Economia Mediului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 25286
Mărime: 1.04MB (arhivat)
Publicat de: Luana Tomescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marinela Gheres
UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Cuprins

 1. Modul 1.
 2. Unitatea 1: ECONOMIA DURABILĂ DIN PUNCT DE VEDERE AMBIENTAL. CONSIDERAŢII GENERALE
 3. Unitatea 2: RELAŢIA ECONOMIE-MEDIU
 4. Unitatea 3: STAREA MEDIULUI LA NIVEL MONDIAL
 5. Unitatea 4: STAREA MEDIULUI ÎN ROMÂNIA
 6. Modul 2.
 7. Unitatea 1: IMPACTUL ANTROPIC ÎN ECOSFERĂ
 8. Unitatea 2: IMPACTUL INDUSTRIEI, AGRICULTURII, SILVICULTURII ŞI TRANSPORTURILOR ASUPRA MEDIULUI
 9. Unitatea 3: IMPACTUL TURISMULUI ASUPRA MEDIULUI
 10. Unitatea 4: IMPACTUL COMERŢULUI ŞI URBANIZĂRII ASPRA MEDIULUI
 11. Modul 3.
 12. Unitatea 1: REALIZAREA ECHILIBRULUI ECONOMICO – ECOLOGIC
 13. Unitatea 2: ELEMENTE DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI LEGISLATIVĂ
 14. Unitatea 3: POLITICA ŞI MANAGEMENTUL DE MEDIU
 15. Modul 4
 16. Unitatea 1: CONTABILITATEA DE MEDIU
 17. Unitatea 2: EVALUAREA IMPACTULUI ECOLOGIC

Extras din curs

Modulul 1

CONCEPTE DE BAZĂ Ecologia. Protecţia mediului. Economia mediului.

Dezvoltare durabilă.

OBIECTIVE - dezvoltarea economică în concordanţă cu mediul are drept scop creşterea economică şi prevenirea deteriorării mediului, precum şi complexul de acţiuni umane necesare menţinerii în limite normale a echilibrelor naturale.

- formează abilităţile necesare pentru conducerea unor activităţi în unităţi de profil şi spiritul anteprenorial.

- crează cadrul şi microclimatul necesar atât studiului individual al studentului cât şi muncii în echipă.

RECOMANDĂRI PRIVIND STUDIUL Urmariti cu mare atentie informatiili cuprinse in sursele bibliografice recomandate.

REZULTATE AŞTEPTATE Aprofundarea aspectelor teoretice, cunoaşterea cadrului legislativ şi a cercetărilor aplicate în domeniul economiei şi protecţiei mediului.

Unitatea 1:

ECONOMIA DURABILĂ DIN PUNCT DE VEDERE AMBIENTAL. CONSIDERAŢII GENERALE

OBIECTIVE formează abilităţile necesare pentru fundamentarea deciziilor şi conducerea unor activităţi în unităţi economice de profil cu impact redus asupra calitatii principalilor factori de mediu.

NOŢIUNI CHEIE Ecologie, acquis comunitar, piramidă eltoniană, nişă ecologică, mediu

“Economia globală nu se poate extinde oricât, dacă ecosistemele de care depinde continuă să se deterioreze.”

1. Ecologia

Sistemul reprezintă un ansamblu de elemente care se găsesc în interacţiune formând un tot unitar ale carui proprietăţi sunt superioare, sau calitativ altele, decât suma caracteristicilor elementelor constitutive.

Ecologia studiază relaţiile de interacţiune dintre materia vie şi mediu, dintre sistemele alcătuite de plante şi animale. Ea evidenţiază mecanismele intime ale vieţii pe Terra, procesele naturale de transformare-conservare de substanţă, energie şi informaţie în care se angajează materia vie, organizată sub formă de sistem.

Domeniu de cunoştinţe privind economia naturii, o imagine unitară a naturii vii cu diversele sale aspecte ale luptei pentru existenţă pe baza unei tratări integratoare şi interdisciplinare (Haeckel).

Populaţia ca noţiune ecologică este un sistem alcătuit din indivizii aceleiaşi specii situaţi în aceeaşi zonă (biotop).

Biotopul reprezintă locul ocupat de o biocenoză cuprinzând mediul abiotic respectiv mediul de trai al vieţuitoarelor si toate elementele necesare aparţiei şi dezvoltarii organismelor.

Factorii mediului abiotic sunt:

1. Factorii periodici - anotimpurile, mareele, inundaţiile, intensitatea şi direcţia principală a curenţilor de aer. Acestea au o anumită periodicitate care impune o adaptare în limite de toleranţe largi tuturor proprietăţilor care alcatuiesc biocenoza.

2. Factori caracterizaţi prin variaţii neregulate - aceştia capătă valori care depăşesc limitele de toleranţă (variaţiile de temperatură).

Biocenoza este componentă vie a unui ecosistem, reprezentând o comunitate unitară şi complexă de plante şi animale.

Reacţiunea reprezintă influenţa biocenozei asupra biotopului.

Coacţiunea determină influenţa pe care un organism o exercită unul asupra altuia.

Lanţul trofic este reprezentat de o serie de organisme care în cadrul unui ecosistem succesiv consumă şi sunt consumate la rândul lor (Fig.2).

Relaţiile trofice domină legaturile dintr-o biocenoză şi se află adesea grupate în lanţuri în care unele vieţuitoare sunt mâncate de cele care le urmează ţi manancă alte vieţuitoare care le preced.

Preview document

Economia Mediului - Pagina 1
Economia Mediului - Pagina 2
Economia Mediului - Pagina 3
Economia Mediului - Pagina 4
Economia Mediului - Pagina 5
Economia Mediului - Pagina 6
Economia Mediului - Pagina 7
Economia Mediului - Pagina 8
Economia Mediului - Pagina 9
Economia Mediului - Pagina 10
Economia Mediului - Pagina 11
Economia Mediului - Pagina 12
Economia Mediului - Pagina 13
Economia Mediului - Pagina 14
Economia Mediului - Pagina 15
Economia Mediului - Pagina 16
Economia Mediului - Pagina 17
Economia Mediului - Pagina 18
Economia Mediului - Pagina 19
Economia Mediului - Pagina 20
Economia Mediului - Pagina 21
Economia Mediului - Pagina 22
Economia Mediului - Pagina 23
Economia Mediului - Pagina 24
Economia Mediului - Pagina 25
Economia Mediului - Pagina 26
Economia Mediului - Pagina 27
Economia Mediului - Pagina 28
Economia Mediului - Pagina 29
Economia Mediului - Pagina 30
Economia Mediului - Pagina 31
Economia Mediului - Pagina 32
Economia Mediului - Pagina 33
Economia Mediului - Pagina 34
Economia Mediului - Pagina 35
Economia Mediului - Pagina 36
Economia Mediului - Pagina 37
Economia Mediului - Pagina 38
Economia Mediului - Pagina 39
Economia Mediului - Pagina 40
Economia Mediului - Pagina 41
Economia Mediului - Pagina 42
Economia Mediului - Pagina 43
Economia Mediului - Pagina 44
Economia Mediului - Pagina 45
Economia Mediului - Pagina 46
Economia Mediului - Pagina 47
Economia Mediului - Pagina 48
Economia Mediului - Pagina 49
Economia Mediului - Pagina 50
Economia Mediului - Pagina 51
Economia Mediului - Pagina 52
Economia Mediului - Pagina 53
Economia Mediului - Pagina 54
Economia Mediului - Pagina 55
Economia Mediului - Pagina 56
Economia Mediului - Pagina 57
Economia Mediului - Pagina 58
Economia Mediului - Pagina 59
Economia Mediului - Pagina 60
Economia Mediului - Pagina 61
Economia Mediului - Pagina 62
Economia Mediului - Pagina 63
Economia Mediului - Pagina 64
Economia Mediului - Pagina 65
Economia Mediului - Pagina 66
Economia Mediului - Pagina 67
Economia Mediului - Pagina 68
Economia Mediului - Pagina 69
Economia Mediului - Pagina 70
Economia Mediului - Pagina 71
Economia Mediului - Pagina 72
Economia Mediului - Pagina 73
Economia Mediului - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Economia Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția Mediului în Contextul Dezvoltării Economice Durabile

2.4 Mecanisme de alocare pentru finantarea actiunilor de protectie a mediului În unele tari sunt folosite mecanisme speciale desemnate pentru a...

Dezvoltare Economică și Ecologie

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale existente omul a încercat sã-si satisfacã nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu de...

Economia mediului - dezvoltarea durabilă și globalizarea - concepte și realități

ECONOMIA MEDIULUI. DEZVOLTAREA DURABILA SI GLOBALIZAREA. CONCEPTE SI REALITATI Capitolul 1: Dezvoltarea durabila 1.1 Abordari conceptuale...

Politici și strategii financiare de protecție a mediului

1.1 Conceptul de dezvoltare durabilă Ultimele decenii au cunoscut o bogată mişcare a gândirilor teoretice şi a experienţelor practice în domeniul...

Turism Internațional

Capitolul 1 Concepte, definiţii şi noţiuni de bază ale turismului internaţional Primele încercări de definire a turismului, ca fenomen economic...

Economia mediului

Criza mediului natural reuneste o serie de fenomene si procese care din punct de vedere al scarii spatiale de manifestare se grupeaza in : 1....

Procesul de Urbanizare și Urbanismul

l.Apatitia si dezvoltarea orasului si rolul activitatii comerciale in acest proces. Prin urbanizare intelegem proccsul prin care o populatie in...

Managementul Proiectelor

Managementul proiectelor a apărut ca un instrument de planificare, coordonare, realizare şi control al activităţilor complexe din proiectele...

Te-ar putea interesa și

Concurența pe Piața de Autoturisme în România

Productia, piata si concurenta în domeniul autoturismelor din România se afla înca de la începuturile lor sub influenta exigentelor interne si,...

Dezvoltare Economică și Ecologie

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale existente omul a încercat sã-si satisfacã nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu de...

Cercetare de Marketing

1. Analiza macromediului 1.1 Mediul politic 1.1.1 Mediul politic internaţional 1.1.1.1 Tipuri de guvernări şi impactul lor asupra industriei...

Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură

Introducere Agricultura reprezintă o ramură economică de interes strategic naţional, chemată să asigure securitatea hranei pentru populaţie şi să...

Riscurile poluării asupra sănătătii umane

1. ARGUMENT Poluarea mediului a devenit una din cele mai dezbătute probleme ale contemporaneității și una de prim ordin pentru conducerea...

Impactul ecomomic al poluării

1. Introducere Problemele legate de aparitia poluarii nu constituie fenomene cu orice pret. Toate societatile omenesti au luat nastere si s-au...

Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social

CAP.1. EVAZIUNEA FISCALĂ ÎN ROMÂNIA: CARACTERISTICI ŞI FORME DE MANIFESTARE 1.1.Consideraţii generale În literatura de specialitate, evaziunea...

Forme de economie publică - protecția mediului argumente și limite

1. Mediul inconjurator. Resursele naturale Mediul inconjurator se refera la totalitatea conditiilor naturale de pe Pamant sau dintr-o regiune a...

Ai nevoie de altceva?