Banca Europeană de Investiții

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 14 în total
Mărime: 40.71KB (arhivat)
Publicat de: Tiberiu Timiș
Puncte necesare: 0

Extras din curs

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

Probleme principale

Crearea Băncii Europene de Investiţii

Obiectivele Băncii Europene de Investiţii

Structurile şi modul de funcţionare a BEI

Rolul Băncii Europene de Investiţii

Împrumuturile Băncii Europene de Investiţii

Colaboratorii Băncii Europene de Investiţii

Recomandări bibliografice:

Liliana Popescu Bîrlan - Construcţia Uniunii Europene, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2009.

Petre Constantin - Organizaţii internaţionale, Vol.I, Editura ASE, Bucureşti, 2007.

Colectiv de autori – Enciclopedia Uniunii Europene, Editura Meronia, Bucureşti, 2005.

Iordan Gheorghe – UE – Politicile Extinderii, Editura Tritonic, Bucureşti, 2006.

Maria Poenaru – Organizaţii Economice Internaţionale, Editura Antet, Bucureşti, 2000, pag.1-14.

Andrei Popescu, Alina Dinu, Ion Jinga - Organizaţii europene şi euroatlantice, Editura Economică, Bucureşti, 2005, pag.7-21.

Ion Rusu – Organizaţii şi relaţii internaţionale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002, pag. 5-20.

1. Crearea Băncii Europene de Investiţii

Banca Europeană de Investiţii (BEI) a fost creată pentru a contribuih dezvoltarea economică echilibrată a Uniunii Europene, pentru acordarea creditelor în scopul finanţării proiectelor de investiţii.

Banca Europeană de Investiţii (BEI) este instituţia financiară a Uniuni Europene. Ea finanţează proiecte de investiţii pentru a contribui la dezvoltarea echilibrată a Uniunii. In acelaşi timp „bancă" şi „organ" al Uniunii Europene, ea contribuie la realizarea obiectivelor Uniunii prin finanţarea de proiecte vizând promovarea integrării europene, dezvoltarea echilibrată, coeziunea economică şi socială ca şi dezvoltarea unei economii bazate pe inovaţie.

Creată în 1958 prin Tratatul de la Roma, BEI se finanţează prin împrumuturi de pe pieţele de capital. Ea nu dispune, prin comparaţie cu băncile clasice, de resurse comerciale provenind din depozite de economii sau din conturi curente.

Astăzi, BEI fiinţează pe pieţele de capital cu cea mai bună cotaţie, „triplul A". Această cotaţie îi permite să mobilizeze, în condiţii foarte competitive, cele mai importante volume financiare necesare pentru susţinerea investiţiilor.

Banca Europeană de Investiţii este dotată cu personalitate distinctă de cea a Comunităţii, fiind administrată de propriile sale organe, conform statu­tului său ce face obiectul unui protocol anexat la Tratatul CE, astfel încât să poată acţiona în deplină independenţă pe pieţele financiare ca oricare altă bancă. Independentă în ceea ce priveşte gestiunea, Banca rămâne strâns legată de Comunitate prin obiectivele pe care le promovează. In Tratatul de la Maastricht dispoziţiile care dirijează Banca Europeană de Investiţii nu au fost modificate, ci s-au adăugat un aliniat potrivit căruia în executarea misiunii sale ea facilitează finanţarea programelor de investiţii în legătură cu intervenţiile fondurilor structurale şi altor instrumente financiare ale Comunităţii.

Aderarea la UE a încă trei noi state în 1995 a antrenat modificări în structura Băncii prin suplimentarea cu un loc de fiecare în Consiliul Guvernatorilor şi, respectiv, cu câte un membru titular în Consiliul de administraţie. Capitalul Băncii a fost majorat cu 7,1%, ajungându-se la 62 miliarde ECU.

2. Obiective Băncii Europene de Investiţii

Ca instituţie financiară a UE, BEI a fost creată prin Tratatul de la Roma. Ea este formată din statele membre ale UE, care au subscris împreună capital la aceasta.

Această instituţie are obiective complexe. BEI are ca misiune susţinerea realizării obiectivelor UE, finanţând pe termen lung proiecte concrete, respectând regulile unei gestiuni bancare riguroase. Ea contribuie astfel la construcţia europeană, mai ales la integrarea economică şi la întărirea coeziunii economice şi sociale. Ca instituţie, BEI îşi adaptează în permanenţă modul de lucru la schimbările politicilor UE. Ca bancă, ea lucrează în strânsă colaborare cu comunitatea bancară, atât pentru împrumuturile pe pieţele de capital, cât şi pentru finanţarea investiţiilor.

BEI acordă împrumuturi, mai ales din resurse împrumutate. Acestea, la care se adaugă fondurile proprii (capital vărsat şi rezerve), constituie resursele sale proprii. în afara UE, BEI intervine in principal asupra resurselor proprii, dar şi pe bază de mandat, pornind de la resursele bugetare ale UE sau ale statelor membre.

In acelaşi timp, BEI are şi un plan de activitate pentru intervalul 2002-2004. Acest Plan de Activitate este un document strategic, aprobat şi semnat de către Consiliul de Administraţie, permiţând definirea unei politici pe termen mediu şi fixarea de priorităţi operaţionale privind obiectele asociate Băncii de către guvernatorii săi. Pianul, adoptat în decembrie 2001, acoperă perioada 2002-2004. în cadrul acestui plan, activitatea de împrumut este orientată pe cinci priorităţi operaţionale: dezvoltarea regională şi coeziunea economică şi socială în cadrul UE, punerea la punct a „Iniţiativei Inovaţie 2000", protecţia mediului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, politica comunitară referitoare la pregătirea aderării statelor candidate, politica comunitară de sprijin al dezvoltării şi de cooperare cu ţările partenere. Planul indică şi politicile pentru: finanţarea IMM-urilor prin împrumuturi globale şi din activitatea de capital-risc, sprijin cu capital uman.

Conținut arhivă zip

  • Banca Europeana de Investitii.ppt

Alții au mai descărcat și

Studiu de fezabilitate al unui proiect de investiții finanțat pe baza unui credit furnizor

Rolul investitiilor in economia de piata si evolutia acestora in ultimii ani Economia Romaniei a parcurs mai mult de noua ani de tranzitie de la...

Conceptul de consultanță

Conceptul de consultanţă Termenul de consultanţă provine de la latinescul „consultare“, din care a derivat în franceză termenul de „consulter“,...

Banca Europeană de Investiții - organizare, funcționare, rol, proiecte finanțate

Capitolul 1. Banca Europeană de Investiții – prezentare generală Banca Europeană de investiții (BEI), principala instituție financiară a Uniunii...

Cursuri Economie

Curs 1 INTEGRAREA ECONOMICĂ Integrarea economică poate fi definită drept procesul de dezvoltare a interdependenţelor dintre state, prin forme şi...

Externalitățile și Intervenția Statului

1. Ce sunt externalităţile? Externalităţile exprimă un cost sau un venit ce revine unei terţe părţi, aflată în exteriorul pieţei. De exemplu, dacă...

Macroeconomie deschisă

Abundenţa de economii (suprasaturare) – disponibilitate spre investiţii: –intrarea unor economii cu rate mari de economisire în economia globală...

Teoria comportamentului consumatorului

Comportamentul consumatorului: ipoteze şi determinante. Preferinţele consumatorului. Utilitatea totală şi marginală. Regulă maximizării utilităţii...

Macroeconomie

Evoluţia economiei este fluctuantă, marcată de perioade de avânt, de stagnare şi de reducere, când comportamentul agenţilor economici se modifică...

Te-ar putea interesa și

Banca Europeană de Investiții

CAP 1. Generalitati despre Banca Europeana de Investitii 1.1 Banca Europeana de Investitii - Introducere Prin Tratatul de la Maastricht,...

Banca Europeană de Investiții - organizare, funcționare, rol, proiecte finanțate

CAPITOLUL 1. Banca Europeană de Investiţii-caracterizare generală 1.1. Apariţia şi etape în evoluţia Băncii Europene de Investiţii Banca...

Banca Europeană de Investiții

INTRODUCERE Atunci când vorbim de Uniunea Europeană din zilele noastre putem spune că este rezultatul unui proces care a început acum mai bine de...

Instituții financiar-monetare internaționale - Banca Europeană de Investiții

INTRODUCERE Banca Europeană de Investiții este o instituție nonprofit, carre se autofinanțează, fiind independentă de bugetul alocat Uniunii...

Banca Europeană de Investiții

LISTA FIGURILOR Figura nr. 1 Valoarea proiectelor finanţate de Banca Europeană de Investiţii în anul 2009, în funcţie de regiune 11 Figura nr. 2...

Banca Europeană de Investiții - organizare, funcționare, rol, proiecte finanțate

Introducere Banca Europeană de Investiții (BEI) este un organism financiar ce face parte din sistemul instituțional comunitar actual. BEI este...

Banca Europeană de Investiții

CAPITOLUL 1. BANCA EUROPEANA DE INVESTITII - constituire, conducere si rol 1.1 Înfiintare Banca Europeana de Investitii, institutie financiara a...

Banca Europeană de Investiții - organizare, funcționare, rol, proiecte finanțate

Cap.1 Banca Europeanã de Investiţii-înfiinţare, conducere şi misiune 1.1 Înfiinţare Banca Europeanã de Investiţii(BEI),instituţie financiarã a...

Ai nevoie de altceva?