Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 19222
Mărime: 106.53KB (arhivat)
Publicat de: Rita Covaci
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. CAP.1. EVAZIUNEA FISCALĂ ÎN ROMÂNIA: CARACTERISTICI ŞI FORME DE MANIFESTARE 3
 2. 1.1.Consideraţii generale 3
 3. 1.2.Definirea evaziunii fiscale 8
 4. 1.3.Formele evaziunii fiscale 9
 5. 1.3.1.Evaziunea fiscalǎ legalǎ 9
 6. 1.3.2.Evaziunea fiscalǎ frauduloasǎ 11
 7. 1.3.3.Evaziunea fiscalǎ intenţionatǎ 13
 8. 1.4.Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale 14
 9. 1.4.1.Obiectul şi funcţiile inspecţiei fiscale 14
 10. 1.4.2.Formele inspecţiei fiscale.Proceduri de control fiscal 15
 11. 1.4.3.Perioada supusǎ inspecţiei fiscale 15
 12. CAP.2. PRINCIPALELE TRĂSĂTURI ALE MEDIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL DIN ROMÂNIA 18
 13. 2.1.Starea mediului economic şi social 18
 14. 2.2.Efectele aderǎrii la UE asupra mediului economic şi social 26
 15. 2.3.Direcţii strategice pentru mediul economic şi social 29
 16. CAP.3. IMPACTUL EVAZIUNII FISCALE ASUPRA MEDIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL 32
 17. 3.1. Efectele evaziunii fiscale 32
 18. 3.1.1. Efectele fenomenului de evaziune fiscalǎ asupra formǎrii veniturilor statului 33
 19. 3.1.2. Efectele economice ale fenomenului de evaziune fiscalǎ 35
 20. 3.1.3. Efectele sociale ale fenomenului de evaziune fiscalǎ 36
 21. 3.1.4. Efectele politice ale fenomenului de evaziune fiscalǎ 38
 22. 3.2. Rapoarte privind controalele fiscale 39
 23. 3.2.1. Rezultatele activităţii de control efectuată de inspectorii Direcţiei Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF 39
 24. 3.2.2 Rezultatele controalelor desfǎşurate de Garda Financiarǎ 41
 25. CONCLUZII 43
 26. BIBLIOGRAFIE 45

Extras din proiect

CAP.1. EVAZIUNEA FISCALĂ ÎN ROMÂNIA:

CARACTERISTICI ŞI FORME DE MANIFESTARE

1.1.Consideraţii generale

În literatura de specialitate, evaziunea fiscalǎ este definitǎ ca fiind expresia sustragerii de la impunere a unei pǎrţi din materia impozabilǎ. În acest cadru, se apreciazǎ cǎ se manifestǎ douǎ forme de evaziune: la adǎpostul legii (legalǎ) şi cu încǎlcarea legii ( adicǎ ilicitǎ sau frauduloasǎ).

Evident, în cazul aşa numitei evaziuni legale, materia impozabilǎ se reduce pe baza diverselor cǎi premise de lege, astfel cǎ acţiunea nu dǎ naştere la contravenţii sau infracţiuni.

Evaziunea fiscalǎ frauduloasǎ se înregistreazǎ în condiţiile încǎlcǎrii legii, motiv pentru care contribuabilii ce o sǎvârşesc se aflǎ sub incidenţa pedepsei penale sau a sancţiunilor contravenţionale.

În cadrul noii legislaţii româneşti, a fost luatǎ în considerare şi aceastǎ problemǎ, avându-se în vedere realitatea manifestǎrii sale şi a tentaţiei unor contribuabili de a o sǎvârşi. În acest context , evaziunea fiscalǎ se defineşte ca fiind “ sustragerea prin orice mijloace, în întregime sau în parte, de la plata impozitelor, taxelor şi altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurǎrilor sociale de stat şi a fondurilor speciale extrabugetare de cǎtre persoanele juridice române sau strǎine”1.

Pornind de la aceste aprecieri, considerǎm cǎ aşa numita “evaziune fiscalǎ legalǎ” nu existǎ, ci este vorba, în realitate, de a uza de prevederile legii pentru uşurarea sarcinii fiscale suportate de cǎtre contribuabil. În acest sens, ne exprimǎm pǎrerea cǎ ansamblul posibilitǎţilor oferite de cadrul legal pentru uşurarea sarcinii fiscale trebuie reţinut sub denumirea de “ facilitate fiscalǎ potenţialǎ”. Diminuarea efectivǎ a sarcinii fiscale, ca urmare a comportamentului adecvat al contribuabililor, poate fi denumitǎ “facilitate fiscalǎ împlinitǎ (sau efectivǎ)”.

Posibilitǎţile legale destinate sǎ uşureze sarcina fiscalǎ sunt diverse şi diferǎ de la o ţarǎ la alta în funcţie de voinţa puterii leguitoare. De aceea , în continuare, vom menţiona unele dintre acestea.

Astfel, în multe ţǎri se acordǎ reduceri ale impozitului pe venit în favoarea agenţilor economici care investesc o parte din profitul realizat în achiziţii de maşini şi alt echipament tehnic, stimulând acumularea de capital. De asemenea, se permite amortizarea acceleratǎ a capitalului fix, cu efectul diminuǎrii venitului impozabil, precum şi constituirea a diverse rezerve sau provizioane , care se scad din veniturile brute obţinute, astfel cǎ mǎrimea materiei impozabile se reduce. Asemenea facilitǎţi au fost reţinute şi de legislaţia fiscalǎ româneascǎ Astfel, în cazul contribuabililor mici, impozitul pe profit, aferent profitului folosit pentru modernizarea tehnologiilor de fabricaţie sau extinderea activitǎţii în scopul obţinerii de profituri suplimentare precum şi pentru investiţii destinate protejǎrii mediului înconjurǎtor, se putea

De asemenea, existǎ posibilitatea amortizǎrii în regim degresiv a capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, precum şi cea a aplicǎrii regimului de amortizare acceleratǎ, pe baza aprobǎrii date, la cerere, de cǎtre Ministerul Finanţelor.3

Pentru uşurarea sarcinii fiscale, în cazul companiilor transnaţionale, se realizeazǎ înfiinţarea unor filiale ale acestora în ţǎrile unde fiscalitatea este mai redusǎ, prin intermediul cǎrora se deruleazǎ partea cea mai însemnatǎ a operaţiunilor economice. În multe cazuri, aceste operaţiuni sunt fictive, înregistrându-se doar scriptic, în condiţiile unei alte derulǎri fizice- efective.

Alte oportunitǎţi la îndemâna contribuabililor se referǎ la:4

- dreptul oferit întreprinzǎtorilor de legislaţia nord-americanǎ de a-şi constitui ca asociaţi oculţi soţia şi copiii, astfel ca, în condiţiile unei impuneri progresive, impozitul total plǎtit bugetului de o asemenea asociaţie sǎ fie mai mic, întrucât venitul global se împarte la numǎrul asociaţilor, iar impunerea se realizeazǎ separat, pe fiecare în parte;

- împǎrţirea egalǎ între soţi a venitului global al familiei, indiferent de aportul concret al fiecǎruia dintre soţi la realizarea lui, astfel cǎ, prin impunerea separatǎ, impozitul plǎtit cǎtre stat sǎ fie mai mic;

- luarea în considerare, în anumite limite, a donaţiilor filantropice, indiferent dacǎ acestea au avut loc sau nu, diminuându-se, pe aceastǎ cale, venitul impozabil;

- posibilitatea optǎrii de cǎtre persoanele fizice pentru impunerea veniturilor proprii potrivit sistemului impunerii veniturilor societǎţilor de capital, în cazul cǎrora cotele de impozit sunt mai reduse faţǎ de cele aplicate la impunerea persoanelor fizice.

Multitudinea obligaţiilor pe care legile fiscale le impun contribuabililor, povara acestora, a stimulat în toate timpurile ingeniozitatea contribuabililor în a inventa procedee diverse de eludare a obligaţiilor fiscale.”Evaziunea fiscalǎ a fost întotdeauna activǎ şi ingenioasǎ pentru motivul cǎ fiscul lovind indivizii în averea lor îi atinge în cel mai sensibil interes: interesul bǎnesc.”5

Evaziunea fiscalǎ este unul din capitolele cele mai studiate atât de teoreticieni,cât şi de tehnicieni în materia fiscalǎ.Cu toate acestea, în pofida a tot ce scrie despre cauzele, modalitǎţile, amploarea, controlul sau sancţiunile privitoare la evaziunea fiscalǎ, cuvintele care desemneazǎ acest fenomen sunt imprecise, iar domeniul pe care-l exploreazǎ este incert.

Ca atare, evaziunea fiscalǎ este o noţiune dificil de precizat; în plus, nu exista o definiţie legalǎ a fraudei fiscale.

Preview document

Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 1
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 2
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 3
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 4
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 5
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 6
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 7
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 8
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 9
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 10
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 11
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 12
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 13
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 14
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 15
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 16
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 17
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 18
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 19
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 20
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 21
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 22
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 23
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 24
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 25
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 26
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 27
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 28
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 29
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 30
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 31
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 32
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 33
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 34
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 35
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 36
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 37
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 38
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 39
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 40
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 41
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 42
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 43
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 44
Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social - Pagina 45

Conținut arhivă zip

 • Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic si Social.doc

Alții au mai descărcat și

Evaziunea fiscală cu studiu de caz

-notiuni introductive- Definita ca fiind o minimalizarea a obligatiilor fiscale in mod legal si prin mijloace de dezvaluire deplina fata de...

Modalități de Înfăptuire a Evaziunii Legale și Implicații ale Acestora pe Cazul României

Cap 1. Noţiunea de evaziune fiscală legală În cadrul economiei de piaţă, organele fiscale se confruntă în mod permanent cu noi provocări cum ar fi...

Posibilități de Contracarare a Evaziunii Fiscale

Capitolul 1 : EVAZIUNEA FISCALĂ 1.1 Noţiune Încă de la începutul secolului, juriştii romani au fost preocupaţi de definirea evaziunii fiscale, în...

Controlul fiscal asupra veniturilor bugetelor locale și combaterea evaziunii prin controlul fiscal

Cap 1.CONTROLUL FISCAL ASUPRA VENITURILOR BUGETELOR LOCALE 1.1Conceptul de control fiscal Controlul fiscal reprezintă o parte a controlului...

Cheltuielile publice cu asigurările sociale

1 Argument Pensile reprezintă cea mai importantă formă de ocrotire a cetăţenilor prin asigurările sociale de stat. Primul sistem de pensii a...

Dubla Impunere Fiscală Internațională

Ca urmare a evoluţiei relaţiilor economice internaţionale, în urma mondializării economiei şi a raporturilor de interdependenţă în care este...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Campanie electorală Tudor Ciuhodaru

I. Introducere Ȋn acest proiect vom realize o campanie a lui Tudor Ciuhodaru având ca scop creşterea capitalului de imagine ȋn vederea ocupării...

Sistemul Fiscal din România

Conceptul şi necesitatea fiscalităţii 1.1.Conceptul de fiscalitate Noţiunile privind «fiscalitatea», «sistemul fiscal» şi «fiscul» au apărut pe o...

Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii

CAPITOLUL I MODALITĂŢI DE FINANŢARE A ENTITĂŢILOR ECONOMICE 1.1 Deciziile de finanţare şi importanţa lor strategică Aspectele finanţării...

Criza economică mondială și efectele asupra României

INTRODUCERE Anul 2009 atât de imprevizibil, precum capitalismul însuşi. Mânaţi de prosperitate şi de instinctul de a evolua rapid, oamenii au fost...

Reforma Impozitării Veniturilor Persoanelor Fizice în România

CAPITOLUL 1 -Aspecte generale privind venitul impozabil al persoanelor fizice- 1.1 Scurt istoric si principalele tendinte ale evolutiei...

Economia Subterana. Fenomen Complementar Evaziunii Fiscale

Economia subterana – fenomen complementar evaziunii fiscale 1. Conceptul de economie subterana Aparitia economiei subterane coincide cu aparitia...

Uniunea economică și monetară

INTRODUCERE Uniunea Europeana reprezinta forma cea mai actuala a evolutiei constructiei comunitare care a inceput in 1952 prin infiintarea...

Pârghiile economico-financiare utilizate de țara noastră

Capitolul 1 INTRODUCERE IN SFERA FINANTELOR PUBLICE Finantele publice reprezinta un intreg sistem de creare, prelucrare, analiza si redistribuire...

Ai nevoie de altceva?