Elemente de Management Internațional

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 6338
Mărime: 28.65KB (arhivat)
Publicat de: Betina Tudor
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Funcţiile managementului internaţional

Particularităţi

Ştiinţa managementului îşi găseşte o largă aplicabilitate în domeniul tranzacţiilor comerciale internaţionale, având însă unele particularităţi ce rezultă din specificitatea acestui domeniu. Iată câteva:

- necesitatea evaluării cât mai corecte a posibilităţilor de export, import, cooperare economică internaţională şi alte tipuri de operaţiuni;

- manifestarea unei receptivităţi sporite faţă de condiţiile dinamice ale economiei naţionale şi ale pieţelor externe, şi de asemenea, un grad sporit de adaptabilitate faţă de aceste condiţii aflate într-o permanentă schimbare;

- implementarea unei structuri organizatorice şi informaţionale corespunzătoare, care să permită optimizarea deciziei de comerţ exterior;

Funcţiile managementului în comerţul internaţional

Principalele funcţii ale managementului în domeniul tranzacţiilor comerciale internaţionale sunt următoarele:

1. Definirea şi delimitarea pieţelor de desfacere, ceea ce înseamnă determinarea sferei cumpărătorilor potenţiali, este un element esenţial al asigurării succesului în activităţile desfăşurate pe pieţele externe. Este vorba în principal, de stabilirea şi determinarea factorilor de ordin cantitativ şi calitativ, specifici pieţei:

- reglementări privind circulaţia internă şi internaţională a bunurilor şi serviciilor (legislaţia în acest domeniu etc.);

- capacitatea de absorbţie a pieţei;

- nivelul concurenţei indigene şi a celei străine;

- situaţia financiară: circulaţia monetară, convertibilitatea monedei, regimul de curs de schimb, politica dobânzilor etc.

- situaţia economico-financiară a firmelor partenere: dimensiuni, cifră de afaceri, bonitate, solvabilitate.

2. Definirea şi elaborarea strategiei de piaţă şi a politicii de marketing. Penetrarea pe o piaţă externă şi apoi menţinerea poziţiilor pe piaţa respectivă se face în baza unui program de marketing care are la bază 2 elemente esenţiale: un mix de marketing eficient şi o strategie de piaţă corespunzătoare. În elaborarea acestor 2 coordonate, trebuie luaţi în calcul o serie de factori dintre care cei mai importanţi sunt:

a) Determinarea mobilelor de cumpărare ale consumatorilor, în categoria cărora trebuie incluşi atât clienţii intermediari (angrosişti, detailişti etc.) cât şi consumatorii finali. Acest demers are drept obiectiv stabilirea, analizarea şi cuantificarea factorilor de ordin motivaţional şi în primul rând a acelora care au rolul principal în influenţarea comportamentului de achiziţie al clienţilor. Prin urmare, cercetarea şi acţiunile de piaţă nu se limitează la nivelul zonelor, ci trebuie duse cât mai în profunzime, până la nivel de firmă importatoare şi chiar la nivelul consumatorului final.

b) Adaptarea produsului la cerinţele pieţei, ca parte a politicii de produs şi implicit, a mixului de marketing. Se realizează prin:

- adaptarea producătorului şi a producţiei la cerinţele pieţei (prin modernizarea liniilor retehnologizare etc.);

- adaptarea produsului (prin reproiectare, îmbunătăţiri tehnico-calitative, diversificare sortimentală etc.) pentru a răspunde solicitărilor dinamice şi necesităţilor pieţelor externe.

c) Distribuţia produsului are la bază o politică de sine stătătoare , parte componentă a mixului de marketing. Distribuţia presupune stabilirea şi corelarea a două elemente principale:

- selectarea canalelor de distribuţie, adică stabilirea verigilor intermediare prin care produsele ajung de la producător (exportator) la consumatorul final, atât cele de pe piaţa exportatoare cât şi cele de pe piaţa cumpărătoare. Selectarea canalelor este în funcţie de gradul de acoperire al pieţei (intensitatea relaţiilor de piaţă), caracteristicile pieţei şi ale produsului, gradul de control asupra fenomenelor de piaţă etc.

- distribuţia fizică se referă la mişcarea efectivă a produselor în timp şi spaţiu, de la producător la consumatorul final. Ea implică o serie de elemente ce ţin de circulaţia mărfurilor cum sunt: transporturile interne şi internaţionale, asigurările, operaţiunile de manipulare, stocare, recondiţionare, marcare etc. care toate concură la succesul unei operaţiuni de vânzare externă.

d) Relaţiile cu consumatorii constituie esenţa politicii de promovare, o altă componentă a mixului de marketing. Politica promoţională este circumscrisă unor coordonate cum sunt:

- publicitatea, sub diferitele ei forme, urmăreşte crearea în rândul clienţilor potenţiali şi a consumatorilor, a unei atitudini favorabile faţă de produsul exportat;

- relaţiile publice, privite ca activitate distinctă, desfăşurată de întreprinderi producătoare, exportatoare, intermediari, instituţii , organisme publice etc. , constau în “cultivarea (din partea întreprinderii) a unor contacte directe, realizate consecvent şi sistematic cu diferite categorii de public, cu persoane influente din conducerea altor întreprinderi din ţară sau străinătate, cu mas media, cu reprezentanţi ai puterii publice, lideri de opinie etc., în scopul obţinerii sprijinului acestora în efortul de păstrare şi dezvoltare a intereselor sale.”

Preview document

Elemente de Management Internațional - Pagina 1
Elemente de Management Internațional - Pagina 2
Elemente de Management Internațional - Pagina 3
Elemente de Management Internațional - Pagina 4
Elemente de Management Internațional - Pagina 5
Elemente de Management Internațional - Pagina 6
Elemente de Management Internațional - Pagina 7
Elemente de Management Internațional - Pagina 8
Elemente de Management Internațional - Pagina 9
Elemente de Management Internațional - Pagina 10
Elemente de Management Internațional - Pagina 11
Elemente de Management Internațional - Pagina 12
Elemente de Management Internațional - Pagina 13
Elemente de Management Internațional - Pagina 14
Elemente de Management Internațional - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Elemente de Management International.doc

Alții au mai descărcat și

Bazele Economiei

Teoria economica, istoric, evolutie Perioada pre-Adamista (sec XV-XVIII) Mercantilismul Fiziocratismul Perioada clasica (sec XVIII) Perioada...

Analiza Sectorului Farmaceutic - Studiu de Caz Gedeon Richter România SA

1. PREZENTAREA FIRMEI Gedeon Richter este unul dintre cele mai importante nume de pe piaţa farmaceutică din Europa Centrală şi de Est, grupul...

Bazele contabilității

1.1 Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei în sistemul informaţional Prin evidenţă, în general, se înţelege înregistrarea (reflectarea),...

Antreprenoriat în Cadrul Economic și Social al Regiunii Sud-Est

1. Cadrul administrativ şi încadrarea în contextul naţional şi regional 1.1 Aşezare geografică, suprafaţă şi frontiere Regiunea Sud Est este...

Etica în Afaceri

1. Importanţa studierii eticii - generalităţi În modernul secol XXI, economia, care înglobează mai multe ramuri - printre care economia generală,...

Strategia și Planul de Afaceri

Previziunea a fost, este şi va rămâne funcţia decisivă în managementul afacerilor. Acest proces de prefigurare a viitorului, care în condiţiile...

Concurență și piețe concurențiale

SUBIECTUL I ESENŢA ŞI TIPURILE DE CONCURENŢĂ Concurenţa Interacţiunea competitivă dintre subiecţii pieţei pentru cel mai bun mediu de afaceri....

Piața și mecanismul funcționarii ei

Piaţa: apariţie, esenţă, particularități. Structura și infrastructura pieței. Cererea şi factorii ce o determină. Oferta şi determinanţii ei....

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Eficienței Managementului Resurselor Umane în Întreprinderile Românești

Managementul resurselor umane reprezinta ansamblul activitatilor de ordin operational (planificarea, recrutarea, mentinerea personalului) si de...

Managementul calității în cadrul Primăriei Galați

CAPITOLUL 1. PARTICULARITATI ALE SISTEMULUI SERVICIILOR PUBLICE 1.1 DEFINIREA SERVICIULUI PUBLIC În limbaj curent, notiunea de serviciu public...

Audit Intern - SC Frigorifer SA

INTRODUCERE Realitatile lumii contemporane , dupa o perioada de peste 50 ani de pace , evidentiaza o evolutie dinamica atat din punct de vedere...

Managementul calității în cadrul BCR

ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITATII LA BANCA COMERCIALA ROMANA Introducere Competitia intensa pentru clienti, atat locala cat si globala, a...

Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei

Introducere Anii ’90 reprezintă primul deceniu în care companiile naţionale din întreaga lume au început să-şi formeze o viziune globală. Timpul...

Managementul Riscului

MANAGEMENTUL RISCULUI 1. Notiuni introductive în teoria riscurilor Managementul proiectelor a aparut ca un instrument de planificare,...

Managementul calității totale (TQM) în practica internațională

1. Calitatea in prezent si viitor Calitatea in prezent a devenit un element strategic al managementului global al intreprinderilor, pentru ca...

Apariția Managementului

Cuvantul management deriva din latinescul manus (mana) si reprezinta, ca expresie literara manevrare. Managerul este cel ce se ocupa cu manevrarea,...

Ai nevoie de altceva?