Diagnosticare mecanică

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5745
Mărime: 61.39KB (arhivat)
Publicat de: Stelian Moldovan
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Ion Verboncu
FACULTATEA DE MANAGEMENT

Extras din curs

1. Documentarea preliminară

1.1. Caracteristici tipologice ale firmei investigate

Această fază are drept conţinut evidenţierea principalelor elemente de diferenţiere şi localizare a firmei într-un anumit context local, naţional şi internaţional, precum: denumire, act normativ de înfiintare, obiect de activitate, particularităţi ale proceselor de aprovizionare, producţie şi vânzare, particularităţi ale relaţiilor cu organisme financiar-bancare ş.a.m.d.

...Societatea comercială MECANICA este o societate pe acţiuni, înfiinţată în anul 1990, în baza legii 15/1990 cu privire la transformarea întreprinderilor de stat în societăţi comerciale şi regii autonome; capitalul social este de 40.591.000 mii lei (1.623.640 acţiuni a câte 25.000 lei acţiunea ).Sediul se află în oraşul K, situat într-un judeţ din sudul României. Este cea mai importantă întreprindere din această zonă, cu capital majoritar de stat. Acţionariatul are următoarea structură:

- AVAS – 76%

- SIF – 18%

- PAS – 6%

Obiectul de activitate: producerea şi comercializarea de echipamente complexe destinate unor întreprinderi din industrie, construcţii, transporturi şi agricultură.

Principalii furnizori sunt întreprinderi siderurgice (pentru tablă), întreprinderi constructoare de maşini (pentru unele componente electrice şi electronice ), întreprinderi chimice (pentru vopseluri şi lacuri).

Clienţii firmei sunt întreprinderi cu capital privat ( 15%), companii naţionale şi întreprinderi cu capital majoritar de stat ( 85%).

Concurenţa este dată de firme cu profil de fabricaţie similar, situate în Transilvania (2), Moldova (1), Dobrogea (1) şi Muntenia (1). Firma are cont deschis la Banca Comercială Română.

1.2. Situaţia economico-financiară a firmei

În aceasta a II-a fază a etapei de documentare preliminară este prezentată, în dinamică, situaţia economico-financiară a firmei investigate, ţinându-se cont de următoarele aspecte:

* Intervalul de timp la care se referă indicatorii şi indicii prezentaţi trebuie să fie suficient de mare pentru a facilita conturarea unor concluzii pertinente. În opinia noastră aceasta “se întinde” pe 3-5 ani , adică intervalul de timp pentru care se „construieşte” strategia firmei. (Se ştie foarte bine că rezultatele diagnosticării sunt valorificate în proiecţii strategice realiste , alături de studiile de marketing, studiile ecologice ori strategia naţională ).

* Evidenţierea situaţiei economico-financiare se realizează cu ajutorul unui sistem de indicatori şi indici. Indicatorii se regăsesc în următoarele două grupe principale: indicatori de volum (cantitativi), precum: capitalul social, capacitatea de producţie, activele totale, activele fixe şi circulante, veniturile, cheltuielile, profitul brut şi net, cifra de afaceri, producţia marfă fabricată, număr salariaţi, fond de salarii, stocuri, datorii, creanţe, costuri de producţie etc. ; indicatori de eficienţă (calitativi), respectiv: productivitatea muncii, salariul mediu, ratele rentabilităţii, viteza de rotaţie a activelor circulante, cheltuieli la 1000 lei cifră de afaceri, solvabilitatea, lichiditatea generală şi parţială ş.a.

* Pentru evidenţierea în dinamică a situaţiei economico-financiare a firmei, a performanţelor acesteia recomandăm folosirea indicilor (raporturi între două mărimi ale aceluiaşi indicator), determinaţi în următoarele ipostaze:

- (realizat t-3 sau t-2 sau t-1/realizat t-2 sau t-1) x 100

- (realizat t-3 sau t-2 sau t-1/previzionat t-3 sau t-2 sau t-1) x 100

- (previzionat t-3 sau t-2 sau t-1/previzionat t-2 sau t-1) x 100

* Exprimarea indicatorilor de volum (obiective sau rezultate) se poate realiza în preţuri curente sau preţuri comparabile. Pentru eliminarea influenţelor inflaţioniste exprimarea în dolari sau euro este cea mai indicată.

* Principala sursă informaţională utilizată pentru determinarea (evidenţierea) nivelului rezultatelor şi obiectivelor, la nivel de an, semestru ori trimestru este bilanţul contabil. Acestuia i se adaugă bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, bugetele întocmite şi lansate la nivel de centre de gestiune.

* Este recomandabilă apelarea şi a altor surse informaţionale, precum raportările statistice, documente cu caracter intern etc. care permit identificarea nivelului previzionat şi realizat al unor indicatori economici, financiari, sociali, de natură tehnică şi tehnologică, de calitate şi competitivitate ş.a.m.d.

... În ceea ce priveşte S.C. MECANICA S.A., dinamica situaţiei economico-financiare înregistrată în perioada T (t-2  t) este evidenţiată prin intermediul unor indicatori economici, după cum urmează (tabel nr. 1 ).

Facem precizarea că, alături de indicatori economici (de volum şi de eficienţă) se va “opera” şi cu indici, aceştia din urmă fiind în măsură să evidenţieze în dinamică evoluţia sau involuţia rezultatelor obţinute şi a obiectivelor asumate.

Situaţia principalilor indicatori economico-financiari la S.C. MECANICA S.A.

Tabel nr. 1

Nr.crt INDICATOR UM Nivel anul t -2 Nivel anul t -1 Nivel anul t

0 1 2 3 4 5

1 Capital social mil. lei 40591 40591 40591

2 Capital propriu mil. lei 34646 160886 157280

3 Capital permanent mil. lei 45612 170484 162395

4 Venituri totale mil. lei 66614 155667 180650

5 Cheltuieli totale mil. lei 77743 143730 176337

6 Cifra de afaceri mil. lei 63880 154226 170310

7 Profit brut mil. lei -- 11937 4313

8 Pierdere mil. lei 11129

9 Investiţii mil. lei 920 1107 1890

10 Active totale mil. lei 82013 225531 225750

11 Active fixe mil. lei 64211 169501 169731

12 Active circulante mil. lei 16508 54737 55125

13 Stocuri mil. lei 9235 20446 19950

14 Creanţe mil. lei 6483 33139 33975

15 Datorii mil. lei 36368 64586 54600

16 Datorii pe termen scurt mil. lei 31227 54590 54600

17 Numãr de salariaţi nr. 2463 2348 2191

18 Fond salarii mil. lei 23786 38283 44696

19 Productivitatea muncii mil. lei/sal. 25935,9 65684 77731,6

20 Salariul mediu mil. lei/an 25935,9 16,3 20,4

21 Rotaţia stocurilor rotaţii/an 9,65 7,54 8,53

22 Durata recuperãrii creanţelor zile 6,92 78 73

23 Rata rentabilitãţii costurilor % 37 8,3 2,4

24 Rata rentabilitãţii veniturilor % -- 7,7 2,4

25 Rata rentabilitãţii activelor % -- 5,3 1,9

26 Rata rentabilitãţii economice % -- 7 2,65

27 Rata rentabilitãţii financiare % -- 7,4 2,74

28 Rata lichiditãţii patrimoniului % 52,9 100,3 101

29 Lichiditatea parţialã % 23,3 62,8 64,4

30 Solvabilitatea % 42,2 71,3 69,7

31 Rata datoriilor % 44,3 28,6 24,2

Preview document

Diagnosticare mecanică - Pagina 1
Diagnosticare mecanică - Pagina 2
Diagnosticare mecanică - Pagina 3
Diagnosticare mecanică - Pagina 4
Diagnosticare mecanică - Pagina 5
Diagnosticare mecanică - Pagina 6
Diagnosticare mecanică - Pagina 7
Diagnosticare mecanică - Pagina 8
Diagnosticare mecanică - Pagina 9
Diagnosticare mecanică - Pagina 10
Diagnosticare mecanică - Pagina 11
Diagnosticare mecanică - Pagina 12
Diagnosticare mecanică - Pagina 13
Diagnosticare mecanică - Pagina 14
Diagnosticare mecanică - Pagina 15
Diagnosticare mecanică - Pagina 16
Diagnosticare mecanică - Pagina 17
Diagnosticare mecanică - Pagina 18
Diagnosticare mecanică - Pagina 19
Diagnosticare mecanică - Pagina 20
Diagnosticare mecanică - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Diagnosticare Mecanica.doc

Alții au mai descărcat și

Economia întreprinderii

I. CADRUL LEGISLATIV Inregistrarea comerciantilor in Romania este reglementata de Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului si de Legea...

Curs Dreptul Afacerilor

NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN DREPTUL AFACERILOR § 1. OBIECTUL DREPTULUI AFACERILOR Determinarea obiectului dreptului afacerilor se poate deosebi în...

Istoria economiei naționale

1.1. Obiectul istoriei economice Din cadrul vieţii sociale, a sistemului social global al societăţii, subsistemul vieţii economice ocupă cel mai...

Finanțarea prin Bursa de Valori

Bursa de Valori, reprezintă o piaţă secundară pe care sunt tranzacţionate titluri de valoare – acţiuni şi obligaţiuni. Bursa de Valori furnizează...

Previziunea economică

1. Introducere 1.1.Previziunea şi planificarea Aşa cum menţionează John Naisbitt, “omul supravieţuieşte numai prin capacitatea sa de a acţiona...

Servicii Publice

Capitolul 1 FUNDAMENTELE SERVICIILOR PUBLICE 1.1 Caracteristici, orientări şi concepte generale cu care operează serviciile publice Noţiunea de...

Managementul Proiectelor Economice

CAPITOLUL I. MANAGEMENTUL PROIECTELOR 1.1. Abordări privind conceptul de management şi proiect Conform unei accepţiuni a Asociaţiei Americane de...

Istoria integrării

1.1. Sistemul monetar internațional și noua ordine economică mondială după cel de-al doilea război mondial Scopul crearii Sistemului Monetar...

Te-ar putea interesa și

Reproiectarea managerială la SC Mecanica SA

DIAGNOSTICAREA S.C. Mecanica S.R.L. Analiza viabilității economice Analiza Economico-Financiară În urma analizei principalilor indicatori...

Metode moderne de exploatare și întreținere a motoarelor autoturismelor Dacia 1300

1.1 MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Procesul de invatamant reprezinta un ansamblu de actiuni exercitate in mod constient si sistematic de catre educatori...

Proiectarea unei stații de testare a autovehiculelor

În condiţiile create se ridică problema efectuării diagnosticării după standartele moderne a autovehiculelor. Autovehiculul - este unul din cele...

Studiu de Fezabilitate - Service Auto

Capitolul I. DESCRIEREA GENERALA A AFACERII Domeniul in care firma Pe Roti S.A. doreste sa intre este Comertul cu ridicata si cu amanuntul,...

Monitorizarea și Diagnosticarea Transformatoarelor de Putere

1. Necesitatea monitorizarii si diagnosticarii transformatoarelor de putere. In conformitate cu politicile actuale de liberalizare a sistemelor...

Reproiectarea managerială a SC Mecanica SA

Capitolul 1 ANALIZA VIABILITĂŢII MANAGERIALE 1.1. ANALIZA SUBSISTEMULUI METODOLOGIC Investigarea acestui subsistem în cadrul S.C. MECANICA S.A.,...

Sistemul de Frânare

ARGUMENT Tema aleasă spre studiu este „Dispozitivul pentru demontarea – remontarea pistonului pe retrier. Cheie de reglaj a segmenţilor de...

Diagnosticarea viabilității economice și manageriale - SC Mecanica SA

1.1 Documentarea preliminară 1.1. 1.Caracteristici tipologice ale firmei investigate Societatea comercială MECANICA este o societate pe acţiuni,...

Ai nevoie de altceva?