Concurență și Prețuri

Curs
9.4/10 (11 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 22487
Mărime: 500.37KB (arhivat)
Publicat de: Andrei P.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Romulus VANCEA
Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica Specializarea: Economia comertului, turismului si serviciilor Anul de studiu: II

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAP 1. MECANISMUL PREŢURILOR 6
 3. 1.1. Mecanismul autonom al preţurilor şi interdependenţa acestuia în
 4. raport cu celelalte segmente ale economiei naţionale 6
 5. 1.2. Preţul liber – preţ de echilibru al pieţei 7
 6. 1.3. Oferta şi cererea sub incidenţa comportamentului agenţilor pieţei 9
 7. CAP 2. SISTEMUL DE PREŢURI 16
 8. 2.1. Elemente privind determinarea mărimii preţurilor; funcţiile
 9. preţului 16
 10. 2.2. Sistemul de preţuri şi tarife – categorii de preţuri, forme de
 11. preţuri şi tarife 17
 12. CAP 3. PREŢURILE – COMPONENTĂ DE BAZĂ
 13. A MECANISMULUI ECONOMIC 22
 14. 3.1. Preţurile, productivitatea muncii, salariile şi inflaţia 22
 15. 3.2. Liberalizarea preţurilor 25
 16. CAP 4. ELEMENTELE DE FUNDAMENTARE A
 17. PROPUNERILOR DE PREŢ 29
 18. 4.1. Politica de produs; componentele, ciclul de viaţă şi valoarea de
 19. întrebuinţare a produsului 29
 20. 4.2. Costurile de producţie – componentă de bază a preţurilor de
 21. 4
 22. ofertă 32
 23. 4.3. Analiza valorii – mijloc de promovare a unor produse cu
 24. performanţe înalte şi costuri reduse 37
 25. CAP 5. FUNDAMENTAREA PREŢURILOR DE OFERTĂ
 26. A PRODUCĂTORILOR 42
 27. 5.1. Principii de bază în fundamentarea preţurilor noilor produse 42
 28. 5.2. Corelarea preţurilor şi caracteristicile produsului etalon 44
 29. 5.3. Fundamentarea preţurilor de ofertă prin corelare pe baza costurilor
 30. de producţie 45
 31. 5.4. Alte modalităţi de fundamentare a preţurilor de ofertă 48
 32. CAP 6. FORMAREA ŞI FUNDAMENTAREA
 33. PREŢURILOR EXTERNE 53
 34. 6.1. Preţurile mondiale şi interacţiunea lor cu preţurile interne. Factori
 35. de formare şi modificare a preţurilor externe 53
 36. 6.2. Fundamentarea preţurilor externe. Modalităţi de protejare a
 37. preţurilor de import-export 57
 38. CAP 7. FORMAREA PREŢURILOR ÎN CONDIŢIILE
 39. PIEŢEI IMPERFECTE 63
 40. 7.1. Formele preţului de echilibru în situaţia de monopol 63
 41. 7.2. Alte particularităţi în formarea preţurilor în cazul concurenţei
 42. imperfecte 66
 43. CAP 8. INTERVENŢIA STATULUI ÎN FORMAREA ŞI
 44. STABILIREA PREŢURILOR 70
 45. 5
 46. 8.1. Necesitatea şi formele de intervenţie a statului în mecanismul
 47. preţurilor 70
 48. 8.2. Particularităţi ale formării preţurilor în unele ramuri ale
 49. economiei 74
 50. CAP 9. POLITICI ŞI STRATEGII DE PREŢURI 81

Extras din curs

CAP 1. MECANISMUL PREŢURILOR

1.1. Mecanismul autonom al preţurilor şi

interdependenţa acestuia în raport cu celelalte segmente

ale economiei naţionale

Preţul reprezintă cantitatea de monedă plătită pentru

achiziţionarea de bunuri şi servicii în cadrul relaţiilor bilaterale de piaţă.

Condiţia esenţială a formării preţului o constituie existenţa schimbului.

Economia de piaţă este caracterizată prin existenţa următoarelor

elemente:

- unităţile economice autonome;

- relaţiile de vânzare-cumpărare între unităţi;

- preţul liber (manifestarea concurenţei legale).

În economia planificată, autonomia limitată a întreprinderilor,

subordonate planului naţional unic, a condus a stabilirea unor preţuri

fixe sau limitate de către stat.

Înţelegerea noţiunii de preţ necesită definirea noţiunii de valoare.

Există două teorii cu privire la valoare, şi anume:

a) Teoria obiectivă – conform acesteia, valoarea este definită de

caracteristicile intrinseci ale unui bun obţinut prin muncă şi de relaţiile

producător-consumator şi consumator-obiectul material al bunului, fiind

dată de munca încorporată în marfă şi de utilitatea mărfii.

Valoarea de schimb a bunurilor este dată de cantitatea de muncă

necesară pentru obţinerea lor, performanţele tehnico-calitative,

importanţa şi raritatea bunurilor.

Conform economiei politice clasice, munca este singura care

serveşte la aprecierea şi compararea valorii mărfii. Astfel, preţul

natural (real) al mărfii este dat de muncă, iar preţul nominal este dat de

cantitatea de bani. În preţ intervin şi elemente de acumulare a

capitalului (profit) şi de fiscalitate. Susţinătorii acestei teorii se găsesc

pe poziţia producătorilor.

8

b) Teoria subiectivă – apelează la valoarea estimativă pe care

consumatorul o ataşează bunurilor, determinată de gradul de satisfacere

a nevoilor de consum, calitatea şi raritatea bunurilor. Valoarea

estimativă medie se transformă în valoare de schimb când se evaluează

în preţ. Susţinătorii acestei teorii se află pe poziţia consumatorilor.

Preţul nu se formează izolat, fiind determinat de interacţiunile din

economie (preţ relativ). Raportul dintre preţul pieţei şi preţul natural

este influenţat de jocul pieţei, respectiv raportul cerere-ofertă. Preţul

pieţei se găseşte la nivelul preţului natural când cererea este egală cu

oferta. Dacă oferta este excedentară, nivelul preţului coboară; dacă

oferta este deficitară, nivelul preţului urcă.

Stabilirea echilibrului între cerere şi ofertă presupune cunoaşterea

cererii efective şi adaptarea ofertei la nivelul şi structura acesteia.

Nivelul preţului pieţei este influenţat şi de cantitatea de bani existentă în

circulaţie, deşi moneda nu intervine în stabilirea raportului de schimb şi

a structurii preţului.

Sistemul preţurilor este în legătură cu alte sisteme din economie:

producţia bunurilor materiale, consumul, activităţile de export-import,

sistemul valutar şi de credit. În sistemul preţurilor, elementele eterogene

(venituri nete, costuri) se transformă în elemente omogene exprimate

prin preţ.

1.2. Preţul liber – preţ de echilibru al pieţei

Economia modernă este economia schimburilor libere, iar

formarea preţurilor depinde de comportamentul producătorilor şi

consumatorilor şi de politica statului. Vânzătorii producători propun

spre negociere cu cumpărătorii preţuri pornind de la costuri (preţ de

revenire) şi marja beneficiului (profit).

Jocul liber al preţurilor este rezultanta a doi factori:

o raportul cerere-ofertă: cerere > ofertă, preţul urcă; cerere <

ofertă, preţul coboară;

o concurenţa între producători: cerere > ofertă, preţul de

cumpărare creşte; cerere < ofertă, preţul de vânzare scade.

Preview document

Concurență și Prețuri - Pagina 1
Concurență și Prețuri - Pagina 2
Concurență și Prețuri - Pagina 3
Concurență și Prețuri - Pagina 4
Concurență și Prețuri - Pagina 5
Concurență și Prețuri - Pagina 6
Concurență și Prețuri - Pagina 7
Concurență și Prețuri - Pagina 8
Concurență și Prețuri - Pagina 9
Concurență și Prețuri - Pagina 10
Concurență și Prețuri - Pagina 11
Concurență și Prețuri - Pagina 12
Concurență și Prețuri - Pagina 13
Concurență și Prețuri - Pagina 14
Concurență și Prețuri - Pagina 15
Concurență și Prețuri - Pagina 16
Concurență și Prețuri - Pagina 17
Concurență și Prețuri - Pagina 18
Concurență și Prețuri - Pagina 19
Concurență și Prețuri - Pagina 20
Concurență și Prețuri - Pagina 21
Concurență și Prețuri - Pagina 22
Concurență și Prețuri - Pagina 23
Concurență și Prețuri - Pagina 24
Concurență și Prețuri - Pagina 25
Concurență și Prețuri - Pagina 26
Concurență și Prețuri - Pagina 27
Concurență și Prețuri - Pagina 28
Concurență și Prețuri - Pagina 29
Concurență și Prețuri - Pagina 30
Concurență și Prețuri - Pagina 31
Concurență și Prețuri - Pagina 32
Concurență și Prețuri - Pagina 33
Concurență și Prețuri - Pagina 34
Concurență și Prețuri - Pagina 35
Concurență și Prețuri - Pagina 36
Concurență și Prețuri - Pagina 37
Concurență și Prețuri - Pagina 38
Concurență și Prețuri - Pagina 39
Concurență și Prețuri - Pagina 40
Concurență și Prețuri - Pagina 41
Concurență și Prețuri - Pagina 42
Concurență și Prețuri - Pagina 43
Concurență și Prețuri - Pagina 44
Concurență și Prețuri - Pagina 45
Concurență și Prețuri - Pagina 46
Concurență și Prețuri - Pagina 47
Concurență și Prețuri - Pagina 48
Concurență și Prețuri - Pagina 49
Concurență și Prețuri - Pagina 50
Concurență și Prețuri - Pagina 51
Concurență și Prețuri - Pagina 52
Concurență și Prețuri - Pagina 53
Concurență și Prețuri - Pagina 54
Concurență și Prețuri - Pagina 55
Concurență și Prețuri - Pagina 56
Concurență și Prețuri - Pagina 57
Concurență și Prețuri - Pagina 58
Concurență și Prețuri - Pagina 59
Concurență și Prețuri - Pagina 60
Concurență și Prețuri - Pagina 61
Concurență și Prețuri - Pagina 62
Concurență și Prețuri - Pagina 63
Concurență și Prețuri - Pagina 64
Concurență și Prețuri - Pagina 65
Concurență și Prețuri - Pagina 66
Concurență și Prețuri - Pagina 67
Concurență și Prețuri - Pagina 68
Concurență și Prețuri - Pagina 69
Concurență și Prețuri - Pagina 70
Concurență și Prețuri - Pagina 71
Concurență și Prețuri - Pagina 72
Concurență și Prețuri - Pagina 73
Concurență și Prețuri - Pagina 74
Concurență și Prețuri - Pagina 75
Concurență și Prețuri - Pagina 76
Concurență și Prețuri - Pagina 77
Concurență și Prețuri - Pagina 78
Concurență și Prețuri - Pagina 79
Concurență și Prețuri - Pagina 80
Concurență și Prețuri - Pagina 81
Concurență și Prețuri - Pagina 82
Concurență și Prețuri - Pagina 83
Concurență și Prețuri - Pagina 84
Concurență și Prețuri - Pagina 85
Concurență și Prețuri - Pagina 86
Concurență și Prețuri - Pagina 87
Concurență și Prețuri - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Concurenta si Preturi.pdf

Alții au mai descărcat și

Auditul instrumentelor financiare derivate - evaluare, modalități de contabilizare

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între...

Formarea Prețurilor în Industria Alimentară

INTRODUCERE Şcoala clasică a economiei politice a corelat preţul cu valoarea obiectivă a mărfurilor, preţul a fost definit ca fiind expresia în...

Piața de capital - analiza utilității indicilor bursieri

INTRODUCERE Bursa de valori mobiliare reprezintă un domeniu incitant şi fascinant, nu numai pentru actorii pieţei de capital ci şi pentru...

Managementul Resurselor Umane

Capitolul I. Analiza critică a fişei postului Fişa postului reprezintă documentul operaţional prin care se reflectă descrierea postului şi care,...

Sistemul de Prețuri în România

INTRODUCERE Prin acest referat se urmăreşte a se reliefa unele aspecte privind stabilirea preţului în pieţe perfecte şi o detaliere mai profundă a...

Politică de preț

Agricultura in perioada de tranzitie La sfarsitul a zece ani de tranzitie,agricultura nu reuseste sa faca baza cresterii economice, principala...

Caracteristici Actuale și de Prespectivă ale Pieței Serviciului de Comert Electronic

Continut: Plecand de la definitia comertului electronic. Comert electronic (sens restrans); comertul electonic este totalitatea actelor de comert...

Formarea prețurilor produselor agricole, studiu pe exemplu României privind formarea prețurilor la aceste produse

1.CONCEPTUL DE PREŢ Definit in termenii cei mai generali, pretul reprezinta o suma de bani primita sau platita pentru cedarea, respectiv...

Te-ar putea interesa și

Proiectare Transformator Monofazat

Capitolul 1 Introducere 1.1 Prezentarea generala a proiectului Tehnologiile acestui mileniu evolueaza într-un ritm foarte ridicat datorita în...

Prețuri și concurență - metode de stabilire a prețului la SC Nico Protection Security Group SRL

ARGUMENT Am ales aceasta temǎ datoritǎ posibilitǎţilor multiple pe care le oferǎ stabilirea unui preţ al unui produs şi a impactului foarte mare...

Analiza Economică

Capitolul 1. OBIECTUL SI METODA ANALIZEI ECONOMICE Ca orice stiinta umana sau sociala, economia politica abstrage din lumea reala un fenomen...

Prețuri și concurență

Elaborarea strategiilor si a programelorde stabilire a preturilor Pretul este singurul element aducator de venituri din mixul de marketing si...

Concurența

1. Concurenta în acceptiunea de marketing In acceptiunea de marketing, concurenta, reprezinta un ansamblu de raporturi in care intra agentii...

Formarea prețului în concurență imperfectă - monopolul

CAP.1 : Formarea preturilor in concurenta imperfecta si in situatia de monopol Cap 1.1: Formarea preturilor in concurenta imperfecta . Piata...

Stat și Concurență în Economia de Piață

1. Concurenta : concept, functii si rol. Nevoia de protectie a concurentei 1.1. Conceptul de concurenta Atat din perpectiva conceptelor si...

Formarea prețurilor produselor agricole, studiu pe exemplu României privind formarea prețurilor la aceste produse

1.CONCEPTUL DE PREŢ Definit in termenii cei mai generali, pretul reprezinta o suma de bani primita sau platita pentru cedarea, respectiv...

Ai nevoie de altceva?