Resurse de mediu (resurse) = factori de mediu, indiferent de natura şi utilizarea curentă a acestora.

Indicatori de calitate = orice informaţie referitoare la starea calităţii mediului: concentraţii ale unor specii chimice, nivelul de zgomot etc.

Poluator = orice activitate antropică generatoare de impact negativ asupra mediului.

Impact de mediu = efectele, pozitive sau negative, asupra mediului, cauzate de activităţile antropice.

Zonă de impact = aria geografică afectată de un poluator.

1.2. MONITORIZAREA MEDIULUI –INSTRUMENT AL MANAGEMENTUL DE MEDIU

În ciuda faptului că abordarea problematicii de mediu este un proces demarat cu mult timp în urmă, înţelegerea proceselor din mediu şi a efectelor perturbaţiilor produse este departe de a fi completă. Necesitatea identificării interacţiunilor care influenţează dinamica ecosistemelor a condus la dezvoltarea unor sisteme de monitorizare a calităţii mediului din ce în ce mai sofisticate. Cu toate acestea, datele oferite de aceste sisteme sunt de cele mai multe ori insuficiente pentru a acoperi totalitatea parametrilor a căror variaţie trebuie prezisă la adoptarea multitudinii de opţiuni decizionale. În altă ordine de idei, apariţia unor noi probleme de mediu îngreunează înţelegerea corelaţiei cauze-efecte. Din acest motiv, este dificil a defini managementul de mediu printr-o succesiune de paşi, care conduc la un rezultat cert.

1.2.1. Principii generale privind managementul de mediu

Conform seriei de standarde ISO 14000, managementul de mediu se defineşte ca un instrument prin care o companie îşi poate stabili propriile emisii de poluanţi, astfel încât să asigure un control strict al impactului produs de propria activitate asupra mediului.

Această serie de standarde nu are un caracter obligatoriu şi nu impune criterii de performanţă în domeniul managementului de mediu, acestea din urmă fiind stabilite prin reglementări la nivel naţional. Aplicarea prevederilor ISO 14000 este voluntară, dar pentru a fi eficientă nu trebuie să constituie o iniţiativă solitară, ci trebuie adoptată la nivel cel puţin zonal.

Considerarea managementului de mediu ca management al resurselor necesită o supraveghere continuă a factorilor de mediu afectaţi, în vederea reactualizării înţelegerii funcţiunilor ecosistemelor, ceea ce permite cuantificarea exactă a impactului deciziilor adoptate. Deciziile manageriale viitoare pot fi astfel adaptate pentru a valorifica avantajele oferite de ecosistemele vizate. Din acest motiv, monitorizarea mediului este considerată drept un instrument de bază în managementul de mediu.

Preview document

Monitorizarea calității mediului - Pagina 1
Monitorizarea calității mediului - Pagina 2
Monitorizarea calității mediului - Pagina 3
Monitorizarea calității mediului - Pagina 4
Monitorizarea calității mediului - Pagina 5
Monitorizarea calității mediului - Pagina 6
Monitorizarea calității mediului - Pagina 7
Monitorizarea calității mediului - Pagina 8
Monitorizarea calității mediului - Pagina 9
Monitorizarea calității mediului - Pagina 10
Monitorizarea calității mediului - Pagina 11
Monitorizarea calității mediului - Pagina 12
Monitorizarea calității mediului - Pagina 13
Monitorizarea calității mediului - Pagina 14
Monitorizarea calității mediului - Pagina 15
Monitorizarea calității mediului - Pagina 16
Monitorizarea calității mediului - Pagina 17
Monitorizarea calității mediului - Pagina 18
Monitorizarea calității mediului - Pagina 19
Monitorizarea calității mediului - Pagina 20
Monitorizarea calității mediului - Pagina 21
Monitorizarea calității mediului - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Monitorizarea Calitatii Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Valorificarea Deșeurilor din Mase Plastice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE, SCURT ISTORIC Acum mai bine de o sută de ani, JOHN WESLEY HYATT, cu brevetul de invenţie nr. 105336 din 12 iulie 1870...

Prevenirea și controlul integrat al poluării în industria mobilei pentru un flux gazos contaminat cu formaldehidă

1. Introducere O instalație trebuie să fie cât mai simplă, cu trasee și legături de conducte cât mai scurte. Simplitatea unei instalații indică o...

Lucrare Mediu - Studiu de Caz

OBIECTIVUL ORGANIZATIEI Obiectivele generale de mediu ale SC ALPFA SA presupun in prealabil stabilirea unor obiective specifice de mediu, directii...

Monitorizarea Calității Mediului

Termenul monitorizare este întâlnit de relativ scurt timp în limba română şi, în sens larg, semnifică supravegherea evoluţiei în timp a unui...

Amenajarea Parcului Central al Municipiului Fetești

Scopul proiectului este amenajarea Parcului Central din Muncipiul Feteşti. Obiective: - valorificarea spaţiului, prin schimbarea imaginii -...

Metode fizice de extracție a poluanților din soluri și ape subterane

Metode de depoluare a solurilor si apelor subterane Metodele de depoluare cuprind intreaga gama de tehnici menite sa neutralizeze sau sa blocheze...

Combatere Biologică

1. ELEMENTE TEORETICE CE DEFINESC COMBATEREA INTEGRATĂ Dăunătorii plantelor agricole acţionează pe diverse căi asupra ţesu¬turilor plantelor,...

Legislația mediului

Curs 1 Mediul, notiuni generale Mediul reprezinta ansamblul factorilor ecologici in cadrul carora omul a facut modificari. Din punct de vedere...

Te-ar putea interesa și

Studii privind poluarea apelor de suprafață în zonele cu activități petroliere

1.1 Aspecte generale Apa, componenta esentiala a biosferei, reprezinta circa 1,4 miliarde km³, din care circa 97% este apa marilor si a oceanelor....

Monitorizarea calității apei Râului Bahlui pe tronsonul aferent municipiului Iași în perioada 21 iunie - 11 iulie

Iasiul Al doilea oras din tara ca numar de locuitori, dupa Bucuresti, incarcat deopotriva de istorie, religie si cultura, Iasiul are si probleme...

Protecția mediului - Primăria Baia Mare

I. MUNICIPIUL BAIA MARE Municipiul Baia Mare este situat în partea vestica a judetului Maramures, în depresiunea cu acelasi nume, pe cursul...

Monitorizarea Calității Mediului într-o Zonă Adiacentă unei Fabricii de Ciment

1. Noţiuni introductive Mediul înconjurător, adică ceea ce se află în jurul nostru, într-un perimetru definit, poate fi diferit în funcţie de...

Poluarea aerului în orașul Ploiești

2 Protectia mediului Realitatile zilelor noastre arata ca secolul XX este perioada celor mai mari descoperiri si transformari ale civilizatiei...

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

I. INTRODUCERE. a) Scurtă descriere a Ariei Naturale Protejate Gruia-Gârla Mare. Aria Naturală Protejată Gruia-Gârla Mare a fost declarată prin...

Monitorizarea calității mediului - Sfântul Gheorghe

Braţul Sfântul Gheorghe 1.Localizare Braţul Sfântu Gheorghe este cel mai sudic braţ al Dunării, până la vărsarea acesteia în Marea Neagră, în...

Indicatori de Calitate ai Mediului

ARGUMENT Am pornit de la notiunea de calitate si am incercat sa prezint atat aspectele negative cat si pe cele pozitive cu privire la cunoastea...

Ai nevoie de altceva?