Gestiunea Financiară

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 258 în total
Cuvinte : 88033
Mărime: 867.33KB (arhivat)
Publicat de: Nechifor Petcu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

PARTEA A II A - GESTIUNE FINANCIARĂ şi ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ

GESTIUNEA FINANCIARĂ A FIRMEI

Gestiunea financiară este o componentă de bază a practicii financiare a firmei. Practica financiară reflectă acţiunea în domeniul finanţelor private şi urmăreşte realizarea obiectivului general, respectiv maximizarea valorii firmei. Practica financiară este întruchiparea în plan operativ, în execuţie, a finanţelor private şi, ca atare, operează cu două concepte: gestiunea financiară şi analiza financiară.

Principiul gestiunii financiare este principiul de bază al organizării şi conducerii activităţii firmei şi presupune ca veniturile realizate din activitatea curentă a firmei să acopere cheltuielile efectuate şi să asigure şi un profit cât mai ridicat. De asemenea, pentru managerul financiar al firmei, este important ca încasările obţinute din activitatea de exploatare şi cea financiară să fie cel puţin egale cu ansamblul plăţilor ocazionate de aceleaşi activităţi, inclusiv plata dividendelor către acţionari.

Gestiunea financiară presupune şi implică două criterii importante, respectiv:

-autonomia funcţională a întreprinderii, care implică libertatea în modul de procurare şi gestiune a capitalului şi

-eficienţa, care implică obţinerea unui maxim de rezultate în urma administrării şi utilizării capitalului.

Gestiunea financiară are următoarele componente:

-gestiune financiară pe termen lung - atragerea şi utilizarea capitalului necesar pentru constituirea activelor imobilizate, durabile;

-gestiune financiară pe termen scurt – vizează gestiunea financiară a ciclului de exploatare şi deci a activelor şi a pasivelor circulante, care se finalizează cu dimensionarea şi finanţarea necesarului de fond de rulment pentru activitatea de exploatare;

-gestiunea trezoreriei – se referă la activitatea de planificare a încasărilor şi plăţilor aferente respectării obligaţiilor comerciale şi fiscale ale firmei, precum şi la atragerea necesarului de finanţat în completarea resurselor proprii cu cel mai mic cost sau plasarea excedentului de trezorerie cu cel mai bun randament.

O gestiune financiară optimă presupune aplicarea unor reguli de bază şi anume:

-selectarea şi desfăşurarea de activităţi sau realizarea de produse din gama de fabricaţie numai dacă sunt rentabile;

-dezvoltarea şi diversificarea activităţii firmei prin investiţii noi, atâta timp cât rentabilitatea sperată a acestora este superioară costului capitalului utilizat pentru finanţarea lor; trebuie avut în vedere faptul că randamentul marginal al investiţiilor înregistrează o tendinţă de scădere, iar costul capitalului creşte pe măsura sporirii nevoii de resurse pentru finanţarea unor investiţii însemnate;

-scadenţa sursei de finanţare să fie superioară sau cel puţin egală cu durata de existenţă a activului creat pe seama acesteia; în acest fel se asigură solvabilitatea şi lichiditatea firmei, evitându-se situaţiile de faliment;

-firma să urmărească creşterea gradului de îndatorare atâta timp cât rentabilitatea capitalului investit (rentabilitatea economică) este mai mare decât rata costului capitalului împrumutat, întrucât astfel averea acţionarilor sporeşte prin utilizarea efectului favorabil de levier al îndatorării.

Gestiunea financiară cuprinde trei componente de bază:

-deciziile financiare;

-operaţiunile financiare;

-cadrul organizatoric al activităţii financiare.

A gestiona înseamnă în primul rând a conduce, iar conducerea activităţii financiare se realizează prin intermediul deciziilor financiare, definite ca acte conştiente prin care se stabilesc anumite măsuri pentru soluţionarea unor probleme sau care implică programarea evenimentelor viitoare.

Deciziile financiare trebuie privite în interacţiune cu aşteptările diferiţilor agenţi economici. Deoarece întreprinderea este în concurenţă pe piaţa capitalurilor, efectul deciziilor financiare trebuie să satisfacă, înainte de toate, aşteptările ofertanţilor de fonduri, acţionari şi creditori financiari. Aceste aşteptări sunt exprimate în termeni de rentabilitate şi risc, noţiuni care reprezintă esenţa logicii deciziilor financiare. Totodată, efectul deciziilor financiare trebuie să răspundă şi aşteptărilor personalului întreprinderii, care pretinde în schimbul prestaţiilor sale, o remunerare adecvată şi o stimulare în funcţie de rezultate.

După orizontul de timp şi amploarea lor, deciziile financiare pot fi grupate în:

-decizii strategice;

-decizii tactice.

Deciziile financiare strategice vizează un orizont de timp mai îndepărtat şi sunt cele care prefigurează cadrul în care urmează să se desfăşoare activitatea întreprinderii. Ele urmăresc întărirea poziţiei întreprinderii pe piaţă şi dezvoltarea întreprinderii. În mod concret, deciziile financiare strategice vizează natura şi volumul investiţiilor care se vor realiza, creşterea randamentului activelor, perfecţionarea activităţii de marketing, politica de preţuri a întreprinderii, etc.

Deciziile financiare tactice sunt decizii de corecţie, prin care se urmăreşte ajustarea influenţelor conjuncturale, pentru a se urma strategia fixată. În mod evident, aceste decizii sunt adoptate în cursul perioadei, în funcţie de condiţiile noi care apar în procesul aprovizionării, de producţie sau de desfacere.

După natura lor, deciziile financiare se grupează în:

-decizii de investiţii;

-decizii de finanţare.

Deciziile de investiţii sunt decizii de cheltuire care conduc la achiziţionarea sau construirea de active în vederea obţinerii unor fluxuri de lichidităţi viitoare. Investiţiile pot determina creşterea valorii întreprinderii şi de aceea deciziile care stau la baza lor sunt decizii strategice. De altfel, sporirea de valoare a întreprinderii denotă că investiţia este rentabilă şi că rentabilitatea investiţiei este superioară costului său de finanţare.

Preview document

Gestiunea Financiară - Pagina 1
Gestiunea Financiară - Pagina 2
Gestiunea Financiară - Pagina 3
Gestiunea Financiară - Pagina 4
Gestiunea Financiară - Pagina 5
Gestiunea Financiară - Pagina 6
Gestiunea Financiară - Pagina 7
Gestiunea Financiară - Pagina 8
Gestiunea Financiară - Pagina 9
Gestiunea Financiară - Pagina 10
Gestiunea Financiară - Pagina 11
Gestiunea Financiară - Pagina 12
Gestiunea Financiară - Pagina 13
Gestiunea Financiară - Pagina 14
Gestiunea Financiară - Pagina 15
Gestiunea Financiară - Pagina 16
Gestiunea Financiară - Pagina 17
Gestiunea Financiară - Pagina 18
Gestiunea Financiară - Pagina 19
Gestiunea Financiară - Pagina 20
Gestiunea Financiară - Pagina 21
Gestiunea Financiară - Pagina 22
Gestiunea Financiară - Pagina 23
Gestiunea Financiară - Pagina 24
Gestiunea Financiară - Pagina 25
Gestiunea Financiară - Pagina 26
Gestiunea Financiară - Pagina 27
Gestiunea Financiară - Pagina 28
Gestiunea Financiară - Pagina 29
Gestiunea Financiară - Pagina 30
Gestiunea Financiară - Pagina 31
Gestiunea Financiară - Pagina 32
Gestiunea Financiară - Pagina 33
Gestiunea Financiară - Pagina 34
Gestiunea Financiară - Pagina 35
Gestiunea Financiară - Pagina 36
Gestiunea Financiară - Pagina 37
Gestiunea Financiară - Pagina 38
Gestiunea Financiară - Pagina 39
Gestiunea Financiară - Pagina 40
Gestiunea Financiară - Pagina 41
Gestiunea Financiară - Pagina 42
Gestiunea Financiară - Pagina 43
Gestiunea Financiară - Pagina 44
Gestiunea Financiară - Pagina 45
Gestiunea Financiară - Pagina 46
Gestiunea Financiară - Pagina 47
Gestiunea Financiară - Pagina 48
Gestiunea Financiară - Pagina 49
Gestiunea Financiară - Pagina 50
Gestiunea Financiară - Pagina 51
Gestiunea Financiară - Pagina 52
Gestiunea Financiară - Pagina 53
Gestiunea Financiară - Pagina 54
Gestiunea Financiară - Pagina 55
Gestiunea Financiară - Pagina 56
Gestiunea Financiară - Pagina 57
Gestiunea Financiară - Pagina 58
Gestiunea Financiară - Pagina 59
Gestiunea Financiară - Pagina 60
Gestiunea Financiară - Pagina 61
Gestiunea Financiară - Pagina 62
Gestiunea Financiară - Pagina 63
Gestiunea Financiară - Pagina 64
Gestiunea Financiară - Pagina 65
Gestiunea Financiară - Pagina 66
Gestiunea Financiară - Pagina 67
Gestiunea Financiară - Pagina 68
Gestiunea Financiară - Pagina 69
Gestiunea Financiară - Pagina 70
Gestiunea Financiară - Pagina 71
Gestiunea Financiară - Pagina 72
Gestiunea Financiară - Pagina 73
Gestiunea Financiară - Pagina 74
Gestiunea Financiară - Pagina 75
Gestiunea Financiară - Pagina 76
Gestiunea Financiară - Pagina 77
Gestiunea Financiară - Pagina 78
Gestiunea Financiară - Pagina 79
Gestiunea Financiară - Pagina 80
Gestiunea Financiară - Pagina 81
Gestiunea Financiară - Pagina 82
Gestiunea Financiară - Pagina 83
Gestiunea Financiară - Pagina 84
Gestiunea Financiară - Pagina 85
Gestiunea Financiară - Pagina 86
Gestiunea Financiară - Pagina 87
Gestiunea Financiară - Pagina 88
Gestiunea Financiară - Pagina 89
Gestiunea Financiară - Pagina 90
Gestiunea Financiară - Pagina 91
Gestiunea Financiară - Pagina 92
Gestiunea Financiară - Pagina 93
Gestiunea Financiară - Pagina 94
Gestiunea Financiară - Pagina 95
Gestiunea Financiară - Pagina 96
Gestiunea Financiară - Pagina 97
Gestiunea Financiară - Pagina 98
Gestiunea Financiară - Pagina 99
Gestiunea Financiară - Pagina 100
Gestiunea Financiară - Pagina 101
Gestiunea Financiară - Pagina 102
Gestiunea Financiară - Pagina 103
Gestiunea Financiară - Pagina 104
Gestiunea Financiară - Pagina 105
Gestiunea Financiară - Pagina 106
Gestiunea Financiară - Pagina 107
Gestiunea Financiară - Pagina 108
Gestiunea Financiară - Pagina 109
Gestiunea Financiară - Pagina 110
Gestiunea Financiară - Pagina 111
Gestiunea Financiară - Pagina 112
Gestiunea Financiară - Pagina 113
Gestiunea Financiară - Pagina 114
Gestiunea Financiară - Pagina 115
Gestiunea Financiară - Pagina 116
Gestiunea Financiară - Pagina 117
Gestiunea Financiară - Pagina 118
Gestiunea Financiară - Pagina 119
Gestiunea Financiară - Pagina 120
Gestiunea Financiară - Pagina 121
Gestiunea Financiară - Pagina 122
Gestiunea Financiară - Pagina 123
Gestiunea Financiară - Pagina 124
Gestiunea Financiară - Pagina 125
Gestiunea Financiară - Pagina 126
Gestiunea Financiară - Pagina 127
Gestiunea Financiară - Pagina 128
Gestiunea Financiară - Pagina 129
Gestiunea Financiară - Pagina 130
Gestiunea Financiară - Pagina 131
Gestiunea Financiară - Pagina 132
Gestiunea Financiară - Pagina 133
Gestiunea Financiară - Pagina 134
Gestiunea Financiară - Pagina 135
Gestiunea Financiară - Pagina 136
Gestiunea Financiară - Pagina 137
Gestiunea Financiară - Pagina 138
Gestiunea Financiară - Pagina 139
Gestiunea Financiară - Pagina 140
Gestiunea Financiară - Pagina 141
Gestiunea Financiară - Pagina 142
Gestiunea Financiară - Pagina 143
Gestiunea Financiară - Pagina 144
Gestiunea Financiară - Pagina 145
Gestiunea Financiară - Pagina 146
Gestiunea Financiară - Pagina 147
Gestiunea Financiară - Pagina 148
Gestiunea Financiară - Pagina 149
Gestiunea Financiară - Pagina 150
Gestiunea Financiară - Pagina 151
Gestiunea Financiară - Pagina 152
Gestiunea Financiară - Pagina 153
Gestiunea Financiară - Pagina 154
Gestiunea Financiară - Pagina 155
Gestiunea Financiară - Pagina 156
Gestiunea Financiară - Pagina 157
Gestiunea Financiară - Pagina 158
Gestiunea Financiară - Pagina 159
Gestiunea Financiară - Pagina 160
Gestiunea Financiară - Pagina 161
Gestiunea Financiară - Pagina 162
Gestiunea Financiară - Pagina 163
Gestiunea Financiară - Pagina 164
Gestiunea Financiară - Pagina 165
Gestiunea Financiară - Pagina 166
Gestiunea Financiară - Pagina 167
Gestiunea Financiară - Pagina 168
Gestiunea Financiară - Pagina 169
Gestiunea Financiară - Pagina 170
Gestiunea Financiară - Pagina 171
Gestiunea Financiară - Pagina 172
Gestiunea Financiară - Pagina 173
Gestiunea Financiară - Pagina 174
Gestiunea Financiară - Pagina 175
Gestiunea Financiară - Pagina 176
Gestiunea Financiară - Pagina 177
Gestiunea Financiară - Pagina 178
Gestiunea Financiară - Pagina 179
Gestiunea Financiară - Pagina 180
Gestiunea Financiară - Pagina 181
Gestiunea Financiară - Pagina 182
Gestiunea Financiară - Pagina 183
Gestiunea Financiară - Pagina 184
Gestiunea Financiară - Pagina 185
Gestiunea Financiară - Pagina 186
Gestiunea Financiară - Pagina 187
Gestiunea Financiară - Pagina 188
Gestiunea Financiară - Pagina 189
Gestiunea Financiară - Pagina 190
Gestiunea Financiară - Pagina 191
Gestiunea Financiară - Pagina 192
Gestiunea Financiară - Pagina 193
Gestiunea Financiară - Pagina 194
Gestiunea Financiară - Pagina 195
Gestiunea Financiară - Pagina 196
Gestiunea Financiară - Pagina 197
Gestiunea Financiară - Pagina 198
Gestiunea Financiară - Pagina 199
Gestiunea Financiară - Pagina 200
Gestiunea Financiară - Pagina 201
Gestiunea Financiară - Pagina 202
Gestiunea Financiară - Pagina 203
Gestiunea Financiară - Pagina 204
Gestiunea Financiară - Pagina 205
Gestiunea Financiară - Pagina 206
Gestiunea Financiară - Pagina 207
Gestiunea Financiară - Pagina 208
Gestiunea Financiară - Pagina 209
Gestiunea Financiară - Pagina 210
Gestiunea Financiară - Pagina 211
Gestiunea Financiară - Pagina 212
Gestiunea Financiară - Pagina 213
Gestiunea Financiară - Pagina 214
Gestiunea Financiară - Pagina 215
Gestiunea Financiară - Pagina 216
Gestiunea Financiară - Pagina 217
Gestiunea Financiară - Pagina 218
Gestiunea Financiară - Pagina 219
Gestiunea Financiară - Pagina 220
Gestiunea Financiară - Pagina 221
Gestiunea Financiară - Pagina 222
Gestiunea Financiară - Pagina 223
Gestiunea Financiară - Pagina 224
Gestiunea Financiară - Pagina 225
Gestiunea Financiară - Pagina 226
Gestiunea Financiară - Pagina 227
Gestiunea Financiară - Pagina 228
Gestiunea Financiară - Pagina 229
Gestiunea Financiară - Pagina 230
Gestiunea Financiară - Pagina 231
Gestiunea Financiară - Pagina 232
Gestiunea Financiară - Pagina 233
Gestiunea Financiară - Pagina 234
Gestiunea Financiară - Pagina 235
Gestiunea Financiară - Pagina 236
Gestiunea Financiară - Pagina 237
Gestiunea Financiară - Pagina 238
Gestiunea Financiară - Pagina 239
Gestiunea Financiară - Pagina 240
Gestiunea Financiară - Pagina 241
Gestiunea Financiară - Pagina 242
Gestiunea Financiară - Pagina 243
Gestiunea Financiară - Pagina 244
Gestiunea Financiară - Pagina 245
Gestiunea Financiară - Pagina 246
Gestiunea Financiară - Pagina 247
Gestiunea Financiară - Pagina 248
Gestiunea Financiară - Pagina 249
Gestiunea Financiară - Pagina 250
Gestiunea Financiară - Pagina 251
Gestiunea Financiară - Pagina 252
Gestiunea Financiară - Pagina 253
Gestiunea Financiară - Pagina 254
Gestiunea Financiară - Pagina 255
Gestiunea Financiară - Pagina 256
Gestiunea Financiară - Pagina 257
Gestiunea Financiară - Pagina 258

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Orice agent economic trebuie sa stabileasca relatii comerciale cu alte persoane fizice sau juridice. Aceste relatii comerciale presupun dezvoltarea...

Economia și Gestiunea Întreprinderii

CAP 1. ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIND “ECONOMIA ŞI GESTIUNEA ÎNTREPRINDERII” 1.1.Definirea noţiunilor de economie, gestiune şi întreprindere 1.2....

Evaluarea Întreprinderii - Note de Curs și Aplicații Practice

CAP.I. FUNDAMENTELE EVALUARII INTREPRINDERII CUPRINS 1. Scurta prezentare a teoriei valorii. 2. Termeni fundamentali in evaluare. Principalele...

Economia Politicilor Sociale

1. IERARHIZAREA NEVOILOR UMANE Evoluţia istorica a existentei omenirii atat pe plan social, cat şi cultural a determinat o permanenta preocupare...

Bazele Contabilității

Din cele mai vechi timpuri, omul s-a straduit să cunoască lucrurile şi fenomenele petrecute în mediul înconjurator, să-şi explice modul lor de...

Analiza economică și financiară

CAPITOLUL 1 AFACERI SI FINANTE 1.1 Forme de organizare a afacerilor Exista o mare diversitate de forme in care se organizeaza afacerile. Pentru...

Economia și gestiunea întreprinderii

Capitolul I- IMPLICAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII Ca agent economic firma îşi organizează şi desfăşoară activitatea sub...

Doctrine Economice

1. Sistemul economic al lui Fr. List Sistemul economic al lui List vizează prioritar acele momente şi elemente interne şi internaţionale, care ar...

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar Intern de Gestiune

CAPITOLUL I 1.1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR În conformitate cu prevederile legale, controlul financiar se organizează prin...

Gestiunea Ciclului de Exploatare

INTRODUCERE Intreprinderile evolueaza intr-un mediu financiar care le ofera instrumente si posibilitati de actiune specifice, dar le impun in...

Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei

INTRODUCERE Activitatea unei intreprinderi trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care conduc la susținerea principiului continuității...

Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari

Introducere În lucrarea pe care am întocmit-o mi-am propus să realizez o analiză a gestiunii financiare a firmelor private prin intermediul...

Gestiunea Financiară a Firmei

CAPITOLUL 1. GESTIUNEA CONTABILĂ ŞI FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1 Definiţia şi conţinutul gestiunii financiare...

Controlul Financiar de Gestiune la SC Sephora SA

Cap.I. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE 1.1. Definitia controlului financiar de gestiune Controlul financiar de gestiune...

Particularități ale gestiunii financiare la o firmă profilată pe importuri

CAPITOLUL I Conţinutul gestiunii financiare a firmei 1.1 Definirea şi componentele gestiunii financiare Gestiunea financiară poate fi definită...

Controlul Financiar de Gestiune la RADET

Cap.I. ASPECTE GENERALE PRIVIIND CFG Definiţia controlului financiar de gestiune Este un control ulterior care urmăreşte respectarea...

Ai nevoie de altceva?