Cursuri economia întreprinderii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3390
Mărime: 148.90KB (arhivat)
Publicat de: Fabiana Diaconescu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Analiza rezultatelor şi performanţelor întreprinderii

Rezultatele şi performanţele economice ale unei întreprinderi se apreciază cu ajutorul unui sistem de indicatori format din:

- indicatori de rezultate: CA , Qex , VA, Mjc.

- indicatori de rentabilitate: RBE (rezultatul brut al exploatării), RE (rezultatul exploatării), RF (rezultatul financiar), RC (rezultatul curent), R extraordinar , R brut al exerciţiului , R net al exerciţiului .

A. Analiza rezultatelor şi performanţelor întreprinderii cu ajutorul indicatorilor de rezultate

I. Analiza cifrei de afaceri ( CA )

În accepţiunea generală, CA reprezintă suma afacerilor unei firme în expresie valorică. Potrivit Legii Contabilităţii 82/1991 republicata in 2007, CA reprezintă totalul veniturilor realizate de o întreprindere din vânzarea produselor, mărfurilor, executarea de lucrări sau prestarea de servicii.

CA =

Venituri Încasări şi Cheltuielile Plăţi

Potrivit OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cifra de afaceri netă cuprinde sumele rezultate din vânzarea de produse şi furnizarea de servicii care se înscriu în activitatea curentă a entităţii, după deducerea reducerilor comerciale, a TVA-ului, a altor taxe aferente cifrei de afaceri, şi la care se adaugă veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete.

Principalele probleme ale analizei cifrei de afaceri sunt:

1. Analiza dinamicii cifrei de afaceri

2. Analiza structurii cifrei de afaceri

3. Analiza factorilor determinanţi ai cifrei de afaceri

4. Implicaţiile economico-financiare ale modificării cifrei de afaceri (NU)

5. Implicaţiile economico-financiare ale modificării structurii cifrei de afaceri(NU)

1. Analiza dinamicii cifrei de afaceri

Din punct de vedere metodologic cifra de afaceri poate fi investigată pe baza următorilor indicatori:

- CA totală (vezi definiţiile de mai sus)

- CA medie: = , unde Q = volumul fizic al vânzărilor

- CA marginală: CAm = şi reprezintă variaţia veniturilor unei firme generată de creşterea sau scăderea cu o unitate a cantităţii vândute.

- CA critică (sau minimă): - reprezintă acel volum de activitate pentru care rezultatul este nul.

CAt = R = rezultat

Vt = Cht ± R Þ CA = ( Chv + Chf ) ± R Þ CA = Chv + Chf Þ

Vt – Cht = ± R R = 0

Þ CA = CA + Chf Þ CA = ( 1 - ) = Chf Þ

Þ CAmin (critică) = =

unde: = rata marjei cheltuielilor variabile

Caracterizarea dinamicii cifrei de afaceri se face pe baza cifrei de afaceri totale în mărimi absolute sau în mărimi relative (ritmurile de creştere cu bază în lanţ, respectiv ritmul mediu anual de creştere).

2. Analiza structurii cifrei de afaceri

Structura cifrei de afaceri se analizează pe baza mărimilor relative de structură (gi), a coeficienţilor de concentrare (Gini-Struck, Herfindhal) şi a metodei ABC (vezi metodologia aef).

3. Analiza factorilor determinanţi ai cifrei de afaceri

Cifra de afaceri este influenţată de o multitudine de factori: interni/externi, direcţi/indirecţi, dependenţi/independenţi, cantitativi/de structură/calitativi, etc. Sarcina analizei este de a identifica aceşti factori, de a stabili relaţiile de cauzalitate dintre ei şi de a măsura influenţa exercitată de fiecare dintre aceştia.

Principalele modele de analiză a CA:

a. Modelul care arată legătura dintre cifra de afaceri şi potenţialul uman:

= CA = Ns* 1.

2.

CA = Ns*z* 1.

2.

3.

CA = Ns*z*h* 1.

2.

3.

4.

b. Modelul care arată legătura dintre cifra de afaceri şi gradul de înzestrare tehnică a muncii (Gîtm):

Gîtm = Þ CA = Ns* * 1.

2.

3.

CA = Ns* * * Þ 1.

2.

3.

4.

Preview document

Cursuri economia întreprinderii - Pagina 1
Cursuri economia întreprinderii - Pagina 2
Cursuri economia întreprinderii - Pagina 3
Cursuri economia întreprinderii - Pagina 4
Cursuri economia întreprinderii - Pagina 5
Cursuri economia întreprinderii - Pagina 6
Cursuri economia întreprinderii - Pagina 7
Cursuri economia întreprinderii - Pagina 8
Cursuri economia întreprinderii - Pagina 9
Cursuri economia întreprinderii - Pagina 10
Cursuri economia întreprinderii - Pagina 11
Cursuri economia întreprinderii - Pagina 12
Cursuri economia întreprinderii - Pagina 13
Cursuri economia întreprinderii - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Curs 10.doc
  • Curs 11.doc
  • Curs 9.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul situațiilor financiare

ELABORAREA BALANŢEI CONTURILOR ÎNAINTE DE INVENTARIERE ŞI INVENTARIEREA GENERALĂ A PATRIMONIULUI Înainte de inventariere, pentru a centraliza şi...

Plan conturi

• Principiile contabilitatii: - principiul prudentei - principiul permanentei metodelor - principiul continuitatii activitatii - principiul...

Contabilitatea Materiilor Prime

5.3 Contabilitatea activelor circulante materiale 5.3.1 Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile si materiale de natura...

Bazele contabilității

CURS I CONTABILITATEA CA SISTEM INFORMAŢIONAL I.1. SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII Ca urmare a descoperirilor arheologice se poate susţine,...

Capitolul Contabilitatea Stocurilor

1. Definitii si delimitari privind stocurile Definitii proprii stocurilor Stocurile sunt active detinute pentru: a fi vândute pe parcursul...

Contabilitatea Activelor Imobilizate

1. Definiţii şi delimitări Activele imobilizate sunt definite în IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” ca toate acele active care nu sunt...

Capitolul 3 - Contabilitatea Activelor Imobilizate

1. Definitii Activele imobilizate sunt definite de reglementarile contabile din România ca fiind acele active ale unei întreprinderi destinate...

Audit Intern

S5 audit intern zi, CIG, anul III, 2010-2011 Conf. univ. dr. Cãtãlin ALBU Catedra de Contabilitate Internationalã si Informare Financiarã ASE...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Monetar Internațional

INTRODUCERE Unificarea monetară europeană este în prezent un proces în plină desfăşurare, ce-şi are punctul de plecare în S.M.E. . Ideea de...

Moneda și Cursul de Schimb

INTRODUCERE Prima manifestare concretă a realităţii internaţionale este piaţa pe care se efectuează schimbul unei monede naţionale pe altă monedă...

Studiu de Caz la Pradis

CAP.I MANAGEMENTUL MARKETINGULUI I.1 Noţiuni fundamentale de management Organizatiile evolueaza intr-un mediu supus in mod continuu schimbarilor....

Integrarea Europeană și Efectele Monedei Euro Asupra Utilizatorilor

CAPITOLUL I NECESITATEA INTEGRĂRII MONETARE EUROPENE I.1. Etapele ale înfăptuirii Uniunii Monetare Europene Uniunea Europeană este rezultatul...

Strategia de Dezvoltare și Diagnosticul Financiar

CAPITOLUL I FINANŢELE FIRMELOR, COMPONENTĂ A SISTEMULUI FINANCIAR Finanţele au apărut pe scena vieţii social-economice, pe fondul dezvoltării...

IAS 19 beneficiile angajaților

I. INTRODUCERE În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, dar şi a amplificării an de an a procesului de globalizare, a devenit o...

Regimul Penitenciar General

Sectiunea I Consideratii generale 1. Concept Executarea pedepsei inchisorii in penitenciar se efectueaza intr-un anumit regim, care poate fi...

Finanțarea dezvoltării regionale în contextul integrării în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce...

Ai nevoie de altceva?