Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate

Licență
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 19110
Mărime: 184.19KB (arhivat)
Publicat de: Norman Stoica
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ.dr. Sitnikov Cătălina
Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

Cuprins

 1. INTRODUCERE.3
 2. CAPITOLUL I. SERVICIILE BANCARE ELECTRONICE
 3. 1.1. Evoluţia sistemului bancar, serviciile bancare şi avantajele acestora în România.5
 4. 1.2. Influenţele e-banking asupra serviciilor bancare tradiţionale.10
 5. 1.3. Etica bancară şi legislaţia care reglementează serviciile de e-banking.11
 6. CAPITOLUL II. CARACTERISTICILE CALITĂȚII ACTIVITĂȚILOR DE E- BANKING DIN PERSPECTIVA STANDARDELOR DE CALITATE
 7. 2.1. Structura şi rolul pieţei bancare.13
 8. 2.2. Tipurile de bănci şi sistemele bancare.15
 9. 2.3. Calitatea serviciilor bancare, protecţia şi perspectivele activităţii bancare.17
 10. 2.4. Respectarea cerinţelor ISO 27000 la cele mai importante bănci din sistemul românesc.23
 11. CONCLUZII.33
 12. BIBLIOGRAFIE.37

Extras din licență

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă, intitulată “Caracteristicile calităţii activităţilor de e-banking din perspectiva standardelor de calitate”, îşi propune să ofere un fond de informaţii cu privire la serviciile bancare electronice şi caracteristicile calităţii activităţilor de e-banking.

Astfel în primul capitol, “Serviciile bancare electronice”, sunt elaborate aspecte cu privire la evoluţia sistemului bancar, serviciile bancare şi avantajele acestora în România, influenţele e-banking asupra serviciilor bancare tradiţionale, etica bancară şi legislaţia care reglementează serviciile de e-banking. Creşterea pieţelor financiare şi variaţia uneltelor financiare, au sporit posibilităţile de intrare la fonduri pentru bănci, astfel ele au intrat şi pe pieţele de capital la concurenţă cu societăţile de valori mobiliare, de asigurări, fonduri mutuale, fonduri de pensii, iar băncile au trebuit să promoveze noi produse şi servicii şi să utilizeze instrumente şi modalităţi specifice noilor pieţe, pentru a ţine pasul cu concurenţa.

Serviciile bancare, sunt acele modalităţi puse de bancă la dispoziţia persoanelor fizice, sau pentru diverse firme şi societăţi, de către o bancă, prin mijloacele electronice sau parţial electronice efectuate de regulă printr-un telefon fix sau mobil şi prin internet. Prin urma înregistrări deţinătorii de conturi pot beneficia de aceste servicii, iar odată ce acceptarea a avut loc ei primesc o identificare unică primind un nume, parolă, precum şi expresii de control şi dispozitive speciale care le permite o utilizare sigură a serviciilor.

Capacitatea utilizării de la distanţă la serviciile de e-banking se poate efectua prin mai multe modalități: între solicitant și bancă, prin telefonul fix sau mobil, prin care solicitantul foloseşte un număr de telefon special al băncii sau prin folosirea serviciilor de e-bancă printr-un calculator personal, și care se realizează fie prin conectarea PC-ului la Internet, folosind o pagină de navigare şi folosirea unei pagini specializate de pe site-ul băncii, precum şi prin cuplarea PC-ului dotat cu un modem şi o aplicaţie furnizată de bancă direct la serverul băncii (PC Banking).

În dezvoltarea sa, sistemul bancar străbate faze de specializare, care arată limitarea producției la anumite produse, sau acțiunea unei scări limitată de produse, care poate fi denumită ca fiind un mod particular de specializare care stă în îndrumarea activității bancare către anumite domenii de activitate economică.

Capitolul al II-lea, “Caracteristicile calităţii activităţilor de e-banking din perspectiva standardelor de calitate”, evidenţiază structura şi rolul pieţei bancare, tipurile de bănci şi sistemele bancare, calitatea serviciilor bancare, protecţia şi perspectivele activităţii bancare şi respectarea cerinţelor ISO 27000 la cele mai importante bănci din sistemul românesc.

Sistemul bancar este reprezentat de ansamblu coerent al diferitelor categorii de instituții financiar-bancare care funcționează într-o țară, răspunzând necesităților unei etape a dezvoltării social-economice. Sistemul bancar dintr-o țară cuprinde, cadrul instituțional care este format din banca centrală cu rolul de coordonare și supraveghere și băncile comerciale și alte instituții financiare asimilate acestora și din cadrul juridic, care la rândul său este format din ansamblul reglementărilor care guvernează activitatea bancară. Sistemul bancar se află într-o continuă interacțiune cu mediul economic, din care preia tot felul de intrări sub diferite forme pe carele prelucrează în vederea obținerii ieșirilor de produse și servicii bancare, detașându-se prin modul de a fi un sistem bancar deschis, deoarece ele sunt capabile sa își regleze activitatea prin conexiunea inversă, fiind capabile de autoreglare.

În practica bancară internațională, se întâlnesc următoarele tipuri de bănci: băncile centrale și băncile comerciale, dar în principiu băncile comerciale își desfășoară activitatea atât pe plan intern cât și pe plan internațional, deoarece activitatea lor este diversă și se axează pe acordarea de credite, atragerea depozitelor, acceptarea de depuneri de la alte bănci sau firme, precum și operațiuni valutare pentru persoane fizice și juridice.

Băncile comerciale sunt foarte diversificate, deoarece ele pot diferenția după tipul operațiunilor bancare sau sfera teritorială de cuprindere, iar din această cauză denumirea de bancă comercială este asociată unui anumit termen care îi definește specificul, iar din această cauză sunt bănci universale și bănci specializate. Băncile universale sunt acele bănci comerciale care folosesc toate operațiunile bancare și care nu își limitează activitatea la anumite sectoare, la noi, de exemplu, societățile bancare sunt prin lege, bănci universale.

Sistemul bancar în statele membre UE au un grad mult mai mic de concentrare decât în statele de tip anglo-saxon, deşi se constată o tendință evidentă de concentrare prin fuziunea unor bănci sau absorbția unor societăți bancare de către alte instituții financiar-bancare, în Europa se poate remarca existența unei mari diversități de bănci, răspândite pe tot teritoriul țării respective şi cu filiale şi sucursale în alte țări.

Internet banking, este denumit și serviciu bancar online şi prezintă o formă mai evoluată de PC banking. Internet banking folosește Internetul precum canal de distribuţie prin care se controlează activitatea bancară: transferarea fondurilor, plata facturilor, vizualizarea soldurilor conturilor de economii, plata ipotecilor şi cumpărarea instrumentelor financiare şi a certificatelor de depozit, deoarece aceste servicii bancare de Internet sunt cunoscute ca fiind servicii virtuale interactive sau web-Banks.

Introdus pe piața românească de marile bănci internaționale, funcționarul electronic, a ajuns să facă parte din ofertele multor bănci autohtone, la început a fost electronic-Banking-ul, a urmat internet banking, iar în România a fost introdus de curând și mobile banking și în principiu toate cele trei servicii oferă băncii cam aceleași facilități, singurele diferențe stau în libertatea de mișcare oferită de bancă și în canalul folosit pentru a comunica cu banca. Electronic –Banking-ul sau e-Banking este primul dintre serviciile care îi scutesc pe oamenii de afaceri de drumurile zilnice la bancă, deoarece îi permite utilizatorului să folosească de acasă aceste servicii și să facă operațiuni în contul bancar. Acest tip de serviciu nu este o noutate pe piața bancară deoarece Citibank utilizează sisteme de e-banking de peste 20 de ani, iar în România pe lângă ING Barings și ABN Amro, care au fost printre primii care au introdus pe piață acest serviciu, au început și alte bănci să folosească acest serviciu.

CAPITOLUL I SERVICIILE BANCARE ELECTRONICE

1.1. Evoluţia sistemului bancar, serviciile bancare şi avantajele acestora în România

Creşterea pieţelor financiare şi variaţia uneltelor financiare au sporit posibilităţile de intrare la fonduri pentru bănci, astfel ele au intrat şi pe pieţele de capital la concurenţă cu societăţile de valori mobiliare, de asigurări, fonduri mutuale, fonduri de pensii, iar băncile au trebuit să promoveze noi produse şi servicii şi să utilizeze instrumente şi modalităţi specifice noilor pieţe, pentru a ţine pasul cu concurenţa.

Ca urmare, în ultimele două decenii, sistemele bancare ale ţărilor capitaliste au fost supuse unui continuu proces de schimbare, afirmându-se printr-un proces de internaţionalizare a sistemelor bancare din ţările bine dezvoltate.

”Trăsătura operaţiunilor efectuate, fondurile tot mai mari care sunt cerute tot mai des de către clienţi, riscurile de insolvență ale datornicilor, cât şi cerința de a-şi mării câştigurile şi puterea de infiltrare pe alte pieţe şi ocuparea unui loc principal în viaţa valutar-financiară internaţională au condus la accentuarea procesului de unificare a băncilor în monopoluri, consorţii, sindicate sau alianţe bancare, iar prin urma acestor alianțe,bănci şi grupuri financiare s-au unit, conducând astfel întreaga activitate în domeniu .”

Cea mai mare organizare din UE este dintre UniCredito şi HVB, din iunie 2005, deoarece a plasat grupul bancar italian în lider de piaţă în Europa Centrală şi de Est. Globalizarea bancară nu s-a finalizat nu numai geografic, ci şi structural; marile grupuri financiare internaţionale fiind adevărate conglomerate care includ, pe lângă bănci, aşa numitele activităţi pe piaţa de capital care să ofere aşa-numite servicii financiare integrate.

Serviciile bancare la distanţă denumite şi Remote Banking, realizate pe cale electronică, au început să se facă remarcate în1995, tot atunci, banca americană Presidential Bank din Maryland, a promovat primele servicii bancare prin Internet, iar la jumătatea anului 2004, peste 17% dintre americani utilizau serviciile bancare electronice și din această cauză, serviciile bancare electronice sunt folosite de cei din Europa, pentru că utilizează tehnologia electronică ca suport prim pentru realizarea de plăţi sau transferuri de diferite documente, iar datorită acestui serviciu nu mai este necesară deplasarea la bancă pentru diferite operaţiunii.

’’Aceste tranzacţii desemnează un mare atu, deoarece ele se pot realiza lejer de la birou, prin intermediul calculatorului sau din orice sursă care este conectată la internet, iar un alt avantaj îl prezintă serviciul denumit Personal Computer Banking care este disponibil pentru clienţi 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână .”

Bibliografie

1. Adam C., Marketing financiar-bancar, Editura Mirton, Timişoara, 2007;

2. Balaure V., Cătoiu, I., Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2002;

3. Belch G.E., Belch, M.A., Advertising and Promotion: an Integrated Marketing Communications Perspective, McGraw Hill/Irwin, Boston, 2002;

4. Berea A., Probleme economice - Sistemul bancar românesc, Vol. 153, București 2005;

5. Bârligea B., Creşte febra externalizării în bănci, în revista e- Finance nr. 65, ianuarie 2006;

6. Cătoiu I., Cercetări de marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2002;

7. Cătoiu I., Teodorescu N., Comportamentul consumatorului, Editura Uranus, Bucureşti, 2003;

8. Cechin Crista Persida, Băncile şi operaţiunile bancare, Editura Mirton, Timişoara, 2004;

9. Cetină I., Marketing financiar-bancar, Editura Economică, Bucureşti, 2005;

10. Cetină, I., Marketingul serviciilor. Teorie şi aplicaţii, Editura Uranus, Bucureşti, 2006;

11. Cetină I., Odobescu E., Strategii de marketing bancar, Editura Economică, Bucureşti, 2007;

12. Chirca A., Managing and Integrating Information Technology into the Banking System, Buletinul Universităţii Transilvania, Braşov, 2007;

13. Chirca A., Daj A., Assessing Internet Marketing Success through Performance Metrics, Buletinul Universităţii Transilvania, Braşov, 2008;

14. Chirca, A., Daj, A., ICT-based Marketing Promotion of Higher Education: the Challenges for Romanian Universities, International Technology, Education and Development Conference, Valencia,Spania, 2009.

15. Cristureanu C., Economia invizibilului. Tranzacţiile internaţionale cu servicii, Editura All Beck, Bucureşti, 2004;

16. Daj A., Chirca A., Digital Marketing Instruments: Using Online Communities for Product Innovation, International Conference on Economic Engineering and Manufacturing Systems, Braşov, 2009;

17. Daj A., Chirca A., E-Marketing Tools and the New Dimension of Integrated Marketing Communications in European Higher Education Services, Lituania, 2009;

18. Daj A., Chirca A., Marketing Strategies: Innovative Financial Services – Determining or Overcoming the Crisis, ICEEMS, Braşov, 2009;

19. Danu M.C., Marketingul serviciilor, suport de curs, Universitatea din Bacău, 2008;

20. Filip A., Marketingul bancar: practici mondiale şi direcţii de implementare în Republica Moldova, Teză de doctorat, 2004, ASE Bucureşti;

21. Fill C., Marketing communications, Prentice Hall, 2006;

22. Florescu C., Mâlcomete P., Pop N.A., Marketing-Dicţionar Explicativ, Editura Economică, Bucureşti, 2003;

23. Gay R., Charlesworth, A., Esen, R., (traducere), Marketing On-line – O abordare orientată spre client, Editura All, Bucureşti, 2009;

24. Goloşoiu Georgescu Ligia, Business of banking, Editura ASE, Bucureşti, 2002;

25. Goloşoiu Georgescu Ligia, Mijloace, modalităţi şi instrumente de plată, Editura ASE, Bucureşti, 2003;

26. Gheorgiu L., Căi de promovare a serviciilor bancare în România, în viziunea marketingului, teză de doctorat, ASE Bucureşti, 2003;

27. Ghibuţiu A., Serviciile şi dezvoltarea. De la prejudecăţi la noi orizonturi, Editura Expert, Bucureşti, 2000;

28. Ionescu L. C., Băncile și operațiunile bancare, Editura Economică;

29. Iordache F., Studii și cercetări economice, Vol. 9, București, 2010

30. Kotler Ph., Trias de Bes F., Marketing lateral – Noi tehnici pentru descoperirea ideilor de succes, Editura CODECS, Bucureşti, 2004;

31. Lefter C., Marketing, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 2006;

32. Lefter C., Cercetarea de marketing, Editura Infomarket, Braşov, 2004;

33. Luca L, Luca S.C., Concurența între bănci prin serviciile e-banking, Simpozionul Implicații social-economice ale integrării României în UE, Universitatea Tibiscus, 24 mai 2003;

34. Mihai, I., Mihai, T. I., Trade finance – finanţarea comerţului, Editura Economică, Bucureşti, 2002;

35. Mihai I.C., Securitatea sistemului informatic, Editura Dunărea de Jos, Galați, 2007;

36. Nagy A., Reglementarea serviciilor financiare europene. Probleme economice, Vol. 209; centrul de Informare și Documentare Economică, București, 2006;

37. Negruș M., Băncile și operațiunile bancare, Editura Economică, 2008;

38. Olteanu V., Marketing financiar-bancar, Editura Ecomar, Bucureşti, 2005;

39. Olteanu V., Marketingul serviciilor, Editura Ecomar, Bucureşti, 2003;

40. Patriciu V.V., Sisteme electronice de plăți, PC Report, nr. 83 August 2009;

...

Preview document

Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 1
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 2
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 3
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 4
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 5
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 6
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 7
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 8
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 9
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 10
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 11
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 12
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 13
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 14
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 15
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 16
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 17
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 18
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 19
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 20
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 21
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 22
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 23
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 24
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 25
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 26
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 27
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 28
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 29
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 30
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 31
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 32
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 33
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 34
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 35
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 36
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 37
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 38
Caracteristicile calității activităților de e-banking din perspectiva standardelor de calitate - Pagina 39

Conținut arhivă zip

 • Caracteristicile calitatii activitatilor de e-Banking din perspectiva standardelor de calitate.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Cardul în condițiile expansiunii plăților electronice

1. Introducere Conform Regulamentului numarul 6 din 14 noiembrie 1995. capitolul l , articolul 2, cartela de plata, care va fi denumita, conform...

Te-ar putea interesa și

Protecția Consumatorilor de Servicii Financiare

Introducere De-a lungul timpului pentru economişti studiul banilor, instituțiilor bancare şi piețelor financiare a constituit unul dintre cele mai...

Practică Emporiki Bank

CAPITOLUL I : EMPORIKI BANK 1. Scurt istoric Emporiki Bank a fost fondata in 1879 de catre John F.Costopoulos, care a finantat o societate...

Private Banking în Lume și în România

Capitolul 1 – Caracteristicile serviciilor bancare Diferentierea marketingului bancar s-a realizat, în esenta, prin modificarea ori completarea...

Implicații ale Integrării Europene Asupra Sectorului Bancar din România

Introducere În acest proiect am vorbit despre Implicaţii ale integrării europene asupra sectorului bancar din România, sistemul bancar românesc,...

Managementul operațiunilor bancare

CAPITOLUL 1 1. BANCA - ELEMENT ACTIV AL STRUCTURILOR PIEŢEI 1.1. Sistemul bancar românesc STRUCTURA SISTEMELOR BANCARE În principalele ţări...

Ai nevoie de altceva?