Politici Monetare

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 2215
Mărime: 15.83KB (arhivat)
Publicat de: Aida Szekely
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Politica monetară, ca parte a politicii economice alături de politica fiscală, a veniturilor, valutară şi comercială determină variabilele economice. De aceea înţelegerea fenomenelor economice este condiţionată şi de cunoaşterea strategiilor de politică monetară, a canalelor de distribuţie a acesteia şi implicit a managementului monedei şi a ratelor de dobândă. Organismele financiare responsabile cu realizarea politicii monetare sunt băncile centrale, care poartă nume diverse de la o ţară la alta sau sau de la un sistem monetar la altul: Banca Naţională a României, Banca Centrală Europeană (zona Euro), Sistemul Rezervelor Federale (Statele Unite ale Americii), etc.

Atingerea obiectivelor de politica monetară depinde şi influenţează alte rezultate economice. Politica monetară poate avea un obiectiv unic, de exemplu stabilitatea preturilor sau obiective multiple cum ar fi: promovarea unui grad maxim de ocupare a forţei de muncă, preţuri stabile, rate moderate de dobandă pe termen lung. Stabilitatea preţurilor constituie obiectivul fundamental al politicii monetare în România şi în zona euro, dar există preocupare şi pentru alte obiective economice cum ar fi: creşterea economică durabilă, ocuparea deplină a forţei de muncă, echilibrarea balanţei de plăţi, etc. Banca centrală, responsabilă cu realizarea politicii monetare are şi alte obligaţii cum ar fi supravegherea instituţiilor de credit şi a sistemului de plăţi sau menţinerea relaţiilor cu organismele financiar-monetare internaţionale.

Pentru a înţelege locul politicii monetare, precum şi importanţa acesteia în cadrul activităţilor unei bănci centrale vom prezenta în continuare principalele atribuţii ale autorităţii monetare.

Cu toate că responsabilităţile lor pot fi împărţite cu alte organisme guvernamentale, băncile centrale au următoarele funcţii:

1. Stabilitatea şi implementarea politicii monetare şi de credit

2. Emisiunea de monedă

3. Monitorizarea cursurilor valutare

4. Supravegherea instituţiilor bancare

5. Bancă a băncilor

6. Este împrumutător de ultimă instanţă

7. Acţionează ca agent al statului şi ţine în evidenţele sale contul general al Trezoreriei statului

8. Are rol în asigurarea de fonduri pentru stat

9. Asigurarea legăturii cu organizaţii financiar bancare internaţionale

10. Analist al condiţiilor monetare şi economice

1. Politica monetară şi de credit

Banca centrală controlează nivelul masei monetare şi ratele dobânzii în economie ca parte a politicii generale, macro şi microeconomice a guvernului. De-a lungul secolelor gradul optim de independenţă sau autonomie decizională a băncilor centrale a constituit un subiect de controverse. De regulă banca centrală colaborează cu Ministerul de Finanţe pentru rezolvarea principalelor probleme ale politicii monetare şi financiare. Tentativele de subordonare directă faţă de autoritatea guvernului au alternat cu perioade de independenţă considerată excesivă.

Referitor la această problemă, Uniunea Europeană prin tratatul de la Maastricht (1992) a prevăzut un înalt grad de independenţă pentru băncile centrale ale statelor membre (pentru preluarea mai facilă a prerogativelor Băncii Centrale Europene).

Există două puncte de vedere privind independenţa băncilor centrale:

- Unii analişti financiari apreciază că garantarea prin lege a independenţei băncii centrale va avea ca urmare reflectarea în politica monetară a condiţiilor economice dintr-o ţară şi nu a celor politice.

- Cei care se opun independenţei totale a băncilor centrale au argumente în faptul că politica macro- economică are obiective mai largi decât menţinerea ratei scăzute a inflaţiei. Reducerea activităţii economice în scopul realizării unui nivel scăzut al inflaţiei poate duce la creşterea şomajului şi la restrângerea creşterii economice.

În România banca centrală este un organ al statului, membrii Consiliului de Administraţie fiind validaţi de Parlament. În numele Consiliului de Administraţie, guvernatorul Băncii Naţionale prezintă anual darea de seamă cu privire la situaţia monetară şi a creditului.

2. Emisiunea de monedă

Banca centrală deţine monopolul emisiunii de monedă. În principiu moneda se emite în concordanţă cu creşterea economică. Emisiunea monetară peste necesităţile economice reale duce la inflaţie. Împiedicarea guvernelor de a determina un proces inflaţionist prin emisiune monetară nesupravegheată poate fi încă un argument în favoarea asigurării independenţei băncilor centrale.

3. Monitorizarea cursurilor valutare

Banca centrală are rolul de administrator al rezervelor valutare. Ea păstrează rezervele de aur, valută convertibilă şi alte active de rezervă recunoscute pe plan internaţional. Banca centrală utilizează rezervele atunci când intervine pe pieţele valutare pentru a controla evoluţia cursului de schimb al monedei naţionale.

Rezervele de valută sunt folosite pentru a asigura convertibilitatea monedei naţionale pe piaţa valutară.

Preview document

Politici Monetare - Pagina 1
Politici Monetare - Pagina 2
Politici Monetare - Pagina 3
Politici Monetare - Pagina 4
Politici Monetare - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Politici Monetare.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Sistemelor Informatice

I.1. Concept Lumea afacerilor a devenit din ce în ce mai complexă şi mai dinamică sub influenţa a numeroşi factori , inclusiv globalizarea şi...

Managementul Riscurilor

Tema I. Introducere în teoria riscurilor 1. Analiza definiţiilor noţiunii de risc. 2. Funcţiile riscului. 3. Factorii de influenţă asupra...

Relații monetar financiare internaționale

Curs 1 RMFI 07.10.09 Cerinte - Sa rezolvati problemele din carte scrise cu pix , pt aceasta vom avea 2 puncte la examen - Din regulamentul...

Politici Sociale Europene

1. Temeiul juridic 2. Obiective 3. Ocuparea fortei de munca 1. Temeiul juridic Temeiul juridic al definirii si aplicarii politicii sociale se...

Economia Politicilor Sociale

1. IERARHIZAREA NEVOILOR UMANE Evoluţia istorica a existentei omenirii atat pe plan social, cat şi cultural a determinat o permanenta preocupare...

Gestiunea Financiară

PARTEA A II A - GESTIUNE FINANCIARĂ şi ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ GESTIUNEA FINANCIARĂ A FIRMEI Gestiunea financiară este o componentă de bază...

Tehnologia Hotelieră și de Restaurant

Cap.1. ORGANIZAREA ŞI STRUCTURA RESTAURANTELOR Serviciile de cazare şi alimentaţie au un rol distinct, esenţial şi primordial în ansamblul...

Politica comercială a Uniunii Europene

Determinanţii A fost de la începuturile procesului de integrare unul dintre cele mai sensibile aspecte; Conform prevederilor GATT, ca uniune...

Te-ar putea interesa și

Politicile Monetare și Fiscale și Impactul Lor asupra Echilibrului Balanței de Plăți

Capitolul 1 Balanţa de plăţi: concept, forme, structură Conceptul de balanţă a fost lansat iniţial de mercantilişti in secolul al XVII-lea şi...

Inflația - Politică monetară în cadrul unei economii închise

Teoria cantitativă este deseori considerată drept teoria clasică sau neoclasică a inflaţiei.Lucrări mai recente au demonstrat, totuşi, că în cadrul...

Banca Centrală Europeană

Capitolul 1 – Crearea Uniunii Economice şi Monetare „Atât timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina. Sub paşii tăi care urcă ele...

Politici Monetare

Introducere Lucrarea de fata îsi propune sa abordeze o tema deosebit de interesanta si actuala a finantelor, si anume politica monetara de...

Impactul Politicii Monetare asupra Domeniului Imobiliar

Capitolul I Obiectivele si mecanismele de transmitere a politicii monetare – notiuni teoretice Politica monetară reprezintă o componentă de bază...

Politică monetară și instrumentele politicii monetare

1.Politica monetara Politica monetara reprezinta unul din instrumentele politicii economice, prin intermediul careia se actioneaza asupra cererii...

Politica monetară - partea politicii financiare

INTRODUCERE Monetarismul a debutat cu formularea lui Milton Friedman în 1956, a unei versiuni a teoriei cantitative, enunțând ideea că moneda...

Impactul politicii monetare asupra evoluțiilor macroeconomice din Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Politica monetara este componenta de baza a politicii economice, alaturi de alte componente,in...

Ai nevoie de altceva?