Drept român privat

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 117 în total
Cuvinte : 55181
Mărime: 803.66KB (arhivat)
Publicat de: Elena Murariu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. dr. ARAT GHEORGHE TEODOR

Extras din curs

ARGUMENTUM

UTILITATEA STUDIERII DREPTULUI PRIVAT RĂMÂN

__________________________________________________

Dreptul privat roman constituie ramura unui sistem de drept care a

fost în vigoare între anii 754 î.H. – (data legendară a fundării Romei) şi

anul 565, când, după părerea istoricilor dreptul roman ia sfârşit. Iată deci,

o legislaţie care nu se mai aplica in prezent.

In aceste circumstanţe, se pune întrebarea de ce se studiază

dreptul roman in toate facultăţile de drept?

Raţiunea pentru care disciplina continua să figureze în programele

analitice, este următoarea:

A. Dreptul roman permite şi facilitează înţelegerea legislaţiei

moderne europene inspirată din codul civil francez (Codul lui Napoleon –

1804) alcătuit în cea mai mare parte din principii şi norme formulate de

dreptul privat roman.

Comisia însărcinată de Napoleon cu redactarea Codului Civil a avut

sarcina să formuleze un corp de norme juridice în care a combinat cele

două elemente: fondul roman, căruia i-a adăugat evoluţiile care s-au

produs în cutumele regionale şi legislaţiile timpului scurs intre sec. VI şi

începutul sec. al XIX-lea.

Studiul dreptului roman n-a încetat in Evul Mediu fiind predat in

scoli şi universităţi, a reînviat în perioada Renaşterii şi a luat un nou avânt

in sec. al XIX-lea, prin descoperirea unor documente de importanţă

deosebită, precum Instituţiunile lui Gaius (1816).

Se poate concluziona ca prin prestigiul şi influenţa pe care a

exercitat-o şi prin aplicarea regulilor sale la situaţii concrete şi-n orice caz,

dreptul roman nu a încetat să existe odată cu destrămarea imperiului

roman, ci s-a menţinut ca reguli aplicabile şi mai ales ca instituţii şi puncte

de orientare.

B. În altă ordine de idei, studiul dreptului roman facilitează

cunoaşterea şi însuşirea limbajului juridic şi categoriilor juridice ale

dreptului comun universal.

Pentru prima data juriştii romani au coroborat dispoziţii legale

răzleţe, le-au sistematizat şi grupat în jurul anumitor reguli care, prin

calitatea de a se desprinde de situatiile concrete pentru care, au fost

create, s-au abstractizat, s-au permanentizat şi generalizat, devenind

principii, concepte şi categorii juridice cu caracter universal formând

fundamentul legislaţiilor moderne.

C. În fine, un alt argument în favoarea studierii acestei discipline îl

constituie vastul câmp de studiu oferit de dreptul roman asupra evoluţiei

instituţiilor juridice. Dreptul nu este rezultatul unui act arbitrar sau capriciul

unor guvernanţi. El este un fenomen social, se dezvoltă odată cu

societatea, cunoaşte perioade de creştere şi strălucire sau eclipsă şi

declin.

Ori, pentru o activitate de lege ferenda este necesară cunoaşterea

istoriei dreptului, a legislaţiei mai vechi şi a evoluţiei ei. Întinzându-se pe

spaţiul a treisprezece secole, dreptul roman ca legiuire de stat ne oferă o

bogată literatură şi o experienţă valoroasă pentru cunoaşterea şi

stăpânirea fenomenului juridic.

CAP. I. OBIECTUL ŞI IMPORTANŢA DREPTULUI PRIVAT

CONŢINUT

I.1. Obiectul disciplinei

I. 2. Diviziunile dreptului roman

I.3. Documentele dreptului roman

I.4. Privire istorică asupra evoluţiei statului şi dreptului

OBIECTIVE

Studierea acestui capitol va permite:

• familiarizarea cu condiţiile social-istorice a apariţiei dreptului privat

roman;

• definirea dreptului roman;

• identificarea diviziunilor dreptului roman.

I.1.Obiectul disciplinei

O definiţie concisă a dreptului roman ar fi că acesta cuprinde

totalitatea normelor de conduită, instituite sau sancţionate de statul roman,

constituite într-un sistem extrem de vast şi complex, format din numeroase

ramuri şi instituţii juridice 1

Dreptul, acest ansamblu de norme de conduită menite să

reglementeze relaţiile dintre oameni, constituie un fenomen social, şi ca

orice fenomen social, ca societatea însăşi, se dezvoltă şi cunoaşte

modificări.

Fenomenul juridic roman s-a născut în procesul trecerii societăţii

romane de la societatea gentilică la cea politică.

Într-o primă fază acest proces se caracterizează atât la romani cât

şi la alte popoare ale antichităţii, prin confuzia diferitelor categorii de

norme sociale. În speţă, societatea romana confunda dreptul cu religia,

adică conduita omului era raportată atât la societate cât şi la divinitate. Cei

care se ocupau cu desfăşurarea ritualurilor cultice erau desemnaţi să

soluţioneze şi conflictele dintre oameni.

Spre deosebire de celelalte popoare, romanii au depăşit aceasta

confuzie, dovada că încă din epoca veche ei desemnau normele de drept

cu termenul de jus iar pe cele religioase cu fas.

Totuşi dreptul roman preclasic era alcătuit atât din jus humanum cat

şi jus divinum, jurisconsultii consacrând o bună parte din activitatea lor

cultului divin.

Cunoaşterea lucrurilor divine, descoperirea adevărului sunt un ideal

spre care tinde prudentia, iar în domeniul dreptului aceste preocupări

constituie iuris prudentia.

Dreptul nu se deosebea destul de clar nici de o altă categorie

filozofica: morala. Celsus definea dreptul ca fiind ars aequi et boni (arta

binelui şi echitaţii).

Din aceeaşi perioadă de confuzie datează şi celebra definiţie data

de Ulpian: Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere,

suum quique tribuere.

Daca în prima definiţie, cuvântul echitate are dublu sens, atât moral

cât şi juridic, dovedind persistenţa confuziei, în cazul lui Ulpian vedem că

acesta asociază un principiu de morală cu două principii de drept.

Este de menţionat faptul că în ciuda confuziei atestată de aceste

definiţii, practica juridică romana s-a delimitat foarte clar de toate celelalte

sfere ale gândirii şi practicii sociale.

Preview document

Drept român privat - Pagina 1
Drept român privat - Pagina 2
Drept român privat - Pagina 3
Drept român privat - Pagina 4
Drept român privat - Pagina 5
Drept român privat - Pagina 6
Drept român privat - Pagina 7
Drept român privat - Pagina 8
Drept român privat - Pagina 9
Drept român privat - Pagina 10
Drept român privat - Pagina 11
Drept român privat - Pagina 12
Drept român privat - Pagina 13
Drept român privat - Pagina 14
Drept român privat - Pagina 15
Drept român privat - Pagina 16
Drept român privat - Pagina 17
Drept român privat - Pagina 18
Drept român privat - Pagina 19
Drept român privat - Pagina 20
Drept român privat - Pagina 21
Drept român privat - Pagina 22
Drept român privat - Pagina 23
Drept român privat - Pagina 24
Drept român privat - Pagina 25
Drept român privat - Pagina 26
Drept român privat - Pagina 27
Drept român privat - Pagina 28
Drept român privat - Pagina 29
Drept român privat - Pagina 30
Drept român privat - Pagina 31
Drept român privat - Pagina 32
Drept român privat - Pagina 33
Drept român privat - Pagina 34
Drept român privat - Pagina 35
Drept român privat - Pagina 36
Drept român privat - Pagina 37
Drept român privat - Pagina 38
Drept român privat - Pagina 39
Drept român privat - Pagina 40
Drept român privat - Pagina 41
Drept român privat - Pagina 42
Drept român privat - Pagina 43
Drept român privat - Pagina 44
Drept român privat - Pagina 45
Drept român privat - Pagina 46
Drept român privat - Pagina 47
Drept român privat - Pagina 48
Drept român privat - Pagina 49
Drept român privat - Pagina 50
Drept român privat - Pagina 51
Drept român privat - Pagina 52
Drept român privat - Pagina 53
Drept român privat - Pagina 54
Drept român privat - Pagina 55
Drept român privat - Pagina 56
Drept român privat - Pagina 57
Drept român privat - Pagina 58
Drept român privat - Pagina 59
Drept român privat - Pagina 60
Drept român privat - Pagina 61
Drept român privat - Pagina 62
Drept român privat - Pagina 63
Drept român privat - Pagina 64
Drept român privat - Pagina 65
Drept român privat - Pagina 66
Drept român privat - Pagina 67
Drept român privat - Pagina 68
Drept român privat - Pagina 69
Drept român privat - Pagina 70
Drept român privat - Pagina 71
Drept român privat - Pagina 72
Drept român privat - Pagina 73
Drept român privat - Pagina 74
Drept român privat - Pagina 75
Drept român privat - Pagina 76
Drept român privat - Pagina 77
Drept român privat - Pagina 78
Drept român privat - Pagina 79
Drept român privat - Pagina 80
Drept român privat - Pagina 81
Drept român privat - Pagina 82
Drept român privat - Pagina 83
Drept român privat - Pagina 84
Drept român privat - Pagina 85
Drept român privat - Pagina 86
Drept român privat - Pagina 87
Drept român privat - Pagina 88
Drept român privat - Pagina 89
Drept român privat - Pagina 90
Drept român privat - Pagina 91
Drept român privat - Pagina 92
Drept român privat - Pagina 93
Drept român privat - Pagina 94
Drept român privat - Pagina 95
Drept român privat - Pagina 96
Drept român privat - Pagina 97
Drept român privat - Pagina 98
Drept român privat - Pagina 99
Drept român privat - Pagina 100
Drept român privat - Pagina 101
Drept român privat - Pagina 102
Drept român privat - Pagina 103
Drept român privat - Pagina 104
Drept român privat - Pagina 105
Drept român privat - Pagina 106
Drept român privat - Pagina 107
Drept român privat - Pagina 108
Drept român privat - Pagina 109
Drept român privat - Pagina 110
Drept român privat - Pagina 111
Drept român privat - Pagina 112
Drept român privat - Pagina 113
Drept român privat - Pagina 114
Drept român privat - Pagina 115
Drept român privat - Pagina 116
Drept român privat - Pagina 117

Conținut arhivă zip

  • Drept Roman Privat.pdf

Alții au mai descărcat și

Metodologia cercetării traficului și consumului de droguri

Aflarea adevărului este cel mai anevoios proces într-o societate, mai ales cum este societatea de astăzi, în care oamenii amestecă în proporţii:...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

Dintre totalitatea drepturilor pe care le are omul cel mai important drept este dreptul la aparare in cazul in care devine invinuit, inculpat,...

Analiza comparativă cu privire la dreptul de proprietate și modalitățile juridice de garantare ale acestuia în dreptul român și în dreptul românesc actual

INTRODUCERE Principalele momente în evoluţia dreptului de proprietate se confundă cu aceea a civilizaţiei omeneşti, această instituţie juridică...

Teoria generală a dreptului

Teoria generala a dreptului Teoria generala a dreptului reprezinta fenomenul juridic alcătuit din totalitatea ideilor, conceptelor, opiniilor cu...

Formele statului

INTRODUCERE În literatura juridică noţiunea de “forma de stat” a fost elaborată de mai mulţi autori care au relevat această noţiune în mai multe...

Căsătoria în Dreptul Roman

Noţiuni introductive Căsătoria (iustum matrimonium sau iustae nuptiae), pentru romani modul natural de creare a puterii părinteşti constă la...

Adopția

I. Consideraţii generale despre adopţie Termenul adopţie are mai multe sensuri: din punct de vedere juridic, adopţia inseamnă acordul de voinţa al...

Evoluția Dreptului de Proprietate în Istoria Dreptului Românesc

Dreptul de proprietate este acel drept real în virtutea căruia titularul dreptului, persoana fizică sau juridică, este îndreptăţit să posede, să...

Te-ar putea interesa și

Analiza comparativă cu privire la dreptul de proprietate și modalitățile juridice de garantare ale acestuia în dreptul român și în dreptul românesc actual

INTRODUCERE Principalele momente în evoluţia dreptului de proprietate se confundă cu aceea a civilizaţiei omeneşti, această instituţie juridică...

Tipuri de drept - public, privat, penal, internațional - în sistemele juridice

CAPITOLUL I Conceptul si configurarea notiunii de drept 1. Definitia dreptului 1.1 Conceptul notiunii de „drept” Cuvântul „drept” ” este...

Teoria Conflictelor de Legi

CAPITOLUL I. CALIFICAREA ŞI CONFLICTUL DE CALIFICĂRI 1. NOŢIUNE ŞI DEFINIRE În cazul unui raport juridic cu element de extraneitate, pentru a...

Izvoarele Dreptului Internațional Privat

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ Teoria dreptului face de principiu distincţia între noţiunea de izvor de drept în sens material şi în sens...

Noțiunea și felurile proprietății în dreptul român privat

Introducere În dreptul roman proprietatea era numită dominium ex jure quiritum şi prezenta o plena in re potestas. Utilizarea unor termeni romani...

Dreptul de proprietate privată în dreptul român față de dreptul contemporan

Capitolul 1. Proprietatea în dreptul roman În dreptul roman proprietatea desemna dreptul care aparținea unei persoane de a se folosi de un lucru...

Dreptul în Concepția Romanilor

Introducere Dreptul roman este ansamblul de norme de conduită , care exprimă voinţa clasei dominante , instituite şi sancţionate de către stat....

Importanța Dreptului Privat Roman

1. OBIECTUL DREPTULUI PRIVAT ROMAN „Dreptul roman cuprinde totalitatea normelor juridice instituite sau sanctionate de statul roman si este un...

Ai nevoie de altceva?