Politica monetară - partea politicii financiare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 21358
Mărime: 105.94KB (arhivat)
Publicat de: Beata V.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Simon Adrian
Facultatea de Stiinte Economice, Juridice si Administrative
Universitatea "Petru Maior", Targu Mures
Specializare: Managemant financiar - contabil

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul I. Generalități privind politica monetară
 3. 1.1. Politica monetară
 4. 1.2. Politica monetară economică și monetară de credit
 5. 1.3. Obiectivele politicii economice
 6. Capitolul II. Instrumentele politicii monetare
 7. 2.1. Instrumente directe și indirecte
 8. 2.2. Limitarea creditului
 9. 2.2.1 Acțiunile autorității monetare asupra cererii de monedă (sistemul rezervelor obligatorii)
 10. 2.2.2 Acțiunile autorității monetare asupra ofertei de monedă centrală (politica de rescontare si politica de baza monetară)
 11. 2.2.3. Acțiunile autorității monetare asupra costului monedei centrale (rata de dobandă)
 12. 2.2.3.1. Mecanismul de transmitere al variațiilor de rată a dobânzii pe termen scur
 13. 2.2.3.2. Obiectivele operaționale ale ratei de dobândă
 14. 2.2.3.3. Mijloacele de acțiune ale băncii centrale asupra nivelului ratei de dobândă
 15. 2.2.3.4. Obstacolele utilizării ratei de dobândă ca instrument al politicii monetare
 16. 2.2.3.5. Acțiunile băncii centrale asupra structurii la termen a ratei de dobândă
 17. 2.3. Efectele politicii monetare asupra activității bancare
 18. 2.3.1. Influența politicii monetare asupra situației și valorii băncii
 19. 2.3.2. Rolul politicii monetare in anumite crize bancare recente
 20. 2.4. Canale de transmitere ale politicii monetare
 21. Capitolul III. Scopurile și constrângerile politicii monetare
 22. 3.1. Scopurile politicii monetare
 23. 3.2. Constrângerile politicii monetare
 24. Capitolul IV. Efectul și eficacitatea politicii monetare
 25. 4.1. Efectele politicii monetare
 26. 4.2. Eficacitatea politicii monetare
 27. Capitolul V. Politica monetara a BNR si instrumentele politicii monetare in Romania
 28. 5.1 Evolutia politicii monetare in Romania
 29. 5.2. Instrumentele de politica monetara utilizata de BNR
 30. 5.3. Aplicarea rezervei minime obligatorii in Romania
 31. Concluzii
 32. Bibliografie

Extras din proiect

INTRODUCERE

Monetarismul a debutat cu formularea lui Milton Friedman în 1956, a unei versiuni a teoriei cantitative, enunțând ideea că moneda reprezintă unul din mijloacele importante de păstrare a avuției și că cererea de monedă depinde parțial de producția monetară, rolul dobânzii în influențarea acesteia fiind mai puțin pus în evidență . Dacă cererea de monedă, susține Friedman , este o funcție stabilă a unor variabile măsurabile și previzibile și dacă se cunosc valorile acestor variabile atunci devine posibilă și previziunea acestora . O școală economică privește controlul masei monetare drept o condiție necesară și suficientă pentru a asigura controlul inflației . Monetariștii au drept element convergent al concepției lor convingerea legată de importanța schimbărilor ofertei de bani in interpretarea corectă a cauzelor inflației. Recomandările specifice politicii economice promovate de către monetariști vizau atingerea unei rate stabile a creșterii ofertei de bani, astfel încât să devină posibil controlul inflației.

Monetariștii consideră drept un fapt bine stabilit ideea că "inflația este întotdeauna și peste tot un fenomen monetar", așa cum a afirmat M. Friedman. Ei mai susțin de asemenea că șocurile monetare, care sunt expansiunile și contracțiile monetare rapide, sunt o cauză majoră a ciclurilor în economie. Însă o politică monetară activă de atenuare a efectelor indezirabile ale ciclurilor nu este recomandată. Aceasta deoarece efectele politicii monetare sunt resimțite de economia reală cu mari și variabile întârzieri. Așadar, tentativele de a utiliza activ politica monetară discreționara pentru a stabiliza ciclul este mai curând probabil să înrăutățească lucrurile. De exemplu, dacă am experimenta o recesiune, o relaxare a politicii monetare azi, va avea principalul său impact peste aproximativ 2 ani. Între timp economia se poate să-și fi revenit deja, astfel încât relaxarea politicii monetare abia dacă ar mai adăuga atunci gaz pe foc. Astfel, monetariștii optează pentru reguli de politică economică, care să nu se afle la discreția celor care fac politica. Regula de politică economică pe care o recomandă este să stabilească o rată de creștere stabilă pentru oferta bănească. Pentru monetariști, obiectivele de control al inflației și de a minimiza șocurile monetare pentru economie sunt ambele atinse prin stabilirea și menținerea unei rate de creștere a ofertei de bani.

Capitolul I. Generalități privind politica monetară

1.1. Politica monetară

Politica monetară reprezintă unul din instrumentele politicii economice, prin intermediul căreia se acționează asupra cererii și ofertei de monedă din economie. Importanța politicii monetare rezultă din obiectivul fundamental al acesteia, respectiv stabilitatea prețurilor, la care se adaugă limitarea inflației și menținerea valorii interne și externe a monedei. Responsabilitatea îndeplinirii acestor obiective revine băncii centrale, care deține monopolul în formularea și transpunerea în practică a obiectivelor politicii monetare.

Stabilitatea prețurilor constituie obiectivul fundamental al politicii monetare dar, în același timp, reprezintă un obiectiv central al politicii economice, alături de: creșterea economică durabilă, ocuparea deplină a forței de muncă, sustenabilitatea balanței de plăți. Pentru atingerea acestor obiective, la nivelul fiecărei țări, sunt identificate instrumentele care să conducă la cele mai bune rezultate, dintre care cele mai însemnate sunt: politica fiscală, politica veniturilor, politica monetară, politica valutară si politica comercială .

Politica monetară contribuie la realizarea politicii economice și prin obiectivele specifice care constau în urmatoarele:

a) creșterea masei monetare pâna la un nivel optim

Acest obiectiv cantitativ se concretizează în determinarea de către autoritatea monetară a unui nivel de creștere a masei monetare, cât mai apropiat de rata de creștere reală a economiei. Astfel, în anii 1970, în țările dezvoltate, obiectivele formulate au vizat dinamica agregatelor monetare, însă regulile au demonstrat că este dificil și limitat un control al masei monetare, atunci când economiile țărilor respective participă puternic la relațiile comerciale și financiare internaționale.

b) menținerea ratei dobânzii la un nivel corespunzător

Rata dobânzii și nivelul optim al acesteia a fost considerată ca obiectiv fundamental al politicii monetare pâna în anii 1970, situându-se în centrul analizelor lui Keynes, care evidențiază ca banca centrală poate echilibra piața monetară prin utilizarea unui nivel de echilibru al ratei de dobandâ. În prezent, rata de dobandă prezintă un rol important în cadrul politicii monetare, prin aceea că permite menținerea unui anumit nivel al cursului de schimb și influențează investițiile agentilor economici .

Bibliografie

1) Marc Bassoni Alain Beltone Monnaie, Theories et politiques, Ed. Synthes, 1993.

2) Didier Bruneeel La monnaie. La Revue Banque Editeur, 1992.

3) Campbell Mc. Connell Stanley L. Brue Economics; Principles, Problems and Policies, Mc.Graw- Hill.Inc., 1996.

4) Meir Kohn Money, Banking and Financial Markets, The Dryden Press, 1987.

5) Ludwig van Mises Money, Method and the Mreket Process, Kluwer Academic Publischer, International Edition, 1990.

6) Eugen Radulescu Inflatia, marea provocare, Ed. Enciclopedica, 1999.

7) Paul A. Samuelson William Nordhaus Economics, Fourteenth Editions Mc.Graw-Hill, Inc., 1992.

Preview document

Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 1
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 2
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 3
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 4
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 5
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 6
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 7
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 8
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 9
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 10
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 11
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 12
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 13
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 14
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 15
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 16
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 17
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 18
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 19
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 20
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 21
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 22
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 23
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 24
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 25
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 26
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 27
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 28
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 29
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 30
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 31
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 32
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 33
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 34
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 35
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 36
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 37
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 38
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 39
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 40
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 41
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 42
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 43
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 44
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 45
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 46
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 47
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 48
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 49
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 50
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 51
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 52
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 53
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 54
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 55
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 56
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 57
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 58
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 59
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 60
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 61
Politica monetară - partea politicii financiare - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Politica monetara - partea politicii financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Banca Centrală Germană

I.1 Banca centrala a Germaniei înainte de 1848 - Reichsbank Reichsbank a fost banca centrala a Germaniei de la 1876 pâna la 1948. Ea a fost...

Piața monetară din Republica Moldova

Introducere Actualitatea temei. Piaţa monetară este o componentă esenţială a pieţei capitalurilor şi are un rol deosebit de important în derularea...

Liberalizarea Financiară și Dilemele Politicii Monetare

Introducere Delicat şi dificil în acelaş timp, domeniul financiar şi cel monetar au atras mereu atenţia cercetatorilor de marcă de pretutindeni,...

Țintirea inflației - concept, premise și mod de aplicare

Capitolul 1 : Politica monetară – componenta mixului de politici economice 1.1 Conţinutul si rolul politicii monetare Politica economică...

Politici Financiare și Monetare Privind Asigurarea Echilibrului Financiar

POLITICI FINANCIARE SI MONETARE PRIVIND ASIGURAREA ECHILIBRULUI FINANCIAR Politica reprezintă o formă de organizare şi conducere a societaţii...

Cadrul politicii monetare unice - instrumentele de politică monetară ale BCE - analiza politicii monetare unice din perioada 1999-2010

Cap 1. Cadrul politicii monetare unice 1.1. Uniunea Economică şi Monetară La data de 7 februarie 1992, se semnează Tratatul de la Maastricht, de...

Strategii Antiinflationiste

Introducere Fenomen macroeconomic cu o indelungata istorie, inflatia a cunoscut intensitati diferite, cu accente deosebite in momente de mari...

Rolul Sectorului Bancar în Economie

SURSE BIBLIOGRAFICE 1. BNR, Raport asupra stabilității financiare, 2012, http://www.bnr.ro/Publicatii-periodice-204.aspx - publicația Băncii...

Ai nevoie de altceva?