Economie politică - suport de curs

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 198 în total
Cuvinte : 62245
Mărime: 1.02MB (arhivat)
Publicat de: Ana M.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1.1.

Începuturile

Știința economică se constituie prin detașarea progresivă de morală și filosofie.

Între secolele șapte și trei (î.Hr.), în China și India s-au dezvoltat numeroase curente filosofice, ale căror precepte comportă și importante dimensiuni economice. În lucrările filosofilor chinezi sunt prezentate idei referitoare la superioritatea statului de drept, necesitatea statisticilor, raportul invers proporțional dintre valoarea monedei și prețul bunurilor, rolul monedei ca instrument de tranzacție și pârghie a politicii economice ș.a.

Procesul de autonomizare a științei economice continuă în lucrările filosofilor greci. Cu toate acestea, cunoștințele cu caracter economic nu erau integrate într-o unitate doctrinară și vizau cu predilecție democratizarea cetății, liberalizarea economiei, abolirea sclavajului și promovarea muncii salariale.

O primă lucrare consacrată economiei este cea a filosofului grec Xenofon (430-355), intitulată „Economia”.

Istoria gândirii economice o apreciază ca un prim tratat de microeconomie, în care sunt prezentate regulile organizării cetății. În concepția lui Xenofon, producția de bunuri utile constituie izvorul bogăției iar agricultura reprezintă o activitate esențială.

Măsurile de liberalizare a economiei propuse de sofiști sunt combătute de Socrate, apoi de discipolul său Platon. În lucrarea sa „Republica”, Platon propune un sistem „comunist” care constă în apropierea colectivă a bunurilor de producție în cadrul comunității.

Spirit universal deschis tuturor domeniilor de cunoașterii, Aristotel se ocupă de politică și de economie în lucrările sale „Politica” și „Etica Nicomahică”.

Aristotel respinge distribuția egalitaristă propusă de Platon și se pronunță pentru economia de piață în condițiile proprietății private. Cu toate acestea, condamnă tendința de acumulare de bogății („crematistica mercantilă”.

Contribuțiile lui Aristotel în domeniul economiei depășesc cadrul evoluțiilor politice și economice caracteristice perioadei respective. El introduce în analiza economică un nou factor de producție, capitalul, sugerând chiar trei funcții ale monedei (etalon al valorii, instrument de schimb, mijloc de economisire); distinge valoarea de întrebuințare de valoroare ș.a.

1.2. Mercantilismul și fiziocrația

Mercantilismul a reprezentat o doctrină și o politică economică. „Sistemul mercantil” cuprinde perioada celor trei secole care separă societatea medievală de capitalismul industrial (sec. XVI-XVIII). Denumirea a fost introdusă de Adam Smith în „Avuția națiunilor” pentru a pune în evidență confuziile predecesorilor săi.

Ideea centrală a acestei doctrine economice o reprezintă abordarea problemelor economice din punct de vedere al îmbogățirii comercianților și statului. Aurul și argintul sunt considerate, în concepția mercantilistă, sursele cele mai importante ale bogăției.

Determinarea concretă a modalităților de procurare a aurului și argintului a condus la constituirea unor adevărate școli naționale mercantiliste cu elemente proprii de gândire economică. „Există tot atâtea mercantilisme câți mercantiliști”.

a)

Mercantilismul spaniol și italian (O. Ortiz, G. Botero) se pronunță pentru interzicerea ieșirilor de lingouri de aur în scopul ocrotirii bogăției și puterii. Mai este cunoscut și sub denumirea de bulionism (bullion=lingou) sau chrysohedonism (chrusos=aur).

b)

Mercantilismul francez, cunoscut și sub denumirea de mercantilism colbertist sau industrial, reprezentat în Franța prin Antoine de Montchrestien, Richelieu și Colbert. Mercantiliștii francezi văd în dezvoltarea manufacturilor sursa esențială de îmbogățire. Un sprijin important trebuie să-l acorde statul prin punerea în aplicare a unei politici protecționiste eficace și intervenția directă în afaceri. Aceste idei au caracterizat politica promovată de J.B. Colbert (1619-1683), ministrul regelui Ludovic al XIV-lea.

c)

Mercantilismul englez și olandez, denumit și comercialism, întrucât abundența de monedă se realizează prin comerț exterior, îmbogățirea provenind din excedentul balanței comerciale. A avea o balanță favorabilă este visul tuturor guvernărilor mercantiliste, care identifică bogăția națională cu rezervele monetare. Politica de abundență monetară trebuie însoțită de o rată a dobânzii care să favorizeze dezvoltarea comerțului. Principalii reprezentanți ai mercantilismului englez: Thomas Mun (1571-1641) și W. Petty (1623-1687), ultimul cunoscut prin introducerea noțiunii de valoare.

d)

Mercantilismul german sau cameralist, pune accentul pe rolul finanțelor publice în dezvoltarea economică și pe modul de a repartiza și utiliza beneficiile creșterii economice, precum și pe asigurarea protecției industriilor tinere, prefigurând școala istorică germană.

Bibliografie

7. Ha-Joon CHANG, 23 de lucruri care nu ți se spun despre capitalism, Ed. Polirom, Iași, 2011;

8. Gh., CREȚOIU, V. CORNESCU, I. BUCUR, Economie, Ed. a III-a, Ed. C.H.Beck, Bucure;ti, 2011;

9. N. DARAC, T. BRATU, Monedă, Editura ASE, București, 2009;

10.P. KRUGMAN, Introducerea economiei declinului și criza din 2008, Ed. Publica, 2009;

11.H.P. MINSKI, Cum stabilizăm o economie instabilă; Ed. Publica, București, 2011;

12.N. ROUBINI, S. MIHN, Economia crizelor, Ed. Publica, 2010;

13.P. SAMULELSON, W.D. NORDHAUS, Economie politică, Ed. Teora, București, 2000;

14.J. E. STIGLITZ, C. E. WALSH, Economie, Editura Economică, București, 2005.

Preview document

Economie politică - suport de curs - Pagina 1
Economie politică - suport de curs - Pagina 2
Economie politică - suport de curs - Pagina 3
Economie politică - suport de curs - Pagina 4
Economie politică - suport de curs - Pagina 5
Economie politică - suport de curs - Pagina 6
Economie politică - suport de curs - Pagina 7
Economie politică - suport de curs - Pagina 8
Economie politică - suport de curs - Pagina 9
Economie politică - suport de curs - Pagina 10
Economie politică - suport de curs - Pagina 11
Economie politică - suport de curs - Pagina 12
Economie politică - suport de curs - Pagina 13
Economie politică - suport de curs - Pagina 14
Economie politică - suport de curs - Pagina 15
Economie politică - suport de curs - Pagina 16
Economie politică - suport de curs - Pagina 17
Economie politică - suport de curs - Pagina 18
Economie politică - suport de curs - Pagina 19
Economie politică - suport de curs - Pagina 20
Economie politică - suport de curs - Pagina 21
Economie politică - suport de curs - Pagina 22
Economie politică - suport de curs - Pagina 23
Economie politică - suport de curs - Pagina 24
Economie politică - suport de curs - Pagina 25
Economie politică - suport de curs - Pagina 26
Economie politică - suport de curs - Pagina 27
Economie politică - suport de curs - Pagina 28
Economie politică - suport de curs - Pagina 29
Economie politică - suport de curs - Pagina 30
Economie politică - suport de curs - Pagina 31
Economie politică - suport de curs - Pagina 32
Economie politică - suport de curs - Pagina 33
Economie politică - suport de curs - Pagina 34
Economie politică - suport de curs - Pagina 35
Economie politică - suport de curs - Pagina 36
Economie politică - suport de curs - Pagina 37
Economie politică - suport de curs - Pagina 38
Economie politică - suport de curs - Pagina 39
Economie politică - suport de curs - Pagina 40
Economie politică - suport de curs - Pagina 41
Economie politică - suport de curs - Pagina 42
Economie politică - suport de curs - Pagina 43
Economie politică - suport de curs - Pagina 44
Economie politică - suport de curs - Pagina 45
Economie politică - suport de curs - Pagina 46
Economie politică - suport de curs - Pagina 47
Economie politică - suport de curs - Pagina 48
Economie politică - suport de curs - Pagina 49
Economie politică - suport de curs - Pagina 50
Economie politică - suport de curs - Pagina 51
Economie politică - suport de curs - Pagina 52
Economie politică - suport de curs - Pagina 53
Economie politică - suport de curs - Pagina 54
Economie politică - suport de curs - Pagina 55
Economie politică - suport de curs - Pagina 56
Economie politică - suport de curs - Pagina 57
Economie politică - suport de curs - Pagina 58
Economie politică - suport de curs - Pagina 59
Economie politică - suport de curs - Pagina 60
Economie politică - suport de curs - Pagina 61
Economie politică - suport de curs - Pagina 62
Economie politică - suport de curs - Pagina 63
Economie politică - suport de curs - Pagina 64
Economie politică - suport de curs - Pagina 65
Economie politică - suport de curs - Pagina 66
Economie politică - suport de curs - Pagina 67
Economie politică - suport de curs - Pagina 68
Economie politică - suport de curs - Pagina 69
Economie politică - suport de curs - Pagina 70
Economie politică - suport de curs - Pagina 71
Economie politică - suport de curs - Pagina 72
Economie politică - suport de curs - Pagina 73
Economie politică - suport de curs - Pagina 74
Economie politică - suport de curs - Pagina 75
Economie politică - suport de curs - Pagina 76
Economie politică - suport de curs - Pagina 77
Economie politică - suport de curs - Pagina 78
Economie politică - suport de curs - Pagina 79
Economie politică - suport de curs - Pagina 80
Economie politică - suport de curs - Pagina 81
Economie politică - suport de curs - Pagina 82
Economie politică - suport de curs - Pagina 83
Economie politică - suport de curs - Pagina 84
Economie politică - suport de curs - Pagina 85
Economie politică - suport de curs - Pagina 86
Economie politică - suport de curs - Pagina 87
Economie politică - suport de curs - Pagina 88
Economie politică - suport de curs - Pagina 89
Economie politică - suport de curs - Pagina 90
Economie politică - suport de curs - Pagina 91
Economie politică - suport de curs - Pagina 92
Economie politică - suport de curs - Pagina 93
Economie politică - suport de curs - Pagina 94
Economie politică - suport de curs - Pagina 95
Economie politică - suport de curs - Pagina 96
Economie politică - suport de curs - Pagina 97
Economie politică - suport de curs - Pagina 98
Economie politică - suport de curs - Pagina 99
Economie politică - suport de curs - Pagina 100
Economie politică - suport de curs - Pagina 101
Economie politică - suport de curs - Pagina 102
Economie politică - suport de curs - Pagina 103
Economie politică - suport de curs - Pagina 104
Economie politică - suport de curs - Pagina 105
Economie politică - suport de curs - Pagina 106
Economie politică - suport de curs - Pagina 107
Economie politică - suport de curs - Pagina 108
Economie politică - suport de curs - Pagina 109
Economie politică - suport de curs - Pagina 110
Economie politică - suport de curs - Pagina 111
Economie politică - suport de curs - Pagina 112
Economie politică - suport de curs - Pagina 113
Economie politică - suport de curs - Pagina 114
Economie politică - suport de curs - Pagina 115
Economie politică - suport de curs - Pagina 116
Economie politică - suport de curs - Pagina 117
Economie politică - suport de curs - Pagina 118
Economie politică - suport de curs - Pagina 119
Economie politică - suport de curs - Pagina 120
Economie politică - suport de curs - Pagina 121
Economie politică - suport de curs - Pagina 122
Economie politică - suport de curs - Pagina 123
Economie politică - suport de curs - Pagina 124
Economie politică - suport de curs - Pagina 125
Economie politică - suport de curs - Pagina 126
Economie politică - suport de curs - Pagina 127
Economie politică - suport de curs - Pagina 128
Economie politică - suport de curs - Pagina 129
Economie politică - suport de curs - Pagina 130
Economie politică - suport de curs - Pagina 131
Economie politică - suport de curs - Pagina 132
Economie politică - suport de curs - Pagina 133
Economie politică - suport de curs - Pagina 134
Economie politică - suport de curs - Pagina 135
Economie politică - suport de curs - Pagina 136
Economie politică - suport de curs - Pagina 137
Economie politică - suport de curs - Pagina 138
Economie politică - suport de curs - Pagina 139
Economie politică - suport de curs - Pagina 140
Economie politică - suport de curs - Pagina 141
Economie politică - suport de curs - Pagina 142
Economie politică - suport de curs - Pagina 143
Economie politică - suport de curs - Pagina 144
Economie politică - suport de curs - Pagina 145
Economie politică - suport de curs - Pagina 146
Economie politică - suport de curs - Pagina 147
Economie politică - suport de curs - Pagina 148
Economie politică - suport de curs - Pagina 149
Economie politică - suport de curs - Pagina 150
Economie politică - suport de curs - Pagina 151
Economie politică - suport de curs - Pagina 152
Economie politică - suport de curs - Pagina 153
Economie politică - suport de curs - Pagina 154
Economie politică - suport de curs - Pagina 155
Economie politică - suport de curs - Pagina 156
Economie politică - suport de curs - Pagina 157
Economie politică - suport de curs - Pagina 158
Economie politică - suport de curs - Pagina 159
Economie politică - suport de curs - Pagina 160
Economie politică - suport de curs - Pagina 161
Economie politică - suport de curs - Pagina 162
Economie politică - suport de curs - Pagina 163
Economie politică - suport de curs - Pagina 164
Economie politică - suport de curs - Pagina 165
Economie politică - suport de curs - Pagina 166
Economie politică - suport de curs - Pagina 167
Economie politică - suport de curs - Pagina 168
Economie politică - suport de curs - Pagina 169
Economie politică - suport de curs - Pagina 170
Economie politică - suport de curs - Pagina 171
Economie politică - suport de curs - Pagina 172
Economie politică - suport de curs - Pagina 173
Economie politică - suport de curs - Pagina 174
Economie politică - suport de curs - Pagina 175
Economie politică - suport de curs - Pagina 176
Economie politică - suport de curs - Pagina 177
Economie politică - suport de curs - Pagina 178
Economie politică - suport de curs - Pagina 179
Economie politică - suport de curs - Pagina 180
Economie politică - suport de curs - Pagina 181
Economie politică - suport de curs - Pagina 182
Economie politică - suport de curs - Pagina 183
Economie politică - suport de curs - Pagina 184
Economie politică - suport de curs - Pagina 185
Economie politică - suport de curs - Pagina 186
Economie politică - suport de curs - Pagina 187
Economie politică - suport de curs - Pagina 188
Economie politică - suport de curs - Pagina 189
Economie politică - suport de curs - Pagina 190
Economie politică - suport de curs - Pagina 191
Economie politică - suport de curs - Pagina 192
Economie politică - suport de curs - Pagina 193
Economie politică - suport de curs - Pagina 194
Economie politică - suport de curs - Pagina 195
Economie politică - suport de curs - Pagina 196
Economie politică - suport de curs - Pagina 197
Economie politică - suport de curs - Pagina 198

Conținut arhivă zip

  • Economie politica - suport de curs.pdf

Alții au mai descărcat și

Economia de piață și antreprenoriat

CE ESTE ECONOMIA? gr. Oikos = casa, gospodărie gr. Nomos = normă,lege Economia = știința socială care studiază modul de alocare a resurselor...

Istoria Economiei

1.Citate reprezentative despre trecutul economic și istoria economică „Istoria tuturor societăților de până azi este istoria luptelor de clasă.”...

Economie

Unitate de învățare 1. Formarea și dezvoltarea economiei politice Introducere, Obiective, Conținutul unității de învățare, Timp mediu necesar de...

Economie generală

1. ECONOMIA Economia reprezint o tiin social ce studiaz : produc ia, desfacerea, comer ul, consumul de bunuri i servicii. Potrivit defini iei...

Economia mediului

Criza mediului natural reuneste o serie de fenomene si procese care din punct de vedere al scarii spatiale de manifestare se grupeaza in : 1....

Managementul carierei profesionale

GHID DE STUDIERE A CURSULUI Bine ați venit la acest curs privind managementul carierei profesionale ! Scopul cursului Cursul își propune să...

Psihologia ca știință

1. Apariția și constituirea științei psihologice. Termenul „psihologie” vine din greaca veche, întrunind două rădăcini: „psyche” - suflet și...

Economie politică

CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE I.1. Macroeconomia. Probleme și politici macroeconomice În deceniile trei și patru ale secolului XX...

Te-ar putea interesa și

Economia de piața contemporană - clasificare și tipologii

Introducere Ştiinţa economică s-a constituit din controverse. Economiştii nu s-au pus uşor de acord şi nici nu s-au înţeles întotdeauna perfect....

Protecționism și liber schimb în comerțul internațional

Ţările se angajează în comerţul internaţional ,în primul rând datorită avantajelor ce se obţin din acestea. Ele apelează la comerţul internaţional...

Concurența neloială în comerțul internațional

INTRODUCERE Lumea s-a shimbat considerabil în ultimele decenii. Transformările ei au generat consecinţe foarte importante pentru întreaga evoluţie...

Concurența în activitatea comercială în baza SRL Unic-Service

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Unul din cele patru elemente fundamentale ale economiei de piaţă, în calitate de sistem economic,...

Economia Românească în Epoca Modernă

În istoria românilor epoca modernă debutează cu revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu din 1821 şi se încheie odată cu făurirea statului naţional...

Șomajul în rândul tinerilor în Uniunea Europeană

INTRODUCERE În “Dicționarul stiinței economice” elaborat de către Allain Cotta, acesta definește șomajul ca fiind “situația individului privat de...

Politica comercială a Uniunii Europene

INTRODUCERE Politica comercială reprezintă una din componentele de bază ale politicii economice generale a fiecărui stat independent, vizând sfera...

Fondul Monetar Internațional

Evoluţia, scopurile şi direcţiile de activitate ale Fondu¬lui Monetar Internaţional Fondul Monetar Internaţional (International Monetary Fund...

Ai nevoie de altceva?