Dreptul Afacerilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 122 în total
Cuvinte : 59988
Mărime: 882.22KB (arhivat)
Publicat de: Ioanina Dobre
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valerica Nistor
Universitatea Danubius,2008

Extras din curs

LECłIA 1. Consideratii generale

Definitia si însemnătatea dreptului afacerilor

Pasul 1. Definitii

Dreptul afacerilor desemnează activităti desfăsurate de comercianti, finantisti,

industriasi, transportatori etc., raporturile dintre acestia fiind materializate prin tranzactii,

conventii, documente, înscrisuri etc., bazate de obicei pe întelegeri bursiere si valori, de

schimb, de curs etc.

Asa cum este definită această ramură de drept (dreptul afacerilor) are în vedere

afacerea si afacerismul.

Afacerile privesc tranzactiile financiare, comerciale sau industriale bazate de obicei pe

speculă sau speculatii.

Specula, în sensul disciplinei de drept al afacerilor se referă la tranzactiile de valori,

care constau în cumpărarea si vânzarea hârtiilor de valoare, mărfurilor etc., cu scopul de a

obtine câstiguri din diferente de curs iar speculatiile privesc tranzactiile bursiere de valori

prin care se urmăreste realizarea de profituri.

Astfel spus dreptul afacerilor are ca obiect de studiu modul de încheiere, executare si

încetare a tranzactiilor comerciale, financiare, bancare, industriale de interes personal, de

transport, bursiere etc. si modul de utilizare în aceste tranzactii a pozitiei sociale, profesionale

sau politice a cuiva pentru realizarea unor câstiguri, unor profituri etc.

Afacerismul priveste utilizarea în tranzactii comerciale, financiare, industriale de

interes personal etc. de către persoanele fizice si juridice a pozitiei lor sociale, profesionale

sau politice.

Pozitia unui subiect de drept al afacerilor este impusă în mod necesar de

reglementările adoptate la un moment dat, de normele juridice aplicabile. Normele de drept al

afacerilor îmbracă trăsături specifice potrivit particularitătilor economice, sociale, politice,

istorice din fiecare tară.

Pentru o abordare pragmatică a dreptului afacerilor este necesară, dar si utilă

cunoasterea mecanismelor economiei de piată a sistemelor comerciale, financiare, bancare

etc. existente într-o tară situată în Europa sau pe un alt continent.

Dreptul afacerilor are asa dar, un obiect si un continut strâns legate de activitatea

(celor care se îndeletnicesc cu afaceri) celor care încheie si execută tranzactii.

Pasul 2. Tranzactii încheiate în afaceri

Dreptul afacerilor reglementează raporturile juridice comerciale, financiare, bancare,

industriale, de transport, de bursă etc., bazate de regulă pe tranzactii prin care se realizează

profit, câstig precum si drepturile transmise prin acestea.

Tranzactiile în dreptul afacerilor sunt definite ca fiind conventii, întelegeri, învoieli,

acorduri între două sau mai multe părti, prin care se transmis anumite drepturi, se fac

schimburi comerciale, de valori, de bursă etc. si din care se trag foloase.

In economia de piata, tranzactia este de obicei o cumpărare de mărfuri intervenită între

agentii economici ca urmare a negocierilor purtate.

Tranzactiile pot fi încheiate si între agenti economici rezidenti (agenti economici ai

unui stat stabiliti în alt stat, care au rezidentă – resedintă, sediu, domiciliu în alt stat) în

aceeasi tară, pretul fiind exprimat în mod obisnuit în moneda natională sau între agentii

economici rezidenti în tări diferite, caz în care tranzactia de mărfuri devine operatie de

9

import-export iar pretul se stabileste în moneda convenită de părti, urmând regimul de plăti în

vigoare între tările de care apartin rezidentii.

Principalele tranzactii încheiate între agentii economici rezidenti folosite în economia

de piată: tranzactii în avans, operatii specifice bursiere prin care tranzactiile au loc cu

prioritate de timp si sunt consemnate în registrul exportului; tranzactii în numerar, operatii

bursiere a căror plată se efectuează imediat după negocierea titlurilor de bursă: tranzactii la

primire, operatii bursiere care constau în vânzarea-cumpărarea de titluri financiare la un pret

peste valoarea lor ; tranzactii de switch (schimb) cu obtinerea licentei de import, tranzactii

prin efectul cărora unele tări terte pot obtine licentă de import în unele tări în curs de

dezvoltare, pentru produsele lor de export; de pildă, o anumită tară a exportat mărfuri în altă

tară în conditiile acordului bilateral existent între cele două tări, dar tara importatoare nu a

furnizat, la rându-i, mărfurile sale către tară exportatoare; o firmă specializată în operatii de

switch obtine acces la debitul tării importatoare exprimat în moneda de clearing, putând

utiliza fondurile respective pentru finantarea exporturilor unei tări terte către tara în curs de

dezvoltare; tranzactii de switch pur financiar – valutare, tranzactii care au drept scop

convertirea sumelor exprimate în unităti de clearing1 în sume în valută convertibilă, contra

unei diferente fără a avea loc o miscare corespunzătoare de mărfuri; tranzactii de switch de

reexport etc.

Pasul 3. Drepturile transmise prin tranzactii

Aceste drepturi privesc: dreptul de conversiune, dreptul de a schimba obligatiuni

convertibile pe actiuni sau pe bonuri de participatie la aceleasi societăti; dreptul de creantă,

drept care apartine unei persoane (creditor), de a cere altei persoane (debitor) să-si

îndeplinească o obligatie: de a da sau a nu da, de a face sau a nu face ceva, reprezentând o

creantă activă pentru creditor si una pasivă pentru debitor; dreptul de emisiune, dreptul care i

se conferă unei bănci de a pune în circulatie sume de bani în concordanta cu necesitătile

economiei; dreptul de preemptiune , dreptul statului de a cumpăra marfă importată atunci

când organele vamale constată că pretul facturat este mult mai mic decât pretul efectiv stabilit

de cumpărător; dreptul uneia din părti de a fi preferată unei alte persoane la cumpărarea unui

bun, la vânzarea de active sau actiuni ale unei societăti etc., dreptul titularului unei creante

asuprea urmăririi bunului care constituie un drept real accesoriu al creantei; dreptul de

proprietate, dreptul dat prin lege unei persoane sau firme de a dispune potrivit vointei sale

asupra unui bun material, mărci de fabrică, mărci de comert, patent etc.; dreptul de

proprietate intelectuală, drept introdus în acordurile de comert liber international, având o

importantă deosebită în conditiile în care comertul cu mărfuri „pirat” (contrafăcute) a devenit

o „afacere” dreptul real, dreptul unei persoane asupra unui bun, apărat în raport cu oricare

altă persoană; dreptul de subscriere, drept acordat actionarilor de a subscrie actiuni sau

obligatiuni convertibile cu ocazia majorării capitalului social al unei societăti; drept special

de tragere (DST), dreptul unitătilor monetare de cont cu functii limitate de activ international

de rezervă, emis de F.M.I pe baza încrederii reciproce dintre

Preview document

Dreptul Afacerilor - Pagina 1
Dreptul Afacerilor - Pagina 2
Dreptul Afacerilor - Pagina 3
Dreptul Afacerilor - Pagina 4
Dreptul Afacerilor - Pagina 5
Dreptul Afacerilor - Pagina 6
Dreptul Afacerilor - Pagina 7
Dreptul Afacerilor - Pagina 8
Dreptul Afacerilor - Pagina 9
Dreptul Afacerilor - Pagina 10
Dreptul Afacerilor - Pagina 11
Dreptul Afacerilor - Pagina 12
Dreptul Afacerilor - Pagina 13
Dreptul Afacerilor - Pagina 14
Dreptul Afacerilor - Pagina 15
Dreptul Afacerilor - Pagina 16
Dreptul Afacerilor - Pagina 17
Dreptul Afacerilor - Pagina 18
Dreptul Afacerilor - Pagina 19
Dreptul Afacerilor - Pagina 20
Dreptul Afacerilor - Pagina 21
Dreptul Afacerilor - Pagina 22
Dreptul Afacerilor - Pagina 23
Dreptul Afacerilor - Pagina 24
Dreptul Afacerilor - Pagina 25
Dreptul Afacerilor - Pagina 26
Dreptul Afacerilor - Pagina 27
Dreptul Afacerilor - Pagina 28
Dreptul Afacerilor - Pagina 29
Dreptul Afacerilor - Pagina 30
Dreptul Afacerilor - Pagina 31
Dreptul Afacerilor - Pagina 32
Dreptul Afacerilor - Pagina 33
Dreptul Afacerilor - Pagina 34
Dreptul Afacerilor - Pagina 35
Dreptul Afacerilor - Pagina 36
Dreptul Afacerilor - Pagina 37
Dreptul Afacerilor - Pagina 38
Dreptul Afacerilor - Pagina 39
Dreptul Afacerilor - Pagina 40
Dreptul Afacerilor - Pagina 41
Dreptul Afacerilor - Pagina 42
Dreptul Afacerilor - Pagina 43
Dreptul Afacerilor - Pagina 44
Dreptul Afacerilor - Pagina 45
Dreptul Afacerilor - Pagina 46
Dreptul Afacerilor - Pagina 47
Dreptul Afacerilor - Pagina 48
Dreptul Afacerilor - Pagina 49
Dreptul Afacerilor - Pagina 50
Dreptul Afacerilor - Pagina 51
Dreptul Afacerilor - Pagina 52
Dreptul Afacerilor - Pagina 53
Dreptul Afacerilor - Pagina 54
Dreptul Afacerilor - Pagina 55
Dreptul Afacerilor - Pagina 56
Dreptul Afacerilor - Pagina 57
Dreptul Afacerilor - Pagina 58
Dreptul Afacerilor - Pagina 59
Dreptul Afacerilor - Pagina 60
Dreptul Afacerilor - Pagina 61
Dreptul Afacerilor - Pagina 62
Dreptul Afacerilor - Pagina 63
Dreptul Afacerilor - Pagina 64
Dreptul Afacerilor - Pagina 65
Dreptul Afacerilor - Pagina 66
Dreptul Afacerilor - Pagina 67
Dreptul Afacerilor - Pagina 68
Dreptul Afacerilor - Pagina 69
Dreptul Afacerilor - Pagina 70
Dreptul Afacerilor - Pagina 71
Dreptul Afacerilor - Pagina 72
Dreptul Afacerilor - Pagina 73
Dreptul Afacerilor - Pagina 74
Dreptul Afacerilor - Pagina 75
Dreptul Afacerilor - Pagina 76
Dreptul Afacerilor - Pagina 77
Dreptul Afacerilor - Pagina 78
Dreptul Afacerilor - Pagina 79
Dreptul Afacerilor - Pagina 80
Dreptul Afacerilor - Pagina 81
Dreptul Afacerilor - Pagina 82
Dreptul Afacerilor - Pagina 83
Dreptul Afacerilor - Pagina 84
Dreptul Afacerilor - Pagina 85
Dreptul Afacerilor - Pagina 86
Dreptul Afacerilor - Pagina 87
Dreptul Afacerilor - Pagina 88
Dreptul Afacerilor - Pagina 89
Dreptul Afacerilor - Pagina 90
Dreptul Afacerilor - Pagina 91
Dreptul Afacerilor - Pagina 92
Dreptul Afacerilor - Pagina 93
Dreptul Afacerilor - Pagina 94
Dreptul Afacerilor - Pagina 95
Dreptul Afacerilor - Pagina 96
Dreptul Afacerilor - Pagina 97
Dreptul Afacerilor - Pagina 98
Dreptul Afacerilor - Pagina 99
Dreptul Afacerilor - Pagina 100
Dreptul Afacerilor - Pagina 101
Dreptul Afacerilor - Pagina 102
Dreptul Afacerilor - Pagina 103
Dreptul Afacerilor - Pagina 104
Dreptul Afacerilor - Pagina 105
Dreptul Afacerilor - Pagina 106
Dreptul Afacerilor - Pagina 107
Dreptul Afacerilor - Pagina 108
Dreptul Afacerilor - Pagina 109
Dreptul Afacerilor - Pagina 110
Dreptul Afacerilor - Pagina 111
Dreptul Afacerilor - Pagina 112
Dreptul Afacerilor - Pagina 113
Dreptul Afacerilor - Pagina 114
Dreptul Afacerilor - Pagina 115
Dreptul Afacerilor - Pagina 116
Dreptul Afacerilor - Pagina 117
Dreptul Afacerilor - Pagina 118
Dreptul Afacerilor - Pagina 119
Dreptul Afacerilor - Pagina 120
Dreptul Afacerilor - Pagina 121
Dreptul Afacerilor - Pagina 122

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Afacerilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Teoria generală a dreptului

TEMA I TEORIA GENERALA A DREPTULUI SI LOCUL EI ÎN SISTEMUL STIINTELOR JURIDICE 1. Necesitatea studierii dreptului Fenomenul dreptului...

Drept român - suport de curs

Drept roman – Curs 1 Dreptul roman desemneaza ansamblul normelor juridice elaborate de statul roman.Istoria Romei a traversat mai multe perioade :...

Drept român

Partea introductiva I. Obiectul dreptului privat roman Dreptul roamn cuprinde ansamblul normelor juridice instituite sau sanctionate de statul...

Teoria generală a statului și dreptului

INTRODUCERE Analizat în accepţiunea filosofică a termenului, dreptul-ordonator al conduitei umane - apare ca una dintre creaţiile fundamentale ale...

Istoria Gândirii Juridice Europene

CURS I: GRECII Motivul pentru care grecii detin un loc aparte în istoria civilizatiei este faptul că ei au fost primul popor la care gândirea...

Izvoarele Dreptului

1. Definire si clasificare a izvoarelor dreptului Dreptul în egala masura tehnica si arta (a binelui si a echitatii – “jus est ars boni et...

Drept român

Dreptul roman cuprinde totalitatea normelor juridice instituite sau sanctionate de statul roman si e un sistem extrem de vast, format din numeroase...

Drept român privat

ARGUMENTUM UTILITATEA STUDIERII DREPTULUI PRIVAT RĂMÂN __________________________________________________ Dreptul privat roman constituie ramura...

Te-ar putea interesa și

Teoria distinctă a dreptului

INTRODUCERE Studierea dreptului afacerilor este important pentru însuşirea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor ca disciplină distinctă...

Izvoarele Dreptului Afacerilor

I.Cutuma ca izvor de drept Înţelegerea evoluţiei dreptului în decursul timpului implică cunoaşterea - între altele - a conturării şi dezvoltării...

Principiile dreptului afacerilor

1. Dispoziții generale despre Dreptul afacerilor Putem defini Dreptul afacerilor, în sens larg, ca fiind totalitatea activităților...

Dreptul Afacerilor

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Locul şi importanţa disciplinei 1. Sub raport didactic: a) locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt Disciplina de...

Dreptul Afacerilor

1.1. Noţiunea şi obiectul dreptului afacerilor Dreptul afacerilor este o ramură de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce...

Dreptul Afacerii

Cap.I. NOȚIUNI DE DREPTUL AFACERILOR 1.1. ASPECTE GENERALE Dreptul afacerilor este teoretizat într-o variantǎ nuanțatǎ a dreptului comercial,...

Elemente de Drept al Afacerilor

PARTEA I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI AFACERILOR; CONCURENŢA COMERCIALĂ ŞI FONDUL DE COMERŢ CAPITOLUL I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI...

Dreptul Afacerilor

Capitolul 1 CONCEPTE ŞI DEFINIŢII ÎN MATERIA DREPTULUI AFACERILOR 1.1.Noţiunea de drept al afacerilor sau drept comercial În sens etimologic,...

Ai nevoie de altceva?