Analiza Riscurilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: docx, pdf
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 24419
Mărime: 439.39KB (arhivat)
Publicat de: Norman Ignat
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lapadusi Loredana

Extras din curs

CAPITOLUL I

ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND ANALIZA RISCURILOR ÎN

ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

1.1. RISCUL – CONCEPT SI TRĂSĂTURI SPECIFICE

Riscul poate fi privit ca reprezentând incapacitatea unei firme de a se adapta la timp si cu cel

mai mic cost la modificările de mediu. Privit din acest punct de vedere, riscul care afectează activitatea

unei firme are ca principală sursă instabilitatea climatului de afaceri (element exogen firmei) si

incapacitatea agentului economic de a contracara la timp si fără costuri ridicate efectele generate de

această evolutie continuă a mediului în care actionează. În acest sens, o activitate rentabilă în prezent

poate deveni nerentabilă în viitor ca urmare a modificării nefavorabile a conditiilor de mediu. Rezultă,

astfel, că riscul este o caracteristică permanentă a activitătii unei firme, aceasta trebuind să

implementeze mecanisme adecvate de gestionare a riscului, care să evidentieze rapid modificările

apărute si măsurile de interventie.

Din punct de vedere probabilistic, riscul reprezintă variabilitatea profitului fată de media

profitabilitătii din ultimii ani. Această acceptiune este foarte importantă în realizarea previziunilor, în

care “riscul se estimează ca variabilitate a profitului în raport cu speranta de rentabilitate”. În acest caz,

drept criteriu de definire s-au ales oscilatiile profitului fată de o medie, considerându-se că realizarea

unor profituri viitoare mai mici decât nivelul mediu, considerat ca nivel de referintă, poate să conducă

la aparitia unor situatii de criză si să afecteze negativ activitatea economică.

În definitia dată de OCDE (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică), se

apreciază că “riscul este constituit din posibilitatea ca un fapt cu consecinte nedorite să se producă”.

Această definitie are la bază eventualitatea ca un eveniment (anticipat cu o anumită probabilitate sau

neprevăzut de decident) să se materializeze si să afecteze negativ anumite aspecte ale activitătii

economice.

Alături de acestea, mai există si alte definitii ale riscului, prin care se încearcă găsirea de noi

semnificatii ale acestuia:

- gamă largă de incertitudini privind activitatea viitoare a agentului economic;

- probabilitatea survenirii unui eveniment nedorit;

- variabilitatea probabilă a rentabilitătii viitoare a activului;

- variabilitatea rezultatului sub presiunea mediului;

- variabilitatea veniturilor sub influenta mediului, implicând eventualitatea producerii unui

eveniment nefavorabil;

- variabilitatea rezultatului, afectând rentabilitatea activelor si, în consecintă, a capitalului

investit;

- un element de incertitudine care poate afecta activitatea unui agent economic sau derularea

unei operatiuni economice;

- gradul de incertitudine al aparitiei unei pierderi din cauze fortuite, accidentale sau împrejurări

neasteptate;

Principalele caracteristici ale riscului sunt:

a) riscul derivă din incertitudine; adoptarea deciziei are loc în prezent, iar punerea în practică si

rezultatele se vor produce în viitor. Incertitudinea provine din necunoasterea cu privire la care

eveniment din cele identificate se va produce si la ce moment, care vor fi efectele reale si amplitudinea

producerii acestora;

b) riscul implică ideea de pierdere potentială, indiferent de natură, generată de evolutia unui

factor în sens contrar asteptărilor decidentului;

c) efectele riscului, odată produse, nu mai pot fi înlăturate;

d) riscul apare atât în procesul activitătii economico-financiare, sociale, cât si în afara acestuia,

ca urmare a raporturilor dintre om si natură;

e) asumarea riscului presupune o remunerare corespunzătoare a capitalului investit;

f) riscul reprezintă o incapacitate de adaptare a firmei la conditiile de mediu;

g) riscul este o măsură a vulnerabilitătii firmei, a probabilitătii de aparitie a succesului sau

esecului.

Cunoscând aceste trăsături specifice notiunii de risc, se poate actiona în directia elaborării unor

politici moderne de prevenire a riscului, de ocrotire împotriva riscului si de înlăturare a efectelor sale.

Analizând lucrările stiintifice scrise în ultimele decenii referitoare la problematica riscului, se

evidentiază o evolutie în aprecierea notiunilor de risc si incertitudine, precum si manifestarea a trei

tendinte principale în acest domeniu:

1.cresterea într-un ritm fără precedent a situatiilor de risc si incertitudine, cauzate de extinderea

fenomenului de internationalizare a activitătilor, de externalizare a unei părti a acestora, de

diversificare a instrumentelor financiare, de crizele economice care capătă o amploare tot mai mare, de

cresterea competitiei etc.;

2.extinderea preocupărilor economistilor de a dezvolta cunostintele stiintifice în acest domeniu,

prin apelarea la un număr mare de ramuri ale stiintei (management, marketing, finante, statistică etc.)

si prin identificarea, testarea si implementarea de noi instrumente de evaluare, prevenire si protectie

împotriva riscului;

3.amplificarea si diversificarea consecintelor pe care implementarea instrumentelor si tehnicilor

de prevenire si protectie împotriva riscului le generează asupra mediului economic, social, natural.

Cele trei tendinte mentionate sunt interdependente, iar problematica riscului si a incertitudinii la

nivelul unui agent economic devine tot mai complexă, îmbogătindu-se cu noi sensuri. În permanentă,

managerii trebuie să cunoască nivelul riscului fiecărui proiect de afaceri, precum si dacă el este mai

mare decât câstigul potential. În acelasi timp, în conditiile economice si sociale ale tranzitiei la

economia de piată, stabilitatea si siguranta agentului

Preview document

Analiza Riscurilor - Pagina 1
Analiza Riscurilor - Pagina 2
Analiza Riscurilor - Pagina 3
Analiza Riscurilor - Pagina 4
Analiza Riscurilor - Pagina 5
Analiza Riscurilor - Pagina 6
Analiza Riscurilor - Pagina 7
Analiza Riscurilor - Pagina 8
Analiza Riscurilor - Pagina 9
Analiza Riscurilor - Pagina 10
Analiza Riscurilor - Pagina 11
Analiza Riscurilor - Pagina 12
Analiza Riscurilor - Pagina 13
Analiza Riscurilor - Pagina 14
Analiza Riscurilor - Pagina 15
Analiza Riscurilor - Pagina 16
Analiza Riscurilor - Pagina 17
Analiza Riscurilor - Pagina 18
Analiza Riscurilor - Pagina 19
Analiza Riscurilor - Pagina 20
Analiza Riscurilor - Pagina 21
Analiza Riscurilor - Pagina 22
Analiza Riscurilor - Pagina 23
Analiza Riscurilor - Pagina 24
Analiza Riscurilor - Pagina 25
Analiza Riscurilor - Pagina 26
Analiza Riscurilor - Pagina 27
Analiza Riscurilor - Pagina 28
Analiza Riscurilor - Pagina 29
Analiza Riscurilor - Pagina 30
Analiza Riscurilor - Pagina 31
Analiza Riscurilor - Pagina 32
Analiza Riscurilor - Pagina 33
Analiza Riscurilor - Pagina 34
Analiza Riscurilor - Pagina 35
Analiza Riscurilor - Pagina 36
Analiza Riscurilor - Pagina 37
Analiza Riscurilor - Pagina 38
Analiza Riscurilor - Pagina 39
Analiza Riscurilor - Pagina 40
Analiza Riscurilor - Pagina 41
Analiza Riscurilor - Pagina 42
Analiza Riscurilor - Pagina 43
Analiza Riscurilor - Pagina 44
Analiza Riscurilor - Pagina 45
Analiza Riscurilor - Pagina 46
Analiza Riscurilor - Pagina 47
Analiza Riscurilor - Pagina 48
Analiza Riscurilor - Pagina 49
Analiza Riscurilor - Pagina 50
Analiza Riscurilor - Pagina 51
Analiza Riscurilor - Pagina 52
Analiza Riscurilor - Pagina 53
Analiza Riscurilor - Pagina 54
Analiza Riscurilor - Pagina 55
Analiza Riscurilor - Pagina 56
Analiza Riscurilor - Pagina 57
Analiza Riscurilor - Pagina 58
Analiza Riscurilor - Pagina 59
Analiza Riscurilor - Pagina 60
Analiza Riscurilor - Pagina 61
Analiza Riscurilor - Pagina 62
Analiza Riscurilor - Pagina 63
Analiza Riscurilor - Pagina 64
Analiza Riscurilor - Pagina 65
Analiza Riscurilor - Pagina 66
Analiza Riscurilor - Pagina 67
Analiza Riscurilor - Pagina 68
Analiza Riscurilor - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Analiza Riscurilor
    • CURS ANALIZA RISCURILOR.pdf
    • SUBIECTE EXAMEN ANALIZA RISCURILOR.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei

Capitolul I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI 1.1 CONSTITUIREA S.C SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI S.C. SILVANA S.A....

Economie monetară

Moneda şi masa monetară.Abordări ale monedei. Indicatori de structurare ai masei monetare. Masa monetară în România şi în UME Sisteme monetare...

Managementul Schimbării

MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII OBIECTIVE: • Înţelegera conceptului de schimbare organizaţională; • Identificarea forţelor schimbării; • Evidenţierea...

Monedă și credit

MONEDA ŞI ROLUL SAU ECONOMIC Rolul monedei în viaţa economică şi socială necesită abordarea evoluţiei şi a funcţiilor îndeplinite de aceasta încă...

Modelarea Deciziilor Financiar-Monetare

Modelarea deciziilor financiar-monetare Introducere Stimate Cursant, Pentru început îţi urez bine ai venit în grupul celor care studiază...

Cursuri Fiscalitate

Fiscalitate (Toader) Curs 1 Definitii: Impozitele-> sunt prelevari cu caracter obligatoriu, nerambursabile si fara contraprestatie directa...

Economia Mediului

Modulul 1 CONCEPTE DE BAZĂ Ecologia. Protecţia mediului. Economia mediului. Dezvoltare durabilă. OBIECTIVE - dezvoltarea economică în...

Dezvoltarea durabilă în contextul globalizării

INTRODUCERE Globalizarea se referă la un proces accentuat de integrare pe plan mondial şi de raspîndire a unui set de idei mai mult sau mai puţin...

Te-ar putea interesa și

Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș

REZUMAT Creşterea rapidă a populaţiei şi urbanizarea în plină dezvoltare, degradarea mediului cauzată de expansiunea industriala, schimbarea...

Evaluarea riscurilor specifice în sectorul de competență al ISU Vaslui

Introducere Lucrarea de diplomă cu titlul ” Evaluarea riscurilor specifice în sectorul de competenţă al I.S.U. Vaslui” reprezintă o introducere în...

Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare

Introducere În era informației precizia mesajului este elementul definitoriu al valorii lui pe lângă celelalte aspecte legate de momentul în care...

Studiu de Caz - Implementare HACCP

1. SISTEME DE MANAGAMENT A CALITĂŢII 1.1. H.A.C.C.P. – Scurt istoric Deschiderea Romaniei către pietele exterioare in cadrul Organizaţiei...

Elaborarea unei Metodologii Cadru

INTRODUCERE Conform noii strategii a Uniunii Europene privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă, numărul îmbolnăvirilor şi al...

Riscurile în sistemel de plăți și compensări

INTRODUCERE Increderea generala in moneda scripturala, indiferent daca este materializata in bancnota sau reprezinta valoare stocabila pe...

Politici de Prevenire a Accidentelor Majore

1. INTRODUCERE Directiva europeană 96/82/CE din 9 decembrie 1996, cunoscută sub numele de „Directiva SEVESO II”, are ca obiect prevenirea...

Analiza riscurilor specifice întreprinderilor producătoare din Republica Moldova

Introducere Riscul reprezintă o probabilitate ca în limita informaţiilor disponibile sau previzibile, pe parcursul desfăşurării activităţii...

Ai nevoie de altceva?