Elemente de Micro și Macroeconomie

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 200 în total
Mărime: 1.35MB (arhivat)
Publicat de: Oliver Alecu
Puncte necesare: 0
UNIVERSITATEA “AL.I. CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR ŞCOALA ACADEMICĂ SUPERIOARĂ ELITEC

Cuprins

 1. Cap.1. OBIECTUL ŞI METODA ECONOMIEI POLITICE 5
 2. 1.1. Nevoi şi resurse economice. Raritatea 5
 3. 1.2. Obiectul de studiu al economiei politice 8
 4. 1.3. Metoda economiei politice 14
 5. Concepte de bază , intrebări recapitulative, teste şi aplicaţii 15
 6. Cap.2. FORME DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A ECONOMIEI 17
 7. 2.1. Sisteme economice 18
 8. 2.2. Caracteristici ale sistemului economiei naturale 19
 9. 2.3. Economia de schimb - Sistemul economiei de piaţă 20
 10. 2.4. Sistemul economiei de comandă 24
 11. 2.5. Economiile contemporane - economii mixte 25
 12. Concepte de bază , intrebări recapitulative, teste şi aplicaţii 26
 13. Cap.3. TEORIA CONSUMATORULUI 27
 14. 3.1. De ce mai întâi consumatorul? 28
 15. 3.2. Abordarea cardinală a utilităţii şi echilibrul consumatorului 28
 16. 3.3. Abordarea ordinală a utilităţii şi echilibrul consumatorului 33
 17. Concepte de bază, întrebări recapitulative, teste şi aplicaţii 42
 18. Cap.4. TEORIA CERERII 47
 19. 4.1. Cererea şi preţurile 48
 20. 4.2. Cererea ş i venitul 54
 21. 4.3. Importanţa practică a teoriei cererii 56
 22. Concepte de bază , intrebări recapitulative, teste ş i aplicaţii 57
 23. Cap.5. TEORIA PRODUCŢIEI , A COSTURILOR SI A OFERTEI 59
 24. 5.1. Teoria producţiei 60
 25. 5.3. Teoria costurilor 71
 26. 5.4. Teoria ofertei 78
 27. Concepte de bază , intrebări recapitulative, teste şi aplicaţii 83
 28. Cap.6. CONCURENŢA PERFECTĂ 86
 29. 6.1. Ipotezele modelului teoretic al concurenţei perfecte 88
 30. 6.2. Fixarea preţului curent sau de perioadă foarte scurtă şi determinarea echilibrului de piaţă 89
 31. 6.3. Mecanismul fixării preţului stabil de perioadă scurtă şi
 32. al realizării echilibrului firmei 90
 33. 6.4. Realizarea echilibrului ramurii sau fixarea preţului stabil de perioadă lungă 92
 34. Concepte de bază , intrebă ri recapitulative, teste ş i aplicaţ ii 93
 35. Cap.7. MONOPOLUL 94
 36. 7.1. Conceptul ş i formele monopolului. Bariere de intrare 95
 37. 7.2. Mecanismul formării preţului de monopol pe termen scurt şi
 38. al realiză rii echilibrului firmei monopoliste 96
 39. 7.3. Consecinţe economico-sociale ale monopolului 98
 40. Concepte de bază , intrebări recapitulative, teste ş i aplicaţii 99
 41. Cap.8. OLIGOPOLUL ŞI CONCURENŢA MONOPOLISTICĂ 101
 42. 8.1. Concurenţa imperfectă , caracteristici generale 101
 43. 8.2. Oligopolul 102
 44. 8.3. Concurenţa monopolistică 104
 45. Concepte de bază , intrebări recapitulative, teste ş i aplicaţ ii 106
 46. Cap.9. INTERVENŢIA GUVERNAMENTALĂ ÎN MECANISMUL
 47. FORMĂRII PREŢURILOR 107
 48. 9.1. Necesitatea intervenţiei guvernamentale 108
 49. 9.2. Intervenţiile directe 108
 50. 9.3. Intervenţiile indirecte 110
 51. Concepte de bază , intrebă ri recapitulative, teste şi aplicaţii 112
 52. Cap. 10.TEORIA DISTRIBUŢIEI 116
 53. 10.1. Salariul 116
 54. 10.2. Dobânda şi profitul 118
 55. 10.3. Renta 122
 56. Concepte de bază , intrebă ri recapitulative, teste şi aplicaţii 124
 57. Cap.11. INTRODUCERE IN MACROECONOMIE 127
 58. 11.1 Măsurarea rezultatelor: funcţii, sisteme de calcul, principii şi metode 127
 59. 11.2. Indicatorii macroeconomici 128
 60. Concepte de bază , intrebări recapitulative, teste ş i aplicaţ ii 130
 61. Cap.12. SOMAJUL 132
 62. 12.1. Şomajul şi consecinţele lui 133
 63. 12.2. Indicatori de caracterizare a pieţei muncii 133
 64. 12.3. Caracteristici ale şomajului 136
 65. 12.4. Formele şomajului 136
 66. 12.5. Reducerea şomajului 138
 67. Concepte 140
 68. Cap.13.INFLATIA 141
 69. 13.1. Definire şi măsurare 141
 70. 13.2.Forme ale inflaţiei 143
 71. 13.3. Consecinţele inflaţiei 146
 72. Măsuri de politică economică antiinflaţioniste 147
 73. Concepte,teste şi aplicaţii 149
 74. Cap.14. POLITICI MACROECONOMICE 150
 75. 14.1. Conceptul de politică economică şi conţinutul său 150
 76. 14.2. Tipologia politicilor economice 152
 77. BIBLIOGRAFIE 153

Extras din curs

CAPITOLUL 1

OBIECTUL ŞI METODA ECONOMIEI POLITICE

Obiective :

Economia politică este ştiinţa economică fundamentală, axul în jurul căreia s-au format şi gravitează celelalte ştiinţe economice, formând împreună un sistem cu o complexitate tot mai crescândă şi o importanţă tot mai mare pentru societatea contemporană.

După studierea acestui prim capitol :

• vă veţi reaminti ce sunt nevoile şi resursele;

• veţi înţelege care este caracteristica esenţială a existenţei umane şi care sunt întrebările fundamentale ale economiei;

• veţi afla că orice decizie economică este o problemă de alegere, care presupune un cost de oportunitate;

• veţi cunoaşte ce reprezintă frontiera posibilităţilor de producţie în contextul utilizării raţionale a resurselor ;

• veţi afla cum a evoluat şi s-a format economia politică de la primele idei economice până la devenirea sa ca ştiinţă şi cum s-a dezvoltat apoi până în zilele noastre ;

• veţi putea defini economia politică prin luarea în considerare a obiectului ei de studiu ;

• veţi înţelege distincţia dintre economie pozitivă şi economie normativă şi relaţiile între economia politică şi politica economică ;

• veţi afla care sunt principalele procedee şi tehnici care compun metoda economiei politice.

1.1. Nevoi şi resurse economice. Raritatea.

1.1.1. Nevoile şi resursele economice.

În existenţa sa individuală şi socială omul consumă necontenit numeroase bunuri şi servicii. Numărul şi complexitatea acestora a sporit odată cu evoluţia omenirii. În felul acesta omul îşi satisface nevoile, utilizând resursele disponibile.

Nevoile, în sens economic, reprezintă exigenţe umane, individuale sau colective, care trebuiesc satisfăcute în timp şi spaţiu, cu bunuri şi/sau servicii, pentru a asigura desfăşurarea vieţii şi activităţii oamenilor.

Există numeroase criterii de clasificare şi caracteristici ale nevoilor.

Esenţial şi important de reţinut este că nevoile se prezintă de fapt ca un sistem de nevoi care au un caracter dinamic, regenerabil şi nelimitat. Mereu apar noi nevoi, se modifică structura şi calitatea cerinţelor de consum, satisfacerea celor mai multe dintre nevoile existente are un caracter temporar : nevoile satisfăcute, după o anumită perioadă, se vor manifesta din nou, cu mai mică sau mai mare intensitate.

Pentru satisfacerea nevoilor sale, omul utilizează resursele disponibile. Resursele economice reprezintă totalitatea elementelor pe care omul le poate utiliza pentru producerea de bunuri materiale şi servicii destinate satisfacerii nevoilor. Ele sunt constituite, în esenţă, din trei mari componente :

1. Resurse materiale, formate, la rândul lor, din resurse naturale primare şi resurse materiale derivate, obţinute prin activitatea oamenilor, cum sunt : echipamente de producţie (maşini, instalaţii, utilaje etc.), tehnologii de fabricaţie, stocuri de materii prime, energie, infrastructura economiei etc

2. Resurse umane, reprezentate de oameni cu potenţialul lor de muncă, de creaţie tehnică şi ştiinţifică.

3. Resursele informaţionale ca produs primar al activităţii de cercetare ştiinţifică, constând în informaţii apte a fi folosite în activitatea economică, pentru a mări potenţialul tehnico-productiv al societăţii. În era informaţiei în care se înscrie omenirea la acest nou început de mileniu, resursele informaţionale dobândesc o importanţă de prim rang.

4. Resursele financiare, fără de care activitatea economică nu poate fi concepută.

Spre deosebire de nevoi, resursele au un caracter relativ limitat, în sensul că, dacă s-ar distribui în mod gratuit, nu ar fi suficiente pentru satisfacerea nevoilor în totalitatea lor.

Relativitatea caracterului limitat al resurselor rezultă din faptul că omenirea, de-a lungul evoluţiei ei milenare, a reuşit să facă faţă creşterii şi diversificării continue a nevoilor, realizând o sporire şi îmbunătăţire permanentă a volumului şi structurii resurselor atrase. În acest sens, progresul tehnico-ştiinţific duce la :

a). lărgirea limitelor cunoaşterii şi exploatării resurselor naturale, prin atragerea în circuitul economic a noi zăcăminte de substanţe utile, prin folosirea surselor alternative de energie sau prin descoperirea de noi întrebuinţări pentru resursele existente ;

b). extinderea limitelor economice ale exploatării resurselor naturale, prin rentabilizarea exploatării unor zăcăminte aflate la mari adâncimi sau/şi cu conţinut mai redus în substanţă utilă ;

c). sporirea eficienţei, a randamentului utilizării resurselor.

Preview document

Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 1
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 2
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 3
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 4
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 5
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 6
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 7
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 8
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 9
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 10
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 11
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 12
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 13
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 14
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 15
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 16
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 17
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 18
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 19
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 20
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 21
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 22
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 23
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 24
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 25
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 26
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 27
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 28
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 29
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 30
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 31
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 32
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 33
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 34
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 35
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 36
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 37
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 38
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 39
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 40
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 41
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 42
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 43
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 44
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 45
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 46
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 47
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 48
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 49
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 50
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 51
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 52
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 53
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 54
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 55
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 56
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 57
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 58
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 59
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 60
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 61
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 62
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 63
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 64
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 65
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 66
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 67
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 68
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 69
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 70
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 71
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 72
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 73
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 74
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 75
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 76
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 77
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 78
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 79
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 80
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 81
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 82
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 83
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 84
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 85
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 86
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 87
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 88
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 89
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 90
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 91
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 92
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 93
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 94
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 95
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 96
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 97
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 98
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 99
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 100
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 101
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 102
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 103
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 104
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 105
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 106
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 107
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 108
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 109
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 110
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 111
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 112
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 113
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 114
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 115
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 116
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 117
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 118
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 119
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 120
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 121
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 122
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 123
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 124
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 125
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 126
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 127
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 128
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 129
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 130
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 131
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 132
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 133
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 134
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 135
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 136
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 137
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 138
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 139
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 140
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 141
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 142
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 143
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 144
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 145
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 146
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 147
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 148
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 149
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 150
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 151
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 152
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 153
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 154
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 155
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 156
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 157
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 158
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 159
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 160
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 161
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 162
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 163
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 164
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 165
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 166
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 167
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 168
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 169
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 170
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 171
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 172
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 173
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 174
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 175
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 176
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 177
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 178
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 179
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 180
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 181
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 182
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 183
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 184
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 185
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 186
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 187
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 188
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 189
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 190
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 191
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 192
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 193
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 194
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 195
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 196
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 197
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 198
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 199
Elemente de Micro și Macroeconomie - Pagina 200

Conținut arhivă zip

 • Elemente de Micro si Macroeconomie.doc

Alții au mai descărcat și

Indicatori Macroeconomici

Indicatori macroeconomici – prezentare generala Activitatile economice ce se desfasoara in cadrul unei economii nationale se concretizeaza intr-o...

Tabloul macroeconomic al României - evoluție, evaluare și perspectivele economiei începând cu anul 1990

1. Tranzitia de la economia de comanda la economia de piata 1.1. Economia de comanda- control Stadiul de dezvoltare la care ajunsese economia...

Evoluția rolului statului în economie

1. Abordarile teoretice privind raportul dintre stat si economie „Nu sunt tari bogate si tari sarace intuite de Dumnezeu, bogatia depinde de...

Piața financiară și prețul pământului în România

1. Concepte 1.1. Natura si formarea rentei Caracterul limitat al resurselor naturale face ca renta, venit fundamental cu o pondere în scădere, să...

Analiza Comparată a Performanțelor Economice și Sociale ale Modelelor Regionale de Economie

Analiza comparată a performanțelor economice și sociale ale modelelor regionale de economie Astăzi în lume se confruntă trei modele de economie...

Structura Economiei Naționale

1.GENERALITAŢI Ştiinţele economice au apărut pentru a explica şi a studia modul de desfăşurare a activităţilor economice în scopul oferirii de căi...

Renta

1.1 Conceptul de rentă. Natura rentei. Teorii cuprinse la rentă. Renta continuă să prezinte o mare importanţă practică şi un deosebit interes...

Analiza indicatorilor macroeconomici ai României în intervalul 2013-2016

Potrivit literaturii de specialitate , indicatorii macroeconomici sunt date statistice care indică starea actuală a economiei unui stat, potrivit...

Te-ar putea interesa și

Procesul Investițional în România

INTRODUCERE În condiţiile actuale de membră cu drepturi depline ale Uniunii Europene începând cu 1 ianuarie 2007, una din cerinţele ce i se impun...

Procesul investițional în Republica Moldova și impactul său asupra întreprinderilor

CAPITOLUL 1 ELEMENTE TEORETICE PRIVIND INVESTIŢIILE 1.1. CONCEPTE, PRINCIPII ŞI REGULI ÎN DOMENIUL INVESTIŢIILOR Numeroase lucrări de...

Analiza Comparativă a Impozitelor Directe și Indirecte

ARGUMENT Într-o economie de piaţă ‚’’explozivă’’ în care mărfurile şi banii au ajuns să circule cu viteze uluitoare, marile tranzacţii se fac cu...

Inflația din România în Anii de Tranziție

Inflaia abordat[ mai ales sub aspectul ei de proces al cresterii preurilor, s-a situat in prim-planul dezbaterilor de teorie politic[ economic[ din...

Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare - O Condiție Importantă în Asigurarea Succesului pe Termen Lung

Introducere Orice întreprindere industrială modernă reprezintă un sistem tehnico-economic şi social deschis. Starea şi perspectiva dezvoltării...

Rezultatele Finale ale Activității Întreprinderii

Rentabilitatea întreprinderii Rentabilitatea unei activităţi reprezintă capacitatea acesteia de a produce venituri care să acopere cheltuielile...

Structura sistemului financiar în România

1. Institutii specializate in activitatea financiara in Romania:organizare,competente si functionalitate (Ministerul Finantelor Publice, Banca...

Managementul și marketingul operațiunilor logice

În contextul actual, succesul unei companii se construieste pe principii moderne de management si marketing. Numai astfel, o companie poate spera...

Ai nevoie de altceva?