Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 30128
Mărime: 298.88KB (arhivat)
Publicat de: Ani D.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tureac Cornelia
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Danubius", Galati

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul 1. Evoluția sistemului bancar din România în contextul reglementărilor și standardelor internaționale 5
 3. 1.1. Restructurarea sistemului bancar românesc 5
 4. 1.2. Evitarea riscului sistemic prin reglementarea, autorizarea și supravegherea activității bancare 9
 5. 1.3. Convenția de la Basel I și II și standardele bancare stabilite la nivelul Uniunii Europene 13
 6. 1.3.1.Comitetul de la Basel 13
 7. 1.3.2. Standardele bancare stabilite de Uniunea Europeană 15
 8. Capitolul 2. Analiza și gestiunea riscurilor bancare 17
 9. 2.1. Analizarea riscurilor bancare 17
 10. 2.1.1. Analiza riscurilor interne 21
 11. 2.1.2. Analiza riscurilor externe. 33
 12. 2.2. Indicatori standard de risc pentru băncile comerciale din România 36
 13. Capitolul 3. Impactul furnizării serviciilor bancare de e-banking asupra riscurilor tradiționale 43
 14. 3.1. Impactul asupra întregii activități bancare 43
 15. 3.2. Impactul asupra serviciilor tradiționale 45
 16. 3.2.1. Impactul e-banking asupra riscului strategic și de afacere 45
 17. 3.2.2. Impactul e-banking asupra riscului operațional 46
 18. 3.2.3. Impactul e-banking asupra riscului reputațional 49
 19. 3.2.4. Impactul e-banking asupra riscului legal 50
 20. 3.2.5. Impactul e-banking asupra altor riscuri tradiționale 53
 21. 3.3. Concluzii cu privire la impactul e-banking asupra profilului de risc al unei bănci 55
 22. Capitolul 4. E-banking și noile riscuri în sistemul bancar românesc 57
 23. 4.1. Impactul evoluției tehnologiei asupra serviciilor bancare 57
 24. 4.2. Standarde internaționale de supraveghere pentru activitatea de e-banking 69
 25. 4.2. Principiile de management al riscului implicat de e-banking 70
 26. 4.4. Implantarea e-banking în România 75
 27. Concluzii 84
 28. Bibliografie 86

Extras din licență

Introducere

În era informației precizia mesajului este elementul definitoriu al valorii lui pe lângă celelalte aspecte legate de momentul în care este furnizat, emitentul și receptorul și protocolul de comunicație stabilit între producătorul și consumatorul de informație.

Conform definiției DEX, tehnologia este ansamblul proceselor, metodelor și operațiilor utilizate în scopul obținerii unui anumit produs.

Tehnologiile informatice reprezintă o evoluție a tehnologiilor în general, puterea de calcul și rapiditatea de aplicare a unor algoritmi complecși fiind utilizată în procesul decizional încă din 1970, o dată cu prima implementare a ecuațiilor modelului Black-Scholes.

Produsul vizat de prezenta lucrare este unul virtual, el este minimul riscului implicat de furnizarea de servicii e-banking.

Deși nu se află încă printre definițiile cuprinse în DEX, conceptul de e-banking este deja cunoscut și acceptat universal ca desemnând procesele prin care un client al unei bănci poate efectua tranzacții bancare fără a vizita instituția fizică. Implementările acestui concept în România au fost definite și reglementate de Ministerul Comunicației și Tehnologiei Informației ca fiind:

- e-banking - instrument de plată cu acces la distanță care se bazează pe tehnologia Internet și pe sistemele informatice ale emitentului,

- home banking - instrument de plată cu acces la distanță care se bazează pe o aplicație software a emitentului instalată la sediul deținătorului, pe o stație de lucru individuală sau în rețea,

- phone banking - acel instrument de plată cu acces la distanță care presupune utilizarea unui echipament mobil (telefon, PDA- Personal Digital Assistant etc.) și a unor servicii oferite de către operatorii de telecomunicații.

Managementul riscului a încetat demult a mai fi un concept el devenind de mai mult de jumătate de secol o știință în sine, gestiunea riscului într-un anumit domeniu devenind o activitate interdisciplinară datorită complexității aspectelor de analizat.

Am abordat deci, în prezenta lucrare, cel putin trei discipline distincte: aceea a gestiunii de risc, aceea a serviciilor financiar bancare și cea a tehnologiei transmiterii, prelucrării și stocării informației în scopul de a defini procese, implicații, în vederea minimizării riscului implicat de e-banking.

Capitolul 1. Evoluția sistemului bancar din România în contextul reglementărilor și standardelor internaționale

1.1. Restructurarea sistemului bancar românesc

În contextul unei economii de piață care presupune remodelarea și înlocuirea vechiului sistem economic cu unul nou, bazat pe un cadru instituțional de sisteme financiare, bancare, monetare și valutare specifice economiei de piață, procesul de remodelare a sistemului bancar a vizat, pe de o parte, crearea unui sistem bancar specific economiei de piață, iar pe de altă parte, armonizarea legislației românești cu aceea a țărilor din Uniunea Europeană.

Remodelarea sistemului bancar românesc a vizat în principal restructurarea sistemului bancar și reglementarea, autorizarea și supravegherea activității bancare.

Sistemul bancar românesc se caracteriza, în anul 1990 prin existența unui sistem bancar centralizat, Banca Națională a României cumulând majoritatea funcțiilor și operațiunilor bancare (excepție făceau operațiunile de comert exterior care cădeau în sarcina Băncii Române de Comert Exterior, în vreme ce Banca de Investiții se ocupa de operațiunile privind finanțarea pe termen lung a economiei, iar Banca Agricolă concentra operațiunile în domeniul agriculturii și industriei alimentare, Casa de Economii și Consemnațiuni preluând resursele disponibile ale populației).

Primul pas în procesul de restructurare a sistemului bancar a fost realizat încă de la sfârșitul anului 1990, când Banca Comercială Română (BCR) nou inființată a preluat funcția comercială pe care o desfășura până atunci Banca Națională.

Odată cu adoptarea celor două legi bancare — Legea privind activitatea bancară și Legea privind Statutul Băncii Naționale, care au intrat în vigoare la 3 mai 1991 (modificate ulterior prin Legea 58/1998 privind activitatea bancară și Legea 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României , s-a consfințit crearea unui sistem bancar pe două niveluri, de tip occidental, bazat pe principiul universalității băncilor.

Procesul de privatizare a băncilor comerciale cu capital de stat s-a dovedit a fi însă un proces anevoios, și abia în luna mai 1997 a fost adoptată Legea privind privatizarea băncilor comerciale cu capital de stat . Fostele bănci de stat specializate (Banca Română pentru Comert Exterior, Banca Agricolă, Banca de Investiții) au fost transformate în bănci comerciale, putând efectua toate operațiunile bancare fără a mai ține cont de specializarea sectorială avută.

Bibliografie

1. Ariton, V. - Fundamente ale tehnologiei informației și comunicațiilor - Bucuresti, Editura Didactică și Pedagogică, 2003

2. Bulgaru O., - Managementul sistemelor informationale, Chisinau, Ed.Acad.de Stiinte., 1998.

3. Cosea, M - “Evaluarea riscurilor - Metode si tehnici de analiza la nivel micro si macro economic”, Ed. Lux Libris, Brasov, 1997

4. Dănilă N., Berea A. O., - Managementul bancar. Fundamente și orientări, Editura Economică, București, 2000;

5. Dragomir G., - Repere Ale Managementului Financiar Bancar în Epoca Modernă, Galați, Editura Fundației Academice Danubius, 2004

6. Dragomir G., Dragomir St., - Activități manageriale în economia de piață, Editura Academică, Galați. 2004

7. Dragomir, G. - Activitatea bancară și riscul în economie. Coordonate în plan mondial șSi național - București, Editura Didactică și Pedagogică, 2004;

8. Dragomir Georgeta - Mecanisme si institutii financiar-monetare, Ed. Fundatiei Academice “Danubius” Galati, 2007;

9. Filip Ghe. coord - Adaptarea mecanismelor financiar-bancare la cerintele integrarii României în U.E., Ed. Junimea, Iasi, 2003;

10. Georgescu F., - Stadiul pregătirii pentru aplicarea reglementarilor Basel II in sistemul bancar românesc, Banca Națională a României, martie 2005

11. Ionescu, L. - Evoluția sistemului bancar românesc în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, Academia Română, ESEN, 2003

12. Nica, D.- Bănci europene si internaționale - Bucuresti, Editura Fundației România de Mâine, 2006

13. Nițu I., - Managementul riscului bancar, Editura Expert, București 2000

14. Nițu I., - Control și Audit Bancar, Bucuresti, Editura Expert, 2002

15. Pilat F. si colectiv, - “Introducere in Internet”, Editura Teora, Bucuresti, 1995.

16. Pripoaie, R - „ Analiza si prognoza statistica a riscului de faliment al firmei, E.D.P., Bucuresti, 2004

17. Puscaciu V..Puscaciu F., - “Relatii financiare internationale”, Ed. Evrika, Braila, 2000.

18. Rusu L., - Managementul sistemelor informatice, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2000,

19. Stoica M., - Management bancar, Editura Economică, București, 1999

20. Trufașu M. C., Constantinescu G. C., - Securizare e-banking și metode de securizare a transferului electronic de date într-un sistem bancar, Revista de Informatică Economică ASE București, 2004

21. Trufașu M. C., - Modele și tehnici de management a riscului bancar, Catedra de Informatică Economică, referat doctorat, 2002

22. Tuchila R., - Servicii bancare prin Internet, Revista Market Watch IT&C, 2003

23. Tureac, C., - Managementul serviciilor - Galați, Editura Fundației Academice Danubius, 2007

24. *** Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document - Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk, mai 2001

25. *** Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document - Operational Risk, mai 2001

26. *** Banca Națională a României, Sinteza principalelor evoluții economice, financiare, monetare și valutare în anul 2001, Editura BNR, 2001

27. *** Banca Națională a României, Sinteza principalelor evoluții economice, financiare, monetare și valutare în anul 2006, Editura BNR,, 2006

28. *** Banca Națională a României, Rezultatul sondajului privind evolutia sistemului bancar din România, BNR, 2003

29. *** Electronic Banking Group of the Basel Comitee on Banking Supervision, Risk Management Principle for Electronic Banking, mai 2001

30. *** Institutul Național de Statistică din România (http://www.insse.ro/indexe.htm)

31. *** Parlamentul României, Conveția internațională pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, Monitorul Oficial, Partea I nr. 830 din 21 decembrie 2001

32. *** Parlamentul României, Decretul nr. 976 din 26 noiembrie 2001 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, Monitorul Oficial, Partea I nr. 830 din 21 decembrie 2001

33. *** Parlamentul României, Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 830 din 21 decembrie 2001

34. *** Revista EuroEconomica, Univ. “Danubius” Galati, Facultatea de Stiinte Economice, 2004-2008

35. * * * Revista Tribuna economica, 2004-2008

36. *** www.internetworldstats.com

37. *** www.efinance.ro

38. *** Publicația Piața financiară : Sectorul IT&C, septembrie 2000, pag 20-30.

Preview document

Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 1
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 2
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 3
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 4
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 5
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 6
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 7
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 8
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 9
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 10
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 11
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 12
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 13
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 14
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 15
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 16
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 17
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 18
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 19
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 20
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 21
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 22
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 23
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 24
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 25
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 26
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 27
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 28
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 29
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 30
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 31
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 32
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 33
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 34
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 35
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 36
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 37
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 38
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 39
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 40
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 41
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 42
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 43
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 44
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 45
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 46
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 47
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 48
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 49
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 50
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 51
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 52
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 53
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 54
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 55
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 56
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 57
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 58
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 59
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 60
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 61
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 62
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 63
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 64
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 65
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 66
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 67
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 68
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 69
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 70
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 71
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 72
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 73
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 74
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 75
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 76
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 77
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 78
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 79
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 80
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 81
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 82
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 83
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 84
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 85
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 86
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 87
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 88
Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Online Banking-ul

INTRODUCERE Într-o lume în care tehnologia îşi face simţită prezenţa în viaţa noastră de zi cu zi şi băncile s-au îndreptat spre mijloacele...

Securitatea Internet Banking

INTRODUCERE Actualitatea temei. Avînd în vedere faptul că Internetul a devenit o necesitate în viaţa noastră şi datorită expansiuni perpetue a...

Internet Banking

Am ales această tema deoarece mi-i s-a părut că este una foarte interesantă, având în vedere faptul că internetul a devenit o necesitate în viața...

Cultura Băncii Carpatica

INTRODUCERE Banca Comercială Carpatica a fost înfiinţată într-o perioadă în care lumea bancară românească se confrunta cu o serie de probleme...

E-Banking România

Introducere Serviciile bancare la distanţă (Remote Banking), realizate pe cale electronică (e-banking), au început să se dezvolte începând cu anul...

Studiu bancar - Unicredit Țiriac Bank

Introducere Importanţa studiului pieţii bancare este demonstrată în condiţiile în care, pe de-o parte concurenţa din sectorul financiar-bancar...

Gestiunea Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, intitulată “Caracteristicile calităţii activităţilor de e-banking din perspectiva standardelor de calitate”, îşi...

Ai nevoie de altceva?