Auditul Sistemelor Informatice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 16 fișiere: doc, ppt
Pagini : 250 în total
Cuvinte : 23709
Mărime: 1.32MB (arhivat)
Publicat de: Nichifor Ghinea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Traian Surcel

Extras din curs

I.1. Concept

Lumea afacerilor a devenit din ce în ce mai complexă şi mai dinamică sub influenţa a numeroşi factori , inclusiv globalizarea şi Internetul. Acţionariatul firmelor care a devenit rapid unul internaţional, comerţul electronic şi afacerile electronice, noile relaţii cu furnizorii şi clienţii şi enumerarea ar putea continua, au determinat schimbări în conţinutul şi formele managementului, care a înregistrat un salt calitativ fiind acum recunoscut sub denumirea de Guvernanţă Corporativă. Una din importantele provocări căreia trebuie să-i facă faţă guvernarea corporatistă o reprezintă şi optimizarea resurselor IT şi anume: informaţiile, infrastructura IT &C, procesele IT şi resursele umane asociate. Această clasă de probleme manageriale poartă denumirea de guvernanţă IT.

Guvernanţa IT a devenit o necesitate datorită creşterii dependenţei, care uneori este critică, faţă de resursele IT ale firmei dar şi datorită creşterii şi diversificării riscurilor IT pe care trebuie să le soluţioneze managementul întreprinderilor, care funcţionează de acum într-un mediu puternic informatizat.

Guvernanţa IT este un subset al guvernanţei corporative. Conducerea organizaţiei trebuie să cunoască, să înţeleagă arhitectura sistemului IT, portofoliul de aplicaţii şi resursele informatice ale firmei precum şi ce rol îi revine conducerii, cum şi cât trebuie să se implice în deciziile ce privesc sectorul IT al organizaţiei.

Guvernanţa IT , în sensul cel mai larg trebuie acceptată ca fiind activitatea de conducere şi coordonare a activităţilor IT dintr-o organizaţie.

IT Governance Institut defineşte acest concept ca reprezentând „ totalitatea structurilor de conducere, organizatorice precum şi procedurile prin care funcţionarea sistemului IT susţine îndeplinirii obiectivelor şi a strategilor organizaţiei”.

Guvernanţa IT este mai mult decât managementul clasic al informaţiilor. Guvernanţa IT are în vedere în primul rând corelarea strategiei şi obiectivelor IT cu strategia şi obiectivele economice ale întreprinderii, apoi organizarea proceselor IT într-un model general acceptat şi integrat organizaţiei, prin legarea proceselor IT de procesele de business. Este principala condiţie prin care sistemul IT susţine creşterea eficienţei, a valorii adăugate pe care o produce întreprinderea.

Din acest punct de vedere, guvernanţa IT obligă managementul organizaţiei să se implice în deciziile strategice privind segmentul IT, ce au în vedere şi investiţiile în IT. Guvernanţa IT asigură participarea la deciziile strategice a acţionarilor,a partenerilor de afaceri, furnizori sau clienţi şi a compartimentelor funcţionale din firmă, financiar, marketing, resurse umane etc. În acest fel se previne situaţia în care unicul responsabil pentru deciziile inadecvate luate să fie doar managerul IT.

. Nu în ultimul rând guvernanţa IT are în vedere controlul, prevenirea şi soluţionarea riscurilor datorate erorilor şi disfuncţionalităţilor din sistemul IT.

În sinteză, valoarea adăugată, riscul şi controlul reprezintă nucleul guvernanţei IT.

I.2 Obiective

Guvernanţa IT integrează şi instituţionalizează cele mai bune practici prin care ne asigurăm că sistemul informatic contribuie la realizarea obiectivelor întreprinderii. În acest fel, prin valorificarea eficientă şi operativă a informaţiilor furnizate de sistemul IT, întreprinderea îşi maximizează beneficiile, îşi creează şi valorifică oportunităţile de afaceri şi obţine avantaje competitive.

Aşa cum se specifică în literatura de specialitate , principalele obiective ale guvernanţei IT sunt:

- alinierea activităţilor IT cu cerinţele proceselor de business, asigurând continuitatea şi dezvoltarea afacerilor întreprinderii;

- activităţile IT trebuie să susţină maximizarea beneficiilor;

- utilizarea resurselor IT cu responsabilitate, respectând principiile eficienţei şi eficacităţii;

- administrarea corespunzătoare, corectă a riscurilor IT.

Pornind de la aceste principii, în spiritul metodologiei CobiT – Control Objectives for Information and Related Techology se pot individualiza următoarele arii de probleme asupra cărora se focalizează guvernanţa IT:alinierea strategiilor, creşterea valorii adăugate, managementul resurselor, managementul riscului, măsurarea performanţelor.

Alinierea strategiilor se concentrează pe corelarea strategiei IT în relaţie cu strategia de business a întreprinderii, aliniere care trebuie să se reflecte în definirea, validarea şi materializarea ofertei IT şi legarea proceselor IT de procesele de afaceri ale întreprinderii.

Creşterea valorii adăugate urmăreşte ca prin cantitatea şi calitatea informaţiilor livrate de sistemul IT, conform ofertei de servicii IT pliate pe nevoile managementului, să se asigure o optimizare a costurilor şi o creştere a beneficiilor.

Măsurarea performanţelor urmăreşte o cuantificare a performanţelor proceselor IT şi a furnizării de servicii IT în cadrul sistemului informatic. Măsurătorile se pot realiza cu diverse tehnici – scorecards, maturity models, monitorizându-se implementarea proceselor şi utilizarea resurselor informatice.

Pentru a obţine o guvernanţă efectivă şi eficientă este necesar să se implementeze un cadru de control al activităţilor/proceselor IT conform cerinţelor standardelor.

Preview document

Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 1
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 2
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 3
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 4
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 5
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 6
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 7
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 8
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 9
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 10
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 11
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 12
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 13
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 14
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 15
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 16
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 17
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 18
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 19
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 20
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 21
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 22
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 23
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 24
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 25
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 26
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 27
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 28
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 29
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 30
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 31
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 32
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 33
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 34
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 35
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 36
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 37
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 38
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 39
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 40
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 41
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 42
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 43
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 44
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 45
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 46
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 47
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 48
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 49
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 50
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 51
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 52
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 53
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 54
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 55
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 56
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 57
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 58
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 59
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 60
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 61
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 62
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 63
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 64
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 65
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 66
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 67
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 68
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 69
Auditul Sistemelor Informatice - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Auditul Sistemelor Informatice
  • C1_ASI_ 2008.ppt
  • C1_C2_ASI_ 2009.ppt
  • C2_ASI_2008.doc
  • CHESTIONAR AUDIT.doc
  • Cursul 1 AUSI.doc
  • Cursul 10 AUSI.doc
  • Cursul 3 AUSI.doc
  • CURSUL 3 si 4 BDSA 2007.ppt
  • Cursul 4 AUSI.doc
  • Cursul 5 AUSI.doc
  • Cursul 6 AUSI.doc
  • Cursul 7 AUSI.doc
  • Cursul 8 AUSI.doc
  • Cursul 9 AUSI.doc
  • Flowchart factura.doc
  • Model cantitativ pentru masurarea riscurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie

INTRODUCERE În context actual și avându-se în vedere dinamicile sistemice și caracteristicle societăților contemporane, antreprenoriatul social...

Analiza economico financiară a unei societăți comerciale din România

INTRODUCERE Performanţa economică reprezintă o modalitate superioară de exprimare a eficienţei economice a unei activităţi. Prin eficienţa...

Auditul sistemului informatic al unei societăți comerciale

Denumire : StudioS Obiect de activitate : Servicii Datele de identificare ale firmei : - Adresa sediului social : sat Tăriceni, comuna Şirna,...

Licitația Electronică

Introducere Achizițiile electronice sunt aceleași licitații publice de mai demult, dar organizate on line pe o platformă administrată de ASSI...

Instrumentele Politicii Regionale și România

INTRODUCERE POLITICA REGIONALA Politica regională urmăreşte să corecteze dezechilibrele regionale astfel încât să se asigure o repartizare mai...

Auditul Sistemelor Informatice

Pentru a crea premisele favorabile trecerii la Societatea Informaţională, Uniunea Europeană a elaborat încă din anul 1993 o serie de decizii...

Sisteme europene de plăți - inclusiv Target, Target II, Transfond

Cap.1 Prezentare generală a sistemelor europene de plăţi Implementarea Sistemului Electronic de Plăţi este una dintre cele mai importante...

Economia Politicilor Sociale

1. IERARHIZAREA NEVOILOR UMANE Evoluţia istorica a existentei omenirii atat pe plan social, cat şi cultural a determinat o permanenta preocupare...

Te-ar putea interesa și

Auditul Sistemelor Informatice

INTRODUCERE Societatea informationala determina o crestere dramatica a dependentei tuturor domeniilor vietii economico-sociale de tehnnologiile...

Auditarea Sistemelor Informatice

1.Având în vedere modificarile intervenite în economia româneasca si europeana agentii economici care folosesc în contabilitate si finante-banci...

Auditul Sistemelor Informatice

CAPITOLUL I AUDITUL SISTEMELOR INFORMATICE Auditul sistemelor informatice reprezintă activitatea de colectare şi evaluare a unor probe pentru a...

Auditul Sistemelor Informatice

Societatea Puff SRL a fost infiintata in anul 2001 si are ca obiect de activitate comercializarea produselor si accesoriilor de telefonie mobila si...

Auditul Sistemelor Informatice Contabile și Bancare

INTRODUCERE Societatea informationala determina o crestere dramatica a dependentei tuturor domeniilor vietii economico-sociale de tehnnologiile...

Auditarea Sistemelor Informatice

1. Auditarea sistemelor informatice Auditul reprezinta o forma de control care consta în revederea sau reverificarea documentelor de evidenta...

Auditarea sistemelor informatice

Auditul sistemelor informatice se compune din trei etape majore: 1). Strangerea de informatii 2). Evaluarea propriu-zisa/proceduri de control...

Auditul Sistemelor Informatice

1. PREZENTAREA GENERALĂ A AUDITULUI PENTRU SISTEMELE INFORMATICE 1.1. Prezentare generală Auditul sistemelor informatice reprezintă activitatea...

Ai nevoie de altceva?