Cursuri Economie

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 7527
Mărime: 95.94KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Avramescu Tiberiu
UNIV PIT FB

Extras din curs

Curs 1

INTEGRAREA ECONOMICĂ

Integrarea economică poate fi definită drept procesul de dezvoltare a interdependenţelor dintre state, prin forme şi metode care asigură, pe de o parte continuitatea şi aprofundarea schimburilor economice, iar pe de altă parte, creşterea gradului de întrepătrundere a economiilor naţionale într-un organism divers în prezentare, dar unitar şi omogen în funcţionalitatea sa.

FACTORII INTEGRĂRII

-amplificarea interdependenţelor economice dintre statele lumii în perioada postbelică, pe fundalul condiţiilor specifice zonelor geografice şi economiilor naţionale.

-dezvoltarea puternică a ştiinţei, tehnicii şi tehnologiilor moderne, care impune transformări structurale de profunzime şi rapide, trepte şi forme noi ale diviziunii mondiale a muncii, precum şi modalităţi adecvate de realizare a lor.

-În al treilea rând, o seamă de organizaţii economice apărute în procesul integrării sunt şi consecinţa preocupării ţărilor în curs de dezvoltare de a rezolva, pe calea extinderii conlucrării economice, probleme comune cu care se confruntă.

-se manifestă şi factori specifici unor grupe de state şi unor perioade.

-tendinţa puternică spre integrare are la bază şi alte motivaţii, cum ar fi: convergenţa intereselor economice şi vecinătatea ţărilor, complementaritatea lor economică, presiunile concurenţiale ce vin din afara zonei geografice respective, tendinţele hegemoniste intraregionale, comerţul intraregional, efectuarea preferenţială de către parteneri a investiţiilor din zonă.

FORME ŞI ETAPE ALE INTEGRĂRII

-Zona de comerţ liber, care se caracterizează prin următoarele trăsături: ţările participante la această formă hotărăsc desfiinţarea barierelor comerciale de ordin tarifar şi netarifar în schimburile dintre ele prin acordarea reciprocă de preferinţe; faţă de ţările din afara zonei respective de comerţ liber, fiecare adoptă o politică comercială proprie.

-Uniunea Vamală, are la bază principiul înlăturării tuturor barierelor comerciale dintre ţările membre şi practicarea unui tarif vamal comun, de către ţările participante la uniune în raporturile cu ţările nu care fac parte; se elimină, treptat, inspecţia vamală la frontieră.

-Zonă de cooperare economică, activităţile convenite pentru cooperare sunt mult mai diversificate, cuprinzând: libera circulaţie a bunurilor şi serviciilor, cooperare în transporturi, telecomunicaţii, mediu, crearea de bănci comune de investiţii etc.

-Piaţa comună. Este o formă avansată de integrare, în care pe lângă uniunea vamală se liberalizează şi circulaţia factorilor de producţie, astfel încât libertatea deplină priveşte cele patru fluxuri de bază: mărfuri, servicii, persoane şi capitaluri.

-Uniunea economică şi monetară, este forma cea mai avansată de integrare economică. Ea se caracterizează prin faptul că ţările membre îşi unifică toate politicile economice în domeniile: comerţ, migraţie, monetar, fiscal, bunăstare. De asemenea, se instituie o monedă unică şi se înfiinţează o bancă centrală comună, precum şi un sistem de instituţii de conducere şi mecanisme de coordonare a activităţii.

EVOLUŢIA PROCESULUI INTEGRĂRII ECONOMICE ÎN EUROPA

-anul 1950: ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman, a propus implicarea câtorva state europene într-un proiect de cooperare mai strânsă, comparativ cu formele tradiţionale existente la acel moment.

-anul 1951, negocierile desfăşurate între şase ţări – Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Olanda – au condus la semnarea Tratatului de la Paris, prin care se înfiinţa Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO).

-crearea unei Comunităţi Europene de Apărare, iniţiativă care a eşuat însă, datorită faptului că Tratatul aferent - semnat în anul 1952 – nu a fost niciodată ratificat de către Parlamentul Franţei.

-anul 1955, în cadrul conferinţei de la Messina, la care miniştrii afacerilor externe ai CECO au căzut de acord asupra înfiinţării unei uniuni economice bazată pe o piaţă comună şi asupra creării unei organizaţii pentru energia atomică.

-anul 1957, semnarea celor două Tratate de la Roma – cel prin care se înfiinţa Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi tratatul Comunităţii Europene pentru Energie Atomică (EURATOM).

-instituţiile celor trei Comunităţi Europene (CEE, Euratom, CECO) au fost unificate prin tratatul semnat la Bruxelles la 8 aprilie 1965 (intrat în vigoare la 1 iulie 1967). Treptat, cele trei instituţii au început să fie privite ca o singură entitate, Comunitatea Europeană.

EVOLUŢIA PROCESULUI INTEGRĂRII ECONOMICE ÎN EUROPA

-anul 1973: au aderat Danemarca, Irlanda şi Marea Britanie.

-anul 1979: crearea Sistemului Monetar European (SME) şi a unităţii de cont european ECU (13 martie 1979), desfăşurarea primelor alegeri pentru Parlamentul European prin vot universal direct (la 7 şi la 10 iulie 1979).

-anul 1981: a aderat Grecia.

-anul 1986: au aderat Spania şi Portugalia.

-anul 1986: După Tratatul de la Roma, procesul de adâncire a integrării a fost cuprins în Actul Unic European, semnat la 17 februarie 1986 şi ratificat la 1 iulie 1987.

-anul 1992: Tratatul de la Maastricht, semnat la 7 februarie 1992 şi ratificat la 1 noiembrie 1993.

-anul 1995: au aderat Suedia, Finlanda şi Austria.

-anul 1997: Tratatul de la Amsterdam, semnat la 2 octombrie 1997 şi ratificat la 1 mai 1999.

-anul 2001: Tratatul de la Nisa, semnat la 26 februarie 2001 şi a intrat în vigoare la 1 februarie 2003.

-anul 2004: au aderat Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta şi Cipru.

-anul 2007: au aderat România şi Bulgaria

ACTUL UNIC EUROPEAN - inovatii

-instituţionalizarea formală a Consiliului European (format din şefii de stat sau de guvern şi de preşedintele Comisiei Europene), ca principalul organism responsabil pentru stabilirea direcţiilor de dezvoltare ale Comunităţii;

-introducerea sistemului de vot al majorităţii calificate în cadrul Consiliului, pentru adoptarea acelor deciziilor care au în vedere finalizarea pieţei interne, politica socială, coeziunea economică şi socială şi politicii cercetării;

-întărirea rolului Parlamentului European (PE), prin introducerea procedurilor legislative de cooperare şi a necesităţii acordului PE pentru deciziile privind aderarea de noi SM şi acordurile de asociere;

-înfiinţarea Tribunalului Primei Instanţe, alături de Curtea Europeană de Justiţie (CEJ);

-creşterea numărului politicilor comune, prin adăugarea politicilor de mediu, cercetare ştiinţifică, coeziune economică şi socială.

Preview document

Cursuri Economie - Pagina 1
Cursuri Economie - Pagina 2
Cursuri Economie - Pagina 3
Cursuri Economie - Pagina 4
Cursuri Economie - Pagina 5
Cursuri Economie - Pagina 6
Cursuri Economie - Pagina 7
Cursuri Economie - Pagina 8
Cursuri Economie - Pagina 9
Cursuri Economie - Pagina 10
Cursuri Economie - Pagina 11
Cursuri Economie - Pagina 12
Cursuri Economie - Pagina 13
Cursuri Economie - Pagina 14
Cursuri Economie - Pagina 15
Cursuri Economie - Pagina 16
Cursuri Economie - Pagina 17
Cursuri Economie - Pagina 18
Cursuri Economie - Pagina 19
Cursuri Economie - Pagina 20
Cursuri Economie - Pagina 21
Cursuri Economie - Pagina 22

Conținut arhivă zip

 • Cursuri Economie
  • Curs 1 Integrarea economica.doc
  • Curs 2 Politica regionala a UE.doc
  • Curs 3 Dezvoltarea regiunilor, dezvoltarea Europei.doc
  • Curs 4 IPA.doc
  • Curs 5 Strategia de la Lisabona si politica regionala a UE.doc
  • Curs 6 Politica regionala.doc
  • Curs 7 Reflectii privind viitorul politicii de coeziune.doc

Alții au mai descărcat și

Realizarea Pieței Unice Interne - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană

1.1. Importanta si necesitatea crearii Pietei Interne Unice Dezvoltarea istorica a omenirii demonstreaza ca schimbul de activitati constituie un...

Libera circulație a persoanelor

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Politica de Dezvoltare Regională în Uniunea Europeana

Problematica dezvoltării regionale Dezvoltarea regională este un proces vital pentru integrarea economică şi socială a Europei. Ipoteza iniţială a...

Economie Europeană

TEMATICA CURSULUI 1. INTEGRAREA ECONOMICĂ EUROPEANĂ 2. BUGETUL UNIUNII EUROPENE 3. POLITICA MONETARĂ EUROPEANĂ 4. POLITICA FISCALĂ EUROPEANĂ...

Analiza Riscurilor

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND ANALIZA RISCURILOR ÎN ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 1.1. RISCUL – CONCEPT SI TRĂSĂTURI...

Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare

Modelarea deciziilor financiar-monetare Introducere Stimate Cursant, Pentru început îţi urez bine ai venit în grupul celor care studiază...

Cursuri Fiscalitate

Fiscalitate (Toader) Curs 1 Definitii: Impozitele-> sunt prelevari cu caracter obligatoriu, nerambursabile si fara contraprestatie directa...

Uniunea Europeană

De-a lungul istoriei sale,Uniunea Europeana a devenit un actor sin ce in ce mai complex,atat din punct de vedere al realitatilor dintre membrii...

Te-ar putea interesa și

Dobânda și dreptul comercial și practica economică

CAPITOLUL I DOBÂNDA ÎN DOCTRINA SI PRACTICA JURIDICA Conceptul de dobânda este o notiune controversata nu numai în doctrina economica, ci si...

Cursul de schimb al leului - mecanism, factori de influență, evoluție

I. Definiţie Cursul valutar sau cursul de schimb reprezintă o expresie a raportului valoric dintre monede, mai bine spus preţul unui mijloc de...

Plan de afaceri Restaurant Mediterana

I.Date introductive Restaurantul “Mediterana” îşi va avea sediul în centrul oraşului Suceava care este cel mai atrăgător loc. Acest restaurant va...

Plan de Afaceri Inovativi SRL

Cap. 1 Sumar Innovativi.S.R.L. reprezintă o întreprindere al cărei scop este realizarea unor produse originale, menite să ușureze munca omului....

Echilibrul macroeconomic într-o economie deschisă

ECHILIBRUL BALANŢEI DE PLĂŢI A. Mecanismele de ajustare ale balanţei de plăţi Ce se întâmplă atunci când, dintr-un motiv oarecare, balanţa de...

Cursuri Economia Serviciilor

CAPITOLUL. 1.CONTINUTUL SERVICIILOR 1.1. Conceptul de servicii Pentru început este necesara definirea conceptului de produs. Produsul drept...

Cursuri economia întreprinderii

Analiza rezultatelor şi performanţelor întreprinderii Rezultatele şi performanţele economice ale unei întreprinderi se apreciază cu ajutorul unui...

Economie Monetară

CAPITOLUL I MONEDA ŞI ROLUL SĂU ÎN ECONOMIE 1.1. Moneda: concept, funcţii Definirea monedei se poate face atât prin relevarea conţinutului său...

Ai nevoie de altceva?