Noțiuni și concepte fundamentale ale Econometriei - Tipologia modelelor econometrice

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4442
Mărime: 53.28KB (arhivat)
Publicat de: Alex M.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Mariana Bălan
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea Hyperion, Bucuresti

Cuprins

  1. Introducere - scurtă prezentare istorică a econometriei 3
  2. Aspecte conceptuale ... 4
  3. Econometrie - Locul și rolul acestei discipline în sistemul științelor economice .. 6
  4. Noțiuni și concepte fundamentale ale econometriei 8
  5. Orientări diferite ale econometriei . 12
  6. Bibliografie 14

Extras din proiect

Noțiuni și concepte fundamentale ale Econometriei. Tipologia modelelor

econometrice

Introducere - scurtă prezentare istorică a econometriei

Un moment important în constituirea și dezvoltarea Econometriei ca disciplină economică de frontieră, apărută în domeniile de interferență ale teoriei economice, statisticii și matematicii, se consideră anul 1930 (29 decembrie), când s-a înființat la Cleveland Societatea de Econometrie (Econometric Society), avându-i ca inițiatori pe: Irving Fischer - președinte, L. V. Bortkiewicz, R. Frisch, H. Hotelling, L. Schumpeter, N. Wiener și alții.

Un rol deosebit în dezvoltarea și popularizarea econometriei l-a avut revista acestei societăți, „Econometrica”, care apare trimestrial, începând din ianuarie 1933.

Etimologic, termenul de econometrie provine din cuvintele grecești: eikonomia (economie) și metren (măsură). El a fost introdus (1926) de către Ragnar Frisch, economist și statistician norvegian, prin analogie cu termenul „biometrie", folosit de Fr. Galton și K. Pearson la sfârșitul secolului XIX, care desemna cercetările biologice ce utilizau metodele statisticii matematice.

Dar nu cei care au introdus termenul și au înființat Societatea de Econometrie au și „inventat” această disciplină.

Sub aspect istoric, studierea cantitativă a fenomenelor economice este mult mai veche. Printre precursorii econometriei moderne pot fi citați: F. Quesnay, W. Petty, Gregory King, A. Cournot, Leon Walras, E. Engel, A. Marshall, R. A. Fisher, K. Pearson și alții.

În perioada contemporană, contribuții importante la dezvoltarea econometriei au fost aduse de:

- în domeniul analizei economice a cererii: M. Friedman,T. Haavelmo, R. Stone, H. Wald, ș.a.;

- în domeniul funcțiilor de producție: C. W. Cobb, P. H. Douglas, K. J. Arrow, G. Tintner;

- în domeniul modelelor macroeconomice: A. S. Goldberger, O. Onicescu, V. Kantarevici, L. R. Klein, J. Tinbergen, H. Theil ;

- în domeniul metodelor de analiză a datelor sau al econometriei „fără modele": T. W. Anderson, J. P. Benzécri, H. Hotelling, R. A. Fisher și alții.

În momentul actual, impulsionată puternic de revoluția tehnico-științifică - cu realizări de vârf în domeniul calculatoarelor electronice - econometria a devenit un instrument metodologic de bază, indispensabil teoriei și practicii economice pentru investigarea riguroasă a fenomenelor și proceselor economice.

Aspecte conceptuale

Dezvoltarea rapidă a econometriei a generat formularea mai multor definiții cu privire la domeniul acestei discipline economice. Totuși, marea majoritate a acestora poate fi încadrată în următoarele trei grupe:

a) definiția istorică;

b) definiția restrictivă;

c) definiția extinsă.

a) Definiția istorică a econometriei a fost formulată de R. Frisch în primul număr al revistei „Econometrica”, în ianuarie 1933: „experiența a arătat că fiecare din următoarele trei puncte de vedere, al statisticii, al teoriei economice și al matematicii, este o condiție necesară, dar nu și suficientă, pentru o înțelegere efectivă a realităților cantitative din economia modernă; unificarea lor este aceea care asigură eficiența. Econometria este tocmai această unificare”.

Conform acestei definiții, susținătorii ei consideră că prin econometrie se înțelege studierea fenomenelor economice pe baza datelor statistice cu ajutorul modelelor matematicii.

b) Definiția restrictivă propusă de Cowles Commission for Research in Economics (Chicago, 1940-1950), consideră că nu există econometrie dacă investigarea fenomenelor economice nu se face cu ajutorul modelelor aleatoare (stochastice).

Susținătorii acestei definiții, L. R. Klein, E. Malinvaud, G. Rottier, includ în domeniul econometriei numai cercetările economice care utilizează metodele inducției statistice - teoria estimației, verificarea ipotezelor statistice - la verificarea relațiilor cantitative formulate în teoria economică cu privire la fenomenele sau procesele economice cercetate.

Conform acestor definiții, un studiu econometric presupune:

- existența prealabilă a unei teorii economice privind fenomenul, procesul sau sistemul economic cercetat, pe baza căreia se construiește modelul economic, care reprezintă formalizarea ipotezelor teoriei economice cu privire la fenomenul, procesul sau sistemul investigat;

- posibilitatea aplicării metodelor inducției statistice la verificarea ipotezelor teoriei economice; construirea modelului econometric și rezolvarea acestuia.

Această definiție restrictivă exclude din domeniul econometriei cercetările economice care nu se fundamentează pe:

- o teorie economică - implicită sau explicită privind modelul econometric al fenomenului, procesului sau sistemului studiat;

- o interpretare aleatoare a modelului respectiv.

Astfel, analiza seriilor cronologice, modelul lui Leontief (B.L.R.) ca și statistica economică (care se fundamentează pe metoda balanțelor) nu intră în sfera de cuprindere a econometriei: prima, deoarece existența unei teorii economice nu este necesară, iar ultimele două, fiindcă nu permit aplicarea metodelor inducției statistice.

Bibliografie

Andrei, T. - Statistică și econometrie, Editura Economică, București, 2004

Bourbonnais R , Econometrie, Editura Dunod, Paris, 1998

Pecican, E. Econometrie pentru economiști, Editura Economică, București, 2004

Pecican E., Econometrie, Ed. Intercredo, Deva, 1997

Andrei, T, Stancu, S, Iacob, A. I, Tușa E., Introducere în econometrie utilizând Eviews, Editura Economică, București, 2008

Jula D., Introducere în econometrie, Editura Professional Consulting, București, 2003

Mester, I.T., Econometrie, Editura Universității din Oradea, 2007

Onicescu,O., Econometrie și statistică informațională, Editura DCS, București, 1983

Spircu Liliana, Econometrie, Editura: Pro Universitaria, București, 2008

Tașnadi A., Econometrie, Editura ASE București, 2004

Tomescu Dumitrescu C., Econometrie, Editura Academica Brâncuși, Tg-Jiu. 2008

Tomescu Dumitrescu C. Econometrie generală și financiară, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2008

Voineagu V., Țițan E., Șerban R.,Ghiță S., Todose D., Boboc C., Pele D., Teoria și practica econometrică, București, Editura Meteor Press, 2007

Preview document

Noțiuni și concepte fundamentale ale Econometriei - Tipologia modelelor econometrice - Pagina 1
Noțiuni și concepte fundamentale ale Econometriei - Tipologia modelelor econometrice - Pagina 2
Noțiuni și concepte fundamentale ale Econometriei - Tipologia modelelor econometrice - Pagina 3
Noțiuni și concepte fundamentale ale Econometriei - Tipologia modelelor econometrice - Pagina 4
Noțiuni și concepte fundamentale ale Econometriei - Tipologia modelelor econometrice - Pagina 5
Noțiuni și concepte fundamentale ale Econometriei - Tipologia modelelor econometrice - Pagina 6
Noțiuni și concepte fundamentale ale Econometriei - Tipologia modelelor econometrice - Pagina 7
Noțiuni și concepte fundamentale ale Econometriei - Tipologia modelelor econometrice - Pagina 8
Noțiuni și concepte fundamentale ale Econometriei - Tipologia modelelor econometrice - Pagina 9
Noțiuni și concepte fundamentale ale Econometriei - Tipologia modelelor econometrice - Pagina 10
Noțiuni și concepte fundamentale ale Econometriei - Tipologia modelelor econometrice - Pagina 11
Noțiuni și concepte fundamentale ale Econometriei - Tipologia modelelor econometrice - Pagina 12
Noțiuni și concepte fundamentale ale Econometriei - Tipologia modelelor econometrice - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Notiuni si concepte fundamentale ale Econometriei - Tipologia modelelor econometrice.docx

Alții au mai descărcat și

Econometrie

1. Obiectivele Econometriei Econometria are ca obiect cunoaşterea mecanismelor de desfăşurare a proceselor economice, descrise de seriile de date...

Econometria

CE ESTE ECONOMETRIA? 1.Definiţia şi caracteristicile econometriei Termenul de econometrie are origine grecescă (aiconomie-economie,...

Regresie Liniară Simplă

Modelul unifactorial de regresie este o relaţie matematică construită pe baza teoriei economice, care presupune că fenomenul economic Y ( fenomenul...

August Friedrich von Hayek

Elemente biografice. Friedrich August von Hayek a fost unul dintre cei mai importanti economisti si filozofi ai secolului XX. Dupa Ludwig von...

Ludwig von Mises - Capitalismul și dușmanii sâi

Introducere Ludwig von Mises (29 septembrie 1881 – 10 octombrie 1973) este un reprezentant de seama al Scolii austriece de economie. Cartea...

Recenzie - Milton Friedman - liber să alegi

In 1976 dupa ce a obtinut premiul Nobel pt lucrarile sale in economie, se indrepta catre o conferinta din Michigan la care trebuia sa participe,...

Econometrie

Avem ca scop gasirea corelatiei dintre nr. de angajati in functie de suprafata comerciala si a incasarilor medii lunare. Se va urmari influenta...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Ai nevoie de altceva?