Curs Dreptul Afacerilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 83993
Mărime: 1.30MB (arhivat)
Publicat de: Iacob Iancu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Tutuianu

Extras din curs

NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN DREPTUL AFACERILOR

§ 1. OBIECTUL DREPTULUI AFACERILOR

Determinarea obiectului dreptului afacerilor se poate deosebi în funcţie de sistemul adoptat de

legiuitor. Dacă avem în vedere concepţia clasică a dreptului afacerilor, există două sisteme care ne pot

permite determinarea obiectului său: sistemul obiectiv şi sistemul subiectiv.

Din perspectivă obiectivă, dreptul afacerilor are ca obiect totalitatea reglementărilor juridice

aplicabile comerţului, adică acelor fapte, acte sau operaţiuni pe care legea le califică ca fiind fapte de

comerţ, indiferent de persoana care le săvârşeşte.

Din perspectivă subiectivă, dreptul afacerilor are ca obiect totalitatea normelor juridice aplicabile

comercianţilor. În această concepţie, dreptul afacerilor este un drept profesional, aplicabil numai

persoanelor care au calitatea de comerciant.

Dacă avem în vedere dispoziţiile art. 3 din Codul comercial român, care stabileşte actele şi

operaţiunile considerate fapte de comerţ, cărora li se aplică Codul, indiferent dacă persoana care le

săvârşeşte are sau nu are calitatea de comerciant, putem spune că reglementarea se bazează pe sistemul

obiectiv1. În aceeaşi ordine de idei, art. 7 C. com. defineşte calitatea de comerciant şi, implicit, limitele

aplicării legii comerciale persoanelor care au calitatea de comerciant: „Sunt comercianţi aceia care fac fapte

de comerţ, având comerţul ca o profesie obişnuită, şi societăţile comerciale” (art. 7 C. com.).

Aşadar, în România, dreptul afacerilor are ca obiect normele juridice referitoare la faptele de comerţ

şi comercianţi. Ca şi normele dreptului civil, şi aceste norme juridice, aparţin dreptului privat.

§ 2. DEFINIŢIA DREPTULUI AFACERILOR

Având în vedere cele prezentate în cadrul paragrafului precedent, dreptul afacerilor poate fi definit

ca fiind un ansamblu de norme juridice de drept privat care sunt aplicabile raporturilor juridice izvorâte din

actele şi operaţiunile considerate de lege ca fiind fapte de comerţ, precum şi raporturile juridice la care

participă persoanele care au calitatea de comercian.

1 Art. 3 C. com., „Legea consideră ca fapte de comerţ:

1. Cumpărările de producte sau mărfuri spre a se revinde, fie în natură, fie după ce se vor fi lucrat sau pus

în lucru, ori numai spre a se închiria; asemenea şi cumpărarea spre a se revinde, de obligaţiuni ale statului sau

alte titluri de credit circulând în comerţ; (C.com. 5, 60-73).

2. Vânzările de producte, vânzările şi închirierile de mărfuri, în natură sau lucrate şi vânzările de obligaţiuni

ale statului sau alte titluri de credit circulând în comerţ, când vor fi fost cumpărate cu scop de revânzare sau

închiriere; (C. com. 5, 60-73).

3. Contractele de report asupra obligaţiunilor de stat sau altor titluri de credit circulând în comerţ; (C. com.

73-76).

4. Cumpărările şi vânzările de părţi sau de acţiuni ale societăţilor comerciale;

5. Orice întreprinderi de furnituri;

6. Întreprinderile de spectacole publice;

7. Întreprinderile de comisioane, agenţii şi oficiuri de afaceri; (C. com. 405-412).

8. Întreprinderile de construcţii;

9. Întreprinderile de fabrici, de manufactură şi imprimerie;

10. Întreprinderile de editură, librărie şi obiecte de artă, când altul decât autorul sau artistul vinde;

11. Operaţiunile de bancă şi schimb;

12. Operaţiunile de mijlocire (sămsărie) în afaceri comerciale;

13. Întreprinderile de transporturi de persoane sau de lucruri pe apă sau pe uscat (C. com. 415-441, 478-

600);

14. Cambiile şi ordinele în producte sau mărfuri;

15. Construirea, cumpărarea, vânzarea şi revânzarea de tot felul de vase pentru navigaţia interioară şi

exterioară şi tot ce priveşte la echiparea, armarea şi aprovizionarea unui vas;

16. Expediţiile maritime, închirierile de vase, împrumuturile maritime şi toate contractele privitoare la

comerţul de mare şi la navigaţie; (C. com. 557 şi urm., 602 şi urm., 616 şi urm.).

17. Asigurările terestre, chiar mutuale, în contra daunelor şi asupra vieţii;

18. Asigurările, chiar mutuale, contra riscurilor navigaţiei;

19. Depozitele pentru cauză de comerţ; (C. com. 478-490).

20. Depozitele în docuri şi întrepozite, precum şi toate operaţiunile asupra recipiselor de depozit (warante) şi

asupra scrisorilor de gaj, liberate de ele (C. com. 4-6, 74, 270, 405, 413, 491, 557 şi urm., 592 şi urm., 601 şi

urm., 616 şi urm.; C. com. it. 3).”

Dreptul afacerilor este format dintr-un complex de norme, de natură variată, în compoziţia căruia

intră numeroase dispoziţii de drept public, unele derogatorii de la dreptul civil, altele care dezvoltă normele

acestuia, iar altele reprezentând creaţii proprii, care, în ansamblul lor, însă, reprezintă un tot, guvernat de

principii generale şi concepte originale, ce îi conferă calitatea unui drept special.

EVOLUŢIA DREPTULUI AFACERILOR ÎN ROMÂNIA.

Încă de la început, în România, comerţul a fost dirijat de reguli cutumiare de origine locală sau de

provenienţă străină. Primele reglementări scrise („Pravila” lui Vasile Lupu şi „Îndreptarea Legii” a lui

Matei Basarab) nu cuprindeau reguli speciale pentru comerţ, acestea apărând, pentru prima dată în anul

1814, în Codul lui Andronache Donici (reguli referitoare la „daraverile comerciale” şi „iconomicosul

falimentului”). Ulterior, în anul 1817, reglementări la fel de sumare apar în Codul Caragea (1817) din

Muntenia, precum şi în Codul Calimach (1828) din Moldova. Regulamentele organice din Moldova şi

Muntenia cuprindeau anumite principii comerciale, dar şi dispoziţii de înfiinţare a tribunalelor de comerţ.

Astfel, în anul 1840, în Muntenia şi Moldova este pusă în aplicare „Condica de comerciu a Principatelor

Unite Române” , reglementare inspirată din Codul comercial francez. Codul comercial român, odată

adoptat în 1887, inspirat fiind din Codul comercial italian, intrat în vigoare în 1882, a fost aplicat continuu

până în anul 1948, când s-a trecut la economia planificată hipercentralizată, astfel, rămânând aplicabil doar

în raporturile juridice de comerţ exterior, cu anumite restricţii. Trecându-se la economia de piaţă, în

decembrie 1989, Codul comercial şi-a redobândit în întregime, principalele atribute de reglementare a

activităţii comerciale. Necesitatea modernizării Codului comercial se face văzută în anul imediat următor,

în 1990, adoptându-se o nouă reglementare a societăţilor comerciale, cu abrogarea dispoziţiilor

corespunzătoare din Codul Comercial. Ulterior, au fost adoptate o serie de acte normative având ca obiectiv

crearea cadrului juridic adecvat dezvoltării mecanismelor economiei de piaţă

Preview document

Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 1
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 2
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 3
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 4
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 5
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 6
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 7
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 8
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 9
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 10
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 11
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 12
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 13
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 14
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 15
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 16
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 17
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 18
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 19
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 20
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 21
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 22
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 23
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 24
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 25
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 26
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 27
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 28
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 29
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 30
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 31
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 32
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 33
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 34
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 35
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 36
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 37
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 38
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 39
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 40
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 41
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 42
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 43
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 44
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 45
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 46
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 47
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 48
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 49
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 50
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 51
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 52
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 53
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 54
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 55
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 56
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 57
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 58
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 59
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 60
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 61
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 62
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 63
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 64
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 65
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 66
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 67
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 68
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 69
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 70
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 71
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 72
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 73
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 74
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 75
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 76
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 77
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 78
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 79
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 80
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 81
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 82
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 83
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 84
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 85
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 86
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 87
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 88
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 89
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 90
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 91
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 92
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 93
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 94
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 95
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 96
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 97
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 98
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 99
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 100
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 101
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 102
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 103
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 104
Curs Dreptul Afacerilor - Pagina 105

Conținut arhivă zip

  • Curs Dreptul Afacerilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Economia întreprinderii

I. CADRUL LEGISLATIV Inregistrarea comerciantilor in Romania este reglementata de Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului si de Legea...

Istoria economiei naționale

1.1. Obiectul istoriei economice Din cadrul vieţii sociale, a sistemului social global al societăţii, subsistemul vieţii economice ocupă cel mai...

Cercetări de Marketing

CAPITOLUL I: BAZELE CERCETĂRII DE MARKETING 1.1. Cercetarea de marketing şi aria sa O definiţie de referinţă a cercetării de marketing este cea...

Finanțarea prin Bursa de Valori

Bursa de Valori, reprezintă o piaţă secundară pe care sunt tranzacţionate titluri de valoare – acţiuni şi obligaţiuni. Bursa de Valori furnizează...

Macroeconomie internațională

Ratele de schimb şi pieţele internaţionale Exprimarea preţului unei monede în termenii unei alte monede poartă numele de rată de schimb. Deoarece...

Servicii Publice

Capitolul 1 FUNDAMENTELE SERVICIILOR PUBLICE 1.1 Caracteristici, orientări şi concepte generale cu care operează serviciile publice Noţiunea de...

Teorii și Doctrine Economice

Cursul I Economia-stiinta teoretica fundamentala 1. Economia-componenta teoretica fundamentala 2. Aparitia si evolutia stiintei economice...

Managementul Proiectelor Economice

CAPITOLUL I. MANAGEMENTUL PROIECTELOR 1.1. Abordări privind conceptul de management şi proiect Conform unei accepţiuni a Asociaţiei Americane de...

Te-ar putea interesa și

Procedura Somației de Plată

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SOMAŢIA DE PLATĂ Justiţia este şi va rămâne unul dintre factorii decisivi ai modelării vieţii sociale,...

Teoria distinctă a dreptului

INTRODUCERE Studierea dreptului afacerilor este important pentru însuşirea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor ca disciplină distinctă...

Considerații generale asupra actelor și faptelor de comerț

Sectiunea 1 ACTELE SI FAPTELE JURIDICE 1.1. Actele si faptele juridice in Teoria Generala a Dreptului romanesc. Problema actelor si faptelor...

Contractul de Garantie Reala Mobiliară

Introducere Sistemul garanţiilor reale mobiliare s-a dezvoltata şi s-a perfecţionat în ţara noastră o dată cu intrarea în vigoare a noii...

Răspunderea Cenzorilor

IMPORTANŢA ACTIVITĂŢII CENZORILOR Activitatea cenzorilor este utilă acţionarilor, conducerii socetăţii şi terţilor. Cenzorii asigură pentru...

Contractul de Agenție

Introducere În ziua de astăzi, populaţia exprimă la orice pas nevoia de cunoaştere a dreptului. Cunoaşterea dreptului nu este un lux, ci o...

Originalitatea Dreptului Comercial

DREPTUL COMERCIAL CA DISCIPLINĂ COMPLEXĂ Cu privire la dreptul comercial există nişte întrebări, cum ar fi: Ce este dreptul comercial?, Cum şi,...

Dreptul Afacerilor

LECłIA 1. Consideratii generale Definitia si însemnătatea dreptului afacerilor Pasul 1. Definitii Dreptul afacerilor desemnează activităti...

Ai nevoie de altceva?