Teoria generală a statului și dreptului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 74282
Mărime: 226.54KB (arhivat)
Publicat de: Virgil Remus Mitu
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. I. STATUL ŞI DREPTUL - COMPONENTE ALE SISTEMULUI SOCIAL 4
 3. I.1. DREPTUL ŞI SOCIETATEA UMANĂ 4
 4. I.1.1. Generalităţi 4
 5. I.1.2. Definiţia dreptului 6
 6. I.1.3. Dreptul obiectiv şi dreptul subiectiv 8
 7. I.1.4. Sistemul juridic şi sistemul normelor juridice 11
 8. I.2. STATUL ŞI DREPTUL 14
 9. I.2.1. Corelaţia dintre stat şi drept 14
 10. I.2.2. Noţiunea şi esenţa statului 16
 11. I.2.3. Elementele statului 20
 12. I.2.4. Tip de stat - formă de stat 23
 13. II. NORMA JURIDICĂ 28
 14. II.1. NOŢIUNE ŞI CARACTERIZARE 28
 15. II.1.1. Definiţia normei juridice 28
 16. II.1.2. Trăsături caracteristice normei juridice 29
 17. II.2. IZVOARELE NORMELOR JURIDICE 37
 18. II.2.1. Noţiunea de izvor al dreptului 37
 19. II.2.2. Sistemul izvoarelor dreptului 39
 20. II.2.3. Clasificarea izvoarelor dreptului 40
 21. II.3. STRUCTURA NORMEI JURIDICE 64
 22. II.3.1. Structura logico-juridică 65
 23. II.3.2. Structura tehnico – legislativă 73
 24. II.4. CLASIFICAREA NORMELOR JURIDICE 75
 25. II.5. INTERPRETAREA NORMELOR JURIDICE 83
 26. II.5.1. Generalităţi 83
 27. II.5.2. Necesitatea interpretării 84
 28. II.5.3. Formele interpretării 86
 29. II.5.3. Metode de interpretare 92
 30. III. RAPORTUL JURIDIC 101
 31. III.1. NOŢIUNE ŞI PREMISE 101
 32. III.1.1. Norma juridică - premisă a raportului de drept 102
 33. III.1.2. Faptul juridic - premisă a raportului de drept 106
 34. III.2. CARACTERELE RAPORTURILOR JURIDICE 112
 35. III.3. STRUCTURA RAPORTULUI JURIDIC 117
 36. IlI.3.1. Subiectele raportului juridic 117
 37. III.3.2. Conţinutul capacităţii juridice 119
 38. III 3.3. Conţinutul raportului juridic 130
 39. III.3.4. Obiectul raportului juridic 135
 40. IV. ACŢIUNEA NORMELOR JURIDICE ÎN TIMP, ÎN SPAŢIU ŞI ASUPRA PERSOANELOR 137
 41. IV.1. APLICAREA NORMELOR JURIDICE ÎN TIMP 137
 42. IV.1.1. Intrarea în vigoare a normelor juridice 139
 43. IV.1.2. Durata acţiunii normelor juridice 142
 44. IV.1.3. Ieşirea din vigoare a legii 151
 45. IV.2. APLICAREA NORMELOR JURIDICE ÎN SPAŢIU ŞI ASUPRA PERSOANELOR 157
 46. IV.2.1. Aplicarea normelor juridice în spaţiu 157
 47. IV.2.2. Aplicarea normelor juridice asupra persoanelor 163
 48. V. TEHNICA JURIDICA 165
 49. V.1. NOŢIUNEA DE TEHNICĂ JURIDICĂ 165
 50. V.2. TEHNICA ELABORĂRII NORMELOR JURIDICE 166
 51. V.3. TEHNICA REALIZĂRII DREPTULUI 173
 52. V.3.1. Căile realizării dreptului 174
 53. V.3.2. Actele normative şi actele de aplicare a dreptului 176
 54. V.3.3. Fazele aplicării dreptului 180
 55. VI.DIMENSIUNEA JURIDICĂ A RĂSPUNDERII SOCIALE 183
 56. VI.1. RĂSPUNDEREA SOCIALĂ: PRECIZĂRI CONCEPTUALE 183
 57. VI.2. RĂSPUNDEREA ŞI SANCŢIUNEA JURIDICĂ 185
 58. VI.3. FUNCŢIILE RĂSPUNDERII JURIDICE 187
 59. VI.4. PRINCIPIILE RĂSPUNDERII JURIDICE 188
 60. VI.5. CONŢINUTUL RĂSPUNDERII JURIDICE 196
 61. VI.6. CONDIŢIILE RĂSPUNDERII JURIDICE (FUNDAMENTUL RĂSPUNDERII JURIDICE) 199
 62. VI.7. CAUZE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 207
 63. VI.8. FORMELE RĂSPUNDERII JURIDICE 209
 64. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 230

Extras din curs

INTRODUCERE

Analizat în accepţiunea filosofică a termenului, dreptul-ordonator al conduitei umane - apare ca una dintre creaţiile fundamentale ale omului a cărei finalitate socială este "asigurarea condiţiilor necesare convieţuirii oamenilor, desfăşurării normale a vieţii acestora prin respectarea drepturilor şi libertăţilor umane" . El este, după expresia unui mare filosof şi jurist italian , "un produs necesar al naturii umane", sau, după cum îl defineau romanii , "îndatorirea de a recunoaşte şi de a da fiecăruia ce i se cuvine" (juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere).

În sens juridic, noţiunea de "drept" poate fi analizată în sensuri variate întrucât dreptul este, în primul rând, un fenomen sociologic cu o structură complexă şi o fizionomie aparte care întruchipează, în gradul cel mai înalt posibil, viaţa juridică a unei societăţi umane (sistemul juridic). În al doilea rând, termenul de "drept" concretizează acea componentă a sistemului normelor sociale care grupează reglementările a căror respectare obligatorie este asigurată, la nevoie, prin forţa de constrângere statală (dreptul obiectiv).

În al treilea, dar nu în ultimul rând, dreptul poate fi analizat ca o ştiinţă ce are ca obiect de investigare ansamblul fenomenelor juridice care apar şi evoluează în societatea umană şi care, în înlănţuirea şi interdependenţa lor, alcătuiesc sistemul juridic al unui stat.

Acest sistem este susceptibil de o tratare generală prin care să se surprindă esenţa, locul şi rolul său în societatea omenească, dar şi de o cercetare de detaliu prin care se urmăreşte devenirea istorică a acestuia, modul specific în care se manifestă la diferite popoare, în anumite momente istorice şi în variatele domenii ale sistemului social.

Cât priveşte "Teoria generală a dreptului" pe al cărui teren realizăm demersul nostru, aceasta încearcă să ofere o imagine generală despre drept corelat cu un alt fenomen social statul . Prin obiectul ei de studiu, disciplina amintită nu se limitează la examinarea unuia sau altuia dintre compartimentele juridicului, ci le cercetează în întregul lor, putând fixa astfel: obiectul de studiu al întregii ştiinţe juridice, metodele şi tehnicile ei generale, interferenţele cu celelalte ştiinţe sociale înrudite. În felul acesta, ea oferă puncte de plecare pentru orice ştiinţă juridică specială (istorică sau de ramură). În sensul arătat, autorul Mircea Djuvara , reprezentant de seamă al ştiinţei juridice româneşti din perioada interbelică, atrăgea atenţia că "Teoria generală a dreptului" (sau "Enciclopedia juridică" - cum însuşi autorul o numea) nu trebuie înţeleasă ca "un rezumat al dreptului", întrucât ea nu are ca obiect prezentarea unor cunoştinţe particulare din diferite ramuri ale dreptului, ci este chemată să cerceteze ceea ce este esenţial în drept ca fenomen social. Generalizând elementele comune dreptului, ştiinţa la care ne referim şi-a fixat ca scop investigarea şi expunerea "permanenţelor juridice" sau constantelor dreptului. Aceste constante sunt: principiile generale ce guvernează viaţa juridică, categoriile şi noţiunile specifice valabile pentru întreaga ştiinţă juridică (apariţia şi evoluţia dreptului, categoriile de drept, norma juridică, izvor de drept, raport juridic, fapt juridic, act juridic, răspundere juridică etc.).

I. STATUL ŞI DREPTUL - COMPONENTE ALE SISTEMULUI SOCIAL

I.1. Dreptul şi societatea umană

I.1.1. Generalităţi

Într-o formulare sintetică, interferenţa dintre societatea umană şi drept poate fi exprimată printr-un vechi şi comun adagiu latin "ubi societas ibi jus" valabil nu numai pentru societatea actuală, ci şi pentru perspectiva evoluţiei sale istorice. În acelaşi timp, societatea confirmă sensul unui alt adagiu latin "ubi ius ibi societas" .

Apărut din nevoia omului de echitate, justiţie, dreptul ordonează şi dirijează conduita oamenilor în sensul realizării aspiraţiilor, intereselor şi voinţei acestora . Atât timp cât dreptul nu intervine, alături de celelalte norme sociale , pentru a regla relaţiile dintre oameni, societatea umană rămâne o simplă colectivitate de indivizi. Transformarea acestei colectivităţi într-o societatea civilă este asigurată, în primul rând, prin ordinea instituită de normele juridice. Ca un mijloc de exprimare a raporturilor sociale, dreptul suportă influenţele societăţii. Organizarea socială reclamă dreptul ca ordonator al relaţiilor interumane, iar dreptul, la rândul său, nu-şi poate realiza valenţele normativităţii sale decât în societate" . Ideea pe care se fundamentează aceste valenţe - aceea de justiţie , dreptate , echitate - nu este proprie numai dreptului. Şi alte componente sociale normative îşi întemeiază, printre altele, propriile demersuri pe aceste concepte.

Ceea ce este specific, însă, domeniul vieţii juridice, particularizându-l faţă de celelalte componente normative ale vieţii sociale, este faptul că suportul ideii de justiţie, garanţia realizării ei în fapt, o constituie regula de drept. Această regulă guvernează relaţiile dintre oameni în cadrul vieţii sociale şi este sancţionată de autoritatea politică, astfel încât, la nevoie, ea se impune prin constrângere (forţă) .

În legătură cu acest aspect trebuie făcute unele precizări. Recurgerea la forţă pentru realizarea normei de drept apare ca o "ultima ratio" întrucât, majoritatea normelor de drept, mai ales în societăţile în care ele exprimă "voinţa celor mulţi", conving prin justeţea lor fiind în acord cu interesele şi aspiraţiile celor cărora li se adresează, ceea ce exclude intervenţia forţei de constrângere. În situaţiile acestea, respectarea regulilor de drept este asigurată de convingerea oamenilor că ele sunt elaborate de o guvernare legitimă în scopul reglării şi direcţionării conduitei umane, în sensul impus de soluţionarea unor probleme generale ale colectivităţii umane şi că fără

Preview document

Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 1
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 2
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 3
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 4
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 5
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 6
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 7
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 8
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 9
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 10
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 11
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 12
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 13
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 14
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 15
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 16
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 17
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 18
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 19
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 20
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 21
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 22
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 23
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 24
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 25
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 26
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 27
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 28
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 29
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 30
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 31
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 32
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 33
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 34
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 35
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 36
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 37
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 38
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 39
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 40
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 41
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 42
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 43
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 44
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 45
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 46
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 47
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 48
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 49
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 50
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 51
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 52
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 53
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 54
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 55
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 56
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 57
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 58
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 59
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 60
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 61
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 62
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 63
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 64
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 65
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 66
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 67
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 68
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 69
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 70
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 71
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 72
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 73
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 74
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 75
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 76
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 77
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 78
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 79
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 80
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 81
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 82
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 83
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 84
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 85
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 86
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 87
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 88
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 89
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 90
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 91
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 92
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 93
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 94
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 95
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 96
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 97
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 98
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 99
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 100
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 101
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 102
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 103
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 104
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 105
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 106
Teoria generală a statului și dreptului - Pagina 107

Conținut arhivă zip

 • Teoria generala a statului si dreptului.doc

Alții au mai descărcat și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Repararea Prejudiciului Efect al Răspunderii Civile Delictuale

CAPITOLUL I. RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ SECŢIUNEA I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. NOŢIUNEA GENERALĂ DE RĂSPUNDERE Toate acţiunile şi...

Termene și sancțiuni procedurale

Introducere Una dintre problemele semnificative ale dreptului procesual civil o reprezinta cunoasterea termenelor în care trebuie exercitate...

Analiza Principalelor Aspecte Juridice ale Faptelor Licite - Izvoare de Obligații

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Răspunderea Juridică

ÎNTODUCERE Respectarea normelor de drept nu se revendică unor exigenţe abstracte. Ea se legitimează în cerinţe social obiective, legate de...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Inculpatul Parte în Procesul Penal

CAP 1 CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Orice încălcare a legii apare ca un conflict între voința legiuitorului și cea a destinatarului care a avut o...

Plata nedatorată

INTRODUCERE Toate raporturile juridice stabilite între două sau mai multe persoane reprezintă o totalitate de drepturi personale, noțiunea...

Te-ar putea interesa și

Guvernul României și cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Am ales ca temă, pentru lucrarea de licenţă “Guvernul României şi Cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord” fiind abordată în...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Teorie generală a dreptului

Creare a dreptului.Tehnica legislative.Tehnica juridica. 1.NOTIUNEA,OBIECTUL DE STUDIU AL TEORIEI GENERALE A STATULUI SI DREPTULUI. TGD este o...

Elemente de Drept

Introducere în studiul dreptului Ştiinţa poate fi definită ca ansamblul cunoştinţelor despre natură, societate şi gândire, acumulate de oameni...

Drept Financiar

1. Caracterizati originea conceptului financiar Finantele au aparut drept urmare a accentuarii diviziunii sociale a muncii , a dezvoltarii pina...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Teoria Generală a Statului și Dreptului

1. Apariţia istorică a statului şi a dreptului Statul şi dreptul fac parte din fenomenele sociale ale căror existenţă se limitează la o anumită...

Ai nevoie de altceva?