Eficiența Economică a Investițiilor

Curs
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 12883
Mărime: 331.15KB (arhivat)
Publicat de: Eduard Florian Pal
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hincu Rodica

Cuprins

  1. Conceptul de eficienţă economică şi cel de eficienţă economică a investiţiilor
  2. 2. Indicatori de evaluare a eficienţei economice a investiţiilor la nivel microeconomic
  3. 2.1.Graficele procesului investiţional
  4. 2. 2.Indicatorii eficienţei economice a obiectivelor de investiţii
  5. 3. Evaluarea eficienţei economice a investiţiilor în funcţie de particularităţile diferitelor ramuri
  6. 4. Evaluarea eficienţei investiţiilor la nivel macroeconomic (Indicatorii specifici de evaluare a investiţiilor publice)
  7. 5. Indicatorii dinamici de evaluare a eficienţei investiţiilor

Extras din curs

1. Conceptul de eficienţă economică şi cel de eficienţă

economică a investiţiilor

Eficienţa economică este o noţiune complexă prin care se înţelege obţinerea unor rezultate economico-sociale maxime şi de utilitate prin cheltuirea raţională şi economică a unor resurse materiale, tehnice, de muncă, financiare pe baza metodelor ştiinţifice de organizare şi de conducere a activităţilor umane în toate domeniile. Cu alte cuvinte, eficienţa economică este o noţiune prin care se estimează rezultatele unei activităţi economice în raport cu eforturile făcute.

Orice indicator de eficienţa economică este prezentat într-una din două forme posibile:

1. Raportul efectelor obţinute către eforturile depuse; indică cuantumul efectului obţinut dintr-o unitate de efort depusă. Fiind folosit drept criteriu pentru elaborarea deciziilor manageriale, se ţine cont de necesitatea maximizării lui. Aşadar, cu cât este mai mare acest indicator, cu atât este mai avantajoasă activitatea economică. Exemplul cel mai firesc ar fi raportul dintre profitul net şi cheltuielile legate de organizarea activităţii economice ce-l asigură. Poate fi exprimat prin formula: e = E/e,---max.,

unde:

E – efectele (rezultatele) obţinute;

e – eforturile depuse (resursele consumate).

Eficienţa economică este principalul factor calitativ al creşterii economice deoarece prin ea se asigură sporirea absolută a efectelor cu acelaşi volum de efort.

2. Raportul dintre eforturile depuse şi efectele obţinute arată ce efort trebuie depus pentru a obţine o unitate de efect. Fiind folosit drept criteriu pentru elaborarea deciziilor manageriale, se ţine cont de necesitatea minimizării lui. Aşadar, cu cât este mai mic acest indicator, cu atât este mai avantajoasă activitatea economică. Exemplul cel mai firesc ar fi raportul dintre cheltuielile legate de organizarea activităţii economice şi profitul net obţinut din aceasta activitatea. Poate fi exprimat prin formula: e’= e/E,-----min.

Orice program de activitate (producţie, investiţie, aprovizionare, desfacere etc.) presupune mai multe modalităţi de realizare. La rândul ei, fiecare modalitate are la bază mai multe variante de proiect, fiecare caracterizându-se printr-o varietate de informaţii referitoare la:

- eforturile;

- efectele;

- raporturile existente între acestea;

- durata de realizare a activităţii;

- durata de obţinere a efectelor economice scontate erc.

De aceea, pentru alegerea variantei optime se foloseşte un sistem de indicatori de eficienţă economică ce surprind aceste informaţii sub aspect cantitativ, dar şi calitativ.

Indicatorii folosiţi în aprecierea activităţii economice se pot clasifica după mai multe criterii.

După sfera de cuprindere (şi de referinţă) se împart în:

1) indicatori care reflectă efectele economice, şi anume: capacitatea de producţie, valoarea producţiei, profitul, încasările etc.;

2) indicatori care cuantifică eforturile economice pentru realizarea activităţii respective, cum sunt: volumul investiţiilor, cheltuielile de producţie, structura costurile de producţie, numărul total de salariaţi etc.;

3) indicatori care se referă la perioada în care se desfăşoară activitatea analizată (dimensiunea perioadei cercetare-proiectare-producţie-desfacere, durata de execuţie a unei activităţi, perioada până la atingerea parametrilor proiectaţi, durata de amortizare a utilajelor etc.).

Indicatorii 1)-3) nu sunt indicatori propriu-zişi de eficienţă economică, pentru că nu asigură comparabilitatea între efectul economic obţinut şi efortul care a generat rezultatul respectiv.

4) indicatori ai eficienţei economice, sunt consideraţi acei, care au ca caracteristică principală realizarea unei comparaţii între rezultatele obţinute şi resursele consumate, ţinând însă seama şi de alte elemente definitorii ale eficienţei economice (influenţa factorului timp etc.). Dintre aceşti indicatori se pot menţiona:

- rata profitului;

- productivitatea muncii;

- producţia la 1 mie lei capital fix etc.

Preview document

Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 1
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 2
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 3
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 4
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 5
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 6
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 7
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 8
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 9
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 10
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 11
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 12
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 13
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 14
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 15
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 16
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 17
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 18
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 19
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 20
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 21
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 22
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 23
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 24
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 25
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 26
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 27
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 28
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 29
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 30
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 31
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 32
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 33
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 34
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 35
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 36
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 37
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 38
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 39
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 40
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 41
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 42
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 43
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 44
Eficiența Economică a Investițiilor - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Eficienta Economica a Investitiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Eficiență Economică a Investițiilor

1. EFICIENŢA ECONOMICĂ 1.1. Conceptul de eficienţă economică a investiţiei Pentru realizarea unui obiectiv de investiţii, în practică există mai...

Criterii Simple de Apreciere a Eficienței Proiectelor de Investiții

Introducere Procesul investiţional, fiind un proces complex, prezintă o serie de particularităţi care impun metode diverse şi laborioase de...

Analiza cifrei de afaceri și a corelației dintre indicatorii valorici ai producției

Cifra de afaceri este un indicator de performanță ce exprimă poziția strategică a firmei, poziția pe piață și posibilitatea întreprinderii de a...

Eficiență Economică

INTRODUCERE Alegerea temei „Eficienţa economică” a pornit de la faptul că lumea se schimbă şi odată cu ea şi societatea în care trăim, de aceea am...

Climatul Investițional

Cuvinte –cheie: climat investiţional; factori determinanţi ai climatul investiţional; politica investiţională; atractivitate investiţională;...

Teorie despre economia de piață

I. NOŢIUNI ŞI CONCEPTE DE BAZĂ 1. INTRODUCERE Experienţa ţărilor dezvoltate, rezultatele lor concretizate în creşterea economică, sunt argumentul...

Investițiile și Eficiența în Economia de Piață

CAP. 1. EFICIENŢA ECONOMICĂ A INVESTIŢIILOR 1.1. Conţinutul categoriei eficienţa economică a investiţiilor 1.1.1. Coordonatele abordării...

Macroeconomie

TEMA 1 CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE MODELĂRII MACROECONOMICE 1.1. STRUCTURA MECANISMULUI MACROECONOMIC Teoria microeconomică studiază: -...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea eficienței economice a unui proiect de investiții prin metodologia BIRD - Fabrica de Malț Târgoviște

CAPITOLUL I INVESTITIILE SI EFICIENTA ECONOMICA A ACESTORA 1.1. INVESTITIILE – SUPORT MATERIAL AL DEZVOLTARII ECONOMICE Procesul cresterii...

Studiu de fezabilitate al unui proiect de investiții finanțat pe baza unui credit furnizor

Rolul investitiilor in economia de piata si evolutia acestora in ultimii ani Economia Romaniei a parcurs mai mult de noua ani de tranzitie de la...

Eficiența Economică a Investițiilor într-un Sistem de Producție

A. STUDIUL PRIVIND EFICIENŢA ECONOMICĂ A INVESTIŢIILOR ÎNTR-UN SISTEM DE PRODUCŢIE Motto: „ Esenţa şi raţiunea de a fi a unei întreprinderi este...

Eficiență Economică a Investițiilor

1. EFICIENŢA ECONOMICĂ 1.1. Conceptul de eficienţă economică a investiţiei Pentru realizarea unui obiectiv de investiţii, în practică există mai...

Eficiența economică a investiției

CAPITOLUL 1 EFICIENTA ECONOMICA - ELEMENT HOTARÂTOR IN DECIZIA DE INVESTITII 1.1. Conceptul de eficienta economica a investitiei Analiza...

Pregătirea și evaluarea proiectelor - eficiența economică a investițiilor

Studiul de Caz I Sa se fundamenteze eficienta economica a unui proiect cunoscand urmatoarele informattii si cerinte: a) principalii indicatori de...

Eficiență Economică a Investițiilor

I. CORELAŢIA DINTRE INVESTIŢIE ŞI EFICIENŢA ECONOMICĂ În viaţa economică activitatea de investiţii ocupă un loc central, atât în sfera producţiei...

Eficiența economică a investițiilor în comerțul cu amănuntul

Prin eficienţa economică a investiţiilor se înţelege relaţia care se stabileşte între nivelul rezultatelor economice în urma desfăşurării...

Ai nevoie de altceva?