Bazele științei mărfurilor

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 444 în total
Mărime: 4.64MB (arhivat)
Publicat de: Fabiana Fodor
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Elena Paraian

Cuprins

 1. Obiectul şi metoda de studiu
 2. Proprietăţile generale ale mărfurilor. Caracteristicile de calitate
 3. Calitatea produselor și serviciilor
 4. Calimetria - măsurarea şi evaluarea calităţii mărfurilor
 5. 5. Înnoirea gamei sortimentale de produse/ servicii
 6. Clasificarea şi codificarea mărfurilor
 7. Standardizarea la nivel naţional, european şi internaţional
 8. 8. Marcarea produselor /serviciilor
 9. 9. Calitatea şi protecţia consumatorilor
 10. 10. Calitatea şi protecţia mediului
 11. 11. Ambalarea mărfurilor
 12. 12. Calitatea în relaţie cu păstrarea mărfurilor

Extras din curs

Capitolul 1

– Obiectul și metodele de studiere a mărfurilor

Merceologia este ştiinţa care studiază calitatea şi sortimentul de mărfuri din punct de vedere tehnic, economic şi social.

Etimologic termenul de merceologie provine de la „mercis“ - al mărfii (lb. latină) şi „logos“ - ştiinţa (lb. greacă), ceea ce arată că merceologia este ştiinţa mărfurilor.

Orientarea modernă a obiectului merceologiei se circumscrie în sfera cunoştinţelor legate direct sau indirect de calitatea şi sortimentul de mărfuri.

Tematica abordată de merceologie este deosebit de cuprinzătoare şi se află la graniţa mai multor discipline clasice şi moderne, de la care sunt preluate şi adaptate specificului său concepte, metode şi tehnici de analiză a calităţii şi a sortimentelor de produse care fac obiectul comerţului. Aceasta îi conferă merceologiei un caracter complex, interdisciplinar

Componenta calităţii din cadrul obiectului de studiu al mercelogiei s‑a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă de timp, cu aspectele teoretice şi practice ale acestui domeniu, încât tinde să devină o ştiinţă distinctă „calitologie“

Calitologia este ştiinţa calităţii produselor şi serviciilor care tinde să se desprindă din merceologie datorită volumului mare de cunoştiinţe noi care au apărut, a importanţei care i se acordă în toate ţările dezvoltate, a generalizării standardelor internaţionale ale calităţii (ISO 9000: 2000) în majoritatea ţărilor lumii, a organismelor naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniul calităţii, a implicaţiilor calităţii asupra indicatorilor economici şi sociali la nivel micro şi macro‑economic.

Cele mai importante teme de studiu din domeniul calităţii sunt:

calitatea produselor şi serviciilor: concepte, tendinţe, mod de organizare, relaţii cu alte categorii economice şi sociale;

proprietăţile generale şi specifice ale produselor şi serviciilor;

factorii care determină şi influenţează calitatea produselor;

metode şi tehnici pentru estimarea şi cuantificarea calităţii prin metode statistico-matematice (calimetria);

standardizarea şi certificarea;

ambalarea şi păstrarea calităţii mărfurilor;

relaţia dintre calitatea produselor şi protecţia consumatorilor;

relaţia dintre calitatea produselor şi protecţia mediului înconjurător;

costurile calităţii şi analiza valorii.

Merceologia studiază diferite aspecte referitoare atât la sortimentul de mărfuri ca atare cât şi la activităţile specifice desfăşurate pe parcursul circulaţiei tehnice al loturilor de mărfuri.

Aceste aspecte se referă la:

Optimizarea gamei sortimentale,

clasificarea şi codificarea mărfurilor,

tipizarea, unificarea, modularea, prin standardizare,

recepţia calitativă a loturilor de mărfuri,

marcarea şi etichetarea,

păstrarea şi transportul mărfurilor.

Merceologia studiază mărfurile în dinamica lor, în toate etapele logistice ale acestora, între care se stabileşte un circuit informaţional

Caracterul complex al calităţii produselor determină ca cercetarea acestora să se facă prin prisma caracteristicilor tehnice, economice şi sociale

Studiul mărfurilor din punct de vedere tehnic presupune cunoaşterea caracteristicilor tehnice, a factorilor din sfera producţiei (materii prime, operaţii de obţinere) şi a celor care le influenţează în sfera circulaţiei (ambalare, păstrare, transport).

Cercetarea implicaţiilor economice ale calităţii mărfurilor la producător (productivitate, costuri, profit, etc.) şi la consumator (cheltuieli de funcţionare, întreţinere, reparaţii, etc.) reprezintă esenţa demersului de creştere a gradului de competitivitate pe piaţă a produselor.

Cunoaşterea efectelor sociale ale mărfurilor presupune cercetarea acelor proprietăţi care influenţează în mod direct starea de sănătate a oamenilor, gradul de confort în utilizare, relaţia dintre om şi marfă (latura ergonomică) precum şi componenta senzorială a satisfacerii nevoii, prin intermediul caracteristicilor estetice.

Cercetarea efectelor sociale ale mărfurilor presupune cercetarea acelor proprietăţi care influenţează în mod direct starea de sănătate a oamenilor, gradul de confort în utilizare, relaţia dintre om şi marfă (latura ergonomică), componenta senzorială a satisfacerii nevoii, prin intermediul caracteristicilor estetice și cunoașterea efectelor indirecte ale producerii și consumului de mărfuri asupra mediului înconjurător.

Conexiunile merceologiei cu alte ştiinţe

Pentru studierea aspectelor foarte variate, legate de calitatea şi sortimentul mărfurilor, merceologia are conexiuni multiple cu disciplinele tehnice, precum:

tehnologia, fizica, chimia, metrologia, standardizarea;

cu disciplinele economice, precum:

economie politică, management, marketing, economia comerţului şi a turismului, relaţiile economice internaţionale.

cu disciplinele sociale precum:

sociologia, psihologia (teme referitoare la studierea comportamentului consumatorului), ergonomia (relaţia marfă - om), ecologia (relaţia dintre produse şi protecţia mediului înconjurător), estetica mărfurilor (în relaţiile cu latura emoţională a satisfacţiei consumatorului şi a cultivării simţului estetic); protecţia consumatorului etc.

Metode de cercetare a calităţii mărfurilor

Principiile de bază ale metodologiei de cercetare a calităţii produselor sunt:

stabilirea concordanţei dintre necesitate şi produs, realizat în condiţii de eficienţă economică la producător şi beneficiar;

integrarea rezultatelor parţiale (obţinute prin determinarea mărimii absolute sau relative a proprie­tăţilor) într-un sistem logic, ştiinţific, în vederea constiuirii întregului, respectiv a calităţii produsului;

completarea reciprocă a metodelor pentru obţinerea rezul­tatului final cât mai exact al nivelului calitativ al produsului (determinări de laborator şi organoleptice)

Conținut arhivă zip

 • Bazele Stiintei Marfurilor.pptx

Alții au mai descărcat și

Conceptul de consultanță

Conceptul de consultanţă Termenul de consultanţă provine de la latinescul „consultare“, din care a derivat în franceză termenul de „consulter“,...

Cursuri Economie

Curs 1 INTEGRAREA ECONOMICĂ Integrarea economică poate fi definită drept procesul de dezvoltare a interdependenţelor dintre state, prin forme şi...

Externalitățile și Intervenția Statului

1. Ce sunt externalităţile? Externalităţile exprimă un cost sau un venit ce revine unei terţe părţi, aflată în exteriorul pieţei. De exemplu, dacă...

Macroeconomie deschisă

Abundenţa de economii (suprasaturare) – disponibilitate spre investiţii: –intrarea unor economii cu rate mari de economisire în economia globală...

Teoria comportamentului consumatorului

Comportamentul consumatorului: ipoteze şi determinante. Preferinţele consumatorului. Utilitatea totală şi marginală. Regulă maximizării utilităţii...

Economia și gestiunea întreprinderii

Capitolul I- IMPLICAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII Ca agent economic firma îşi organizează şi desfăşoară activitatea sub...

Macroeconomie

Evoluţia economiei este fluctuantă, marcată de perioade de avânt, de stagnare şi de reducere, când comportamentul agenţilor economici se modifică...

Instrumentele Financiare Derivate

1. Esenţa şi particularităţile contractelor anticipate şi futures (sau forward) Instrumentele financiare derivate reprezintă valori mobiliare...

Te-ar putea interesa și

Analiza Comparativă a Calității Aspiratoarelor de Praf

Am ales ca tema a proiectului “aspiratoarele de praf” .Lucrarea este structurata în sase capitole tocmai pentru a le pune mai bine în evidenta...

Analiza Comparativă a Automobilului Opel Astra Față de Celelalte Produse Concurente Existente pe Piața Românească cu Ajutorul Indicatorului Sintetic al Calității

Introducere Analiza comparativă este realizată în scopul informării obiective a consumatorului asupra calitații reale a unui produs și/sau...

Analiza Comparativă a Calității Smartphone-urilor

Introducere Analiza comparativă se utilizează pentru ierarhizarea produselor în funcţie de nivelul calităţii atins pe piaţa internă şi externă...

Analiza aparatelor foto digitale

CAPITOLUL I Introducere teoretica privind importanta utilizarii indicatorului complex al calitatii Avantajele indicatorului sintetic al calitatii...

Analiza comparativă a calității produsului Samsung i9100 Galaxy S2 față de celelalte produse existențe pe piața românească cu ajutorul indicatorului sintetic al calității

Introducere Analiza comparative se utilizeazapentru ierarhizarea produselor in functie de nivelul calitatii produselor serviciilor, tinand seama...

Impactul Calității Produselor și Serviciilor Asupra Mediului Înconjurător

Satisfacerea nevoilor unei populaţii în creştere şi cu exigenţe tot mai sporite, a determinat apariţia, explozivă în ultimii 50 de ani, a...

Fișa produsului - parfumul

Capitolul 1. Scurtă prezentare a parfumului 1.1.Scurt istoric Cuvântul parfum, folosit în zilele noastre, provine din limba latina "per fumus" şi...

Impactul calității produselor și serviciilor asupra mediului înconjurător

Introducere Importanta deosebita a ridicarii calitatii produselor a fost sintetizata în perioada 1986-1990, desprinzandu-se ideea de baza ca ar fi...

Ai nevoie de altceva?