Bazele funcționarii pieței de capital

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 36371
Mărime: 177.86KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Capitolul 1 Rolul pieţei de capital în economie

1.1 Piaţa de capital - concept, importanţă

Piaţa de capital reprezintă un ansamblu de relaţii de natură financiară prin care se realizează transferul de capitaluri de la investitori către utilizatori, prin intermediul unor instrumente, mecanisme şi operatori specifici. Aceste relaţii dau naştere universului financiar, componentă a universului economic dar şi în acelaşi timp sistem autonom organizat pe propriile sale pieţe în care schimbă active financiare şi monedă.

In orice societate, economiile şi investiţiile au jucat un rol deosebit de important, atât la nivel macroeconomic cât şi la nivelul fiecărei persoane sau agent economic. Există un ansamblu de factori care influenţează deciziile fiecărei persoane sau agent economic de a renunţa la un câştig sau avantaj prezent (determinat de utilizarea unor fonduri disponibile în prezent) în favoarea unui avantaj viitor (determinat de economisirea sau investirea acestor fonduri, pentru a fi utilizate în viitor). Aceste economii au însă un rol important la nivelul întregii economii naţionale. Astfel, sumele depuse la băncile comerciale de către persoane fizice sau juridice sunt folosite pentru acordarea de credite altor persoane fizice şi juridice, finanţând astfel investiţii în diverse sectoare economice şi contribuind la dezvoltarea economiei în ansamblul sau.

Principalele modalităţi de plasare a sumelor disponibile din economie sunt:

- sume deţinute în moneda naţională;

- sume deţinute în valute convertibile;

- certificate de depozit, depozite sau sume deţinute la bănci comerciale, CEC sau alte instituţii financiare;

- titluri de stat;

- titluri de participare la fonduri de investiţii;

- acţiuni şi obligaţiuni ale societăţilor publice, cotate la bursa de valori sau pe piaţa Rasdaq;

- investiţii pe pieţe la termen (contracte futures şi options);

- alte modalităţi de investire (poliţe de asigurare si alte instrumente ale societăţilor de asigurări, investiţii directe în societăţi necotate, investiţii imobiliare, plasamente alternative (aur, antichităţi, opere de arta etc.).

1.2. Tipologia pieţelor de capital

Pieţele de capital pot fi grupate în funcţie de un număr mare caracteristici. Cele mai importante dintre acestea sunt:

a) din punct de vedere al delimitării pieţei de capital se disting:

- concepţia anglo-saxonă potrivit căreia piaţa financiară este formată din piaţa de capital, piaţa monetară şi cea a asigurărilor. În acest caz piaţa de capital apare ca un segment al pieţei financiare, al cărui obiect al tranzacţiilor este constituit de instrumentele financiare pe termen mediu şi lung;

- concepţia continental-europeană în care piaţa de capital este formată din piaţa financiară, piaţa monetară şi cea ipotecară. În România a fost adoptată concepţia anglo-saxonă.

b) în funcţie de tipul valorilor mobiliare tranzacţionate:

- piaţa acţiunilor;

- piaţa obligaţiunilor;

- piaţa contractelor la termen (futures) este piaţa pe care valorile mobiliare se tranzacţionează pentru livrare şi plată viitoare. Instrumentul tranzacţionat este numit contract la termen. Valorile mobiliare ce fac obiectul contractului pot fi deja în circulaţie sau pot fi emise înainte de scadenţa contractului. Dacă un contract la termen este tranzacţionat la ghişeu, prin negociere, se numeşte contract forward;

- piaţa opţiunilor (options) este piaţa în care se tranzacţionează valori mobiliare pentru livrare viitoare condiţionată. Instrumentul tranzacţionat este numit contract pe opţiuni. Contractul este executat la opţiunea deţinătorului. Cele mai des întâlnite tipuri de contracte de opţiuni sunt: opţiunile call (de cumpărare) şi opţiunile put (de vânzare).

c) după procedurile de tranzacţionare utilizate:

- piaţa de licitaţie caracterizată prin faptul că tranzacţionarea este condusă de un intermediar, în funcţie de suprapunerea preţurilor la ordinele primite de a cumpăra sau vinde a anumită valoare mobiliară. Persoana care tranzacţionează este un agent de piaţă. Tranzacţiile se realizează la acele preţuri pentru care există atât cerere, cât şi ofertă. Cumpărătorii şi vânătorii nu tranzacţionează unul cu celălalt şi în general, nu cunosc identitatea celeilalte părţi. Piaţa are în acest caz un caracter impersonal;

- piaţa de negocieri în care cumpărătorii şi vânzătorii negociază între ei preţul şi volumul valorilor mobiliare, fie direct, fie prin intermediul unui broker sau dealer.

d) după localizarea fizică a pieţei;

- piaţă zonală ce cuprinde o regiune geografică mai mică;

- piaţă naţională localizată la nivel de economie naţională;

- piaţă internaţională ce cuprinde o regiune geografică mai mare în care se situează mai multe state (americană, europeană, Asiei de Sud-est etc.).

e) din punct de vedere al distribuţiei:

- piaţa primară pe care sunt negociate pentru prima oară emisiunile noi de valori mobiliare;

- piaţa secundară ce cuprinde tranzacţii cu valori mobiliare aflate deja în circulaţie;

f) din punct de vedere al organizării:

- piaţă organizată cu reguli de tranzacţionare fixate. Funcţionează într-un sediu cu o localizare fizică centrală unde tranzacţionarea se realizează în general prin licitaţie. Acţiunile sunt tranzacţionate de obicei pe astfel de pieţe.

- piaţa la ghişeu localizată la birourile brokerilor, dealerilor şi emitenţilor de valori mobiliare secundare, cum sunt băncile comerciale sau societăţile de asigurări. Deoarece tranzacţiile au loc în mai multe locuri, este o piaţă prin telefon, fax sau computer. Obligaţiunile se vând de obicei pe o astfel de piaţă.

g) după termenul de finalizare al tranzacţiei:

- piaţa la vedere în care valorile mobiliare sunt tranzacţionate pentru livrare şi plată imediată, aceasta însemnând o variaţie de la o zi la o săptămână, în funcţie de tipul valorii mobiliare. Este uneori numită piaţă în numerar;

- piaţa la termen în care finalizarea tranzacţiilor are loc după un număr de zile de la încheiere.

Indiferent de modul de segmentare al pieţei de capital, aceasta prezintă în ansamblul următoarele trăsături specifice:

- este o piaţă deschisă datorită accesului oricărui investitor la efectuarea tranzacţiilor, acestea având un caracter public;

- produsele pieţei sunt emise pe termen mediu şi lung. Pe piaţa financiară termenele de investire sunt mai mari de un an în timp ce pe piaţa monetară acest termen este sub un an.

- valorile mobiliare pot fi transferate şi negociate liber;

- tranzacţiile cu valori mobiliare au caracter public.

1.3. Cererea şi oferta de capital

Mişcarea fondurilor în economie se poate realiza în doua modalităţi:

- prin concentrarea disponibilităţilor băneşti la bănci şi utilizarea de către acestea a resurselor astfel atrase pentru creditarea utilizatorilor de fonduri - finanţare indirectă;

- prin emisiune de instrumente financiare de către utilizatorii de fonduri pe piaţa financiară - finanţare directă.

In cazul finanţării directe se pun în circulaţie instrumente financiare şi o dată cu ele, se stabileşte o reţea de relaţii între emitenţii respectivelor instrumente, care reprezintă cererea de fonduri şi cumpărătorii acestora, cei ce reprezintă oferta de fonduri.

Cererea de capital aparţine unor operatori cum sunt: societăţi comerciale publice şi private, alte categorii de agenţi economici, instituţii financiar-bancare şi de asigurări, instituţii publice, guverne, organisme financiar-bancare de pe piaţa internaţională. Cererea de capital se poate grupa în:

a) cerere structurală de capital;

b) cerere legată de factori conjuncturali.

a) Cererea structurală este determinată de nevoia finanţării unor acţiuni economice în diverse ramuri de activitate, achiziţionarea bunurilor de investiţii şi finanţarea unor programe de dezvoltare, constituirea şi majorarea fondurilor financiare ale instituţiilor şi organismelor financiar-bancare naţionale şi internaţionale,

b) Cererea conjuncturală este efectul insuficienţei sau indisponibilităţii resurselor interne, restricţiilor excesive în acordarea creditelor, nevoilor financiare generate de deficitul bugetar şi de cel al balanţei de plăţi externe. Cererea este perturbată de factori cum sunt: fluctuaţia preţurilor, creşterea ratei dobânzii, nerambursarea la termen a împrumuturilor. Exponenţii cererii sunt debitori pe piaţa financiară. Aceştia pot fi grupaţi astfel:

Preview document

Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 1
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 2
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 3
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 4
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 5
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 6
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 7
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 8
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 9
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 10
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 11
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 12
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 13
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 14
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 15
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 16
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 17
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 18
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 19
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 20
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 21
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 22
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 23
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 24
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 25
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 26
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 27
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 28
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 29
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 30
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 31
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 32
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 33
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 34
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 35
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 36
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 37
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 38
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 39
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 40
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 41
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 42
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 43
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 44
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 45
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 46
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 47
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 48
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 49
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 50
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 51
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 52
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 53
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 54
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 55
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 56
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 57
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 58
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 59
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 60
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 61
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 62
Bazele funcționarii pieței de capital - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Bazele Functionarii Pietei de Capital.doc

Alții au mai descărcat și

Relații monetar financiare internaționale

ACTIVITATEA MONETAR FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ CONCEPT Relațiile monetar-financiare internaționale reprezintă ansamblul de operațiuni și procese...

Credit

1.1 Conceptul și funcțiile creditului 1.2 Elementele caracteristice raporturilor de creditare 1.3 Formele creditului 1.1 CONCEPTUL ȘI FUNCȚIILE...

Monedă

Tema 1 : CONTINUTUL SI FUNCTIILE MONEDEI 1.1 Conceptul de moneda 1.2 Functiile si rolul monedei 1.3 Clasificarea si caracteristicile monedei...

Piața de Capital

Tema 1 : Piața de Capital Piața financiară - reprezintă ansamblul mecanismelor și relațiilor prin care capitalurile disponibile în economie sunt...

Six Sigma - Nivel Green Belt

Acest material a fost pregătit pe baza specificațiilor ASQ (American Society for Quality) Simboluri Six Sigma Standard deviation (deviere...

Tehnici și Operațiuni Bancare

Capitolul 1 SISTEMUL SI INSTRUMENTELE DE PLATI INTERBANCARE Obiective: - Sisteme de plati - Instrumente de plati - Operatiuni bancare de plati...

Gestiunea Riscului

Capitolul 1 -Abordări teoretico-metodologice Noţiunea de risc Definirea riscului (în accepţiune generală) Definirea riscului economic...

Analiza Rapoartelor Consolidate

Disciplina : Analiza rapoartelor financiare consolidate Tema 1. Abordări conceptuale privind rapoartele financiare consolidate 1. Esenţa şi...

Te-ar putea interesa și

Activitate bancară. servicii bancare. legislație bancară

PARTEA I Armonizarea legislatiei financiare romanesti in vederea competitiei Europene Capitolul I Prezentarea principalelor aspecte legate de...

Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice

Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Profundele modificări politice şi economice operate actualmente în societatea...

Acivitatea băncilor comerciale pe piața de capital

INTRODUCERE Sistemul bancar este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile sunt mediatori la distribuirea capitalului,...

Comunitățile europene

Comunitatile Europene sunt organizatii economice care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au pregatit terenul pentru integrarea...

Politica în Domeniul Concurenței

Introducere Politica în domeniul concurenţei este una de capătâi deoarece ea reglementează piaţa liberă, iar tratatele comunitare subliniază acest...

Cererea și oferta de capital

Cererea si oferta de capital CAP I CEREREA DE CAPITAL Cererea de capital defineste ansamblul nevoilor de capital ale agentilor economici la un...

Transformări în Reglementarea Pieței de Capital din România în Contextul Integrării Europene

Capitolul 1. Cadrul legislativ cu privire la piaţa de capital din România 1.1. Necesitatea modificării şi adoptării unui cadru legislativ privind...

Cererea Agragata și Ocuparea

I.Cererea agregată I.1. Conceptul cererii agregată Elementele cheie în analiza producţiei, inflaţiei, creşterii economice şi rolului politicilor...

Ai nevoie de altceva?