Dreptul Afacerii

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 41846
Mărime: 769.50KB (arhivat)
Publicat de: Ariadna Pantea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ignatescu Camelia

Cuprins

 1. Cap.I. NOŢIUNI DE DREPTUL AFACERILOR .4
 2. 1.1. ASPECTE GENERALE. 4
 3. 1.1.1. Noțiune, definiție, caractere. 5
 4. 1.1.2 Scurtǎ privire istoricǎ asupra dreptului comercial.6
 5. 1.1.3 Dreptul comercial în cadrul dreptului romanesc.8
 6. 1.1.4. Izvoarele dreptului comercial roman.10
 7. 1.2. PROFESIONIŞTII COMERCIANȚI.15
 8. 1.2.1. Noțiuni introductive.15
 9. 1.2.2. Noțiunea de profesionist comerciant.16
 10. 1.3. FONDUL DE COMERŢ.21
 11. 1.3.1. Noţiunea fondului de comerţ.21
 12. 1.3.2. Elementele fondului de comerţ.21
 13. 1.4. TITLURILE COMERCIALE DE VALOARE.24
 14. 1.4.1. Noţiunea şi caracteristicile titlurilor comerciale de valoare .24
 15. 1.4.2. Clasificarea titlurilor comerciale de valoare.25
 16. 1.4.3. Cambia, biletul la ordin şi cecul.28
 17. Cap.II. CONTRACTELE COMERCIALE.33
 18. 2.1. ASPECTE GENERALE.33
 19. 2.2. CATEGORII DE CONTRACTE.35
 20. 2.3. CONDIŢIILE ÎNCHEIERII CONTRACTELOR.38
 21. 2.3.1. Condiţiile validării contractelor.39
 22. 2.3.2. Capacitatea părţilor de a contracta.39
 23. 2.3.3. Consimţământul părţilor.40
 24. 2.3.4. Obiectul contractului.41
 25. 2.3.5. Cauza (scopul) contractului.42
 26. 2.3.6. Antecontractul sau promisiunea de a contracta.42
 27. 2.3.7. Forma şi dovada contractului.43
 28. 2.3.8. Nulitatea contractului.44
 29. 2.4. TIPURI DE CONTRACTE COMERCIALE.45
 30. 2.4.1. Contractul de vânzare.45
 31. 2.4.2. Contracte de finanțare a activitǎților economice .49
 32. 2.4.3. Contractul de locațiune .55
 33. 2.4.4. Contractul de mandat. 59
 34. 2.4.5. Contracte de transfer de tehnologie. 64
 35. 2.4.6. Contractul de franciză. 67
 36. 2.4.7. Contractul de antrepriză. 68
 37. 2.4.8. Contractul de depozit. 71
 38. Cap.III. SOCIETĂŢILE COMERCIALE.72
 39. 3.1. ASPECTE GENERALE.72
 40. 3.2. NOŢIUNEA ŞI CARACTERISTICILE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE.73
 41. 3.3. FORMELE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE.73
 42. 3.3.1. Societatea în nume colectiv.73
 43. 3.3.2. Societatea în comandită simplă.75
 44. 3.3.3 Societatea pe acţiuni.76
 45. 3.3.4. Societatea în comandită pe acţiuni.77
 46. 3.3.5. Societatea cu răspundere limitată.78
 47. 3.3.6. Societatea comercială bancară.79
 48. 3.3.7. Societatea comercială de asigurare.80
 49. 3.3.8. Clasificarea societăţilor comerciale cu personalitate juridică.81
 50. 3.4. NORME COMUNE PRIVIND CONSTITUIREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE.82
 51. 3.4.1. Actul constitutiv al societăţii comerciale.82
 52. 3.4.2. Condiţiile de fond generale, comune actelor constitutive.84
 53. 3.4.3 Condiţiile de fond specifice actelor constitutive.85
 54. 3.4.4. Condiţiile de formă obligatorii ale actului constitutiv.89
 55. 3.4.5. Statutul societăţii.90
 56. 3.4.6. Constituirea structurilor societare.90
 57. 3.4.7. Cuprinsul actul constitutiv.92
 58. 3.5. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL.94
 59. 3.5.1. Noţiuni introductive.94
 60. 3.5.2. Adunarea generală a asociaţilor.95
 61. 3.5.3. Administrarea societăţii.97
 62. 3.5.4. Controlul activităţii societăţii. Cenzorii.99
 63. 3.6. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV.100
 64. 3.6.1. Noţiuni generale.100
 65. 3.6.2. Cauze de modificare care afectează existenţa şi durata societăţii.100
 66. 3.6.3. Cauze de modificare a capitalului social.102
 67. 3.6.4. Cauze de modificare a societăţii comerciale care se referă la persoana asociaţilor.103
 68. 3.7. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE.104
 69. 3.7.1. Fazele încetării existenţei societăţii comerciale.104
 70. 3.7.2. Dizolvarea societăţii comerciale.105
 71. 3.7.3. Lichidarea societăţii comerciale.106

Extras din curs

Cap.I. NOȚIUNI DE DREPTUL AFACERILOR

1.1. ASPECTE GENERALE

Dreptul afacerilor este teoretizat într-o variantǎ nuanțatǎ a dreptului comercial, care cuprinde, alǎturi de informațiile specifice acestei din urmǎ ramuri, şi elemente din dreptul civil, drept comun în materie, norme cu privire la managementul firmelor cat şi elemente de drept financiar, bancar şi fiscal, toate acestea guverneazǎ activitatea economicǎ.

In acest context, activitatea economicǎ este noțiunea pe care o regǎsim atat în viața economica cat si in legislatia ce o reglementeaza, motiv pentru care, dreptul afacerilor este un drept ce reglementeaza activitatea economica ca notiune de gen.

La nivel comunitar existand tendinte puternice de includere in sfera notiunii de activitate economica si activitatea de productie desfasurata de agricultori si, in ceea ce priveste activitatea de prestare de servicii si a activitatilor specifice profesiilor liberale chiar daca acestea sunt calificate ca servicii cu regim special.

La nivelul Uniunii Europene, Piata unica Euopeana este structurata in trei domenii principale ale acesteia: piata unica a bunurilor, piata unica a serviciilor si piata unica a capitalurilor. Aceasta structurare ne este necesara in stabilirea domeniului de reglementare a dreptului comercial.

Piaţa serviciilor este crucială pentru piaţa mondială şi piaţa unică europeană, reprezentând între 60 şi 70% din activitatea economică a Uniunii Europene (aproximativ 70% din PIB şi din locurile de muncă din fiecare stat membru al Uniunii Europene) şi include sectorul serviciilor financiare, a transporturilor, transmisiunilor, imobiliarelor şi comerţului electronic.

Importanţa sporită a sectorului serviciilor financiare, care include trei domenii majore (asigurări, bănci şi investiţii) a generat adoptarea timpurie a unor prevederi legale speciale privind accesul la activitatea de servicii financiare şi exercitarea acesteia.

Reglementarea generală a serviciilor în cadrul pieţei interne europene a intervenit târziu, prima Directivă (Bolkenstein) fiind adoptată în decembrie 2006. Oamenii trebuie să îşi investească banii pe care îi au şi, în această direcţie, piaţa de capital, circulaţia efectivă a capitalului în toate formele sale, reprezintă un sector esenţial al activităţii comerciale.

Libera circulaţie a capitalului este esenţială pentru economia mondială şi europeană, pentru dezvoltarea activităţii economice, asigurând realizarea tuturor celorlalte libertăţi ale participanţilor la activitatea comercială.

Piaţa de capital include toate domeniile capitalului şi ale circulaţiei capitalului care se referă la: toate operaţiunile necesare circulaţiei capitalului: încheierea şi efectuarea tranzacţiilor şi transferurilor, operaţiuni de lichidare sau cesiune a activelor, de repatriere a veniturilor obţinute din lichidarea acestora; operaţiuni de restituire a creditelor sau împrumuturilor; investiţiidirecte; investiţii imobiliare; operaţiuni cu valori mobiliare; operaţiuni în conturi curente şi înconturi de depozit ale instituţiilor de credit, credite, cauţiuni şi alte garanţii, transferuri înderularea contractelor de asigurare, importul şi exportul fizic al activelor financiare ş.a.

Piaţa mărfurilor include atât producerea acestora, cât şi comercializarea lor, respectiv, circulaţia mărfurilor.

Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene este principalul document în care se stipulează principiul liberei circulaţii a mărfurilor.

Restricţii ale acestui principiu întâlnim doar în cazul anumitor mărfuri cu regim special: bunuri culturale şi armament.

În acelaşi timp, există reglementări speciale privind circulaţia de mărfuri utilizate în domenii de primă importanţă pentru piaţa europeană: medicamente, vehicule, aparate medicale, produse pentru construcţii, echipamente electrice ş.a.

Recunoaşterea automată a tuturor calificărilor profesionale ale persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene, libertatea de a presta servicii şi libertatea de stabilire reprezintă principii fără de care toate celelalte libertăţi nu ar fi depline.

La nivel national, Romania - tara membra a Uniunii Europene si a Pietei Unice - are aceleasi politici economice si legislative, activitatea economica urmand aceleasi tendinte concretizate in adoptarea unor reglementari legale speciale armonizare cu cele comunitare.

1.1.1. Noțiune, definiție, caractere

In sens juridic, traditional, a fost utilizata notiunea de activitate comerciala, activitate ce includea producerea de bunuri, circulatia bunurilor si a capitalului si prestarea de servicii cu exceptia activitatilor specifice profesiilor liberale si agriculturii.

In prezent, aceasta conceptie este nuantata din dubla perspectiva in sensul in care, prin ultimele modificari legislative si activitatea agricola este inclusa in sfera notiunii de activitate economica daca, prin desfasurarea acestei activitati, se urmareste obtinerea unui profit.

Semnificatia notiunii de activitate economica este extrem de cuprinzatoare si include activitatea agricolă, industrială, comercială, desfăşurată pentru obţinerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată în bani şi care sunt destinate vânzării ori schimbului pe pieţele organizate sau unor beneficiari determinaţi ori determinabili, în scopul obţinerii unui profit ( art.2 lit.a din O.U.G. nr.44/16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice decatre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderi familiale).

La desfasurarea activitati economice participa in principal, profesionistii comercianti astfel incat, in obiectul dreptului comercial includem nu numai activitatea economica sipersoanele ce o desfasoara ci si raporturile juridice la care participa aceste persoane,profesionistii comercianti.

Fata de aceste argumente, putem defini dreptul comercial ca un ansamblu de norme juridice ce reglementeaza desfasurarea activitatii economice, precum si raporturilor juridice la care participa persoanele ce au calitatea de profesionisti agenti economici.

Preview document

Dreptul Afacerii - Pagina 1
Dreptul Afacerii - Pagina 2
Dreptul Afacerii - Pagina 3
Dreptul Afacerii - Pagina 4
Dreptul Afacerii - Pagina 5
Dreptul Afacerii - Pagina 6
Dreptul Afacerii - Pagina 7
Dreptul Afacerii - Pagina 8
Dreptul Afacerii - Pagina 9
Dreptul Afacerii - Pagina 10
Dreptul Afacerii - Pagina 11
Dreptul Afacerii - Pagina 12
Dreptul Afacerii - Pagina 13
Dreptul Afacerii - Pagina 14
Dreptul Afacerii - Pagina 15
Dreptul Afacerii - Pagina 16
Dreptul Afacerii - Pagina 17
Dreptul Afacerii - Pagina 18
Dreptul Afacerii - Pagina 19
Dreptul Afacerii - Pagina 20
Dreptul Afacerii - Pagina 21
Dreptul Afacerii - Pagina 22
Dreptul Afacerii - Pagina 23
Dreptul Afacerii - Pagina 24
Dreptul Afacerii - Pagina 25
Dreptul Afacerii - Pagina 26
Dreptul Afacerii - Pagina 27
Dreptul Afacerii - Pagina 28
Dreptul Afacerii - Pagina 29
Dreptul Afacerii - Pagina 30
Dreptul Afacerii - Pagina 31
Dreptul Afacerii - Pagina 32
Dreptul Afacerii - Pagina 33
Dreptul Afacerii - Pagina 34
Dreptul Afacerii - Pagina 35
Dreptul Afacerii - Pagina 36
Dreptul Afacerii - Pagina 37
Dreptul Afacerii - Pagina 38
Dreptul Afacerii - Pagina 39
Dreptul Afacerii - Pagina 40
Dreptul Afacerii - Pagina 41
Dreptul Afacerii - Pagina 42
Dreptul Afacerii - Pagina 43
Dreptul Afacerii - Pagina 44
Dreptul Afacerii - Pagina 45
Dreptul Afacerii - Pagina 46
Dreptul Afacerii - Pagina 47
Dreptul Afacerii - Pagina 48
Dreptul Afacerii - Pagina 49
Dreptul Afacerii - Pagina 50
Dreptul Afacerii - Pagina 51
Dreptul Afacerii - Pagina 52
Dreptul Afacerii - Pagina 53
Dreptul Afacerii - Pagina 54
Dreptul Afacerii - Pagina 55
Dreptul Afacerii - Pagina 56
Dreptul Afacerii - Pagina 57
Dreptul Afacerii - Pagina 58
Dreptul Afacerii - Pagina 59
Dreptul Afacerii - Pagina 60
Dreptul Afacerii - Pagina 61
Dreptul Afacerii - Pagina 62
Dreptul Afacerii - Pagina 63
Dreptul Afacerii - Pagina 64
Dreptul Afacerii - Pagina 65
Dreptul Afacerii - Pagina 66
Dreptul Afacerii - Pagina 67
Dreptul Afacerii - Pagina 68
Dreptul Afacerii - Pagina 69
Dreptul Afacerii - Pagina 70
Dreptul Afacerii - Pagina 71
Dreptul Afacerii - Pagina 72
Dreptul Afacerii - Pagina 73
Dreptul Afacerii - Pagina 74
Dreptul Afacerii - Pagina 75
Dreptul Afacerii - Pagina 76
Dreptul Afacerii - Pagina 77
Dreptul Afacerii - Pagina 78
Dreptul Afacerii - Pagina 79
Dreptul Afacerii - Pagina 80
Dreptul Afacerii - Pagina 81
Dreptul Afacerii - Pagina 82
Dreptul Afacerii - Pagina 83
Dreptul Afacerii - Pagina 84
Dreptul Afacerii - Pagina 85
Dreptul Afacerii - Pagina 86
Dreptul Afacerii - Pagina 87
Dreptul Afacerii - Pagina 88
Dreptul Afacerii - Pagina 89
Dreptul Afacerii - Pagina 90
Dreptul Afacerii - Pagina 91
Dreptul Afacerii - Pagina 92
Dreptul Afacerii - Pagina 93
Dreptul Afacerii - Pagina 94
Dreptul Afacerii - Pagina 95
Dreptul Afacerii - Pagina 96
Dreptul Afacerii - Pagina 97
Dreptul Afacerii - Pagina 98
Dreptul Afacerii - Pagina 99
Dreptul Afacerii - Pagina 100
Dreptul Afacerii - Pagina 101
Dreptul Afacerii - Pagina 102
Dreptul Afacerii - Pagina 103
Dreptul Afacerii - Pagina 104
Dreptul Afacerii - Pagina 105
Dreptul Afacerii - Pagina 106
Dreptul Afacerii - Pagina 107

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Afacerii.pdf

Alții au mai descărcat și

Izvoarele Dreptului Financiar

Introducere Finanţele publice constituie baza activităţii economice, politice, culturale, sociale a statelor moderne şi în mare măsură, progresul...

Teoria distinctă a dreptului

INTRODUCERE Studierea dreptului afacerilor este important pentru însuşirea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor ca disciplină distinctă...

Garanțiile de Executare ale Contractului de Credit Bancar

TITLUL I - REPERE ISTORICE PRIVIND ACTIVITATEA BANCARA Capitolul 1- Activitatea bancara. Primele milenii Sectiunea 1- Perioada antica Comertul...

Dreptul Afacerilor

Somatia de plata in comparatie cu procedura de drept comun in recuperarea creantelor CONSIDERATII INTRODUCTIVE Adoptata in temeiul art.1 pct. V...

Organizarea și funcționarea consiliului superior al magistraturii

INTRODUCERE Sistemul judiciаr, reprezintă în orice stаt democrаtic o componentă esenţiаlă а civilizаţiei şi progresului sociаl, constituie o...

Falimentul - efectuarea lichidării

Cap. 1. Falimentul Încă din perioada antică , a apărut problema reacţiei faţă de un comerciant a cărui activitate necorespunzătoare afectează...

Dreptul concurenței - ajutorul de stat

INTRODUCERE Cu un debut adesea criticat de către Comisia Europeană în ceea ce privește aplicarea ajutorului de stat de către România, autoritatea...

Izvoarele Dreptului Afacerilor

I.Cutuma ca izvor de drept Înţelegerea evoluţiei dreptului în decursul timpului implică cunoaşterea - între altele - a conturării şi dezvoltării...

Te-ar putea interesa și

Teoria distinctă a dreptului

INTRODUCERE Studierea dreptului afacerilor este important pentru însuşirea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor ca disciplină distinctă...

Izvoarele Dreptului Afacerilor

I.Cutuma ca izvor de drept Înţelegerea evoluţiei dreptului în decursul timpului implică cunoaşterea - între altele - a conturării şi dezvoltării...

Principiile dreptului afacerilor

1. Dispoziții generale despre Dreptul afacerilor Putem defini Dreptul afacerilor, în sens larg, ca fiind totalitatea activităților...

Dreptul Afacerilor

LECłIA 1. Consideratii generale Definitia si însemnătatea dreptului afacerilor Pasul 1. Definitii Dreptul afacerilor desemnează activităti...

Dreptul Afacerilor

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Locul şi importanţa disciplinei 1. Sub raport didactic: a) locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt Disciplina de...

Dreptul Afacerilor

1.1. Noţiunea şi obiectul dreptului afacerilor Dreptul afacerilor este o ramură de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce...

Elemente de Drept al Afacerilor

PARTEA I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI AFACERILOR; CONCURENŢA COMERCIALĂ ŞI FONDUL DE COMERŢ CAPITOLUL I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI...

Dreptul Afacerilor

Capitolul 1 CONCEPTE ŞI DEFINIŢII ÎN MATERIA DREPTULUI AFACERILOR 1.1.Noţiunea de drept al afacerilor sau drept comercial În sens etimologic,...

Ai nevoie de altceva?