Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice

Curs
8.9/10 (12 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 6 fișiere: pdf
Pagini : 330 în total
Cuvinte : 62929
Mărime: 9.16MB (arhivat)
Publicat de: Mircea Sava
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriel Popartac, Anisoara Ciocan
Suport de Curs: Domeniu: Ingineria si Protectia Mediului in Industrie.

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. PARTEA I. VALORIFICAREA ELEMENTELOR UTILE DIN DEŞEURILE MĂRUNTE ŞI PULVERULENTE GENERATE ÎN SIDERURGIE
 3. Cap.1. DEŞEURI GENERATE ÎN INDUSTRIA SIDERURGICĂ.
 4. 1.1. Consideraţii privind valorificarea elementelor utile din deşeurile mărunte şi pulverulente
 5. 1.2. Definirea şi sursele de generare a deşeurilor mărunte şi pulverulente cu conţinut de metale utile
 6. 1.2.1. Deşeuri generate în procesele de elaborare a fontei
 7. 1.2.2. Deşeuri generate în procesele de elaborare a oţelului
 8. 1.2.3. Deşeuri generate în procesele de laminare şi finisare
 9. 1.3. Proprietăţile fizico-chimice ale deşeurilor mărunte şi pulverulente
 10. Cap.2. TEHNOLOGII DE PREPARARE A DEŞEURILOR MĂRUNTE ŞI PULVERULENTE CU CONŢINUT DE ELEMENTE UTILE
 11. 2.1. Tehnologii de preparare mecanică
 12. 2.1.1. Procedee de preparare prin hidrociclonare
 13. 2.2. Tehnologii de preparare termică
 14. 2.2.1. Procedee de preparare prin brichetare
 15. 2.2.2. Procedee de preparare prin peletizare
 16. 2.2.3. Procedee de preparare prin aglomerare
 17. 2.3. Procesarea ţunderului şi şlamului uleios de laminare
 18. 2.3.1. Procedee fizico-chimice de tratare a ţunderului şi şlamului uleios
 19. 2.3.2. Procedee termice de tratare a ţunderului şi şlamului uleios
 20. Cap.3. PROCEDEE PIROMETALURGICE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR PULVERULENTE
 21. 3.1. Procedee de valorificare în cuptoare rotative
 22. 3.2. Procedee de valorificare în cuptoare cu vatră rotativă
 23. 3.3. Procedee de valorificare în cuptoare cu cuvă înaltă
 24. 3.4. Procedee de valorificare în cuptor cu vetre multietajate
 25. 3.5. Procedee de valorificare în reactoare cu strat fluidizat
 26. 3.6. Tehnologia topirii ciclonare
 27. Cap.4. PROCEDEE HIDROMETALURGICE DE VALORIFICARE A DEŞEURILOR PULVERULENTE
 28. 4.1. Procedee bazate pe utilizarea acidului sulfuric
 29. 4.2. Procedee bazate pe leşierea alcalină
 30. 4.3. Procedee bazate pe leşierea în soluţii de cloruri amoniacale sau cloruri alcaline
 31. PARTEA a II-a. PRELUCRAREA ŞI VALORIFICAREA DEŞEURILOR FEROASE ŞI NEFEROASE
 32. CAP.5. PRELUCRAREA ŞI VALORIFICAREA DEŞEURILOR FEROASE
 33. 5.1. Condiţii de calitate pentru deşeurile feroase utilizate la elaborarea oţelurilor. Controlul calităţii deşeurilor feroase
 34. 5.1.1. Consideraţii privind valorificarea deşeurilor feroase
 35. 5.1.2. Calitatea deseurilor feroase
 36. 5.2. Clasificarea deşeurilor feroase. Surse de deşeuri
 37. 5.2.1. Clasificarea deşeurilor feroase
 38. 5.2.2. Surse de deşeuri feroase şi domeniile care furnizează deşeuri feroase
 39. 5.3. Colectarea, depozitarea şi transportul deşeurilor feroase
 40. 5.4. Pregătirea deşeurilor feroase
 41. 5.4.1. Operaţiile de prelucrare primară la care sunt supuse deşeurile metalice
 42. 5.4.2. Pregătirea dimensională a deşeurilor metalice şi fierului vechi
 43. 5.5. Purificarea deşeurilor feroase
 44. 5.5.1. Îndepărtarea cuprului şi staniului din deşeurile feroase
 45. 5.5.2. Îndepărtarea zincului din deşeurile feroase
 46. 5.5.3. Îndepărtarea staniului din deşeurile feroase
 47. 5.5.4. Îndepărtarea acoperirilor mixte metalice-organice

Extras din curs

BIBLIOGRAFIE

CAP.1. DEŞEURI GENERATE ÎN INDUSTRIA SIDERURGICĂ

1.1. Consideraţii privind valorificarea elementelor utile din deşeurile

mărunte şi pulverulente

Industria metalurgică se confruntă la acest început de secol cu probleme majore. Acestea par să nu fie legate nici de o eventuală criză a resurselor de materii prime şi energetice, nici de competiţia materialelor metalice cu alte materiale, ci sunt mai degrabă legate de cerinţele stringente pentru protecţia mediului. Se consideră că metalele, datorită proprietăţilor lor unice în raport cu alte materiale, îşi vor menţine poziţiile centrale în ingineria materialelor, fiind necesar un volum de produse competitive în continuă creştere şi dezvoltarea continuă a tehnologiilor de producţie eficiente cu preţuri rezonabile în raport cu proprietăţile.

Dezvoltarea industriei metalurgice este condiţionată de rezolvarea problemelor majore ce decurg din relaţia industrie-natură, strict direcţionate pe controlul poluării şi protejării resurselor naturale şi energetice. În industria oţelului trebuie să se renunţe la noţiunea de deşeuri, mai corect fiind să se vorbească de subproduse. Preocupările urmărite în strategiile de dezvoltare a combinatelor siderurgice din întreaga lume se înscriu în două direcţii:

- dezvoltarea tehnologiilor performante în care se reduc substanţial emisiile;

- creşterea randamentelor de recuperare şi reciclare a subproduselor până la valori apropiate de 100%.

Schimbările esenţiale din acest mileniu trebuie să fie legate de dezvoltarea tehnologiilor metalurgice după cerinţele ecologiei industriale. Ca şi în alte domenii, în sectoarele metalurgice se tinde spre aplicarea filozofiei ecologiei industriale

care impune corelaţii între diferite domenii industriale, agricultură, comunităţi ce converg spre transformarea deşeurilor în subproduse valoroase ca intrări în procesele de producţie. Elaborarea fontelor şi oţelurilor în uzine ideale, “dream factory“, presupune împingerea limitelor procedeelor metalurgice spre un punct virtual în care oricare ieşire poate fi utilizată ca intrare în alte domenii. Conceptul ecologic aplicat ingineriei sistemelor industriale implică dezvoltarea acelor fluxuri tehnologice de producţie cu buclă închisă în care nici o resursă nu este eliminată, toate materialele sunt reutilizate continuu, nici un deşeu periculos sau alt produs nu este evacuat în mediu, ceea ce în literatura de specialitate se regăseşte sub denumirea de ”waste free steel industry” sau ”zero waste steel industry”. Se urmăreşte astfel apropierea de conceptul sistemelor naturale în care substanţele urmează un circuit închis. Găsirea soluţiilor performante din punct de vedere economic şi ecologic pentru fluxurile tehnologice din industria siderurgică trebuie să permită un răspuns afirmativ la întrebarea “Este oţelul un material verde?”.

Pentru ca oţelul să devină ceea ce se cheamă “the environmentally preffered material“, trebuie în principal să se desăvârşească identificarea şi implementarea metodelor celor mai eficiente pentru reţinerea tuturor surselor posibile cu conţinut de fier în interiorul ciclului producţie-utilizare-reciclare. Un management reuşit va determina protejarea resursele naturale de fier, recuperarea celor consumate şi astfel pot fi reduse costurile şi impactul deşeurilor eliminate asupra mediului.

Preocuparea faţă de respectarea cerinţelor legislative privind protecţia mediului şi necesitatea armonizării proceselor de progres economic, cu gestionarea raţională a resurselor materiale şi energetice, trebuie să conducă la valorificarea deşeurilor prin tehnologii care să ofere atât din punct de vedere economic cât şi ecologic, soluţia optimă. Este necesar să fie promovate tehnologii care să asigure:

- gestionarea riguroasă a deşeurilor;

- depozitarea controlată a tuturor categoriilor de deşeuri;

- reducerea la sursă a cantităţii şi nocivităţii deşeurilor produse;

Preview document

Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 1
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 2
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 3
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 4
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 5
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 6
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 7
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 8
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 9
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 10
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 11
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 12
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 13
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 14
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 15
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 16
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 17
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 18
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 19
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 20
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 21
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 22
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 23
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 24
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 25
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 26
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 27
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 28
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 29
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 30
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 31
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 32
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 33
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 34
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 35
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 36
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 37
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 38
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 39
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 40
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 41
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 42
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 43
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 44
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 45
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 46
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 47
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 48
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 49
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 50
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 51
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 52
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 53
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 54
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 55
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 56
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 57
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 58
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 59
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 60
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 61
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 62
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 63
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 64
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 65
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 66
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 67
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 68
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 69
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 70
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 71
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 72
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 73
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 74
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 75
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 76
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 77
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 78
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 79
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 80
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 81
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 82
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 83
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 84
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 85
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 86
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 87
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 88
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 89
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 90
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 91
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 92
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 93
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 94
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 95
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 96
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 97
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 98
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 99
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 100
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 101
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 102
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 103
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 104
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 105
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 106
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 107
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 108
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 109
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 110
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 111
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 112
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 113
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 114
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 115
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 116
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 117
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 118
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 119
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 120
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 121
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 122
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 123
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 124
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 125
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 126
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 127
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 128
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 129
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 130
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 131
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 132
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 133
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 134
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 135
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 136
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 137
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 138
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 139
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 140
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 141
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 142
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 143
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 144
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 145
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 146
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 147
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 148
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 149
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 150
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 151
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 152
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 153
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 154
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 155
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 156
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 157
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 158
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 159
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 160
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 161
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 162
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 163
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 164
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 165
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 166
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 167
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 168
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 169
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 170
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 171
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 172
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 173
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 174
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 175
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 176
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 177
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 178
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 179
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 180
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 181
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 182
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 183
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 184
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 185
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 186
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 187
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 188
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 189
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 190
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 191
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 192
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 193
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 194
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 195
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 196
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 197
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 198
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 199
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 200
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 201
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 202
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 203
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 204
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 205
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 206
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 207
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 208
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 209
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 210
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 211
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 212
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 213
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 214
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 215
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 216
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 217
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 218
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 219
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 220
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 221
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 222
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 223
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 224
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 225
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 226
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 227
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 228
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 229
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 230
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 231
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 232
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 233
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 234
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 235
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 236
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 237
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 238
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 239
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 240
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 241
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 242
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 243
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 244
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 245
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 246
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 247
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 248
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 249
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 250
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 251
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 252
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 253
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 254
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 255
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 256
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 257
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 258
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 259
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 260
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 261
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 262
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 263
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 264
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 265
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 266
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 267
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 268
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 269
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 270
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 271
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 272
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 273
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 274
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 275
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 276
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 277
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 278
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 279
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 280
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 281
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 282
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 283
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 284
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 285
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 286
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 287
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 288
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 289
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 290
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 291
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 292
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 293
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 294
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 295
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 296
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 297
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 298
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 299
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 300
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 301
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 302
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 303
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 304
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 305
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 306
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 307
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 308
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 309
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 310
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 311
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 312
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 313
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 314
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 315
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 316
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 317
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 318
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 319
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 320
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 321
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 322
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 323
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 324
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 325
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 326
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 327
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 328
Tehnologii de prelucare și valorificare a deșeurilor metalice - Pagina 329

Conținut arhivă zip

 • Tehnologii de Prelucare si Valorificare a Deseurilor Metalice
  • Bibliografie.pdf
  • Cuprins.pdf
  • PARTEA 1.pdf
  • PARTEA 2.pdf
  • PARTEA 3.pdf
  • PARTEA 4.pdf

Alții au mai descărcat și

Gestionarea deșeurilor în orașul Sânnicolau Mare

Introducere Fiecare cetăţean din România “produce” zilnic aproape 1 kilogram de deşeuri. Deşeurile sunt formate din resturi de la prepararea...

Studiu Asupra Lucrărilor de Reconstrucție Ecologică a Siturilor Industriale Neutilizate și Poluate

Introducere O analiză a perioadei actuale arată că societatea a ajuns la un nivel superior de dezvoltare ştiinţifică şi tehnică. Setea continuuă...

Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale

INTRODUCERE STUDIUL VALORIFICĂRII GAZULUI DE DEPOZIT Biogazul ( gazul de depozit ) este un gaz combustibil obţinut în procesul de tratare a...

Ingineria Mediului - Aer

1. NOTIUNI TEORETICE SI GENERALE PRIVIND POLUAREA INDUSTRIALA Emisia reprezinta eliminarea unei substante dintr-o sursa punctiforma sau difuza in...

Deșeuri

ARGUMENT Deşeurile reprezintă o problemă în continuă creştere, la nivel global, regional, precum şi la nivel local. Abordarea problemei...

Depoluarea Solului prin Bioremediere

Introducere In lucrarea de fata am incercat sa cuprindem tóate metodele de bioremedierea solului deoarece poluarea solului constituie o problema...

Hazarde Naturale și Accidente Ecologice

I. Introducerea Hazardele naturale sunt manifestari extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inundatiile, secetele, care...

Tratarea și valorificarea deșeurilor în industria minieră

Capitolul 1. Introducere in Industria Mineritului Industria minieră este una dintre cele mai vechi industrii ale omenirii. Această industrie are o...

Ai nevoie de altceva?