Domeniile Econometriei

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 6167
Mărime: 418.50KB (arhivat)
Publicat de: Gicu Păun
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Angelescu Gheorghe

Extras din curs

1) CE ESTE ECONOMETRIA?

Interpretată ad literam, noţiunea de econometrie înseamnă „măsurare economică”. Deşi măsurarea sau evaluarea este o parte importantă a econometriei, scopul acesteia este mult mai vast, după cum se poate observa în următoarele definiţii:

Econometria este rezultatul unui punct de vedere despre rolul economiei şi constă din aplicarea statisticii matematice la datele economice pentru oferirea suportului empiric (bazat pe experienţă) a modelelor construite de matematica economică şi obţinerea rezultatelor numerice.

econometria poate fi definită ca analiza cantitativă a unui fenomen economic, bazată pe dezvoltarea simultană a teoriei şi observării, legată de metodele de deducţie adecvate.

Econometria poate fi definită ca ştiinţa socială ce aplică instrumentele teoriei economice, matematicii şi statisticii la analiza fenomenului economic.

Econometria se preocupă de determinarea empirică a legilor economice.

Arta econometricianului constă în identificarea acelui set de presupuneri care sunt suficient de specifice şi suficient de realiste pentru a-i permite acestuia să obţină cel mai bun avantaj posibil din datele disponibile.

Econometricienii sunt un ajutor pozitiv în încercarea de a risipi imaginea publică proastă a economiei (cantitativă sau altfel).

Metoda cercetării econometrice se îndreaptă, în esenţă, spre o joncţiune a teoriei economice şi a măsurărilor actuale, utilizând teoria şi tehnica deducţiei statistice pe post de pilon.

2) DE CE O DISCIPLINĂ SEPARATĂ?

După cum sugerează definiţiile precedente, econometria este un amalgam al teoriei economice, economiei matematice, statisticii economice şi a statisticii matematice. Totuşi subiectul merită să fie studiat desinestătător din următoarele motive.

Teoria economică lansează afirmaţii sau ipoteze care sunt în mare majoritate de natură calitativă. De exemplu, teoria microeconomică stipulează că, dacă ceilalţi factori rămân neschimbaţi, o reducere în preţul unui bun va cauza creşterea cantităţii cerute a acelui bun. Dar teoria în sine nu asigură nici o valoare numerică a relaţiei dintre cei doi factori; adică, aceasta nu spune cu cât va creşte sau va scădea ca rezultat a unei modificări în preţul bunului. Funcţia econometricianului este să determine acele estimări numerice. Altfel spus, econometria oferă conţinut empiric pentru majoritatea teoriei economice.

Principala preocupare a economiei matematice este exprimarea teoriei economice în formă matematică (ecuaţii) fără a ţine cont de comensurabilitate sau verificarea empirică a teoriei. Econometria, după cum a fost menţionat anterior, este în principal interesată de verificarea empirică a teoriei economice. După cum vom descoperi mai târziu, econometricianul utilizează deseori utilizează ecuaţiile matematice propuse de economistul matematician, dar expune aceste ecuaţii într-o asemenea formă, încât acestea se testează. Şi această conversiune a ecuaţiilor matematice în cele econometrice necesită ingeniozitate şi aptitudini practice.

Statistica economică este în principal preocupată de colectarea, procesarea şi prezentarea datelor economice sub formă de diagrame şi tabele. Acestea sunt atribuţiile statisticianului economic. Acesta e responsabil de colectarea datelor despre PIB, PNB, şomaj, preţuri, etc. Datele astfel colectate constituie informaţia brută pentru procesarea econometrică. Dar statisticianul economic nu merge mai departe de atât, nefiind preocupat de utilizarea datelor colectate pentru testarea teoriilor economice. Desigur, cel ce se ocupă de aceasta devine econometrician.

Preview document

Domeniile Econometriei - Pagina 1
Domeniile Econometriei - Pagina 2
Domeniile Econometriei - Pagina 3
Domeniile Econometriei - Pagina 4
Domeniile Econometriei - Pagina 5
Domeniile Econometriei - Pagina 6
Domeniile Econometriei - Pagina 7
Domeniile Econometriei - Pagina 8
Domeniile Econometriei - Pagina 9
Domeniile Econometriei - Pagina 10
Domeniile Econometriei - Pagina 11
Domeniile Econometriei - Pagina 12
Domeniile Econometriei - Pagina 13
Domeniile Econometriei - Pagina 14
Domeniile Econometriei - Pagina 15
Domeniile Econometriei - Pagina 16
Domeniile Econometriei - Pagina 17
Domeniile Econometriei - Pagina 18
Domeniile Econometriei - Pagina 19
Domeniile Econometriei - Pagina 20
Domeniile Econometriei - Pagina 21
Domeniile Econometriei - Pagina 22
Domeniile Econometriei - Pagina 23
Domeniile Econometriei - Pagina 24
Domeniile Econometriei - Pagina 25
Domeniile Econometriei - Pagina 26
Domeniile Econometriei - Pagina 27
Domeniile Econometriei - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Domeniile Econometriei
    • Prelegerea 1.doc
    • Seminarul 1.doc

Alții au mai descărcat și

Econometrie

1 Analiza comerțului exterior folosind analiza econometrică 1.1 Culegerea datelor 2 Analiza modelului econometric folosind pachete de programe...

Econometrie

PROIECT ECONOMETRIE -Regiunile 2 și 5- CERINȚE : Problema A. - Realizarea şi interpretarea regresiei unifactoriale Nr mediu de salariați din...

Modelul Unifactorial

M1 este indicatorul lichidităţii primare care permite efectuarea de plăţi imediate. El include numerarul în circulaţie şi depozitele la vedere....

Ajustarea liniară

Deseori, apare necesitatea de a explica si controla,pe cat posibil,fenomenele si procesele din economie,care pot reflecta situatii mai mult sau mai...

Econometrie

Obiectivele prelegerii Din studiul acestui material didactic vei avea cunoștințe despre: q Ce este econometrie q Un scurt istoric al apariției...

Econometrie financiară

Din structura unui învăţământ modern economic şi financiar de ce face oare parte şi Econometria ca disciplină fundamentală, alături de Micro şi...

Analiza economico-financiară

1.1. NECESITATEA SI TIPURILE ANALIZEI Înca de la începuturi, cunoasterea fenomenelor si proceselor din natura si societate a impus, într-o forma...

Econometrie

O întrebare aparent simplă de tipul ce este Econometria, îşi găseşte un răspuns etimologic consacrat, rezultat al traducerii a două cuvinte din...

Te-ar putea interesa și

Riscul Asociat Creditării Bancare a IMM

INTRODUCERE În România, cea mai mare parte din activităţile de producţie şi de servicii se desfăşoară în microîntreprinderi şi întreprinderi mici...

Modelarea Econometrică a Comportamentului Consumatorului

INTRODUCERE Modelele econometrice analizează calitatea şi cantitatea proceselor economice şi evoluţia lor. Econometria prin caracterul său general...

Proiect econometrie - variantă

Introducere in econometrie Dezvoltarea rapida a econometriei a generat formularea mai multor definitii cu privire la domeniul acestei discipline...

Econometria

CE ESTE ECONOMETRIA? 1.Definiţia şi caracteristicile econometriei Termenul de econometrie are origine grecescă (aiconomie-economie,...

Econometrie

1. OBIECTIVELE DISCIPLINEI Modifi¬cările în domeniul lumii reale - determinate, sub raportul cauzalităţii, de diferite influenţe ale unor factori...

Analiza Factorilor care Influențează Consumul Energiei Electrice

1. Introducere Econometria foloseşte metode statistice economice şi matematice pentru a da o măsură activităţii economice.Nivelul unor indicatori...

Noțiuni și concepte fundamentale ale Econometriei - Tipologia modelelor econometrice

Noțiuni și concepte fundamentale ale Econometriei. Tipologia modelelor econometrice Introducere - scurtă prezentare istorică a econometriei Un...

Econometrie

CAP I. INTRODUCERE ÎN ECONOMETRIE 1.1 Definiţiile econometriei Dezvoltarea rapidã a econometriei a generat formularea mai multor definitii cu...

Ai nevoie de altceva?