Dezvoltarea umană

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 98 în total
Mărime: 2.65MB (arhivat)
Publicat de: Paulica Ciobanu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dorin Vaculofschi

Extras din curs

Tema 1. Introducere în dezvoltarea umană (2 ore)

Noţiune de dezvoltare umană

Premisele apariţiei conceptului dezvoltării umane

Evoluţia conceptului dezvoltării umane

Publicaţiile legate de conceptul dezvoltării umane şi perspectivele dezvoltării conceptului în secolul 21

1. Ce înseamnă dezvoltarea umană?

Potrivit noii paradigme, dezvoltarea umană poate fi privită, ca un proces de extindere a libertăţilor reale de care se bucură oamenii (Sen).

„Concentrarea asupra libertăţilor oamenilor contrastează cu viziunile mai limitate despre dezvoltare, cum ar fi identificarea dezvoltării cu creşterea produsului naţional brut, cu creşterea veniturilor personale sau cu modernizarea socială. Creşterea PNB sau a veniturilor individuale poate fi, desigur, importantă ca mijloc de extindere a libertăţilor oamenilor, la fel ca şi industrializarea, progresul tehnologic sau modernizarea socială. Dar libertăţile depind şi de alţi factori, cum ar fi aranjamentele sociale şi economice (de exemplu, accesul la educaţie, servicii de sănătate şi asistenţă socială, accesul la piaţa muncii), precum şi drepturile politice şi civile (de exemplu, libertatea de a participa la discuţii şi dezbateri publice)”.

Amartia Sen “Development as freedom”, Bucureşti, Editura Economică, 2004, p.18.

1. Ce înseamnă dezvoltarea umană?

Dezvoltarea umană este un concept larg, care cuprinde toate domeniile vieţii social-umane.

O dezvoltare umană presupune o viaţă cât mai îndelungată şi sănătoasă, acces la educaţie care permite ocuparea unui loc de muncă atractiv şi bine remunerat, acces la o gamă cât mai diversă de bunuri şi servicii.

Alte aspecte ale dezvoltării umane presupun libertatea politică şi respectarea drepturilor omului, stima faţă de om, ceea ce A. Smith numea drept „capacitate de a comunica cu alţii şi a ieşi în stradă fără a simţi un sentiment de ruşine”

În ultimă instanţă, dezvoltarea umană este dezvoltarea oamenilor, pentru oameni şi prin oameni.

1. Ce înseamnă dezvoltarea umană?

Dezvoltarea umană este un concept larg, care cunoaşte o evoluţie permanentă. Astfel, conceptul dezvoltării umane este legat, nemijlocit, de respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Dacă dezvoltarea umană vizează extinderea posibilităţilor şi libertăţilor de care beneficiază membrii unei comunităţi, drepturile omului reprezintă un stimulent în perfecţionarea continuă a instituţiilor şi a sistemelor sociale care facilitează sau asigură aceste posibilităţi şi libertăţi. Alte domenii de alegere, cărora oamenii, de asemenea, le atribuie o valoare înaltă, constituie participarea la viaţa socială. Din punctul de vedere al dezvoltării umane, toate acestea sunt necesare pentru asigurarea productivităţii şi creativităţii, a dezvoltării continue a capitalului uman existent, a sentimentului individului de apartenenţă la o comunitate. În ultimă instanţă, dezvoltarea umană este dezvoltarea oamenilor, pentru oameni şi prin oameni.

1. Ce înseamnă dezvoltarea umană?

Dezvoltarea umană este legată şi de securitatea umană. Foarte mult timp conceptul de securitate a fost interpretat doar ca securitate teritorială împotriva agresiunii din exterior sau protecţie a intereselor naţionale în politica externă, ori siguranţă globală împotriva ameninţării cu o catastrofă nucleară. Această noţiune se referea mai degrabă la ţări şi naţiuni decât la oameni. Era neglijată preocuparea legitimă faţă de oamenii simpli, care aveau nevoie de securitate în viaţa lor de zi cu zi. Or, pentru mulţi dintre ei, securitatea simboliza protecţia împotriva pericolelor de maladii, foamete, şomaj, crimă, conflict social, represiune politică şi a primejdiilor legate de mediu. Securitatea umană vizează nu doar securitatea teritorială ori securitatea statelor ca naţiuni. Aceasta cuprinde şi securitatea oamenilor în viaţa lor de fiecare zi. Securitatea umană ar putea fi definită ca o libertate a omului faţă de anumite privaţiuni, cât şi ca o libertate de anumite frici percepute de el. Există, bineînţeles, o legătură între securitatea umană şi dezvoltarea umană: acestea se consolidează reciproc. Progresul înregistrat în unul dintre aceste domenii sporeşte şansele de progres în celălalt, dar şi nereuşita unuia va înmulţi riscurile de eşec in celălalt.

1. Ce înseamnă dezvoltarea umană?

Egalitatea genurilor este o altă faţetă a dezvoltării umane. Cadrul dezvoltării umane se bazează pe ferma convingere că orice strategie sau efort de dezvoltare, care neglijează jumătate din umanitate, nu poate avea un caracter durabil. Acest cadru consideră că abilităţile femeilor se extind odată cu eliminarea lacunelor în ceea ce priveşte capacităţile, bazate pe aspectele de gen. Cadrul dezvoltării umane pledează în favoarea oportunităţilor egale pentru femei în toate domeniile vieţii – pe plan economic, social, cultural şi politic. Acesta se opune discriminării împotriva femeilor, încălcării drepturilor lor şi pericolelor specifice lor – de exemplu, siguranţa personală, violenţa in familie sau abuzul sexual.

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltarea Umana.ppt

Alții au mai descărcat și

Instituții de Credit

IC 1. Bilanţul bancar şi contul de profit şi pierdere 1.1 Bilanţul bancar ACTIV I. Operaţiuni de trezorerie şi interbancare Casa şi alte valori...

Suport de Curs Doctrine Economice Contemporane

CONTEXTUL ISTORIC Începând cu 1917 lumea intră în “secolul relativismului” - 1917 – revoluţia bolsevică - 1917 – SUA forţă beligerantă în primul...

Cursuri achiziții și fuziuni

In general, in tarile actuale U.E. legislatia fuziunilor si achizitiilor a inceput sa devina coerenta incepand cu anii ’60, dar forma actuala a...

Domeniile Econometriei

1) CE ESTE ECONOMETRIA? Interpretată ad literam, noţiunea de econometrie înseamnă „măsurare economică”. Deşi măsurarea sau evaluarea este o parte...

Analiza diagnostică a întreprinderii

Curs 1 Elemente introductive. Generalitati De ce un diagnostic? Inainte de a incepe sa rasp la aceasta intrebare important este de a clarifica...

Previziune Macroeconomică

1.1 Economia naţională ca sistem Multitudinea definiţiilor date conceptului de sistem poate fi generalizată astfel: fie P o proprietate oarecare,...

Proiectarea Sistemelor Tehnico-Economice

Foaia de usã este constituitã dintr-o ramã din cherestea de rãsinoase cu adaosuri de întãrire la balamale si la locasul de broascã, placatã pe...

Economia - Știință Teoretică și Fundamentală

1.1. ECONOMIA – ŞTIINŢĂ TEORETICĂ ŞI FUNDAMENTALĂ Ştiinţa economică constă din ansamblul coerent de noţiuni, idei, teorii şi doctrine prin care...

Te-ar putea interesa și

Protecția Mediului în Contextul Dezvoltării Economice Durabile

2.4 Mecanisme de alocare pentru finantarea actiunilor de protectie a mediului În unele tari sunt folosite mecanisme speciale desemnate pentru a...

Dezvoltare Durabilă a Resurselor Umane

1. Prezentarea societatii Prezentul proiect a fost întocmit în cadrul unei societati de distributie de produse alimentare si nealimentare,...

Dezvoltarea Resurselor Umane prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane în Județul Galați

Introducere Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) stabileşte axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie...

Practică în Ministerul Muncii, familiei și egalității de șanse

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se organizează şi functionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în...

Dezvoltarea Profesională a Resurselor Umane prin Prisma Managementului Calității

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate este determinată de necesitatea efectuării unei analize a dezvoltării profesionale a resurselor umane a...

Geografie economică generală

I Harta politica a lumii 1.Statul a aparut inca din antichitate .Orasele -state grecesti carereuneau comunitati de oameni liberi , Imperiile Roman...

Factorul uman - factor deteminant în dezvoltarea economică durabilă

1. Introducere La începuturile evoluţiei societăţii omeneşti, mai precis în comuna primitivă, micile comunităţi umane erau o parte a naturii,...

România și IDU

Indicele de dezvoltare umană -Conceptul de dezvoltare umană este mult mai profund şi mai complex relevând mult mai multe aspecte decât orice alt...

Ai nevoie de altceva?